Radka Maxová: Svoboda volby mateřské školy a povinnost vymezovat spádové oblasti pro obce jsou vzájemně neslučitelné

pátek 11. března 2016 ·

Projev v třetím čtení novely školského zákona v Poslanecké sněmovně ve středu 9. března 2016. "Musíme říci, že spádové obvody pro mateřské školky a základní školy není to samé, i když to ministerstvo samozřejmě nerado slyší. Rodiče předškoláků totiž volí mateřskou školu na základě zcela úplně jiných kritérií, než která zohledňují při výběru základní školy. Při výběru základní školy zohledňují zejména polohu školy, a to proto, aby se vlastně děti ve vyšších ročnících nebo i třeba ve druhé třídě mohly dopravovat do školy i ze školy samostatně. Naopak hlavní úlohu při volbě mateřské školy hraje u mnoho rodičů místo jejich zaměstnání, místo bydliště jejich prarodičů, neboť je to často důvod praktičtější, umístit dítě v mateřské škole, která se nachází v místě jejich pracoviště či prarodičů."


Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla hovořit ne ke všem pozměňovacím návrhům, ale především ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká spádových oblastí pro mateřské školy, které jsou v podstatě teď nově zaváděny v této novele.

Musím tedy říct, že moje původní myšlenka byla, že bych rozšířila tyto spádové oblasti i o místo zaměstnání rodičů, nicméně po rozhovorech s odborníky a starosty obcí a měst jsme usoudili, že by to bylo hrozně administrativně náročné, skoro nerealizovatelné, a proto jsem od toho ustoupila a naopak jsem zpracovala pozměňovací návrh, který spádové oblasti vlastně v této novele zákona ruší.

Co mě k tomu vedlo. Samozřejmě mě k tomu vedla především snaha neomezovat a zachovat úplnou svobodu volby rodičů při výběru mateřské školy pro svoje děti, protože já osobně sama mám zkušenosti s tímto. Já jsem nedávala své dítě do místa trvalého bydliště, umístila jsem si ho do mateřské školy blízko svého zaměstnání, samozřejmě z časových důvodů a s ohledem na kvalitu té mateřské školky. A je pravda, že musíme říci, že spádové obvody pro mateřské školky a základní školy není to samé, i když to ministerstvo samozřejmě nerado slyší. Rodiče předškoláků totiž volí mateřskou školu na základě zcela úplně jiných kritérií, než která zohledňují při výběru základní školy. Při výběru základní školy zohledňují zejména polohu školy, a to proto, aby se vlastně děti ve vyšších ročnících nebo i třeba ve druhé třídě mohly dopravovat do školy i ze školy samostatně. Naopak hlavní úlohu při volbě mateřské školy hraje u mnoho rodičů místo jejich zaměstnání, místo bydliště jejich prarodičů, neboť je to často důvod praktičtější, umístit dítě v mateřské škole, která se nachází v místě jejich pracoviště či prarodičů. Pro nemalou část rodičů je dále rozhodná např. velikost mateřské školy, otevírací doba, profesionalita personálu, doprovodné programy či celkové zaměření mateřské školy společně s jejím, samozřejmě, vzdělávacím programem, který nepochybně výrazně ovlivňuje rozvoj osobnosti dítěte.

Musím říci, že dnes ráno jsem slyšela, že v podstatě jakoby beru přednostní právo rodičům na jejich mateřskou školu, a musím říci, že můj pozměňovací návrh samozřejmě ponechává ustanovení o přednostním přijímání čtyřletých, resp. tříletých dětí do mateřských škol, pouze z nich vypouští opravdu ty spádové oblasti pro mateřské školy.

Tato předložená novela školského zákona nebere ohled na specifika sítí mateřských škol. Můj pozměňovací návrh si klade za cíl, aby byly i po zavedení povinného předškolního roku k předškolnímu vzdělávání v jakékoli mateřské škole přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtyř, resp. tří let věku, s účinností od 1. 9. 2018, a tedy nikoli aby tyto děti přednostně přijímala pouze jediná mateřská škola podle místa trvalého bydliště.

Na nedokonalost úpravy zavedení školských obvodů a spádových mateřských škol lze nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a to ze strany zákonných zástupců, především rodičů, kteří mateřskou školu pro své děti vybírají, a dále z pohledu obcí, jejichž úkolem má být zabezpečení vzniku školských obvodů, a tedy i spádových oblastí škol. V neposlední řadě bych nerada opominula i administrativní zátěž pro obce, která samozřejmě jim tímto dává mnoho dalších nových povinností s tím, že budou muset zřizovat další školské obvody. Včera jsme právě zrovna hovořili se zástupkyní Svazu měst a obcí, která se školství věnuje, a není to jen tak ledajaká paní, co se týká vlivu na Svaz měst a obcí, a ta nám v podstatě vysvětlila, že spádové oblasti a nárokovost je úplně špatně. Implementace ustanovení novely školského zákona o školských oborech a spádových mateřských školách může být v některých obcích dosti komplikovaná a nebude ji možno realizovat bez významnějších zásahů do struktury a organizace mateřských škol. Mateřské školy totiž nejsou na rozdíl od škol základních na zřízení spádových obvodů uzpůsobeny ani svou velikostí a ani polohou.

Já bych jen chtěla, abychom si uvědomili, jestli chceme, aby města vytvářela fiktivně pouze jednu spádovou oblast, což samozřejmě jsou signály z těch větších měst, chceme, aby rodiče měnili trvalé bydliště svých dětí jen proto, že díky spádovosti budou mít nárok na místo právě pouze v místě trvalého bydliště, i když nechtějí dát dítě práv do té mateřské školy, kde oni mají trvalé bydliště, a proto nahlásí své dítě do jiného trvalého bydliště. Já si myslím, že nechceme.

Už i praxe z ostatních měst, jako jsou Budějovice, Pardubice a tak dále ukazují, že spádové oblasti pro základní školy neplní svou funkci. Rodiče opravdu fiktivně přehlašují své děti do jiného obvodu jenom proto, aby měli nárok na školu, kterou si vybrali. A někteří zastupitelé na ně samozřejmě podávají trestní oznámení, což jsem ale ráda, že paní ministryně s touto praktikou samozřejmě nesouhlasí, a za to jí děkuji.

Nicméně musím říci, že je zde i nemalý vliv patnácti statutárních měst, která se připojila k výzvě, aby spádovost pro mateřské školy nebyla v této novele zakotvena. Myslím si, že jejich argumenty vyplývají z čistě praktického hlediska a neměly by být opomíjeny. Můžu tady reagovat na některá tvrzení ministerstva, že Ministerstvo školství tvrdí, že zavedení spádových obvodů do mateřské školy je jen analogií spádů v základních školách, které systémově fungují, a nikdo je nerozporuje, a že spády zajistí přijetí dítěte do MŠ poblíž bydliště. To už jsem vysvětlila, že to není analogie, že kritéria pro spádovost mateřské a základní školy a pro výběr mateřské a základní školy jsou často rozdílná.

MŠMT tvrdí, že reálný výkon povinného předškolního vzdělávání umožní právě jen spádové oblasti nebo obvody. A já se ptám, když paní ministryně na úvod svého slova řekla, že zavádíme sice předškolní vzdělávání povinné v posledním roku mateřské školy, ale vlastně je to na volbě rodičů, jestli budou chtít, nebo nebudou chtít. A když nebudu chtít, tak stejně mám individuální vzdělání. Tak se ptám, proč tedy zavádíme spádové oblasti a zavádíme ten předškolní rok, protože v podstatě jenom ty spádové oblasti nám umožní reálně děti v předškolním roce vzdělávat. To si nemyslím. A je taky potřeba říct, že pokud obec nebude mít dostatečnou kapacitu míst ve svých mateřských školkách, tak v podstatě obec nic nepřiměje k tomu, aby navýšila systém spádových obvodů.

MŠMT tvrdí, že rodič není spádovostí svázán a může zvolit MŠ dle své úvahy. Já si myslím, že tomu tak není. Svoboda volby mateřské školy a povinnost vymezovat spádové oblasti pro obce jsou vzájemně neslučitelné. Každé dítě právě bude fixováno pouze jen ve spádové školce a možnost jeho umístění do školy nespádové se vlastně limitně blíží nule, anebo přehlásím-li dítě někam jinam do trvalého bydliště, kde bude vymezena spádová oblast. A v neposlední řadě tady máme spádovou turistiku, o které jsem se zmínila již před chvilkou, to znamená, že zřejmě všichni víme, že někteří rodiče, a já se jim nedivím, neváhají přepsat své děti na fiktivní adresy, jen aby dosáhli jejich přijetí právě v základní škole, pro kterou jsou vymezeny spádové oblasti, jenom proto, že nechtějí navštěvovat základní školu v místě trvalého bydliště. Bohužel jde v této situaci o podvod. Troufám si říct, že jde i o pošlapání práva těch dětí, které ve spádovém obvodu přirozeně žijí a mohou reálně čelit faktu, že se do školy, na niž vidí z okna svého domu či bytu, nedostanou. Je to také jeden z hlavních negativních důsledků desetileté praxe spádových obvodů základních škol, jež ani obce ani školy nedokážou účinně řešit, a Ministerstvo školství to zatím odmítá řešit. Pokud novelou přikážeme vymezovat spádové obvody i pro mateřské školy, myslím si, že přeneseme spádovou turistiku i do mateřských škol a nejenom do základních škol.

Dámy a pánové, ráda bych vás poprosila o podporu pozměňovacího návrhu, který ruší spádové oblasti, ale samozřejmě zdůrazňuji, že neomezuje ustanovení o přednostním přijímání čtyřletých, respektive tříletých dětí, tak jak je psáno samozřejmě v novele zákona.

Děkuji vám za pozornost.

0 komentářů:Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.