Ministerstvo vyhovělo žádosti o vydání maturitních dat u úlohy z matematiky

středa 20. ledna 2016 ·


Po osmi měsících čekání a třech odvoláních vyhovělo ministerstvo školství žádosti a vydalo data o odpovědích studentů v maturitní úloze o „papírové čepici“.


Ministerstvo školství otevřelo cestu k vydávání maturitních dat. Cermat třikrát odmítl žadateli poskytnout informace, kolik maturantů zaškrtlo jednotlivé odpovědi u diskutované maturitní úlohy o „papírové čepici“. Ministerstvo nakonec konstatovalo, že je samo subjektem povinným k vydání informací, a počty maturantů žadateli poslalo.

O vydání dat k diskutované maturitní úloze z jara 2015, v níž měli studenti spočítat povrch karnevalové čepice, požádal konzultant v oblasti vzdělávání a spoluautor projektu Kalibro Oldřich Botlík. Žádost o informaci, kolik studentů volilo každou z pěti možných odpovědí u úlohy, poslal Cermatu v květnu 2015. Cermat žádost zamítl s odvoláním na § 183c školského zákona.

Žadatel se odvolal k MŠMT. To zrušilo rozhodnutí Cermatu pro nepřezkoumatelnost a Cermat poučilo, jak musí své případné odmítnutí zdůvodnit. Při svém druhém pokusu žádost zamítnout Cermat nevzal v úvahu poučení ministerstva, a to pak jeho rozhodnutí znovu zrušilo jako nepřezkoumatelné. I při třetím pokusu Cermat odmítl informace vydat, ale ministerstvo v lednu 2016 uznalo argumentaci žadatele. Podle výkladu MŠMT tedy vydání požadované informace nebrání ani § 183c školského zákona. Proti ministerskému rozhodnutí se nelze odvolat.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant, EDUin, řekl: "Je sympatické, že Ministerstvo školství zabránilo zneužívání nové právní úpravy, na niž se Cermat opakovaně odvolával. Právní a správní odbor ministerstva shledal jeho výklad mylným. Navíc konstatoval, že osobou povinnou není Cermat, nýbrž ministerstvo, a data o maturitní úloze vydal. Je to významný posun na cestě k pochopení, jak maturanti řeší testové úlohy, a k tomu, aby data pořízená za veřejné peníze mohla být také veřejně využívána.“

31 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
20. ledna 2016 v 14:46  

Naštěstí se k tomu mohl vyjádřit Feřtek.

To jsem si oddychl.

Simona CARCY řekl(a)...
20. ledna 2016 v 16:06  

Takze Botlik celou dobu otravoval neprislusny organ? Proc se obracet na Cermat, kdyz ministerstvo v sobe naslo kompetenci?
Jakkoli je spravne, ze ministerstvo v sobe kompetenci nalezlo, nemuze byt respektovanym vykladacem zakona. Tato kompetence nalezi toliko soudu.

Simona CARCY řekl(a)...
20. ledna 2016 v 16:26  

A jen zcela na okraj "čepice". Ceska skola publikuje jako ilustraci k textu BEZ UVEDENI AUTORA a tedy v rozporu s etikou a zakonem mizernou kopii vychoziho materialu k uloze. Ale i z mizerneho obrazku je zrejme, ze plast kuzele, o ktery v uloze jde, je vybarven odlisne od podstavy o kterou v uloze nejde. Tedy vyjma Botlika....

Janek Wagner řekl(a)...
20. ledna 2016 v 17:08  

Simono, víte co, přečtěte si radši autorský zákon. Tato ilustrace je snad autorským dílem, tedy "jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora"? A i kdyby byla, tak "Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,". Pak je tu další ustanovení: "Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije
a) v odůvodněné míře dílo na základě zákona pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm,
b) dílo ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu,
c) v odpovídající míře dílo v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho překlad;" Za mizernou kopii se omlouvám, byla převzata z publikace JČMF, použil jsem už jednu starší z České školy.

Nowak řekl(a)...
20. ledna 2016 v 17:45  

Je to výborné, že se ukázalo, že občan vymůže informaci, která ho zajímá.
Druhá věc je, kolik energie lze bylo vynaloženo na úplnou blbost. Není v maturitách (i v testech z M) nic k věcnější diskuzi?

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. ledna 2016 v 18:43  

A o čem byste, pane kolego, chtěl v souvislosti s maturitními testy diskutovat?

Třeba o tom, ve kterých úlohách uspěli maturanti konající zkoušku v opravném termínu lépe než tzv. prvomaturanti?

Nebo snad o tom, ve kterých úlohách byly dívky úspěšnější než chlapci?

Či o tom, zda úspěch v úloze X koreluje s úspěchem v úloze Y?

Anebo vás zajímá, kolik úspěšných maturantů z matematiky se ocitlo na hranici propadnutí v testu z češtiny? A jak napsali písemnou práci?

Zkuste se Ministerstvu školství poptat. Oni to určitě vědí – vždyť to stálo takové peníze a oni mají na starosti kvalitu českého školství. Jistě pro samé analýzy nevědí, kam dřív skočit.

Naše případné diskuse budou totiž bez opory v datech jen mlácením prázdné slámy. To je vám snad jasné…

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. ledna 2016 v 19:26  

A dozvíme se tedy, kolik matematických maturantů, to jest těch, kteří neumějí cizí jazyk natolik, aby jej zvolili jako průchodnější cestu k vysokoškolským studiím, nevidělo nikdy v životě karnevalovou čepici?
Když už ji tedy tým matematických tvůrců popsal jako tvar rotačního kužele.
Chci-li, aby se žáci při focení snímku s tématem 'tvar' vyhnuli žebrovým radiátorům nebo zábradlí, radím jim, aby si vždycky řekli 'upeču si chleba ve tvaru radiátoru'. A nebo zábradlí.

Jenyk řekl(a)...
20. ledna 2016 v 20:29  

Pane Botlíku, některé náměty, které jste právě uvedl, jsou docela zajímavé. Ale na úloze s čepicí něco extra hledám marně. Jestliže bylo dáno, že čepice má tvar jako kužel, tak šlo taky napsat, že vypadá jako kužel. A když něco vypadá jako něco, tak co? Tak si mám dát pozor, kde ona podobnost končí.

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. ledna 2016 v 21:40  

Pokud vím, o úloze se hojně diskutovalo na Akademickém fóru JČMF dne 10. 9. 2015. Byl jsem v té době v cizině, ale ze všech textů, které jsem k tomuto tématu četl, pokládám za zdaleka nejkvalitnější shrnutí RNDr. Jany Musilové, CSc., profesorky obecné fyziky a matematické fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je k dispozici ZDE.

Pokud se pamatuji, na České škole se diskutoval hlavně problém, který prof. Musilová formulovala takto.

Odchylky od striktní matematické terminologie ve středoškolských úlohách považují tvůrci testů i MŠMT za „standardní“ a tedy přípustné – to lze za jistých okolností přijmout. Je však správné penalizovat bodovou ztrátou řešitele, který dá matematické terminologii přednost a dodrží ji? (zatučnění OB)

Jde o to, že zadání mělo objektivně dva výklady: matematický, vedoucí na součet obsahu podstavy a pláště, a řekněme zkušenostní, vedoucí pouze na obsah pláště. Pozoruhodné například je, že autoři úlohy nedokázali podle J. Musilové dodat jasnou informaci, co vlastně chtěli úlohou zjišťovat. Úloha by nijak zvlášť nevybočila z hodně formalistického zaměření celého testu, kdyby například ověřovala, zda žák odolá pokušení řídit se zkušenostním výkladem a bude se v testu z matematiky striktně držet výkladu matematického. Nabídka úlohy přitom obsahovala OBĚ možná řešení.

Prof. Musilová i já jsme navrhovali, aby za těchto okolností byly uznávány OBĚ správné odpovědi. Protože úloha byla koncipována jako zaškrtávací (což je další zásadní výhrada, kterou k ní prof. Musilová měla), nelze u žádného žáka zjistit, jak ke své odpovědi dospěl. Je tedy třeba předpokládat, že žák, který uvedl některé z OBOU možných řešení, k němu dospěl korektní úvahou.

S daty, která jsem od MŠMT získal, je ovšem problém. Ačkoli ministerstvo po téměř osmi měsících rozhodlo, že mám na ně nárok, neposkytlo mi to, co jsem požadoval. Absurdnější průběh lze myslím vymyslet jen opravdu obtížně: zatímco test z matematiky psalo celkem 21 968 žáků, já jsem dostal data jen za 19 301 žáků. Už jsem to reklamoval.

Z nich celkem 5 057 žáků uvedlo správnou odpověď „podstava + plášť“. Cermat ji neuznal, a poškodil tak 26,20 % žáků z tohoto souboru.

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. ledna 2016 v 22:45  

Děkuji za informace.
Dá se ze sdělení ministerstva dovodit, kolik maturantů bylo odpovědí 'plášť+podstava' poškozeno právě hraničně tak, že maturitu nesložili?
Jen připodotýkám, že správná odpověď 'plášť+podstava' v sobě zahrnuje i správnou odpověď 'plášť'. V mém systému bodování žákovských prací bych za byť nadbytečný výpočet '+podstava' žákovi započetl body navíc. Vedu děti k tomu, že když splní zadání a přidají ještě něco navíc, je to supééér. Není to běžné, ale jsou žáci, kteří studují i na sto dvacet procent a více!

Oldřich Botlík řekl(a)...
20. ledna 2016 v 23:11  

Nedá.

Stejně jako se z dostupných informací nedá například zjistit, které úlohy testu dělaly maturantům největší, resp. nejmenší potíže. Kterou látku umějí nejlépe/nejhůře. Natožpak aby se dalo zjistit, v čem žáci chybovali v konkrétní úloze (tj. kolik z nich vybralo jednotlivé nesprávné odpovědi).

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. ledna 2016 v 23:35  

Dost málo, za ty peníze...

krtek řekl(a)...
21. ledna 2016 v 5:52  

Kdybyste, pane Botlíku, učil na gymnáziu, zjistil byste, že nic moc problémy nedělalo, kdybyste učil kdekoliv jinde, zjistil byste, že všechno. Z mnoha různých důvodů to začíná zlomky a končí výrazy. A tím pádem je matematika španělskou vesnicí. Mimochodem podobnou úlohu zadanou přesněji používám ve čtvrtletkách pravidelně a pravidelně zjišťuji, že vzoreček v tabulkách spoující podstavu/y a plášť je silnější než cokoliv jiného a vzoreček na plášť je nad síly průměru studentů. Přestože v hodinách procvičovacích nejméně dva příklady spočítáme.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. ledna 2016 v 6:46  

"Kdybyste, pane Botlíku, učil..."

To by pak nebyl expertem.

Srammo řekl(a)...
21. ledna 2016 v 7:30  

Otázka k zadání úlohy zněla:
Kolik cm2 papíru je použito na čepici?

Pojem povrch kužele není použit. Nechápu tedy, jak z toho mohl žák vyvodit, že bude zahrnovat i podstavu. Předpokládám, že student - maturant již někdy měl na sobě čepici a chápe tento pojem. Źádná čepice nemá podstavu.
Na jedné straně chceme, aby studenti uměli matematiku aplikovat. Pak dostatane z mého pohledu alespoň trochu úlohu z praxe a my začneme obhajovat nesmyslná řešení studentů, kteří jenom tupě opíší vzorec a vlastně mu vůbec nerozumí.

Oldřich Botlík řekl(a)...
21. ledna 2016 v 7:36  

ad krtek 21. ledna 2016 5:52:

… kdybyste učil kdekoliv jinde, zjistil byste, že [žákům dělalo problémy] všechno. Z mnoha různých důvodů to začíná zlomky a končí výrazy.

Učil jsem leckde. Především mám ale velmi podrobná a více než 20 let získávaná data za velké soubory žáků. Data vypovídají mj. o tom, jak se výsledky výuky matematiky vyvíjejí během základního vzdělávání. Podle mého názoru je jedním z těch hlavních důvodů předstírání, že podobně jako v maturitní úloze se matematika používá v reálném světě. Nepoužívá – a toto předstírání pomáhá diskreditovat matematiku u žáků.

Mně by vůbec nevadilo, kdyby zadání znělo takto: Vypočtěte obsah pláště rotačního kužele, jehož osovým řezem je rovnostranný trojúhelník s délkou strany 16 cm.

Jenomže maturitní test má podle Katalogu požadavků také ověřovat, zda žák dokáže matematizovat reálné situace. Situace, kterou Cermat zvolil, ovšem moc reálná není. Velikost povrchu této čepice, tedy „počet“ centimetrů čtverečních, přece není reálným problémem!

Reálný problém vypadá jinak. Jaký tvar má čepice po rozvinutí do roviny? Tuší žáci, kteří by takovou čepici chtěli vyrobit třeba pro mladšího sourozence, co mají z papíru vystřihnout? A jak velkou čtvrtku by měli koupit? Rozumějí tomu, jak velikost a tvar kruhové výseče souvisí s tvarem kužele? Uměli by žáci vysvětlit, proč se čepice à la Cermat „průmyslově“ nevyrábějí a karnevalové čepice v internetových obchodech, na které jsem loni při googlování narazil, jsou výrazně špičatější?

… pravidelně zjišťuji, že vzoreček v tabulkách spojující podstavu/y a plášť je silnější než cokoliv jiného

Proč tomu tak podle vás je?

Oldřich Botlík řekl(a)...
21. ledna 2016 v 7:40  

ad Šrámková:

Paní kolegyně, o tom, s čím přicházíte, se loni vedly dlouhé diskuse tady i jinde.

Možná byste si přece jen měla nejdříve přečíst aspoň shrnutí prof. Jany Musilové, na které odkazuji 20. ledna 2016 ve 21:40.

Josef Soukal řekl(a)...
21. ledna 2016 v 8:12  

Jakkoli souhlasím s názorem, který kdysi hned na začátku diskuse vyjádřil např. Z. Sotolář, že si úloha vcelku zbytečně hraje na realitu, připadá mi, že umět si spočítat, kolik papíru budu na výrobu čepice potřebovat, je reálným problémem.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. ledna 2016 v 9:45  

Velikost povrchu kuželu samozřejmě JE reálným problémem.

Pochopitelně je otázkou, pro kolik "žáků" nebo dospělých, nicméně situace, kdy je třeba znát plochu toho či onoho nejsou nereálné.

Ze stejného hlediska je nereálným problémem spočítat odpor vlákna žárovky - kolik žáků bude v běžném životě toto počítat?

Stejně nereálné je počítat čas pohybu, když znám rychlost a vzdálenost (na googlu mi to napíše, jak dlouho pojedu...)

Kolik žáků bude potřebovat v běžném životě spočítat plochu kruhu?

Kolik lidí bude potřebovat volat záchranku nebo poskytovat masáž srdce? Já jsem to ještě nepotřeboval.

K čemu mi je v praktickém životě, že vím, kde je Brazílie. Stejně tam nikdy nepojedu...

Všechno to přestaneme učit?

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. ledna 2016 v 10:06  

A nebo rovnou celá etická výchova.

Oldřich Botlík řekl(a)...
21. ledna 2016 v 10:23  

Napsal jsem:

Mně by vůbec nevadilo, kdyby zadání znělo takto: Vypočtěte obsah pláště rotačního kužele, jehož osovým řezem je rovnostranný trojúhelník s délkou strany 16 cm.

Když jsem si ale byl kupovat papír na karnevalovou čepici, nechtěl jsem po prodavačce, aby mi ho prodala 128π centimetrů čtverečních. Ani jsem se neptal, kolik stojí 1 centimetr čtvereční.

Kdysi jeden kolega chtěl po prodavačce v lahůdkách, aby mu prodala asi tak 15º koliby vcelku (sýr koliba má tvar bochníku, a pokud ho neprodávají po plátcích, vykrajují z něho "výseče" -- stejně jako třeba z dortu). Myslel si, že ho prodavačka tím nožem propíchne.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. ledna 2016 v 10:52  

A proč ten papír pořád chcete kupovat?

Nenapadne Vás, že by třeba věc(i) takového tvaru chtěl někdo natírat? Vy jste si nikdy nezjišťoval, kolik barvy asi budete potřebovat, když hodláte něco natřít? Například?

Josef Soukal řekl(a)...
21. ledna 2016 v 11:11  

Snažíme-li se o humor, často zveličujeme, dovádíme věci ad absurdum. Někdo přitom umí vyhmátnout podstatu věci, jiný se z ní jen snaží vylhat.

Oldřich Botlík řekl(a)...
21. ledna 2016 v 11:16  

Anonymní,

vy snad neumíte číst!

Já nemám VŮBEC NIC proti vzorci pro povrch kužele nebo pro jeho objem. Nemám VŮBEC NIC ani proti vzorci pro plochu kruhu. Mám ovšem mnoho výhrad vůči tomu, jak se s těmito vzorci v některých školách pracuje.

Mně vadí, že když už si Cermat pro úlohu na matematizaci reálné situace vybral karnevalovou čepici, zeptal se -- navíc nejednoznačně -- na JEJÍ obsah.

Vy jste snad někdy natíral karnevalovou čepici? Znáte někoho, kdo by ji natíral a počítal její obsah KVŮLI TOMU, aby věděl, zda mu vystačí barva?

Zkuste se zeptat svých žáků, proč se čepice à la Cermat „průmyslově“ nevyrábějí a karnevalové čepice v internetových obchodech, na které jsem loni při googlování narazil, jsou výrazně špičatější?

Teprve pak, odpovědí-li správně, si možná začnu myslet, že jste je něco kloudného naučil.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. ledna 2016 v 11:44  

A proč se pořád bavíte o čepici?

Myslíte, že žák je takový blb, že když bude místo čepice reklamní kužel, tak to nespočítá?

Znamená to, že já ve fyzice nemohu u rychlosti použít jiný příklad než pěšky, na kole, autem nebo letadlem? Znamená to, že příklad na dráhu/čas nesmí být se šnekem, protože běžně šneka nikdo "nestopuje"?

Myslím, že se v té čepici pane Botlíku úplně ztrácíte, možná je na vás moc velká a spadla Vám přes oči a "šetříte světlem". To jsme říkali jako děcka (možná i Vy), "Šetři světlem!" a stáhli nebožákovi čepici přes oči.

Nešikanoval Vás tak někdo, možná máte takový prazážitek.

Josef Soukal řekl(a)...
21. ledna 2016 v 11:46  

"Mně vadí, že když už si Cermat pro úlohu na matematizaci reálné situace vybral karnevalovou čepici, zeptal se -- navíc nejednoznačně -- na JEJÍ obsah."

A já bloud si doposud myslel, že se jedná "velikost povrchu této čepice".
A o nepřesnost v zadání, vztahující se k plášti a podstavě; nepřesnost danou odchylkou od striktní matematické terminologie, což - jak potvrzuje prof. Musilová - lze za jistých okolností považovat za přípustné.

Oldřich Botlík řekl(a)...
21. ledna 2016 v 13:15  

A já bloud si doposud myslel, že se jedná "velikost povrchu této čepice".

Cermat opírá „správnost“ svého řešení o to, že čepice v jeho úloze je pláštěm kužele. Plášť kužele má OBSAH: obsah pláště kužele = obsah čepice = JEJÍ obsah.

A o nepřesnost v zadání, vztahující se k plášti a podstavě; nepřesnost danou odchylkou od striktní matematické terminologie, což – jak potvrzuje prof. Musilová – lze za jistých okolností považovat za přípustné.

Z argumentace prof. Musilové ovšem vyplývá, že tyto okolnosti v maturitní úloze NENASTALY. Neboť nabídka správných odpovědí obsahovala jak obsah pláště, tak součet obsahu pláště a obsahu podstavy. A nejednoznačné zadání umožnilo žákům vybrat za základě korektního postupu kteroukoli z těchto obou možností. Argumentaci prof. Musilové je třeba číst CELOU a S POROZUMĚNÍM. Zlozvyk vytrhávat věty ze souvislostí se u kvalitních textů nevyplácí.

Myslíte, že žák je takový blb, že když bude místo čepice reklamní kužel, tak to nespočítá?

Nemyslím – já si o žádném žákovi nemyslím, že je blb. Myslím však v souvislosti s vaší větou na vás. Kritizoval jsem zde, že Cermat předstírá matematizaci reálné situace požadavkem spočítat spotřebu papíru na výrobu papírové ČEPICE, když mu ve skutečnosti jde jen o správné použití vzorce pro obsah pláště kužele. A uvedl jsem dvakrát, že proti úloze spočítat obsah pláště KUŽELE bych nic neměl. Jestliže mi UČITEL FYZIKY za těchto okolností oponuje, že velikost povrchu kuželu samozřejmě JE reálným problémem, pak podle mého názoru musí mít s logickým uvažováním takové problémy, že prostě nemůže na svou práci stačit. Tento můj názor mi ostatně už nějakou dobu potvrzují vaše věru přínosné příspěvky pod jinými články.

Ale co – vás si koneckonců před časem „vybral“ Nico Pytlík a mně nechal „Tajnýho“. Já jsem spokojen, Pytlík nejspíš taky…


A nyní prosím oba masterminds logického uvažování na České škole, aby mne omluvili.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
21. ledna 2016 v 14:05  

Já to říkám, máte s tou čepicí prostě problém. Viděl bych to na capofobii.

Jste omluven. Pohov.

Jiri Janecek řekl(a)...
21. ledna 2016 v 14:28  

A uz se teda vi, kolik deti to jak vyresilo?

Josef Soukal řekl(a)...
21. ledna 2016 v 14:56  

Pořád netuším, proč by význam formulace "obsah čepice" a "velikost povrchu této čepice" měl být v češtině synonymní. Máte po ruce nějaký důkaz?
-
"Argumentaci prof. Musilové je třeba číst CELOU a S POROZUMĚNÍM. Zlozvyk vytrhávat věty ze souvislostí se u kvalitních textů nevyplácí."
Ano, nevyplácí, a především u vás. Nijak jsem nezpochybnil závěry prof. Musilové, jen jsem jedno její konstatování citoval, aby bylo jasné, o jaký typ nedostatku v zadání úlohy jde.
-
Velmi rád vás omluvím, ale pokud byste si zase někdy chtěl logicky zauvažovat, vysvětlil byste prosťáčkům, proč schopnost spočítat si, kolik papíru budu na výrobu čepice potřebovat, NENÍ reálným problémem? Nebo se s principiálně shodnými úlohami v praktickém životě nesetkáváme?

Radek Sárközi řekl(a)...
21. ledna 2016 v 15:25  

Snad někdo požádá MŠMT o tato statistická data ke všem maturitním úlohám...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.