Debata s argumentačními fauly

úterý 26. ledna 2016 ·

Nadcházející Debata s oponenty EDUin je od samého počátku cinknutá, již její název je argumentačním faulem. Podsuneme oponentům zkreslený argument, který s velkou slávou vyvracíme. Bohužel se podobné argumentační fauly ze strany autorů z EDUinu v poslední době kupí. Pro část učitelské veřejnosti se tak EDUin postupně stává jako účastník debat o vzdělávání nepřijatelným a neseriózním partnerem. Vzhledem ke vlivu v médiích je už často bohužel považován za jednoho z devastátorů školství spolu s politiky, s ministerskými úředníky, se školskými odboráři, či s parazitickými aktivisty všeho druhu.


Zdeněk Bělecký, ředitel základní školy, pozvánku na úterní debatu okomentoval takto:

Tak to je zase typická ukázka manipulace, falešné dilema jak vyšité. Ať o školství mluví, kdo chce, o to přeci vůbec nejde. Problém je v tom, že pravděpodobně velmi početná skupina učitelů (většina?) si myslí, že debata o školství se vede mezi novináři a aktivisty z neziskovek, které mají možná až příliš silný vliv na úředníky a politiky s rozhodovací pravomocí, zatímco o názory učitelů se nikdo z výše uvedených nezajímá.

Ostatně nejen o názory učitelů, další aktéři na tom nejsou o moc líp. V demokratické společnosti by měl fungovat hlavně mechanismus: odborné týmy - volební programy - voliči - vzdělávací politika - zpětná vazba. U nás se to v poslední době nějak vymklo a zvrhlo na mechanismus: neziskovky a média - jak se politik vyspí a s kým naposledy mluví - karikatura vzdělávací politiky - hašení požárů zakládáním nových. Nedivím se, že učitelé toho mají plné zuby.Jana Karvaiová z Učitelského profesního sdružení okomentovala Sotolářovu reakci na článek Tomáše Feřteka Kdo se smí zapojit do debaty o školství?:

UPS vzniklo jako organizace, která má sdružit učitele všech typů škol. Rozhodně nikdo nesleduje cíl, aby to byli učitelé s nějakým naprosto jednotným názorem. Inteligentní člověk ví, že to ani není možné. U zrodu nestáli pouze lidé u ASČ. Navíc, tato organizace je de facto ještě v plenkách. Přesto odvedla již dost práce, i když její výsledky nejsou vidět na míle daleko. K inkluzi, vyhlášce a upravenému RVP ZV jsme se vyjadřovali několikrát a mohu vás ujistit, že to byly hodiny a hodiny nijak nehonorované práce.

Sdružení neusiluje o žádné "přebití" názorů. Naopak, je tu snaha získat co nejvíce podkladů od velkého spektra lidí, kteří mají k dané problematice co říci.V rámci např. inkluze byli osloveni rodiče, ředitelé základních škol, učitelé všech typů škol specializovaných na žáky s SVP, byli osloveni i sami postižení. Získali jsme vzorek názorů a tyto jsme zapracovali do připomínek k chystané vyhlášce o inkluzi. Takže podsouvání toho, že jsme nějací konzervativně zapšklí pedagogové, kteří si stojí jen za svým , je nemístná.(...)

Sdružení má určitou vizi. Jestli se jí podaří naplnit je ve hvězdách. Cílem je zapojit co nejvíce učitelů do diskusí kolem všemožných problémů ve školství. Jestli si například gymnaziální učitelé myslí, že se jich inkluze netýká, jsou na omylu. Cílem sdružení je naopak najít pochopení pro své kolegy z různých druhů škol. Nevyvyšovat se nad učitelky MŠ jen proto, že jako středoškolský nebo vysokoškolský učitel mám pocit, že pro společnost dělám víc, když jezdím na matematické olympiády, kdežto ony si "jen hrajou s dětmi".(...)

Potřebovali bychom soudržnost takovou, jakou mají například lékaři. A soudržnost zase není to, že si všichni budeme jen navzájem přitakávat. Je to o hledání nejschůdnějšího kompromisu a nebagatelizování problémů, které se mě netýkají.

Miloslav Pešta ze SZŠ v Rožmitálu pod Tremšínem na Feřtekův článek reagoval takto:

Po přečtení vašeho článku se onen učitel s dvacetiletou praxí musí dlouho zhluboka nadechovat, aby odpověděl hezky věcně, jak to pan redaktor požaduje. Není to snadné tváří tvář takové porci blazeovanosti, pokrytectví a nevědomosti, na druhé straně jsem si už zvykl, neboť přesně tuto reakci jsem zažíval posledních pětadvacet let, kdy jsem učil a zároveň se pokoušel odborně publikovat. Z článků na téma romské problematiky, zařazování do zvláštních škol, existence praktických škol či inkluzivního vzdělávání mi byl otištěn malý zlomek (Respekt nikdy nic), přestože byly dostatečně odborně fundované, samozřejmě naprosto korektní, jenom vyjadřující jiný pohled na skutečnost než měla ona míněnítvorná skupina politiků, aktivistů a redaktorů. O nesouhlasném postoji učitelů se vědělo, ale bylo to nazýváno "pouhým kantorským křikem", bez toho, že by dostal tento "křik" skutečný prostor.

Propagandistických článků rozličných světlonošů "se svým vlastním názorem" však byl dostatek. Stejně tak je tomu dnes, o trendu rozhodují určití lidé mimo školství (koneckonců školství přece rozumí každý, každý přece chodil někdy do školy, tak co) a vaše chystaná diskuze se bude patrně podobat překřikování v pořadech paní Jílkové.

Skutečná výměna názorů musí být, nezlobte se, opravdu odborná, dlouhodobá, bez politické korektnosti. Jako v předchozích půtkách, i nyní je jasné, kdo a jak rozhodne a že za to nikdy neponese odpovědnost.

Takže, kantoři jenom hudrají a nechtějí se zapojit. No jo, no.


Adam Škapa, učitel na gymnáziu, na sociální síti Facebook v diskusi uvedl:

Vůbec to neustálé odkazování se na odborníky... Mě by také hodně zajímalo, kdo jsou ti odborníci? Já tu jen vidím rádoby intelektuální diskusi tří čtyř lidí (Feřtek, Kartouz, Šteffl...), kteří neustále dokola omílají dvě tři "profláknuté" myšlenky. Ale problémy ve školství jsou daleko hlubší a školství je samo o sobě daleko více rozdělené do mnoha kvalitativních, kvantitativních i odborných skupin a nelze na to "napasovat" jeden "univerzální manuál", jak na to. A tak se shodnu především s názorem, že dnes záleží na tom, kdo a jak učí žáky, studenty a co s nimi dělá a dál chce dělat. Při tom neustálém střídání školní neodborné ministerské garnitury bych za učitele řekl: "Nejlepší by bylo, kdybyste vy nahoře ve školním nebi alespoň chvíli nedělali žádné změny."(...)

To je samozřejmě velmi levná berlička, opřít to o toto tvrzení (poznámka redakce: v článku Tomáše Feřteka). Já bych školu a školství přirovnal k vazbě doping a antidopingová kontrola: ti, co dělají byznys s dopingem budou vždy o krok napřed a kontroloři vždy budou reagovat nějakým opatřením. Tak je to i s žáky a jejich učiteli. Učitel vlastně reaguje na změnu, vycházející od samotných žáků! To znamená, že názor, že se škola, učitelé musí změnit, je podle mě blbost; ať už chceme nebo ne, školství se dynamicky mění každou vteřinou, na změny žáků reagují učitelé a naopak. V podstatě tu existuje jakási dynamická rovnováha, zákon akce. Takže my učitelé se měníme a s tím prostě nic neuděláme.

Já zopakuji to své klišé - já, učitel v Gymnáziu Arabská - s nadsázkou prohlašuji, že jsem nikdy neučil lepší děti než teď. Ale vlastně tu změnu ve školství spíš vidím na svých vlastních dětech, paní učitelka Dana a Ilonka patří mezi mé absolutní vzory v tom, jak vzdělávat a vychovávat děti. V ćlánku pana Švehly jsem hledal základní otázku: "kde je ve školství vlastně problém?" Já osobně si myslím, že je to v tom, jak naučit děti získávat a používat informace. Představme si, že máme ideálního studenta: ten, který umí si informace najít, zpracovat je a pak patřičně vyhodnotit a využít. Pak, k čemu tedy potřebuje nás, kantory??? Řekl bych, že učitel je hlavně tedy motivátor, mediátor a také (bohužel, jinak si myslím, že to nejde) kontrolor - což znamená, že jistě může být velmi demokratický, otevřený a vstřícný, ale měl by být náročný a hlavně důsledný!!!

A co se týče toho biflování, za těch víc jak dvacet porevolučních let toho memorování výrazně ubylo, ovšem jak říká jedna má moudrá kolegyně, pokud chtějí dvě strany o něčem diskutovat, musí mít "potravu" k diskusi. Jinak je to o hovně. Kdybych měl vyjmenovat nějaké dílčí nedostatky ve škole, určitě mezi ně patří Švehlou zmiňované učebnice. Třeba v gymnaziální chemii žádná komplexní a dobře uchopitelná knížka není. Asi si ji časem budeme muset napsat sami. Naopak RÁMCOVÝ PLÁN mi vlastně přijde dost osvobozující a vstřícný k aktivním krokům samotného pedagoga. Ale asi závisí hodně na řediteli, kdy dnešní systém dává učitelům opravdu velké možnosti (když oni sami chtějí). Co se týče gymnázia, kde učím, když mám možnost vidět skvělou práci většiny mých kolegů, je to dnes škola, kterou bych si přál vystudovat a kam bych rád, jako žák chodil. A na těch mladých lidech je to vidět a cítit z nich tu radost:-)

62 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. ledna 2016 0:28  

KDO to "sepsal"?

Vy, pane Wagnere?

I když je to kompilace, ta malá část na začátku je patrně vyjádřením autora a velmi výrazným. Aspoň nickem by to mohlo být podepsáno.

Simona CARCY řekl(a)...
26. ledna 2016 8:11  

Anonymní se hezky zeptal, KDO TO PSAL. To myslím není důležité. Ráda bych věděla, co nám chtěl sdělit. Krátký úvodník a za ním párkrát zmáčknuté CTRL C, CTRL V. A katarze?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. ledna 2016 9:06  

Proč, to bysem i pochopil, s vědomím, že se můžů plést. Patrně autora jednání a vyjadřování EDUinu již ....lo, tak to vyventiloval.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. ledna 2016 9:24  

Jedinou cinknutou věcí v celé diskuzí je systematická dehonestační kampaň proti EDUINu z řad těch učitelů, kteří nemohou přenést přes srdce, že to nejsou právě oni, kteří jsou pozýváni do médií, či komu nejsou uveřejňovány články v periodikách. Občanský aktivizmus členů EDUINu přímo či nepřímo podnítil vznik několika učitelských združení "aby bylo slyšet také hlas učitelů". EDUIN organizuje mnoho programů na pomoc školám a žákům v různých oblastech vzdělávacího procesu a diskuzních příležitostí, na které jsou učitelé zváni. Všechny tyto aktivity jsou šmahem zameteny pod koberec, protože je neprovozují ti praví praktikující učitelé s těmi správnými názory.

Proto je otázka "Kdo může mluvit do vzdělávání?" namístě. Učitelé musí, dříve či později akceptovat bolestný fakt, že krom učitelské obce jsou plnohodnotným účastníkem procesu vzdělávání také žáci, studenti a jejich rodiče. Tito jsou a budou oprávněni artikulovat a prezentovat své postoje kdekoli a kdykoli uznají za vhodné.

Fakt, že názory učitelů a rodičů nebo konzervativců a liberálů na vzdělávání se mohou rozcházet je dobrým důvodem k veřejné diskuzi a je na straně těch, kteří cítí potřebu prezentovat své názory v médiích, aby si tuto možnost, namísto bolestínského skuhrání že nejsou slyšet, zajistili. Časy, kdy rodiče, žáci a učitelé slepě plnili své předem jasně určené role, jsou díkybohu minulostí. Smiřte se s tím.

Simona CARCY řekl(a)...
26. ledna 2016 9:36  

No, pokud "Všechny tyto aktivity (myšleno EDUinu) jsou šmahem zameteny pod koberec, protože je neprovozují ti praví praktikující učitelé s těmi správnými názory", pak je třeba říci také bé. A ten, kdo si zavinil, že se s ním nikdo nechce bavit, kdo útočnou argumentací všechny excitoval, kdo opakovaně lhal, manipuloval, vkládal teze do úst těm, kteří jich nikdy nevyslovili, kdo pod pláštíkem občanského aktivizmu chtěl přihrát kšefty napojeným soukromým společnostem, kdo organizoval aktivy pro aktivy resp. pro budování jména, kdo se vydává za experta na vzdělávání aniž jím je, kdo nesmyslně a urputně trvá na svých hypotézách neotevřen jiným argumentům, ten díky dlouhodobé kampani za jidášský peníz koupené deformuje české školství. A pro všechny ty Ondřeje, Bohumily, Tomáše a všechny notoricky známé nickname se tak povedlo jediné - všichni jsou EDUin, kde EDUin je vnímán jako esence necitlivého přístupu zohledňujícího toliko soukromé zájmy jednotlivých mluvčí. Tolik a přitom tak špatně odvedené PR práce!

Nico Pytlik řekl(a)...
26. ledna 2016 9:37  

Vzkaz pro pana poste.restanta:
Pochopil jsem, a ztotožňuji se s Vámi.

poste.restante řekl(a)...
26. ledna 2016 11:49  

Vzkaz pro Nica Pytlíka:
Co máte na mysli, pane kolego?

poste.restante řekl(a)...
26. ledna 2016 11:50  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
poste.restante řekl(a)...
26. ledna 2016 12:08  

Učitelé musí, dříve či později akceptovat bolestný fakt, že krom učitelské obce jsou plnohodnotným účastníkem procesu vzdělávání také žáci, studenti a jejich rodiče. Tito jsou a budou oprávněni artikulovat a prezentovat své postoje kdekoli a kdykoli uznají za vhodné.

Bomba!!!
To se Vám, Tajný učiteli, zase něco povedlo.
Máme Vaši myšlenku chápat tak, že učitelé si dosud mysleli, že žáci, studenti a jejich rodiče účastníkem procesu vzdělávání nejsou?

Takže vzkaz pro EDUINy a Tajné učitele:
Uvědomte si, že plnohodnotným účastníkem debaty o procesu vzdělávání jsou také učitelé. Tito jsou a budou oprávněni artikulovat a prezentovat své postoje kdekoli a kdykoli uznají za vhodné. Mohou tedy s čistým štítem odmítnout debatu s partnerem, jehož hlavním programem je systematicky urážet a nabourávat prestiž učitelů a školství jako takového.

Já osobně chci věřit tomu, že:
Časy, kdy učitelé slepě plnili své předem jasně určené role a mlčky poslouchali výmysly každého aktivistického seskupení, jsou díkybohu minulostí. Smiřte se s tím.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. ledna 2016 12:38  

Pro Tajné a podobné týpky.Vygůglujte si ,rposím, debaty na Eduinu z posledních tak 3 let. Najdete tam příspěvky s mým jménem. Najdete tam také komentáře Feřteka a Lánské, kde jsem byla za rasistu, xenofoba, šiřiče poplašných zpráva apod. Věnovala jsem se především tomu, čemu rozumím - speciální školství.Je lehce dohledatelné, jak se k inkluzi u nás zaváděné stavěli Eduini a jim podobní. Moje námitky byly špatné. Nepřípustné. Čas trhl oponou a už i Feřtek (někdy koncem loňského roku) začal zjišťovat, že jím hlásaná pravda pokulhává.No zaplať Bůh, že lehce prozřel. Jde mi o to, jak mi to natírali v diskusích a co jsem musela zkousnout.A dnes tady budou hlásat,jak a kdo bude diskutovat.Velmi s despektem se staví k názorům učitelů Každý učitel, který nekašpárkuje před tabulí a používá staré pomůcky (protože jsou některé nepřekonatelné) je konzerva a nemá smysl ji poslouchat.Zato ten, kdo to třeba ani s dětmi moc neumí,ale je děsně alternativní, ten je in.

krtek řekl(a)...
26. ledna 2016 13:39  

Pane Tajný, můžete mi sdělit, čím EDUin pomohl učitelům? Konkrétně učiteli matematiky a informačních technologií? Nějak jsem si na jejich stránkách nevšiml ani dobře míněné rady, ani pomoci. A diskuse pod jejich články v podstatě ustrnula.

Simona CARCY řekl(a)...
26. ledna 2016 14:49  

Pane Krtku, znáte BBT (Teorie velkého třesku)? Penny často nebývá něco ze Sheldonova duševního obzoru jasné a začne se ptát. V tu chvíli ji ostatní členové party začnou upozorňovat, že to neměla, že to byla chyba klást otázku, po níž přijde Sheldonova smršť pouček a floskulí, které už nikdo z nich netouží od Sheldona slyšet znovu a znovu. Sheldonovi naopak tyto kladené dotazy přinášejí uspokojení, že může oblažovat ty idioty kolem sebe svými teoriemi. Pondělí až čtvrtek, Prima Cool, cca 21:20....

Tajný Učitel řekl(a)...
26. ledna 2016 15:21  

poste restante "Máme Vaši myšlenku chápat tak, že učitelé si dosud mysleli, že žáci, studenti a jejich rodiče účastníkem procesu vzdělávání nejsou?"

Ano. Plnohodnotným a rovnocenným partnerem s povinnostmi i právy.

"Časy, kdy učitelé slepě plnili své předem jasně určené role a mlčky poslouchali výmysly každého aktivistického seskupení, jsou díkybohu minulostí. Smiřte se s tím."

Aha. Kdypak takové časy byli pane poste.restante?

Přestaňte se litovat a vyražte do médií presentovat paranoidní pocity sta tisíců učitelů napadených neziskovkou čítající počet členů, které lze spočítat na prstech jedné ruky. Jako by si Goliáš stěžoval že David přece nehrál fér.

Josef Soukal řekl(a)...
26. ledna 2016 15:59  

Pro poste.restante: Opravdu bychom si všichni měli vzít k srdci slova p. Švarcové, a na agresivní stupidity nereagovat. Nebo nereagovat vysvětlováním. Je to marnost nad marnost.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. ledna 2016 16:36  

Gůgloval jste Tajný?

tyrjir řekl(a)...
26. ledna 2016 16:39  

Pan Tajný svou záměrnou demagogií (např. argumentačními fauly spočívajícími v podsouvání toho, co neexistuje) záměrně provokuje diskutující s cílem, aby co nejvíc diskusi znepřehlednil a rozmělnil. Jsou to nahozené udičky, které mu mnozí diskutující baští i s navijákem. Tuto taktiku používá i pan Botlík a bohužel i EduIn v médiích. Je myslím nutné pečlivě rozlišovat na co a jak odpovídat a ty nahozené udičky zbytečně nebaštit. To je i můj názor. J.Týř

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. ledna 2016 16:57  

http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-sametova-rukavicka-na-ocelove-pesti-fk1-/p_zahranici.aspx?c=A160125_202949_p_zahranici_wag
Velmi doporučuji.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. ledna 2016 17:34  

Pane Krtku aktivity a projekty EDUINu najdete zde http://www.eduin.cz/aktivity-a-projekty/

Podpora efektivní spolupráce mezi školami a rodiči, například, má zřejmě positivní dopad i na učitele IT a matematiky, nebo Projekt Chci učit podporuje učitelskou profesi, pomáhá učitelům lépe učit a hledá cesty, jak udělat z učitelské profese prestižní a ceněné povolání.

Nějak jsem přehlédl projekty zaměřené na "urážení a nabourávání prestiže učitelů a školství jako takového".

Tajný Učitel řekl(a)...
26. ledna 2016 17:41  

Paní Karvaiová, googloval jsem, až mi ukazováček zmodral, nařčení EDUINu z xenofobie a rasizmu sem nenašel (což neznamená, že tam není), mohla byste prosím vložit odkaz?

Simona CARCY řekl(a)...
26. ledna 2016 17:56  

Snazila jsem se prispevkem ve 14:49 naznacit to, co pise pan Soukal v 15:59. Prosim, premyslejte o takove moznosti se s magory nebavit.

Tajný Učitel řekl(a)...
26. ledna 2016 18:07  

Ano, paní Carcy, bavte se jen s přitakávači. Vždyť každádobrá debata je založená na vzájemném poplácávání po ramenou. Nevšiml jsem si, že Česká škola je web pro výhradně souhlasné reakce i na evidentní hlouposti.

Simona CARCY řekl(a)...
26. ledna 2016 18:14  

:-)

Nico Pytlik řekl(a)...
26. ledna 2016 18:38  

Co máte na mysli, pane kolego?

Myslel jsem si, pane poste.restante, že Vás, obdobně jako mne a jistě i mnohé další, napadlo, že tady probíhá poměrně cílený útok na zdejší diskuse, jako na ostrůvek, možná posledních, střídmých a realitě odpovídajících úvah o směrování našeho školsví.
Že se událo něco jako -
Zdenda: 'Hele, ti trotli na český škole mi už ale fakt lezou krkem.'
Bob: 'No, něco udělat by se s tím mělo.'
Tom: 'To je fakt. Snižuje nám to rejtink.'
Zdenda: 'Co na to počítač?'
Tom: 'Mlčí...'
Zdenda: 'Tak kdo si to vezme?'
Bob: 'Já už mám Británii a kačera Donalda.'
Tom: 'A já už na český jsem. Tajně. Jako Čulibrk'
Zdenda: 'Tak to už jedině Olda! A ať mu tam děvčata občas přitakají.'
...

A že se Vám tedy už ani moc nechce pomáhat jim svými byť dobře míněnými a směrovanými replikami nabíjet kvéry, aby si tu mohli čechrat ty svoje fedrpuše.

Miloslav Novotný řekl(a)...
26. ledna 2016 18:51  

Ten s příjmením Učitel si s češtinou moc nerozumí. Ani neví, že jeho křestní jméno je vnímáno jako fízl, ne jako partyzán.

Martin Krynický řekl(a)...
26. ledna 2016 18:58  

Mohl bych poprosit o konkretizaci přínosů aktivit společnosti EDUIN pro běžného učitele M a F na venkovském gymnáziu? Nechci to shazovat předem, ale opravdu jsem nic nenašel. Podporou efektivní spolupráce s rodiči myslíte udělování značky Rodiče vítáni? Procházel jsem si požadavky, určitě je splňuje jak naše škola, tak základní škola mých dětí (ani jedna není certifikována). Jaký přínos by pro nás (přínos pro EDUIN chápu) mělo, kdybychom si mohli vylepit kýženou nálepku na dveře? Jediné, co mě napadá, že by si alternativnější rodiče sledující web EDUINu, přeřadili nás učitele z (EDUINem vytvořené) kategorie líný, zkostnatělý, hloupý a nevstřícný běžný učitel do kategorie pracovitý, pružný, chytrý a obětavý alternativní učitel (což by bez předchozího vytvoření první kategorie EDUINem nedávalo žádný smysl). Mimochodem dvě certifikované školy trochu znám a lidové hlasování nohama je v přímém rozporu s EDUINovskou certifikací (což by se ale dalo vysvětlit nekvalitou rodičů, kteří zatím místo kvalitních informací poskytovaných EDUINem zřejmě řídí vlastní neobjektivní zkušeností).

Simona CARCY řekl(a)...
26. ledna 2016 19:08  

Zkuste vylepit na skolni kuchyni samolepku Ano, šéfe!

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. ledna 2016 19:17  

Vzkaz pro Tajného. Tak jsem si to prošla. Eduin odstranil veškeré debaty, které nebyly vedeny přes sociální sítě. V době, kdy se diskutovalo,bylo hodně zastoupeno třeba jméno Schnirch. Ani ten tam není ani další známá jména. Tudíž sorry, byli jsme odgůglováni.

Fanda Moudry řekl(a)...
26. ledna 2016 19:40  

čítající počet členů, které lze spočítat na prstech jedné ruky

Jen ve správní radě máte 6 členů, v dozorčí pak 4 další + Feřtekové, Kartousové,...+stálí a externí činovníci. Tak to pane Tajný není o čísle 5.

Miloslav Novotný řekl(a)...
26. ledna 2016 20:54  

Dobrý den, mám průmyslovku a ČVUT, nikdy jsem ničemu neučil cizí děti, čili podle platné metodiky MŠMT jsem odborníkem na vzdělávání na slovo vzatým. Od svého čtyřrohého kulatého stolu se tedy zapojuji do diskuse. Co stálo za řeč ke jménu Feřtek (*), bylo řečeno. Myslím, že není co dodat. Až snad na ohýbání toho Tomáše:
1. Ach ten Feřtek.
2. Marně čekáme seriózní argumentaci od Feřtka.
3. O co mu jde, Feřtkovi?
4. Posíláme někam Feřtka.
5. Voláme naň: „Feřtku!“
6. Hádáme se o Feřtkovi.
7. Je námi lomcováno Feřtkem.
Po namnožení Feřtka kolísám mezi Feřtkové a Feřtci.
(*) Podle vzoru pro podstatná jména budoucí: Náměstek

Pavel Doležel řekl(a)...
26. ledna 2016 21:13  

"Jedinou cinknutou věcí v celé diskuzí je systematická dehonestační kampaň proti EDUINu z řad těch učitelů, kteří nemohou přenést přes srdce, že to nejsou právě oni, kteří jsou pozýváni do médií, či komu nejsou uveřejňovány články v periodikách."

Drahý kolego, vězte, že stejně jako pisatel předchozího příspěvku ani já se ve vašem výkladu (bludném) nenacházím. Nejsem učitel a přes srdce přenáším mnohem horší věci, než je pár zelených bláznů v televizi a rozhodně netoužím po tom, je někde nahrazovat. Netrpím ani exhibicionismem, ani bludem o vlastní výjimečnosti, či nadřazenosti. Na rozdíl od jistého OB necítím nutkavé jednání poskytovat nevyžádáné rady lidem v činnostech, kterými oni se zabývají denodenně, zatímco já vůbec. Ostatně necítím nutkání poskytovat nevyžádáné rady nikomu. Nepociťuji potřebu býti učitelem učitelů, když už nemohu býti učitelem národů, neboť tento post byl již obsazen jiným kolegou, ovšem neméně významným, než jsem já. Nesestupuji, na rozdíl od kolegy OB, k dospělým lidem z výšin třeskutých vědeckých pravd a nejnovějších objevů neurověd, anžto neurovědy jsem stejně jako OB nestudoval a mohu se toliko řídit kupříkladu kolegou Koukolíkem, který se jimi zabývá celý život.

Přes to vnímám EDUin jako malou skupinku lidí, kteří nejsou odborně zdatní, kteří pouze propagují své ničím nepodložené názory a svá přání. Nevadí mi, že jsou slyšet, myslím, že jim to není a nebude nic platné, ale vždy budu veřejně proti neodbornosti, neznalosti a demagogii vystupovat. A to POD SVÝM SKUTEČNÝM JMÉNEM.

Oldřich Botlík řekl(a)...
26. ledna 2016 21:29  

ad Martin Krynický, 26. ledna 2016 18:58

Mohl bych poprosit o konkretizaci přínosů aktivit společnosti EDUIN pro běžného učitele M a F na venkovském gymnáziu?

To Vy ale přece nejste, pane Krynický! Vy jste přece špičkový gymnaziální učitel M a F. Já toho vlastně o činnosti EDUinu moc nevím, ale o jednom přínosu bych snad věděl. I když se na něm podílelo mnoho dalších lidí včetně špičkových gymnaziálních učitelů a role EDUinu, ovšem velmi významná, byla spíše organizační, případně souvisela s mediálním prezentováním problému.

Předpokládám, že Vám, jako špičkovému učiteli na gymnáziu, jde také o to, aby stát zacházel s Vašimi studenty-maturanty korektně.

Naprosto spolehlivě vím, že EDUin se výrazně zasadil o větší transparentnost veškerých procesů spojených se státní maturitou. Kdyby to bylo tak, jak si Zelený s Dobešem kdysi představovali, tak byste například jen pokoutně sháněl znění testů právě proběhnuvší zkoušky i zkoušek minulých. Nevěděl byste, kterou odpověď v nabídce pokládá Cermat za správnou, netušil byste, jak bodoval odpovědi u „otevřených úloh“. Studenti Vaší školy by nevěděli, ke komu se odvolat proti nesprávnému hodnocení své práce, natožpak jak to udělat. Cermat i Ministerstvo školství by jim také nadále tvrdilo, že například soudní přezkoumání souladu maturitního testu s Katalogem požadavků je vyloučené. Podobně by popíralo možnost soudního přezkoumání korektnosti zadání testové úlohy či správnosti odpovědi, kterou za správnou označil Cermat, validační komise či Nezávislá odborná komise MŠMT.

V této věci dnes existuje závazné sjednocující stanovisko pléna Nejvyššího správního soudu. Podíl EDUinu na tom, že k tomu došlo, je zcela zásadní. Možná se Vám to zdá málo, ale v této věci se angažovalo poměrně hodně středoškolských učitelů, kterým nebylo lhostejné, jak stát zachází s jejich studenty.

Co byste si, jako učitel M a F na venkovském gymnáziu, přál? Jaké aktivity jakéhokoli jiného subjektu by pro Vás byly přínosné?

Josef Soukal řekl(a)...
26. ledna 2016 23:14  

"... EDUin se výrazně zasadil o větší transparentnost veškerých procesů spojených se státní maturitou."
Nepochybně.
Bohužel současně s tím se v otázce tzv. státní maturity prezentoval jako zcela neseriózní sdružení, které se neštítilo demagogie a manipulace, například s naruby obrácenou citací z pokynu pracovnice Cermatu. Takto se ostatně - využívaje svých kontaktů v médiích - prezentuje setrvale: odkazuji např. k vystoupení M. Hřebeckého k maturitám, jež je skandálním příkladem selhání tzv. experta i ČT coby média, které by mělo informovat objektivně (http://www.eduin.cz/audio-a-video-archiv/ct-miroslav-hrebecky-o-pisemne-casti-maturit/). Zcela nepřijatelné je také to, že EDUin v otázkách, v nichž se silně angažuje, vystupuje jako nezávislé expertní sdružení. Podobně je tomu prakticky se všemi eduinskými aktivitami.
V současnosti patří EDUin k největším propagátorům ministerského pojetí inkluze, jehož realizace nepochybně poškodí české školství, zejména žáky základních škol, a ve svých důsledcích povede k další segregaci vzdělávání u nás. Postoj k inkluzi je současně dokladem oportunismu ve vztahu k té části společnosti, již charakterizuje spojení mediálního, ekonomického i politického vlivu.
Působení EDUinu v úhrnu rozhodně nelze hodnotit jako pozitivní.

poste.restante řekl(a)...
26. ledna 2016 23:47  

Nico Pytlík
tady probíhá poměrně cílený útok na zdejší diskuse, jako na ostrůvek, možná posledních, střídmých a realitě odpovídajících úvah o směrování našeho školsví.

Ano, to je docela možné.

A že se Vám tedy už ani moc nechce pomáhat jim svými byť dobře míněnými a směrovanými replikami nabíjet kvéry, aby si tu mohli čechrat ty svoje fedrpuše.
Ale kdeže, pane kolego Pytlíku.
Příčinou mého poněkud laxního přístupu k místním diskusím poslední dobou byla prachobyčejná zaneprázdněnost jinými činnostmi. Znáte to. Pololetní klasifikace, dny otevřených dveří, kroužek, organizace soutěže, účast na soutěži jiné, taky přípravy je občas potřeba udělat u pro mě nových předmětů a ty staré aktualizovat, písemky opravit, ...
Ale faktem je, že jsem při občasném pročítání diskusí nabyl dojmu, že dost významná část z nich se odehrává v rovině osobní konfrontace. A nebyl jsem si jist, jestli to málo času, které jsem měl, mám využívat zrovna k tomuto účelu. Takže jste se tak úplně nespletl.
Ale, aby nedošlo k omylu. Část diskuse je vždy vedena v osobní rovině. Já přece také reaguji na Tajného učitele a jiné oponenty. A leckdy dost tvrdě. (Vzpomeňme jen na naše debaty s nickem parabellum.) Ale snažím se o to, abych reagoval na názory a nikoliv jejich nositele.

poste.restante řekl(a)...
26. ledna 2016 23:49  

Tajný učitel:
"Máme Vaši myšlenku chápat tak, že učitelé si dosud mysleli, že žáci, studenti a jejich rodiče účastníkem procesu vzdělávání nejsou?"
Ano. Plnohodnotným a rovnocenným partnerem s povinnostmi i právy.

Blázníte? Uvědomte si, že mluvíte o procesu vzdělávání. Neznám učitele, který by si myslel, že škola je jen pro učitele a žák součástí procesu vzdělávání není. A rodiče (někteří) se z tohoto procesu vyčleňují zcela dobrovolně a sami. (Vlastně, někteří žáci také.)
Debata o vzdělávání a vzdělávání samotné, to jsou snad dvě různé věci, ne?

A pokud se rovnocennosti partnerů týče, máte na mysli také "rovnocenné" vyhrožování školní inspekcí a stížnostmi u zřizovatele? Komu si má postěžovat učitel? Sociálce?

"Časy, kdy učitelé slepě plnili své předem jasně určené role a mlčky poslouchali výmysly každého aktivistického seskupení, jsou díkybohu minulostí. Smiřte se s tím."
Aha. Kdypak takové časy byli pane poste.restante?

Časy slepého plnění rolí byly před rokem 1989. A občas mám pocit, že některé tehdejší prvky se nám v nové kvalitě vracejí.
Speciálně pro Vás jsem ale zdůraznil tučným písmem část věty, na kterou jsem hlavně kladl důraz. Zbytečně, zdá se.
Tak to zkusím napsat ještě jednou, bez omáčky:
Věřím, doufám, chci věřit, že skončily časy, kdy učitelé MLČKY poslouchali výmysly každého aktivistického seskupení.

Přestaňte se litovat a vyražte do médií presentovat paranoidní pocity sta tisíců učitelů napadených neziskovkou čítající počet členů, které lze spočítat na prstech jedné ruky. Jako by si Goliáš stěžoval že David přece nehrál fér.
Tohle je hodně trapné. I na Vás, Tajný učiteli.
Možná jste si toho nevšiml, ale ty "sta tisíce" učitelů mají jako pracovní náplň něco trochu jiného, nežli svou sebeprezentaci. Na rozdíl od těch, kteří by bez zájmu médií nebyli ani stínem představ vlastní důležitosti.

To co nám ale vadí není to, že nějaká skupinka aktivistů plácá v médiích své pošetilé a naivní nesmysly.
Nám vadí to, že média a především ta veřejnoprávní dodávají těmto samozvancům punc odborníků. Že této virtuální realitě podlehli zřejmě i oni sami a co je nejhorší, za skutečně vzdělané a relevantní partnery je považují i příslušné orgány, v čele s MŠMT. Přičemž ti, kteří by především měli být respektováni pro svou odbornou i praktickou znalost problematiky, nejsou ke slovu přizváni vůbec, anebo maximálně v roli trapných hlupáků, kterým je ze strany "odborníků" nasazována psí hlava.

Mediálním Goliášem je tedy spíše EDUIN. Chápete?
UPS v roli Davida vstupuje do tohoto nerovného boje. Dělá přesně to, k čemu zde vyzýváte. Tak tedy nerozumím tomu, proč je ostouzíte, místo abyste tleskal.

poste.restante řekl(a)...
26. ledna 2016 23:49  


Josef Soukal
a na agresivní stupidity nereagovat. Nebo nereagovat vysvětlováním. Je to marnost nad marnost.
Máte samozřejmě pravdu. V tom, že je to marný, je to marný, je to ...
Ale v jednom nesouhlasím.
Je třeba rozlišovat, kdy je třeba agresivní stupidity ignorovat a kdy se tak činit naopak nesmí.
Uvedu příklad.
Nemá smysl diskutovat s hlupákem, který chce "léčit" homosexualitu. Věcnou debatou s ním vlastně vytváříme pocit, že je vlastně pro diskusi partnerem. Že jeho blábol je skutečným, legitimním vědeckým názorem.
Ale nelze mlčet, pokud někdo "vědecky" popírá holokaust.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. ledna 2016 0:16  

Taková úroda "dnes" (26.1.) od Vás a M. Macháčka, a tak hluboko "pod zemí".

Jaká to škoda.

Díky

Nico Pytlik řekl(a)...
27. ledna 2016 1:33  

(Vzpomeňme jen na naše debaty s nickem parabellum.)

Ach ano. Pan Višnovský, pokud si vzpomínám a nepletu se. To bývaly časy.
A nebo ještě dřív pan Lysoň. Jak mne pozval do restaurace někde na Starém Městě. Když jsem tam přišel, vyšlo najevo, že je v rekonstrukci po tenkrát těch povodních. Tak jsem tam stál, a snil, že přijde, představí se jako náměstek ministra školství, řka:
Hledám nějakého šikovného člověka. Dělal byste mi z domova analýzy. Tak dvě hoďky denně. Já vím, třicet hrubého za to nic moc, ale jako drobný přivýdělek...

krtek řekl(a)...
27. ledna 2016 4:34  

Dostal jste mne, Tajný. Pochopil jsem. Budu rozdávat digitální odznáčky a přesvědčím žáky, aby si zavedli digitální portfolio. Trochu mi sice unikají ty novinky, má pedagogická angličtina není na výši a paní Nováčková mne děsí, že se děti ve škole deformují, ale určitě přesvědčím pana ředitele, že přeměnou naší školy na internátní bychom mohli postoupit o krok kupředu.
Začínám mím pocit, že se přihlásím k UPS. Čím dál víc. Díky, Goliáši. Díky, Davide.

krtek řekl(a)...
27. ledna 2016 4:38  

Na jedné ze škol "Rodiče vítáni" paní ředitelka ruší kabinety a učitelé tráví svůj volný čas ve třídě mezi žáky. Jistě, jako dobrovolný přístup ze strany učitelů to beru, ale z hlediska duševní hygieny mi to přijde podobné, jako když doktor ve svém volném čase obchází důchodce v parku a měří jim tlak, řidič autobusu si půjčí aspoň dodávku, ... Nějak si nedokážu představit dobrovolné trávení "volného času" mezi žáky, kde bych neměl klid na přeměnu příprav, opravu písemek, ...

Simona CARCY řekl(a)...
27. ledna 2016 7:35  

Pane Krtku, zdá se, že dle vámi artikulovaného názoru (27. ledna 2016 4:34, obdivuji, já bych spala)užitečnost tajného oponenta bude nakonec spočívat v sjednocení opozice proti jeho názorům (dá-li se tak směs proklamací označit).
To je zřejmě nejvíce, co doposud dokázal :-)!

Tajný Učitel řekl(a)...
27. ledna 2016 8:30  

poste.restante

tak po řadě:

Neznám učitele, který by si myslel, že škola je jen pro učitele a žák součástí procesu vzdělávání není. A rodiče (někteří) se z tohoto procesu vyčleňují zcela dobrovolně a sami. (Vlastně, někteří žáci také.)

Zde se naše zkušenosti liší. Já jich takových nemálo znám, bohužel. Ad.(Někteří) rodiče se často vyčleňují z procesu, pokud jsou rodičáky nudnou a ubíjející platformou pro skuhravý nebo sebeukájející monolog učitelů, pokud jsou žákovské knížky plné poznámek dokládajících pedagogickou impotenci učitele apod.

A pokud se rovnocennosti partnerů týče, máte na mysli také "rovnocenné" vyhrožování školní inspekcí a stížnostmi u zřizovatele? Komu si má postěžovat učitel? Sociálce?

Učitel si postěžuje ve sborovně, nebo zavolá sociálce, pokud je žák romského původu, nebo může žákovi a jeho rodičům osladit život takovým způsobem, že své dítě rodiče raději dají na jinou školu. Zapomínáte, že učitel má za sebou moc instituce a statusu státního úředníčka. Také zde se naše zkušenosti liší.

Časy slepého plnění rolí byly před rokem 1989.

Jistěže byly, ale kdy "učitelé slepě plnili své předem jasně určené role a mlčky poslouchali výmysly každého aktivistického seskupení", nota bene nestátní neziskové organizace? Mírně jste to překroutil, že.

Přičemž ti, kteří by především měli být respektováni pro svou odbornou i praktickou znalost problematiky, nejsou ke slovu přizváni vůbec, anebo maximálně v roli trapných hlupáků, kterým je ze strany "odborníků" nasazována psí hlava.

I kdyby ke slovu přizváni byli, tak by se, dle vás, museli omluvit kvůli pracovní vytíženosti. viz Možná jste si toho nevšiml, ale ty "sta tisíce" učitelů mají jako pracovní náplň něco trochu jiného, nežli svou sebeprezentaci.

Co s tím? Můj ženiální plán je vybrat koruny na PR profíky, každý učitel dá kačku a je vymalováno. Bude se sebereprezentovat nato tata (pokud bude co). Mediální šoty budou přibývat jako Baťovy cvičky, temný mrak EDUINU NGO hrozící pokropit učitelský trávníček kyselým deštěm nevítaných změn bude rozehnán a rozčeřená hladina se vrátí do starých dobrých stojatých, byť mírně zatuchlých, vod. Neděkujte, rádo se stalo.Josef Soukal řekl(a)...
27. ledna 2016 8:52  

Veřejně Tajná marnost.

Simona CARCY řekl(a)...
27. ledna 2016 9:22  

Ale no tak, pane Soukale, co jste to sliboval v 15:59 předevčírem?

Tajný Učitel řekl(a)...
27. ledna 2016 9:42  

Jo a poste.restante,

vymezuji se záměrně vůči zdejšímu obecně platnému názoru, že čeští učitelé jsou bezmocné oběti mediální špíny, útoků rodičů, neziskovek a drzých dětí, že jsou to vesměs obětaví dříči, kteří za cenu hmotného a psychického strádání dávají dětem vše a jen to nejlepší. Jsem také učitel, byť jen na několik desítek let, doufám. Nejsem bezmocnou obětí rodičů, dětí, inkluzistů ani neziskovek, nejsem ani obětavý dříč, ochotný obětovat svoji rodinnou pohodu a své fyzické a psychické zdraví na oltář lidské vzdělanosti.

Bohužel jsem také rodič. Sleduji dění ve školách, kde učím a to má do dokonalosti, obětavosti a dříčství, věru hodně hodně daleko a to včetně mé práce. Proč je tedy nutné prezentovat nepravdivý obraz o učitelské profesi? Říká snad někdo, že všichni řidiči jsou výborní a obětaví, nebo lékaři či snad právníci? Učtelská obec se brání reflexi zvenčí zuby nechty a bodejť by ne, je to mnohdy nehezký obrázek lidské ješitnosti, nekompetence, korupce, arogance a zneužívání moci, stejně jako v každé jiné státní instituci. Odmítáním připuštění reflexe o sobě samých ze strany rodičů, aktivistů, neziskovek nebo kolegů, si učitelé sami zbytečně podřezávají pod sebou větev. Nikdo jiný to za ně nedělá.

Oldřich Botlík řekl(a)...
27. ledna 2016 9:43  

Pane Krynický,

ptal jste se na přínosy aktivit společnosti EDUIN pro běžného učitele M a F na venkovském gymnáziu.

Zapomněl jsem na jeden velmi důležitý přínos. Je jím vznik Učitelského profesního sdružení.

To míním opravdu vážně, bez ironie. Škoda jen, že taková sdružení nevznikla rovnou alespoň dvě: UPS(a) a UPS(b).

Přeji Učitelskému profesnímu sdružení hodně zdaru!

Simona CARCY řekl(a)...
27. ledna 2016 10:04  

Jen dvě sdružení, Antone Pavloviči? Není to málo?

Datel řekl(a)...
27. ledna 2016 13:14  

Dobrý den, Tajný učitel je asi ideální kantor.Mohl by nám alespoň nastínit jak to dělá(učí).Že to na těch školách co učí nedá do pořádku.Rád bych viděl nějakou jeho hodinu.

Josef Soukal řekl(a)...
27. ledna 2016 13:25  

V r. 2012 se mne T. Feřtek v diskusi ptal, za koho mluvím. Opravdu si nemyslím, že by si v tu chvíli přál, aby vzniklo sdružení učitelů, které bude EDUin kritizovat. Velmi podobně to bude s "přínosem" EDUinu ke vzniku UPS.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. ledna 2016 15:16  

Datle, přehlédl jste tyto části textu "nejsem ani obětavý dříč, ochotný obětovat svoji rodinnou pohodu a své fyzické a psychické zdraví na oltář lidské vzdělanosti."
a
"Sleduji dění ve školách, kde učím a to má do dokonalosti, obětavosti a dříčství, věru hodně hodně daleko a to včetně mé práce."

Tajný Učitel řekl(a)...
27. ledna 2016 15:17  

paní Carcy a pane Soukale jste sladcí ve svém vzájemném držení se zpátky, trochu mi to připomíná dvě dámy nad sacherdortem v cukrárně.

CatCatherine25 řekl(a)...
27. ledna 2016 15:39  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jan Hučín řekl(a)...
27. ledna 2016 19:44  

(Někteří) rodiče se často vyčleňují z procesu, pokud jsou rodičáky nudnou a ubíjející platformou pro skuhravý nebo sebeukájející monolog učitelů, pokud jsou žákovské knížky plné poznámek dokládajících pedagogickou impotenci učitele apod.

A jsme u jádra věci, kolego Tajný.

Kolik takových učitelů skutečně je? Ne, kolik si myslíte, že jich je, ale kolik je takových doopravdy.
Kolik jich znáte osobně? Kde přesně učí?

Miloslav Novotný řekl(a)...
27. ledna 2016 20:09  

Ad: Tajný Učitel 27. ledna 2016 9:42. Zase strašák, jak jinak. Dokonce ne jeden. Máte je zastrkané jeden do druhého. Do dvou odstavců jste jich dokázal naplácat asi sedm. Lež na lež, kam se hrabe Kartous. Míra hulvátství vašich strašáků se vymyká představě, že je sepisuje učitel. Vy sprostý pokrytče, nikdy zde nikdo netvrdil nic z toho, vůči čemu se sarkasticky vymezujete. Nikdy se nikdo z učitelů zde diskutujících nesnížil k takovému teatrálnímu šaškování, jaké představuje váš soupis, co jste a co nejste. Nikdo netvrdí, že ve školách je vše dokonalé, nikdo neprosazuje nepravdivý obraz o učitelské profesi. Vaše přirovnání k jiným profesím vás usvědčuje z bezmyšlenkovosti. Lžete, když tvrdíte, že se učitelská obec brání reflexi zvenčí (podle vás s použitím „nechtů“). Lžete tuplovaně, když se opakujete tvrzením o učitelích a jejich odmítání připuštění reflexe o sobě samých atd. Ovšem pokud si někdo do školy nebo učitelů kopne, jste vždy na příjmu a provokacemi a pošklebky nešetříte. Stačí, aby nějaký expert usoudil, že škola „vytváří“ nesamostatné lidi závislé na autoritách, že neučí děti, ale látku, že současná škola to či ono nechápe, že ve Finsku je to tak a v Norsku onak, o Dánsku nemluvě, že to nejhorší, co mohou rodiče pro dítě udělat, je „dát“ ho do školy, že péče o postižené děti je jejich segregace, atd. Pak si Tajný Učitel vždy přisadí a fedruje to horem dolem. Jste to vy, kdo cíleně špiní druhé. Máte mindrák, to je zřejmé, ale co je nám všem do toho.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. ledna 2016 20:58  

Pane Hučín,

výše popsanou zkušenost jsem si odnesl z téměř všech rodičovských schůzek, kterých jsem měl to neštěstí se účastnit za posledních 10 let. Vzhledem k tomu, že mám více dětí, bylo jich věru dost.

Tajný Učitel řekl(a)...
27. ledna 2016 20:59  

Nikdo netvrdí, že ve školách je vše dokonalé, nikdo neprosazuje nepravdivý obraz o učitelské profesi.

Vážně?

Miloslav Novotný řekl(a)...
28. ledna 2016 16:53  

Pro Tajného Učitele 27. ledna 2016 20:59: Vážně! A propos, tušíte vůbec, čemu se říká strašák? Protivníkovi se podsunou tvrzení skutečně pitomá, a pak je hračkou ho vyřídit. Takže: Váš „pošklebek otázkou“: Nebrat! Ano, je to s vámi tak trochu „na Cimrmana“, ale chybí ten esprit a vtip. K vaší utkvělé představě jen poznámku: Popření výroku není nový výrok. To platí i na úrovni tvrzení. Prakticky vše, co doléhá sem na stránky České školy od Nováčkové, Šteffla, Kartouse, Feřtka, často od Václavíka, o Tajném Učiteli nemluvě, jsou až na výjimky potvrzující pravidlo, paušální tvrzení o škole, o školství, o učitelích, o rodičích atd. V diskusích na ty paušální pomluvy ovšem nereaguje nějaká blíže neurčená škola, školství, učitelstvo, rodičovstvo atd., ale konkrétní lidé. A těm vy podsouváte své primitivní strašáky. Zkrátka tvrzení: „to není pravda“, není v žádném případě tvrzením nějaké jiné pravdy. To si prosím promyslete. Takže, až se budete zase něčemu na ČŠ pošklebovat, pozor, aby poblíž nebylo zrcadlo. Vašemu křestnímu jménu Tajný se dávno nedivím. Pochybuji, že vaši tvorbu na ČŠ zná vaše rodina? Předpokládám, že dětem, aspoň těm vlastním, jste se zmínil, že lhát se nemá.

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2016 14:30  

Sice už téma asi vyčpělo, ale dříve jsem opravdu neměl čas na odpověď. Ale nechci nechávat dluhy, takže také postupně:

Zde se naše zkušenosti liší. Já jich takových nemálo znám, (= učitele, který by si myslel, že škola je jen pro učitele a žák součástí procesu vzdělávání není)
Není důležité, kdo koho zná, ale jaký je převládající stav. Skutečně si nemyslím, že většina lékařů nechce léčit pacienty, většina řidičů autobusů nechce vozit lidi a většina učitelů nechce učit. Všechny tyto činnosti jaksi nejdou provádět bez účasti druhé strany. "Ale to snad každej ví.."

(Někteří) rodiče se často vyčleňují z procesu, pokud jsou rodičáky nudnou a ubíjející platformou pro skuhravý nebo sebeukájející monolog učitelů, pokud jsou žákovské knížky plné poznámek dokládajících pedagogickou impotenci učitele apod.
Představa rodiče, který nechce spolupracovat se školou kvůli exhibujícímu učiteli na třídní schůzce, která se koná dvakrát za rok, ta je přímo fantastická. To Vám muselo dát hodně práce, tohle vymyslet.
Tak především nespolupracující rodič nechodí na třídní schůzky vůbec. Nespolupracující rodič nečte ani žákovskou knížku, nedělá s dětmi domácí úkoly, neodpovídá na maily ani dopisy, atd.
Nespolupracujícího rodiče nezajímá škola, protože nespolupracujícího rodiče především NEZAJÍMAJÍ JEHO VLASTNÍ DĚTI a jejich budoucnost. Jinak by se o spolupráci s učitelem a školou zajímal. Víte?
Že je v dnešních hektických dobách najít i na důležité věci dostatek času, to každý normální učitel chápe. Většina jich také má děti.
Ale rozdíl mezi rodičem, který zájem má a tím, který se řečeno slovy předchozího příspvku) z vlastní vůle "vyčlenil ze vzdělávacího proces", poznáte velmi rychle.

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2016 14:31  

Zapomínáte, že učitel má za sebou moc instituce a statusu státního úředníčka. Také zde se naše zkušenosti liší.
Učitel sociálce nezavolá, protože mu to včas rozmluví ředitel. Učiní tak leda v případě zjevného fyzického násilí na dítěti, ale nikoliv kvůli "pouhému" zanedbání péče. Obzvláště tak neučiní v případě romského žáka, protože v tu ránu má za zadkem televizní štáb a nějakého toho "romskoprávního" aktivistu. Učitel není masochista.
Ani pracovnice sociálního odboru nejsou masochistky a tudíž se věnují jen těm opravdu křiklavým případům. Na ostatní jim nezbývá čas, energie a někdy i odvaha.
Rozhodně nikdo nevyvolá poprask kvůli tomu, že dítko nemá sešity, tužky a svačinu, ale místo nich přinese do školy vši. (To se mimochodem občas může stát i fungující rodině.)

Časy slepého plnění rolí byly před rokem 1989.
Jistěže byly, ale kdy "učitelé slepě plnili své předem jasně určené role a mlčky poslouchali výmysly každého aktivistického seskupení", nota bene nestátní neziskové organizace? Mírně jste to překroutil, že.

Učitelé většinově naštěstí neplnili své (vrchností) určené role nikdy. Vždycky bylo dost takových, kteří se odvážili nesklapnout kufry a ústa jen proto, že to někdo nahoře přikázal. Vždy bylo dost těch, kteří své žáky vedli k pravdě a nikoliv papouškování lží. Anebo se odvážili alespoň ke skrytému bojkotu a pasivnímu odporu. Bohužel byli i tací, kteří režimu sloužili s nadšením, nebo z prospěchářských příčin. Někdy více, někdy méně. Také podle toho, s jak velkou intenzitou a pod jakým nátlakem je po nich mlčenlivá poslušnost vynucována. V poslední době má tento nátlak především ekonomickou formu. A být bez práce není žádný med. Věřte mi.

A pokud se aktivistických seskupení týče.
Vy nezaznamenáváte zřejmý tlak na "genderové", "politicky korektní", "lidskoprávní", "inkluzivní" JEDINĚ SPRÁVNÉ" vyjadřování a vlastně i myšlení?
Vy snad nevnímáte jasné i skryté pokusy o manipulaci v otázkách uprchlíků, nebo inkluze?
Vy nevidíte a nečtete pokyny MŠMT a spol. ve které se přetavuje mediální aktivita všemožných soběprospěšných společenství?
Vy už jste zapomněl, jak nám paní Jochová a spol. chtěli prostřednictvím MŠMT určovat, jak má vypadat sexuální výchova?

Opravdu si nemyslím, že bych něco překroutil.

Přičemž ti, kteří by především měli být respektováni pro svou odbornou i praktickou znalost problematiky, nejsou ke slovu přizváni vůbec, anebo maximálně v roli trapných hlupáků, kterým je ze strany "odborníků" nasazována psí hlava.

I kdyby ke slovu přizváni byli, tak by se, dle vás, museli omluvit kvůli pracovní vytíženosti.

Což ale neschopnost, či spíše zjevný úmysl části novinářské obce nijak neomlouvá.

Co s tím? Můj ženiální plán je vybrat koruny na PR profíky, každý učitel dá kačku a je vymalováno.
Není. To, že máte co říci a to, že máte člověka, který to umí říci, ještě neznamená, že dostane odpovídající mediální prostor a že jeho výrok nebude vzápětí manipulován, relativizován, nebo rovnou ostouzen.
Přesně to se totiž už nyní děje s lidmi, kteří nezapadají do schématu "pitomý učitel - blbá škola".

Ale že tu musí vzniknout instituce, hájící zájmy učitelstva v profesní rovině, s tím naprosto souhlasím.

Tajný Učitel řekl(a)...
29. ledna 2016 17:06  

poste.restante

ad 1. Nejde o fyzickou přítomnost žáků v hodinách, spíše jde o vnitřní přístup učitele k žákům. Neřekl jsem, že většina učitelů nechce učit žáky. Oni žáky učí, ale chovají se způsobem, který naznačuje, že žáci a škola jsou zde kvůli učitelům a ne vice versa.

ad 2. U nás je rodičáků řádově více, než dva za rok. Exhibování probíhá na téměř každém. Výtky učitelů rodičům za to, že je ve třídě při hodině nepořádek a nekázeň také. Dopadlo to tak, že si s manželkou střiháme, kdo půjde a pokud to jen trochu jde schůzkám se vyhýbáme. Jsou různé míry (ne)spolupráce, že ano. Já a mnoho jiných rodičů, které znám, zájem o své děti mají, ale z vlastní vůle se v zájmu zachování zdravého rozumu z procesu komunikace se školou vyčleňují.

ad 3. U nás ředitel do procesu rozhodování o kontaktování sociálky direktivně nezasahuje.

ad 4. Nezaznamenávám, nevnímám a nevidím. Pokyny mšmt krom vyhlášení dat maturit, přijímaček a prázdnin nečtu. Něco o sexuální výchově jsem zaregistroval.
To, co vnímáte vy jako nežádoucí tlak neziskovek na různé oblasti společenského dění považuji za symptom měnících se celospolečenských hodnot. K lepšímu, musím dodat. Snaha Bruselu o exportování demokratických principů, jako je inkluze, do satelitních post kom států je bolestná, nikoliv však kvůli neziskovkám, ale kvůli neprofesionalizmu lokální exekutivy.

Nemyslím si, že část novinářské obce má zjevný úmysl učitele ignorovat. Proč taky? Nebo myslíte, že žurnalisté měli ve škole špatné zkušenosti a podvědomě je projektují do výběru přispěvatelů k tematice vzdělávání? Tomu bych možná uvěřil. Nebo učitelé jak říkáte vy i pan Wagner, nejsou po ruce, což neznamená, že jsou neschopní, nicméně v konečném důsledku nejsou slyšet, na rozdíl od Slováků, třeba.

poste.restante máte jistě mnoho svých specifických zkušeností a máte také pevně zafixovaný úhel pohledu na věc. Já mám zase své zkušenosti a svůj, také zafixovaný, pohled na věc. Neshodneme se. Možná je pravda někde uprostřed.

Josef Soukal řekl(a)...
29. ledna 2016 17:41  

Nechme Tajnému úhel pohledu, nasměruje ho vždy někam mimo, do jeho pokřiveného světa. Stejně se z něj nepřestane ozývat.

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2016 18:29  

Oni žáky učí, ale chovají se způsobem, který naznačuje, že žáci a škola jsou zde kvůli učitelům a ne vice versa.
To by bylo asi na delší diskusi, možná sérii článků, nebo výzkumnou studii. Ale pokud se pokusím vhlédnut do Vašeho vidění světa, pak nemohu popírat fakt, že část učitelů dozajista může mít přístup, který popisujete. Já jsem ale přesvědčen, že je to spíše okrajový jev. A nezapomeňte na to, že příčinou může být také jen sebeobranný mechanismus.

Exhibování probíhá na téměř každém. Výtky učitelů rodičům za to, že je ve třídě při hodině nepořádek a nekázeň také.
Nenapadlo Vás někdy, (asi zbytečná otázka,) že poukazování na nekázeň a nepořádek není "exhibování" ale spíše volání o pomoc?

Nezaznamenávám, nevnímám a nevidím.
Ano. To mnohé z Vašich postojů a názorů vysvětluje.

To, co vnímáte vy jako nežádoucí tlak neziskovek na různé oblasti společenského dění považuji za symptom měnících se celospolečenských hodnot. K lepšímu, musím dodat. Snaha Bruselu o exportování demokratických principů,...
Možná, kdybyste "vnímal", nenapsal byste takovou hloupost, kterou sám sebe usvědčujete z neznalosti. Víte, ten export demokratických principů se v tomto případě projevil právem dětí na sexuální výchovu. Toto právo jim ale hodlala skupina náboženských zpátečníků, maskovaná za občanské sdružení upřít. Za nemalé podpory MŠMT. Podle Vás je to ale asi projev změny k lepšímu. Tak v tom se opravdu neshodnem.

Nemyslím si, že část novinářské obce má zjevný úmysl učitele ignorovat. Proč taky?
Nevím, jestli je tento úmysl zjevný, či skrytý. Mohl bych spekulovat o příčinách, ale to je naprosto irelevantní. Mně, jako platícímu koncesionáři veřejnoprávních médií mohou být motivy redaktorů ukradené. Svůj názor si vytvářím na základě výsledných faktů a nikoliv zkoumáním motivů. A faktem je, že informace o školství jsou jednostranně manipulovány způsobem, který jsem popsal.

Pravda je určitě někde uprostřed.
Otázka je, jak je kdo z nás od ní vzdálen.

Adam Škapa řekl(a)...
17. dubna 2016 12:20  

Za sebe, Adama Škapu, potvrzuji, že vypůjčené citace jsou mé vlastní myšlenky a názory. Souhlasím se zde prezentovaným názorem, že mám jako učitel určitou frustraci z toho, když se někteří rádoby odborníci velmi neodborně a povrchně vyjadřují na adresu školství a ano, mrzí mě, že mají v médiích takový prostor, jaký mají. Na druhou stranu nemohu říct, že by média mou práci a mé názory zcela ignorovala: viz článek o mé práci a mých studentech v Akademii LN 1.3.2016 FOTOGRAFOVÁNÍ JAKO ZÁMINKA, napsaný redaktorkou Radkou Kvačkovou, nebo pozvání 15.4.2016 do Radiožurnálu ČRo, kde jsem se mohl ke školství vyjádřit jako večerní host paní redaktorky Zuzany Burešové. Děkuji panu Wagnerovi za analýzu a prostor pro mé příspěvky a myšlenky. Zdraví A.Š.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.