Konference Škola pro všechny ukáže, jak vytvářet inkluzivní školu v našich podmínkách

čtvrtek 10. března 2016 ·

Přijďte se podívat, jak s inkluzí pracují v zahraničních i tuzemských školách a jakou roli hraje inkluze v kontextu celoživotního vzdělávání a strategického plánování v regionech.

Dvoudenní mezinárodní konference Škola pro všechny představí zahraniční i tuzemské zkušenosti s vytvářením inkluzivního prostředí, které zohledňuje potřeby všech dětí, jak nadaných, dětí potřebujících podpůrná opatření, tak i tzv. běžných žáků. Účastníci se podívají do vybraných škol a seznámí se s tuzemskou i zahraniční praxí.

Během prvního dne (16. 3.) proběhnou exkurze do tří pražských škol (ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí v Karlíně, ZŠ a MŠ Na Beránku v Modřanech, 1. Slovanské gymnázium na Starém Městě), které představí své koncepty inkluzivního vzdělávání a pozvou účastníky konference přímo do výuky. Od 18.00 se bude konat slavnostní zahájení konference s účastí z MŠMT a Norské ambasády. Hlavním řečníkem večera bude norská výzkumnice Jette Steensen, která představí kontext a diskusi o problematice inkluze, jak probíhala a probíhá v Norsku.

V rámci druhého dne se představí zástupci z tuzemských škol, které usilují o vytvoření inkluzivního prostředí, a zahraniční hosté, kteří přinesou praktické zkušenosti s inkluzí ze školního i mimo školního prostředí. Odpoledne poběží tematické workshopy a blok přednášek Agentury pro sociální začleňování, který se soustředí na inkluzi v kontextu celoživotního vzdělávání.

Většina zahraničních řečníků konference bude v Praze již před začátkem konference a je možné domluvit s nimi individuální rozhovory.
  • Allison Collis, ředitelka britské inkluzivní školy Chestnuts Primary School vysvětlí, jak ve škole vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání.
  • Bente V. Svenskerud ze základní školy Linderud v Oslu promluví o praktických zkušenostech s inkluzí.
  • Jette Steensen výzkumnice z Arctic University of Norway bude mluvit o tom, jak se debata o inkluzi vyvíjela v Norsku.
  • Linda Hagen vystoupí v bloku celoživotního vzdělávání na téma: zkušenosti norské agentury Hero Competence AS s poskytováním různorodých forem podpory pro migranty s cílem nalezení stabilního zaměstnání.
  • Yechiel Bar Chaim se zaměří na přenositelnost metod inkluzivního vzdělávání, které se osvědčily v zahraničí, do českého prostředí. Zkušenost z izraelské školy Ramla.
  • Susanna Rajala z Finské národní rady pro vzdělávání promluví o inkluzivním vzdělávání se zaměřením na romské žáky.
Profily dalších řečníků najdete ZDE.

Konference se koná 16. a 17. března v Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5.

Na konferenci bude představena publikace Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, kterou připravil Bob Kartous na základě reportážní návštěvy skandinávských zemí.

Program konference najdete v příloze, nebo si jej můžete stáhnout ZDE.

Kateřina Lánská, koordinátorka konference Škola pro všechny, EDUin: „Záměrem konference je představit praktické zkušenosti s inkluzivním vzděláváním jak v našich, tak v zahraničních školách a vnést věcné argumenty a příklady dobré praxe do veřejné debaty o inkluzi, která u nás právě probíhá. Proměna škol ve školy inkluzivní, které jsou schopné vzdělávat žáky s různými vzdělávacími potřebami, je dlouhodobý a samozřejmě náročný proces. Proto chceme znát zkušenosti z různých míst, kde o tuto proměnu školního prostředí usilují, a posunout se od diskuse o tom, zda mají mít všechny děti možnost vzdělávat se v běžných školách, k tomu, co pro to můžeme a máme udělat.“

Konferenci pořádá Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy v ČR ve spolupráci s EDUin, o. p. s., a Agenturou pro sociální začleňování.

Mezinárodní konference ŠKOLA PRO VŠECHNY
Evropské a české zkušenosti s inkluzí v (nejen školním) vzdělávání
16. a 17. 3. 2016

Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5
www.skolaprovsechny.cz

1. DEN ODBORNÁ STÁŽ V INKLUZIVNÍ ŠKOLE A SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

10.00 – 13.00 – Návštěva školy
• Představení školy
• Náslechy ve výuce s následným rozborem
• Setkání se zástupci pedagogů (rodičů, spolupracovníků školy,...)

18.00 – 20.00 – Slavnostní zahájení
• Zúčastní se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, velvyslankyně Norského království v Praze, Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy, Agentury pro sociální začleňování a Jette Steensen (The Arctic University of Norway) – Proč je dobré společné vzdělávání
• Občerstvení a neformální setkání

2. DEN KONFERENCE IMPACT HUB PRAHA

1. BLOK: REFLEXE INKLUZE V JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH 9.00 – 10.45

• Allison Collis (VB) – Jak vytvářet ve škole podmínky pro inkluzivní vzdělávání
• Susanna Rajala (Finsko) – Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na romské děti
• Christian Johann (Německo) – Propojení formálního a neformálního vzdělávání ve prospěch učitelů
• Bente Væting Svenskerud (Norsko) - Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním ve škole Linderud v Oslu
Registrace 8.30 – 9.00 Program 9.00 – 17.00
Pauza na oběd (12.15 – 13.00)

2. BLOK: INKLUZIVNÍ KONCEPTY A JEJICH RECEPCE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ 10.45 – 12.15

• Bob Kartous (ČR) – Zkušenosti s inkluzí ve skandinávských zemích a co si z toho vzít
• Yechiel Bar – Chaim (USA) – Přenositelnost metod inkluzivního vzdělávání (např. Feuersteinova metoda) do českého prostředí
• Adéla Lábusová (ČR) – Nutná opatření pro transformaci segregovaného vzdělávání ve společné
• Eva Růtová a Jakub Deml (ČR) – Pozvánka k interaktivní ochutnávce „mediální dílny” – online prostředí pro práci s postoji k odlišnostem mezi lidmi a kulturami na 2.st. ZŠ

3. BLOK: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1 – WORKSHOPY1 13.00 – 14.30

• Jitka Topičová (ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov) – Nástroje pro hodnocení jako prostředek pro utváření klimatu inkluzivní školy
• Vít Beran (ZŠ Kunratice) – Proč měnit školní kulturu? (práce s pedagogickým sborem)
• Edita Stejskalová (Rada vlády pro národnostní menšiny) – Šikana z důvodu etnicity
Coffee break (14.30 – 15.00)

4. BLOK: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2 – WORKSHOPY2 15.00 – 16.30

• Světlana Sojková (bývalá vedoucí Odboru školství v Sokolově) – Proinkluzivní strategie města Sokolov
• Iva Tahová (EDUin) – Propojení formálního a neformálního vzdělávání při strategickém plánování v regionech
• Dana Pražáková (MŠMT) – Řízení změny na školách a jak k tomu může pomoci OP VVV

5. BLOK: INKLUZE V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘEDNÁŠKY 13.00 – 16.30

• Radek Jiránek (Agentura pro sociální začleňování) – Podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávání
• Linda Hagen (Norsko) – Vzdělávací programy pomáhající migrantům porozumět pracovním zvyklostem a zvyšovat jejich šanci uplatnit se na trhu práce
• Barbara Halířová (Agentura pro sociální začleňování) – Limity ve finanční a dluhové gramotnosti pro sociálně vyloučené a ohrožené skupiny
• Kateřina Janovská (Národní síť podpory zdraví) – Zdravotní gramotnost jako nástroj pro vyšší kvalitu života všech věkových skupin
• Dagmar Doubravová (Rubikon centrum) – Vzdělávání a rozvoj lidí během a po výkonu trestu
• Edita Kozinová (Unie center pro rodinu a komunitu) – Rodičovská a sociální gramotnost rodin ohrožených sociálním vyloučením
• Ivo Jupa (Nová ekonomika) – Národní soustava kvalifikací, diversity management a tematika osob vyloučených na trhu práce
• David Beňák (Úřad vlády ČR) – Vzdělávání pro všechny s podporou Agentury pro sociální začleňování

6. BLOK: 16.30 – 17.00 ZÁVĚREČNÉ PŘÍSPĚVKY; SHRNUTÍ PRÁCE VE WORKSHOPECH

1 / 2
Workshopy probíhají paralelně. Účast na workshopech na základě předchozí registrace.

10 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
10. března 2016 12:00  

Tahle konference je myslím o té pravé inkluzi v širším slova smyslu. Inkluze v širším slova smyslu je důležitý pojem zasluhující pozornost a rozumné přístupy. Škoda je myslím, že toto důležité téma bylo zneváženo necitlivým prosazováním principiálně pochybné inkluze dětí s LMP do běžných tříd. J.Týř

Josef Soukal řekl(a)...
10. března 2016 14:06  

Rád se seznámím s materiály s konference, hlavně těmi zahraničními. A budu hledat odpovědi na ty argumenty, které u nás vznáší odborníci.

Unknown řekl(a)...
10. března 2016 15:17  

inkluze na západě znamená začleňování imigrantů do normálních škol,protože nebylo možné mít extra školy pro turky,kurdy (spolu být nemůžou) alžířany,tunisany,sdánce, afgénce aspol, bohužel nebo bohudík u nás tohleto nemáme,pokus udělat inkluzisty z cikánů neprošel,to nám eu nezbaštila,protože to jsou naši spoluobčani zde narození a nikoliv někde v africe,takže aby naše ministerstvo záskalo nějaké prašule tak se rozhodlo inkluzívovat zdravotně postižené

Miloslav Novotný řekl(a)...
10. března 2016 16:31  

Vidím to katastrofičtěji. Školu pro všechny máme v Ústavě. Školou pro všechny je každá česká škola. V Praze se bude konat sjezd příživníků a protagonistů řízené likvidace národních školských systémů některých evropských států. Co jiného to může být, když to organizuje člověk v plísni a řečnit tam bude nepřítel všeho českého Kartous.

Eva Adamová řekl(a)...
10. března 2016 20:03  

A nemělo by to být spíš opačně? Tedy, jak vytvořit podmínky, aby naše školy vůbec měly šanci být inkluzivní.

Jana Karvaiová řekl(a)...
10. března 2016 21:16  

No, na to nemusím do Prahy.
Jak vytvářet inkluzivní školu v našich podmínkách: všechny děti do běžné školy.Peníze nejsou, učitelky za své na koleně do noci vytvářejí pomůcky.Ve třídě je šrumec jak hrom, 2 asistentky si šuškají s potiženými vzadu. Jelikož musí vše 15x zopakovat, ruší celou hodinu.V pololetí asistentka odchází, snížili jí úvazek na 0,2 a za to si nekoupí ani tramvajenku.Rodiče génia ze 4.B si stěžují, že nedostal dalekohled a mikroskop,jak slibovala ministryně, ředitel marně vysvětluje, že na tyto pomůcky dostal pouhé 3 tisíce a za ty to ale fakt nekoupí. Rodiče Fera si stěžují, že nemá zadarmo obědy, jak bylo slíbeno. Žák s LMP sedící v 7. třídě dostává jako pomůcku budík, nebo ho podivný výklad učitelů fyziky a chemie a dalších předmětů uspává.Hovoří totiž cizí řečí. Paní učitelka mu v návalu inspirace k budíku dodává omalovánky,aby nerušil a vypadalo to, že něco dělá.Hluchý žák si povídá znakovou řečí s tlumočníkem o sčítání mnohočlenů. Tlumočník sice ovládá znakovou řeč,ale v matematice skončil před 20 lety a od té doby zvládá pouze základní běžné počty. Neumí proto znakovou řečí žákovi vysvětlit, jak že je ten postup a proč zrovna tohle napsala učitelka na tabuli. Stejný žák sedává o přestávkách v koutku, neboť co by si mohl vykládat s dětmi, které neumí znakovou řeč. Do toho se rve Ukrajinec s Rusem, rivalové kvůli politické situaci v Evropě. Taková pohodička a klídek. Všichni jsou již po roce obohaceni tak, že odcházejí pozvolna na soukromé školy, neboť by je bohatství tak pohltilo, že už by to neunesli. Nejdůležitější jsou však výkazy, kdy s již po roce můžeme chlubit Komisi EU a paní Jourové, jak jsme to krásně sfoukli. O dva roky přijíždí Finové, podívat se na ten cirkus, protože tolik srandy neuvidíte nikde v Evropě.

Vladimír Stanzel řekl(a)...
11. března 2016 6:04  

"Hlavním řečníkem večera bude norská výzkumnice Jette Steensen, která představí kontext a diskusi o problematice inkluze, jak probíhala a probíhá v Norsku."

Tak to je vskutku země, od které se můžeme lecčemus přiučit, jak vyplývá z tohoto článku: http://www.ceskaskola.cz/2016/03/prectete-si-norske-skolstvi-co-selhalo.html Nchce se mi věřit, že by nás přijela varovat před cestou debilizace, po které norské školství kráčí.

Unknown řekl(a)...
11. března 2016 11:03  

Jana Karvaiová

Pěkné! Vzniká nám tady nový typ praktické školy. Veškerá inkluze se smrskla na přesun dětí z praktických škol do škol základních. 1/5 až 1/4 populace se to však netýká. Na víceletých gymnáziích a elitních soukromých ZŠ (s velmi vysokým školným) děti s LMP neuvidíme. Proč tedy ten název inkluze, když to vlastně inkluze není, pač se to netýká celé populace. Někteří jsou vyčleněni. Není to tedy jistý druh segregace?

Slávina řekl(a)...
11. března 2016 18:13  

Prosím, aspoň pár dětí na gymnáziích a soukromých školách nechte raději už v klidu ! Je to jediná šance pro budoucí lékaře, inženýry a další profese.
Nejsmutnější je, že všechny ty rozmarné hrátky aktivistů , kteří pronikli k mocenským strukturám , stojí spoustu peněz ! A budou to vyhozené peníze.
Zmatky způsobí nevraživost mezi dětmi i rodiči , zbytečně posilují negativní náladu a nejistotu ve společnosti.
Tak uvidíme, jak bude za 5 let naše škola vypadat . 🙁

tyrjir řekl(a)...
11. března 2016 19:21  

Když ty makotřasy, kteří ničí české veřejné školství, necháme v klidu, dopadne to s ním špatně. Já jsem pro nový z EU dotovaný systémový vzdělávací projekt s názvem "Před použitím zatřepat!" :))) J.Týř

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.