Simeon Karamazov: Nesmyslné povinnosti pro zodpovědné rodiče, kteří vychovávají nebo chtějí vychovávat své předškoláky doma

čtvrtek 10. března 2016 ·

Projev v třetím čtení novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 9. března 2016. "Co však návrh skutečně přinese, jsou nesmyslné povinnosti pro ty zodpovědné rodiče, kteří z různých důvodů vychovávají nebo chtějí vychovávat své předškoláky doma. I když přehlédneme zvláštní povinnosti typu tři měsíce dopředu nahlásit domácí výchovu nebo přezkoušení dítěte školkou, tak státu není absolutně nic do toho, proč rodiče své děti vychovávají doma. Přesto novela obsahuje i povinnost zdůvodňovat domácí výchovu předškoláka. Pro rodiče i ředitele školek jde o další a další administrativu, která nepřinese nic kromě toho, že stát bude nepřijatelně strkat nos do výchovy ve spořádaných rodinách."


Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme rozhodovat o novele, která má ambici výrazně ovlivnit podobu českého školství na desítky let. Ze zkušenosti totiž víme, že jakmile se nějaká povinnost zavede, tak přetrvá. A tato novela školského zákona přináší rovnou tři zásadní povinnosti: povinné předškolní vzdělávání, povinnou část přijímacích zkoušek na střední školy a povinnou maturitní zkoušku ze tří předmětů. Tyto části včetně podaných pozměňovacích návrhů musíme posuzovat věcně a samostatně. Jen tak můžeme získat místo nesourodé exhibice nových povinností smysluplnou reformu pro naše školství.

Začnu u povinného roku předškolního vzdělávání, který fakticky rozšiřuje povinnou školní docházku na deset let. Výsledkem prodloužení školní docházky bude jedno velké, výrazné a nezpochybnitelné nic. Osnovy se nerozšíří, děti se navíc nic nenaučí a rozhodně nebudou opouštět školní lavice najednou připravené soupeřit s dětmi z Finska nebo z Jižní Korey. Oceňuji Ministerstvo školství, že se nám alespoň nesnaží tvrdit opak.

Cílem povinného vzdělávání je mít 100 % pětiletých dětí ve školkách. Dosavadních více než 90 % je zřejmě málo a stále hrozí, že se některým dětem dostane plnohodnotného domácího vzdělávání bez všudypřítomného státního dohledu. Pro socialisty je to jistě hrozná představa. Ano, návrh míří na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale zoufale je míjí. Pokud rodiny k řádnému vzdělávání těchto dětí nedokážou přimět orgány k tomu speciálně určené a vybavené příslušnými pravomocemi, tak pochybuji, že ředitelé školek svedou více.

Co však návrh skutečně přinese, jsou nesmyslné povinnosti pro ty zodpovědné rodiče, kteří z různých důvodů vychovávají nebo chtějí vychovávat své předškoláky doma. I když přehlédneme zvláštní povinnosti typu tři měsíce dopředu nahlásit domácí výchovu nebo přezkoušení dítěte školkou, tak státu není absolutně nic do toho, proč rodiče své děti vychovávají doma. Přesto novela obsahuje i povinnost zdůvodňovat domácí výchovu předškoláka. Pro rodiče i ředitele školek jde o další a další administrativu, která nepřinese nic kromě toho, že stát bude nepřijatelně strkat nos do výchovy ve spořádaných rodinách.

V pozměňovacím návrhu proto navrhuji vypuštění povinného roku předškolního roku bez náhrady, protože jednoduše taková povinnost není třeba.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhou navrženou povinností jsou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Uvítal bych, abychom měli jasné srovnání, co skutečně umí čeští žáci po absolvování povinné školní docházky, a takové srovnání by jistě mohlo mít formu přijímacích zkoušek na střední školy. Pokud však nemáme zůstat pouze u statistiky, musí mít takové srovnání skutečně závaznou podobu se stanovenou spodní hranicí potřebnou pro úspěšné přijetí na střední školu. To novela nepřináší.

České střední školství se bohužel potýká se značnou nivelizací, která se následně přelévá na vysoké školy. Pokud mají mít maturitní vysvědčení a vysokoškolské tituly opravdu odpovídající hodnotu, tak nějaký standard potřebujeme. Jsem si samozřejmě vědom závažných konsekvencí takového nastavení. V případě jednotných přijímacích zkoušek na střední školy jde o promarněnou příležitost právě takové minimum nastavit. Pro střední školy, které se potýkají s nedostatkem žáků, se nic nezmění. Pouze upraví školní část přijímacích zkoušek tak, aby žáky získaly. Úspěšné střední školy, které naopak mají přebytek přihlášených, si již dnes umí vybrat své žáky, a proto jednotné přijímací zkoušky nepotřebují.

Jakkoliv si nemyslím, že by jednotné přijímací zkoušky nějak ublížily našemu českému školství, tak zároveň nevidím jakýkoliv přínos vyjma další administrativní zátěže. A věřte mi, že zrovna tu naše střední školy opravdu nepotřebují.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, třetí navrhovanou změnou je povinná maturitní zkouška z matematiky. Na rozdíl od ostatních nově zaváděných povinností se zde jedná o potřebnou nápravu současného stavu, protože neexistuje jediný opravdu rozumný důvod, proč nebyla povinná maturita z matematiky zavedena společně již se státními maturitami, pokud tedy jako důvod nepočítáme nedostatek politické odvahy přijmout nepopulární, ale nepochybně nutné opatření.

Povinná maturita z matematiky je něčím, co v českém školství velmi chybí. Nemyslím si, že současný trend, kdy je moderní a atraktivní studovat humanitní obory, je dlouhodobě udržitelný. Stalo se dokonce módním ukazovat svoji neschopnost v matematice na odiv. Není bohužel žádnou výjimkou, že kdejaká známá osobnost či přihlouplá mediální hvězdička národu z obrazovky sděluje, jak propadala z matematiky a jak to bylo vlastně dobře. Takové jednání by snad mělo být trestné.

Situace na trhu práce mi dává za pravdu. Zatímco studenti technických oborů nemají problém najít zaměstnání, o humanitně vzdělaných studentech toto zdaleka neplatí. Přitom je to právě matematika, díky které můžeme vnímat okolí, technicky nesmírně vyspělý svět. Je to právě matematika, při níž se žáci učí logicky myslet, uvažovat a řešit problémy. A zdaleka nejde jen o techniku. Matematika zasahuje do všech oblastí našeho života, i když si to ani mnohdy neuvědomujeme. Jako taková má proto naprosto nezastupitelné místo ve vzdělání jedince i v celé společnosti. Koneckonců stejně jako český jazyk nebo cizí jazyk, které již maturitními předměty, je matematika také jazyk, mnohem obecnější a navíc jediný, kterým se můžeme domluvit s okolním světem.

V současné době stojí žáci maturitních oborů před absurdní volbou mezi cizím jazykem a matematikou. Říkáme jim: vyberte si, na co se zaměříte - i když dobře víme, že budou potřebovat obojí. Zvládnutí matematiky, českého a cizího jazyka vytvoří potřebný základ pro uplatnění jak v pracovním životě, tak při dalším studiu. Bez výhrad a dokonce s nadšením bych podpořil tuto část novely, kdyby opravdu přinesla to, co veřejně slibuje. Místo zavedení potřebné povinné maturity z matematiky však novela pouze říká, že teprve nařízení vlády stanoví obory, pro které bude matematika povinná až od školního roku 2020-21.

Můžeme tedy věřit, nebo také nemusíme, že vláda opravdu zavede povinnost pro všechny obory, tak jak byly navržené. Příští vláda se tím však nemusí cítit nijak zavázána a může určit třeba jen jediný obor, nebo dokonce žádný, pro druhou vlnu oborů není zákonem stanoven žádný termín a bude již na uvážení vlády, kdy a zda vůbec rozšíří tuto povinnost i pro ně.

Vládní formulaci v důvodové zprávě hovořící o školním roku 2023/2024 rozhodně nelze brát za dostačující v takto zásadní otázce. Ministerstvo navíc počítá s trvalou výjimkou pro některé obory. Bohužel si uvažované obory nechává pro sebe a nám musí stačit, že tam mj. mají být obory vzdělání skupiny umění a užité umění. Znovu opakuji, naprosto nedostatečné, polovičaté řešení.

Vážené kolegyně a kolegové, ve svém pozměňovacím návrhu vycházím ze stanovení jasného pravidla: Matematika je povinným maturitním předmětem. Jak dokládá samotná důvodová zpráva, většina žáků maturitních oborů je již dnes dostatečně připravována, aby mohli úspěšně maturovat z matematiky. Přesto by zavedení nové podoby maturitní zkoušky již od příštího roku bylo příliš přísné. Proto navrhuji jarní zkouškové období 2018, které poskytuje dva celé školní roky na přípravu. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč by gymnazisté a studenti dalších tradičních maturitních oborů neměli zvládnout zkoušku ze tří předmětů, na které jsou již dnes plnohodnotně připravováni. Žákům oborů, které ještě potřebují upravit rámcové vzdělávací programy a školní osnovy, by vláda svým nařízením poskytla čas do jarního zkouškového období 2021. Na rozdíl od vládního návrhu tak bude stanoven konkrétní časový plán, který účelně skloubí rychlé zavedení povinné maturity z matematiky s poskytnutím dostatečného času školám a samotným žákům na přípravu.

Velmi jsem přitom zvažoval možnost trvalé výjimky pro určité obory. Důvodová zpráva uvádí jako příklad skupinu oborů umění a užité umění kvůli jejich specifičnosti. Jakkoli s jejich odlišností mohu souhlasit, tak nejde přehlížet, že stejnou výjimku by mohl z obdobných důvodů své jedinečnosti požadovat v podstatě každý další netechnický obor. Nebo myslíte, že argumenty např. pro zdravotní sestřičky na sociální služby budou méně platné? V sázce je příliš mnoho, hrozí lavina výjimek, která může systém tří maturitních předmětů zničit.

Dámy a pánové, žádám vás proto o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jasně stanoví maturitu ze tří předmětů - českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Je to minimální základ, který české školství tolik potřebuje. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

1 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
10. března 2016 v 12:59  

Sledoval jsem to a zaznělo mnoho podobných jasných a srozumitelných argumentů. Ale cvičené opice, závislé místo na svých mozcích na stranické disciplíně halt rozhodli jinak. tak hoši MAKÁME. Každý den aspoň jeden zákaz a jedna nová povinnost. Však ovce jenom bučí, vo co gou. Normalizátoři jsou hadr. Více píce republice (nebo biolihu)....

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.