Přečtěte si: Postiženi exkluzivitou

středa 30. března 2016 ·

Masivní kampaň bulvárního Blesku, týkající se tématu inkluzivního vzdělávání, patří k tomu nejhoršímu, co se v českých médiích kdy objevilo.


Z článku Apoleny Rychlíkové v A2larmu vybíráme:

S inkluzí přichází nové domnělé ohrožení bílých a privilegovaných žáků. Jako by najednou bylo ku podivu, že postižení mají nejenom právo na existenci uvnitř společnosti, ale dokonce i na skutečné zajištění možnosti se řádně vzdělávat. O úroveň českého vzdělávání v debatách týkajících se inkluze ovšem nejde. Neřeší se nízké platy učitelů ani zastaralé a rigidní osnovy. Předmětem sporů se nestávají výzkumy, které ukazují, že české školy nutí žáky k biflování látky, ale neinspirují děti ke kritickému myšlení ani v nich nevzbuzují potřebu chápat informace v širším kontextu. Kdyby něco takového bylo v centru pozornosti, pravděpodobně by se hlavními komentátory českého školství nestal bulvár, Lenka Zlámalová, Václav Klaus mladší nebo Miloš Zeman. Tím neříkám, že by se téma inkluzivního vzdělávání nemělo řešit, naopak, mělo by se řešit co nejvíce, ale také co nejohleduplněji a na základě fakt, ne manipulativní dojmologie.

5 komentářů:

Miloslav Novotný řekl(a)...
30. března 2016 v 23:25  

Mějte prosím na paměti, že Apolena je podle všeho žena a vizte, co napsala: "Po cikánech a uprchlících se v paprscích české nenávisti hřeje další skupina. A tentokrát nejde jen tak o někoho – předmětem stále důmyslnější hry na hledání společného strašáka se skrze téma „inkluzivního vzdělávání“ staly postižené děti." A kousek dál: "A konečně je dobré si vzpomenout, že když se v minulém století vážně uvažovalo o tom, že postižení brzdí zdravý vývoj společnosti, skončilo to Hitlerovými masovými eutanáziemi dětí i dospělých, známými dnes pod jménem Akce T4."
Celým jménem se ta česky píšící osoba odkudsi jmenuje Apolena Rychlíková a ti, koho podle ní my Češi nenávidíme, jsou postižené děti. Co to je za spiknutí zrůd, z jejichž hlav a rukou vylézají tyhle nenávistné pamflety proti českému školství a vůbec všemu českému? Jak tohle někdo může napsat, který ubožák to schválil k uveřejnění, kdo se může snížit tohle graficky upravit? Tihle nejsou „blbí“, to jsou ukázkoví „(na)vedení“. Ještě pořád nevidíte toho sorose a válku, kterou proti nám vede?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. března 2016 v 23:31  

Ježíš to je táto:
http://zpravy.idnes.cz/deti-v-kavarnach-nazor-matky-apolena-rychlikova-rozhovor-pml-/domaci.aspx?c=A160112_132337_domaci_aba

Další filmařka. Levicová dokumentaristka - co jsme komu udělali?

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. března 2016 v 0:08  

zastaralé a rigidní osnovy

A k tomu ještě ten Hitler... Fakt zůstala trčet někde v minulém tisíciletí.

mirek vaněk řekl(a)...
31. března 2016 v 6:56  

Stále někteří lidé neví jak to dnes ve školství vypadá a opisují dvycet let staré fráze.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
31. března 2016 v 7:44  

Zastaralé a rigidní osnovy? Reaguji zveřejněním našich osnov českého jazyka pro 1. ročník. Co je na nich zastaralého a rigidního?

A opět, jako většina těchto přispěvatelů, dotyčná dáma naprosto neví, o čem mluví, ale má silný názor a vlastní blog. Vzdělanost a argumentace jsou nahrazeny fanatickou zaslepeností.

Tady jsou ty osnovy:
Předmět se vyučuje jako povinný ve všech ročnících (viz učební plán). Podle potřeb žáků a možností školy může pro jednotlivé žáky nebo skupiny žáků část výuky probíhat paralelně se speciálním pedagogem nebo učitelem českého jazyka jako cizího jazyka (pro cizince). Standardní vyučovací jednotky jsou doplněny projekty, návštěvami divadel apod. Obsah předmětu je vytvořen ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a z průřezového tématu mediální výchova. Vnitřní členění předmětu si stanovuje každý vyučující na začátku školního roku s přihlédnutím ke struktuře vzdělávacího oboru v RVP ZV, ke vzdělávacím potřebám žáků a k vlastním vzdělávacím cílům.

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

otázky a mapování prekonceptů žáků a zkoumání nových témat, čtenářská dílna, písemný projev, vyprávění, předčítání, nácvik podle předlohy, otevřené otázky, diskuse, dramatická improvizace, jazykové hry, hry v roli, vyjadřování pocitů a postojů verbálními, grafickými, výtvarnými, pohybovými i hudební prostředky, práce individuální, ve skupině i ve dvojicích, práce s informacemi - slovníky, encyklopedie, internet, procvičovací počítačové programy

1. ročník
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
 čte texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
UČIVO
technika počátečního čtení; naslouchání; základní techniky mluveného projevu, vyjadřování, základní komunikační žánry (pozdrav, oslovení, omluva apod.), základní komunikační pravidla, mimojazykové prostředky; základní hygienické návyky při psaní, technika psaní; zvuková stránka jazyka (hlásky, výslovnost, modulace řeči); poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání; základní literární žánry (rozpočitadlo, říkánka, pohádka)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.