MŠMT: Ukončené výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v I. čtvrtletí roku 2016

středa 13. dubna 2016 ·

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v prvním čtvrtletí roku 2016 ukončeny čtyři výzvy k předkládání žádostí o podporu.

Výzva Podpora excelentních výzkumných týmů byla ukončena dne 22. 2. 2016. Byla zaměřena na rozvoj vědecko-výzkumných kapacit prostřednictvím podpory excelence u nově vytvořených výzkumných týmů, na přilákání špičkových vedoucích výzkumných pracovníků ze zahraničí, doplňkově pak na dobudování, modernizaci či upgrade infrastruktury a rozvoj strategických partnerství. Ve výzvě bylo podáno 98 žádostí o podporu v celkové výši požadovaných finančních prostředků přes 16 miliard korun, což je vůči alokaci výzvy, která činila 2,5 miliardy korun přesah o více než 13,5 miliardy korun.

Ukončení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I. proběhlo k datu 7. 3. 2016. Jejím zaměřením byla podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování – podpora mateřských a základních škol v roli regionálních center v tématech např. čtenářská a matematická pre/gramotnost, přírodovědná gramotnost a badatelsky orientované vzdělávání, podpora podnikavosti, dále individuální podpora pedagogů ZŠ a SŠ (příprava a rozvoj mentorů, osobnostně-sociální rozvoj učitelů ZŠ, příprava a realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) s kvalitativními parametry vhodnými pro kariérní systém); individuální podpora pedagogů MŠ – mentoring a osobnostně-sociální rozvoj pedagogů MŠ (výcvik, rozvoj metodiky pro interní mentoring a příprava DVPP s kvalitativními parametry pro kariérní systém); zvyšování metodických a didaktických kompetencí pedagogů MŠ v oblasti rozvoje klíčových kompetencí dle RVP PV a v neposlední řadě příprava metodických materiálů pro vzdělávání v MŠ (například podpora kreativity). V rámci výzvy bylo předloženo 77 žádostí o podporu s celkovou výší požadovaných finančních prostředků necelé dvě miliardy korun. S alokací výzvy 700 milionů korun tak vznikl přesah vyžádaných prostředků ve výši více než 1,2 miliardy korun.

Dne 14. 3. 2016 byla ukončena výzva Gramotnosti se zaměřením na pilotní projekty s výzkumnou složkou (akční výzkum zaměřený na tvorbu a ověřování efektivních metod učení), jejichž výstupem jsou v praxi ověřené metodické nástroje – pro oblast podpory funkčních gramotností žáků se SVP na SŠ v oborech bez maturitní zkoušky; podporu vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování – podpora základních škol v roli regionálních center pro podporu žáků sociálně znevýhodněných v tématu; rozvoj základních gramotností; rozvoj sociálních a občanských kompetencí, podpora etické výchovy, osobnostní rozvoj žáků; regionální centra – extrakurikulární aktivity („kroužky“ při školách a domovech mládeže); na podporu základních gramotností s akcentem na žáky sociálně znevýhodněné, a také na výzkumně pilotní projekty s akcentem na sociálně znevýhodněné žáky – inovativní témata. Alokace výzvy ve výši 380 milionů korun byla počtem 31 předložených projektů s celkovou výší požadovaných finančních prostředků více než 500 milionů korun překročena o téměř 125 milionů korun.

Další ukončenou výzvou, a to ke dni 18. 3. 2016, je Budování expertních kapacit – transfer technologií. Výzva byla zaměřena na zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe, včetně zvyšování kvalifikace specializovaných pracovníků a twinningu. Celkem bylo v této výzvě s alokací 450 milionů korun předloženo 34 žádostí o podporu. Celkové požadované finanční prostředky dosáhly dvojnásobku alokace, tedy 900 milionů korun.

Poslední ukončenou výzvou v prvním čtvrtletí roku 2016 byl Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů se zaměřením na rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání (ISCED 0-3) prostřednictvím podpory společenství praxe, což je pravidelná a dlouhodobá spolupráce vycházející z principů akčního výzkumu za účelem rozvoje dovedností obou skupin aktérů a komplexnějšího vypracování výchovných a vzdělávacích strategií za jednotlivé obory, včetně průřezových témat. Alokaci této výzvy, tedy 350 milionů korun, překročil objem 12 přijatých žádostí o podporu o více než 202 milionů korun. Celkové požadované finanční prostředky tedy činily více než 552 milionů korun.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.