Přečtěte si: Stolzová podporuje kroky ministra Dobeše!

neděle 27. listopadu 2011 ·

Portál Česká škola dnes zveřejnil dopis adresovaný premiéru Petru Nečasovi, jehož obsahem je požadavek na odvolání ministra školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše. Důvodem pro tento krok je především fakt, že Josef Dobeš poukázal na zvěrstva, která se v českém školství v duchu neoliberalismu dějí a jejichž důsledkem je bezprecedentní pokles úrovně vzdělanosti našich žáků. Dopis napsal mozkový trus(t) spolku EDUin a podepsalo ho šedesát lidí, kteří by rádi byli v novinách. Hemží se to mezi nimi „kouči“, „lektory“ a dalšími parazitickými profesemi, nechybí ovšem ani stavitel, právník a pochopitelně několik ředitelů hodně srandovních škol, které vzal v devadesátých letech někdo na výlet do Finska a oni jsou od té doby odborníci.

Z článku Petra Kukala v Stolzová.cz vybíráme:

Hochštapleři, kteří před lety zjistili, že je možné se docela dobře živit ohlupováním znejistělých učitelů, zoufalci, kteří by nic jiného než hrát si na experty ani nemohli, protože nic pořádného neumějí, ta banda slavomanů, která v tendenčních článcích do omrzení cituje vlastní afektované výroky, je teď hrůzou bez sebe, že by mohla být odstavena od lizu. Že už by nikdo nechtěl bezduché workshopy o alternativních výukových metodách, nesmyslné „seberozvojové programy“ a nikdo už by si neobjednával „kouče“ svých osobních a profesních životů, kteří mlátí prázdnou slámu pro své plné kešeně a 15 minut pochybné slávy.

Poznámka redakce: Web Stolzová.cz byl přesunut na Stolzová.Deml.cz, původní odkaz na článek http://www.stolzova.cz/stolzova/view.php?cisloclanku=2011112501 již není funkční.

70 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 12:34  

Člověku, který není kantor, se v posledních letech dělá "šoufl" nejen z pana ministra Dobeše, jeho samolibosti a amatérismu, které provázejí jeho nedávné i plánované kroky v tomto resortu. Stejně tak "šoufl" se ovšem člověku dělá i z jeho odpůrců, kteří považují své kolegy za mozkový trus(t).
Podpis tak nelze v podstatě připojit k jedné, ani druhé výzvě.

Je pouze jediné řešení. Obě skupiny by bylo vhodné nakopat do zadnice za jejich netoleranci, sebestřednost a aroganci, které škodí českému školství už řadu let.

Luděk Blaha řekl(a)...
27. listopadu 2011 13:11  

Školu od jaktěživa tvoří učitel a jeho žáci. Žáci následují svého učitele, protože se chtějí naučit to, co on umí. Učitel své žáky učí, chce-li, aby jeho umění žilo a rozvíjelo se.
Všechno ostatní je jenom služba pro učitele a jeho žáky. Buď jim může učení zpříjemnit nebo znepříjemnit. Podle toho, jestli služby poskytují odborníci nebo pitomci.
Nemohu si vzpomenout na případ, kdy by se mne někdo zeptal, jestli nepotřebuji s něčím pomoci, aby se mi případně učilo lépe. Koneckonců, se svými žáky jsem stejně drtivou většinu času sám a je to tak dobře. Co si sám nevyhledám, nepřipravím a co se sám nenaučím, to nemám a neumím.
To, čemu se říká školství a celá správa a samospráva ve školsví mi může být ukradeno. Systém slouží právě a jen k tomu, aby se děti pohlídaly, když jejich rodiče vydělávají státu na daně a k obživě ubožáků, kteří by jinak poseli krajinu.
Údajné zkompetentňování dětí, mládeže a nakonec i dospělých je zástěrkou a se školou to má společného pramálo. Nemálo ředitelů škol, školních inspektorů a všelijakých ouředníků znám jako bývalé učitele. A to se pak, až na ojedinělé výjimky, není čemu divit.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 13:43  

Výzvu k odvolání ministra rozhodně nepodepsali "hochštapleři", ale řada významných osobností - odborníků, kteří pro školy, školství, učitele i žáky udělali mnoho prospěšného! Autor "antivýzvy" je jen nechutně uráží. Vypovídá to hodně o něm, jaký je to člověk...

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 13:51  

Možná, že někteří z ních jsou skutečně osobnostmi, ale každopádně jsou úplně mimo. Výše uvedený článek velmi přesně, i když nevybíravě, pojmenoval základní choroby českého školství. Stručně řečeno jsou to choroby parazitárního původu. Řadu "odborníků" jiným termínem označit nelze.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 14:18  

Článek p. Kukala naprosto přesně popisuje a hodnotí situaci, jak ji vidí většina lidí ve školství. Všem je snad jasné, že nynější stav a "neřešení" problémů je mrtvý bod. Lišíme se jen v tom, že stále ještě mnoha lidem se nechce tuto "ležatou polohu" opustit, protože by přišli o své pohodlí a pozici. A protože dokonce hrozí, že budou voláni k odpovědnosti za nynější stav bezbřehého a bezzubého školství (všichni byli našeptávači minulých mocných), zuby nehty brání změnám.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 14:42  

Je smutné, když někdo považuje lidi, kteří učitelům pomáhají, za parazity... A ministra dosazeného firmou ABL za spásu českého školství... Slušný člověk by se pod text pana Kukala nepodepsal už kvůli stylu, jakým je psán - nehledě na jeho myšlenkový "obsah". Proto očekávám, že více podpisů se objeví pod peticemi za odvolání ministra, zachování metodického portálu RVP.CZ a proti plošnému testování žáků ZŠ.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 15:06  

Když někdo napíše knihu, není to jen několik kapitol pravopisných cvičení. Lidi si kupují knihy z různých důvodů, ale to co v nich hledají je specifická smysluplnost, něco, co se dotýká člověka poznáním, prožitkem a nějakou tou životní hodnotou. Pokud budou tutéž knihu číst různí lidé (rozdílní ve zkušenostech, vzděláním, či věkem), budou z ní mít různý vnitřní užitek, který budou každý trochu jinak popisovat.
Tím "spotřebilitelem" vzdělání jsou děti. Nechtěli byste se jich zeptat, jak to chtějí? A pak se zeptejte sami sebe, jestli vás život zkouší pomocí testů, nebo v dovednostech, které jsou neoddělitelné od spolupráce s druhými. Podle toho by měla vypadat příprava na život, ať už se nazývá škola nebo edukace.
Zavést prefebrikované testování na "mentálně papíropvé operace" odklikávané na klávesách je anachronismus přípravy na život. Odjakživa mi to připomínalo šikanu, když se po mně chtělo, abych odpovídal tak jak chce druhý, protože pak přišlo ponížení v tom, že přijatelný pro dospělé budu až tehdy, když se naučím to, co oni už dávno nepoužívají (kromě čtení, psaní a početního trivia).
DNES MÁM DOVEDNOSTI, KTERÉ MĚ ŠKOLA NIKDY NENEUČILA A TÍM, ŽE JE MÁM, JE TAKÉ POZNÁM NA DRUHÝCH LIDECH ..A BEZ TESTOVÁNÍ. Vytvářím si vlastní poznání, které sem do trafiční školy nehodí a s konkurenceschopností nemá nic společného. Jdu svým tempem a přesto, že si toho moc neplánuji, odvíjí se můj život bohatě i dalším poznávání a vzdělávání.
Proč nemůže být volitelné (stejně jako některé předměty) jak chce být žák zkoušen. Někteří by chodili spát s testovacími sadami a někteří by se chtěli zapojit do života a dělat něco prospěšného spolu s ostatními. Ze svých zkušeností by se pak obohacovali navzájem a nenutili si dogma, že jedině testování je efektivní páka pro zkvalitnění vzdělávání. (obyčejný člověk)

poste.restante řekl(a)...
27. listopadu 2011 16:07  

Web stolzova sleduji již mnoho let a vždy jsem jej považoval za jeden z hlasů zdravého rozumu.

Souhlasím s jeho kritikou současného stavu školství.

Souhlasím s jeho despektem vůči části ministrových oponentů, protože často jde o lidi bez znalostí reality našeho školství anebo na něm parazitujících.

Rozhodně to ale neplatí o všech ministrových odpůrcích, z nichž mnohých si vážím a jsem přesvědčen, že si zaslouží náš respekt. Koneckonců mnozí patří i mezi pravidelné přispěvatele tohoto webu.

Proto rozhodně nesouhlasím s pejorativní a dehonestují formou vyjadřování, kterou pan Kukal zvolil vůči signatářům výzvy za odvolání ministra, či jiným jeho kritikům.

Podle mého názoru pan Kukal v tomto případě ztratil svou dřívější objektivitu a nadhled.
Jedině tak si vysvětluji změnu jeho postoje v prodobešovského aktivistu.

Ačkoliv se tedy ztotožňuji s mnohými slovy, která na webu Štolzová nyní i v minulosti zazněla, je mi velmi líto, ale tentokrát s panem Kukalem nemohu souhlasit.


Pokud jde o osobu a působení ministra Dobeše, sám za sebe se snažím hodnotit jeho skutky jednotlivě a věcně, především podle jejich očekávatelného dopadu na školství a žáky.

Přesto si nemohu odpustit osobní poznámku.
Odmítám vystavit bianko šek ve svaté víře, že naše školství zachrání muž, který se ztotožňuje s bigotními názory VORPu a vyplácí statisícové odměny svým chráněncům a současně likviduje své oponenty na podřízených úřadech a institucích. O rodinných fotkách za veřejné peníze raději nemluvě.

Z věcného hlediska:
Podporoval jsem jeho snahu o konečné spuštění státních maturit, ale nesouhlasil jsem se startem projektu, který byl zjevně nepřipravený a jehož průběh provázel naprosto nekoordinovaný chaos.
Myslím, že odklad o jeden rok by byl celé akci ku prospěchu.

Ale již se stalo a nemá cenu se k tomu vracet.
Nyní hlavně naprosto odmítám mediální humbuk, tvorbu "žebříčků škol" a další dezinterpretace výsledků maturitních zkoušek, kterých se ministr a jemu odpovědní úředníci dopouštěli a dopouštějí.

Podporuji záměr zavést některou z forem testování žáků.
Ale odmítám všechny naprosto zmatečné a nepochopitelné "nápady" na využití těchto výsledků k finančnímu postihu učitelů a likvidaci škol.

Podporuji ROZUMNOU formu inkluze žáků a všechny způsoby odstraňování hendikepů.
Ale odmítám chaotické a nesystémové rušení specializovaných škol a začleňování jejich žáků do hlavního vzdělávacího proudu, bez ohledu na potřeby žáků samotných.

Podporuji změnu financování škol, ale odmítám ministrem navrhovanou změnu, protože podle mého názoru tristní situaci ve financování škol nevyřeší, ale naopak systémově zhorší.

Nemá smysl pokračovat, protože za většinou ministrových kroků lze, bohužel, vždy nalézt nějaké ALE, které slibovaný pozitivní dopad ruší.

Hlavním motivem většiny těchto změn a "úprav" je již v minulosti deklarovaná snaha o úsporu cca 7 - 8 miliard v resortu školství.
To je pro už nyní těžce podfinancovaný resort naprosto nepřijatelné.

Proto, ačkoliv jistě najdu body, ve kterých se s ministrovými názory ztotožňuji, jako celek hodnotím jeho působení na MŠMT jako diletantské, chaotické a pro školství škodlivé.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 18:08  

Pan Kukal tentokrát "ujel" a jeho článek lze označit téměř za fanatický. Některé články na webu Stolzova stály za zamyšlení, ale tenhle je opravdu mimo realitu. Škoda...

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 18:09  

Nemám jiný, než věcný zájem, obhajovat ministra Dobeše. Mým chlebodárcem není ani on, ani státní rozpočet. Přiznám se bez mučení, že nejsem příznivcem žádných "alternativních metod", pokud tyto nejsou založeny na samostatném, dlouhodobém a intenzivním učení. Jako alchymisté na dvoře Rudolfa II. hledali způsob, jak z různých běžných surovin vyrobit zlato, stejně se dnes mnozí snaží o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá (tj. aby se student elitně vzdělal, ale bez námahy). Myslím, že pojem "hochštapler", tedy podvodník, či dobrodruh, je zde docela přiléhavý, já však raději vzhledem k tomu, že podvod je činem úmyslným, používám krásný český výraz "mašíbl". Tipuji, že tak 70% těchto "alchymistů" svým fantasmagoriím postaveným na něčem jiném, než na myšlení, věří.

to poste.restante: Podporuji ... všechny způsoby odstraňování hendikepů.

I ten Hitlerův? Víte, ono v "odstraňování hendikepů" je důležitá jedna naprosto zásadní víra a to ta, že je odstranit lze (aniž by došlo k odstranění jejich nositelů pochopitelně). Řekněme že část ano (téměř bez výhrady ty méně závažné) a část nikoliv. Pro mě, jako pro nelidksého ekonoma, který má v hlavě akorát kalkulačku a řídí se ve vztazích podvodným účetnictvím (ukradli jsme - ukradli nám), je podstatné nejen to, zda daný hendikep je možné odstranit, ale také za kolik. Pro speciálního pedagoga nebo psychologa možná kacířská myšlenka (on se tím odstraňováním živí, čili není zcela nezaujat), nicméně ještě nejsme v ráji. V raji netřeba ani ekonomů, ani psychologů, neboť není rozpočtových omezení ani hendikepů. Rozumím však tomu, že člověk, který celý život dělá ve školství, nemusí zcela chápat ekonomickou tržní realitu a při vyslovení slova "efektivita" se leckdy osype.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 18:23  

Tím "spotřebilitelem" vzdělání jsou děti. Nechtěli byste se jich zeptat, jak to chtějí? A pak se zeptejte sami sebe, jestli vás život zkouší pomocí testů, nebo v dovednostech, které jsou neoddělitelné od spolupráce s druhými.

Odpusťte starci přílišnou expresivnost, ale nebacil jste se v poslední době do hlavičky? Ne, dětí bych se opravdu nechtěl ptát jak to chtějí a je naprosto v pořádku, že ani nás se nikdo neptal. Kdyby ano, tak dnes nestuduji třetí vysokou školu a nemám čistou mzdu dvakrát vyšší, než moje maminka učitelka tu hrubou, ale sedím na hlaváku s krabičákem. Jestli to nevíte, zeptejte se třeba kolegy Blahy, co děti chtějí.

Před časem jsem si cvičně zkoušel udělat pár pohovorů do prestižních poradenských firem. Ve všech případech už v personální agentuře test z angličtiny, potom několikrát psychotesty a test znalostí v oboru. Přitom jen ten test z angličtiny byl částečně otevřený. V práci samozřejmě dělám práci sám i v kolektivu, pomáhám kolegům, ale především tomu musím sám rozumět a mít jasnou představu, jak věci fungují. A to není dovednost neoddělitelná od spolupráce s druhými. Podle mě, škola má člověka připravit především po odborné stránce. Jiné dovednosti osobnostního charakteru jsou otázkou individuální. Ještě jsem nezažil, že by někdo změnil svůj osobnostní rys na základě školení, či působením nějakého učitele, či mentora. A už vůbec nemůže být řeč o změně intelektových schopností. Jediné, co učitelé výrazně ovlivnit mohou (vedle předání informací), je dle mého soudu hodnotová orientace.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 18:30  

Zavést prefebrikované testování na "mentálně papíropvé operace" odklikávané na klávesách je anachronismus přípravy na život. Odjakživa mi to připomínalo šikanu, když se po mně chtělo, abych odpovídal tak jak chce druhý, protože pak přišlo ponížení v tom, že přijatelný pro dospělé budu až tehdy, když se naučím to, co oni už dávno nepoužívají (kromě čtení, psaní a početního trivia).


Tesat do kamene. Zde, vážení kolegové vidíte přiznání jednoho z těch, kteří odmítají testování. A to je přesně ten důvod, proč já pro něj jsem všemi deseti. Tomu, co předvedl pan autor se říká projekce viny. On po vás pane obyčejný nikdo rozumný nechce abyste odpovídal tak jak chce on, ale abyste pochopil co je to logaritmus, jak najíti kořeny kvadratické rovnice, atd. Jelito příliš velký zásah do vašich práv, zejména práva necítit se ponížen, pak račte nám odpustitititi...

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 19:02  

DNES MÁM DOVEDNOSTI, KTERÉ MĚ ŠKOLA NIKDY NENEUČILA A TÍM, ŽE JE MÁM, JE TAKÉ POZNÁM NA DRUHÝCH LIDECH ..A BEZ TESTOVÁNÍ.

Nebojte se, tyhle dovednosti po vás v testech určitě nikdo chtít nebude, takže o ně testováním zcela jistě nepřijdete. Už vidím ty místnosti s černými záclonami na oknech, lemované křivulemi, baňkami, skleněnými koulemi, stoly plné roztodivných balíčků karet, z vodovodu teče pí voda, kterou ale pije jen část mašíblů, anžto ta druhá pije pouze vodu diamantovou, neboť pí voda škodí zejména tím, že má dlouhodobou paměť a tak si pamatuje i na všechny své minulé životy. A mezi těmi mašíbly, viděti obyčejného člověka. A teď tam šoupneme žáka nebožáka, ale děti, netestujeme ho. Naopak! Příjde před prvního mašíbla, ten se na něj podívá a vidí! A považte-bez TESTŮ!!! Pak se jde dál ke stolečku s dalším mašíblem a hostina pokračuje. A nakonci vypadne žák zcela připravený obyčejnými lidmi do života plného nástrah ne nepodobným pí vodě a farmaceutické lobby, která se všemožně snaží falšovat odborné studie o účinnosti homeopatik.Vstříc dementním zítřkům! Zpátky ni krok.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 19:23  

Chtěl bych přerušit "autodialog" čtyř příspěvků pana Doležela názorem, že web Stolzová mi přišel vždy zbytečný. Proč? Protože obsahuje jen články paušálně odsuzující reformu... Nikdy jsem tam nenašel nějaký konkrétní tip do výuky. Naopak lidé podepsaní pod výzvou k odvolání ministra Dobeše často tipy do výuky, které by mohly učitelům pomoci, publikují. Nedivím se, že jim vadí chaos, který na ministerstvu panuje... Věnovali spoustu energie do něčeho, co Dobeš svými nepromyšlenými výroky i činy nyní ničí! (Radek Sárközi)

poste.restante řekl(a)...
27. listopadu 2011 19:57  

Pavel Doležel
I ten Hitlerův? Víte, ono v "odstraňování hendikepů" je důležitá jedna naprosto zásadní víra a to ta, že je odstranit lze (aniž by došlo k odstranění jejich nositelů pochopitelně).

Jste to opravdu Vy, pane kolego, s kým jsme vedli sáhodlouhé a pro ostatní únavné polemiky právě na podobná témata? :-)

Ale asi ano, protože jen Vy umíte tak dokonale z dlouhého příspěvku vytáhnout tu nejméně podstatnou část. :-)

Slova o odstranění hendikepů byla pochopitelně myšlena jako zkratka.
Tam, kde to jde, měli bychom hendikepy odstraňovat, jinde kompenzovat. Některé pak jde kompenzovat jen částečně a další vůbec.
Myslím, že to je jasné každému, tedy i Vám.


Rozumím však tomu, že člověk, který celý život dělá ve školství, nemusí zcela chápat ekonomickou tržní realitu a při vyslovení slova "efektivita" se leckdy osype.

Tím ale asi nemyslíte mne, že ne?
:-)


Radek Sárközi
web Stolzová mi přišel vždy zbytečný. Proč? Protože obsahuje jen články paušálně odsuzující reformu...

Nemyslím, že pan Kukal odsuzoval reformu PAUŠÁLNĚ.
A nemyslím, že by měla být kritika paušálně odmítána.

Obzvláště, pokud je motivována nezištným zájmem o věc samotnou.
A pan Kukal provoz svého webu hradí z vlastních prostředků, pokud vím.

V týmu jsem vždy chtěl mít roli "zaujatého kritika", člověka, který zdánlivě jen "remcá" a často zdánlivě nic nepřináší.
Jenže přínos je právě v oné kritice, v odhalování chyb, na které konformisté a přesvědčení fanatici prostě nikdy nepřijdou.

K smysluplným závěrům se dospěje spíše v dialogu, nežli v monologu.
A je jen dobře, že byl slyšet i hlas "druhé strany".

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 20:03  

to Radek Sarközy: Kolego, těžko přerušovat něco, co skončilo, nicméně budete od té dobroty a dáte do placu nějaký ten tip odpůrců ministra Dobeše jak něco dělat? Já jsem zatím měl tu smůlu, že jsem od nich viděl vždy jen tip, jak něco nedělat.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 20:06  

to poste.restante: Odstraňujte si hendikepy jak je ctěná libost, ale proboha hlavně nekompenzujte, neintegrujte a neinkludujte.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 20:53  

Obecně řečeno odpůrci pana Dobeše si myslí především to, že jakémukoliv rozhodnutí by měla předcházet odborná analýza, následovat by měl dialog a pak teprve čin. Nelíbí se jim chaos... Konkrétně se jim nelíbí, že se má utlumit metodický portál RVP.CZ, kde se doposud publikovaly tipy, co zajímavého lze dělat ve výuce. Myslí si, že by se tento web měl naopak podpořit ještě mnohem více, než tomu bylo doposud. (Radek Sárközi)

krtek řekl(a)...
27. listopadu 2011 20:57  

A kde to v textu prohlášení je? Kvůli tomu ministra Dobeše odvolávat nechtějí.

poste.restante řekl(a)...
27. listopadu 2011 20:58  

...ale proboha hlavně nekompenzujte, neintegrujte a neinkludujte.

Ale pane kolego, to jste na špatné adrese.
Vaše slova musíte směřovat k panu ministrovi.
:-)

Já pravidla nevymýšlím, ani nenařizuji.
Jen mám občas tu drzost se k nim vyjádřit, když už podle nich musím hrát.
Hloupá pravidla by se totiž měla změnit, nemyslíte?

Luděk Blaha řekl(a)...
27. listopadu 2011 21:14  

zeptejte se třeba kolegy Blahy, co děti chtějí

a Mela Gibsona What Women Want.
Po letech intenzivního výzkumu a shrnutí výsledků všech šetření mohu se vší vážností učinit závěr, že tak nějak ani nevím.
Jediné, co je zřejmé, že nechtějí mne. U těch women tomu ani dost málo nerozumím. Asi někam daly oči.
U dětí to je tak, že chtějí to, co je pro ně nejlepší a to právě a bezprostředně teď hned. "Civilizovaná" společnost si pak osobuje právo natlačit jim do hlavy svoje pojetí toho, co je pro ně nejlepší s pocitem dobře odvedené práce, že se tím společnost někam posune. Možná to tak i bude. Nevím. Co ovšem vím zcela určitě, že dětem postupně mizí, a tím vlastně celé populaci, přirozené vnímání toho, co je pro ně prospěšné, řekněme, v dlouhodobém horizontu. Oni k tomu nakonec nejspíš dospějí, ale to už budou za svým horizontem, tak jako nakonec mnozí z nás.
Velmi oceňuji, pane Doležele, Vaši zmínku o tom, co je nejspíš na pobytu dětí ve škole to vůbec nejdůležítější, a to je
hodnotová orientace.
Dnes jsme posunuti někam (a neříkám, že je to špatně), co se tváří jako šou, a přitom je to byznys.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 21:20  

"Přiznám se bez mučení, že nejsem příznivcem žádných "alternativních metod", pokud tyto nejsou založeny na samostatném, dlouhodobém a intenzivním učení."

Výborná myšlenka. Jednoduše "z hovna bič neupletu, ani s ním nezapráskám". Téměř vše bylo řečeno. Dobeše bych odvolal, skutečně není nejlepším ministrem školství všech dob. Školství se musí stabilizovat, protože je rozkymácené až hrůza. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 21:37  

Já bych rád zdůraznil, že ony dehonestované "alternativní metody" jsou vždy součástí "alternativních pedagogických koncepcí", které jsou vždy velmi promyšlené a dlouhodobé a ve vzdělávání i výchově jsou velmi úspěšné - u nás fungují např. programy Začít spolu, montessori, waldorf a dalton. (Radek Sárközi)

Charlie řekl(a)...
27. listopadu 2011 22:31  

Já bych rád zdůraznil, že ony dehonestované "alternativní metody" jsou vždy součástí "alternativních pedagogických koncepcí", které jsou vždy velmi promyšlené a dlouhodobé a ve vzdělávání i výchově jsou velmi úspěšné - u nás fungují např. programy Začít spolu, montessori, waldorf a dalton.

Taky jsem o nich na PF něco zaslechl. Ovšem vždy v souvislosti s uceleným koncepčním záměrem. To co se děje dnes ve školách středního proudu mi ale připadne jak roubování citrusů na jabloně, a to jen proto, že citrusy jsou právě oblíbenější. Bohužel, tak to nefunguje (jak se zjistilo už v 50.letech). Učitelé jsou nuceni používat "alternativní" metody tam, kde pro to nejsou, a ani hned tak nebudou, připravené vhodné podmínky. Dokonce i v těch vysokoškolských skriptech bylo napsáno, že se alternativní metody nehodí pro každého žáka. Kdyby tomu tak bylo, z alternativ by už dávno byl střední proud. Především se zeptejte kolegů z druhého stupně ZŠ, jak jsou odvázaní z dětí prošlých "alternativním" prvním stupněm.
Ironie: Jak ovládají malou násobilku, jak krásně čtou a textu rozumí, jak používají správně gramatiku mateřského jazyka. Radost pohledět."

K webu Stolzova.cz: plně se ztotožňuji s názorem poste.restante.

K stavu MŠMT a p.Dobešovi: Přesto, že je personalista, má velmi špatnou ruku při výběru svých spolupracovníků. Jen špatní podřízení nechají ze svého chlebodárce dělat politický cíl.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 22:45  

Problém "alternativ" není v nich, ale v tom, že řada současných učitelů o nich jen něco zaslechla, přinejlepším četla, ale reálnou zkušenost s nimi nemá - přitom by stačilo se jít do takových škol a tříd podívat - je jich už celkem dost. V zahraničí je jich samozřejmě více, protože tam nebyly jako u nás od roku 1939 do roku 1989 zakázané... Učitelé by okamžitě zjistili, že příčina chaosu ve školách hlavního proudu nemá žádnou vazbu na alternativní pedagogické koncepce - ty jsou dlouhodobě vyzkoušené a jsou tu pro všechny žáky bez výjimky - nadané i se speciálními vzdělávacími potřebami! (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 22:53  

...u nás fungují např. programy Začít spolu, montessori, waldorf a dalton...

Tak právě tyto začasté fungují velmi špatně(neříkám, že všechny, ale těch dobrých je velmi málo).

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:00  

Myslím, že je ztráta času psát sprosté příspěvky na web Stolzova.cz.

I bez nich pan Dobeš vyhrává na celé čáře.

Přestože je téměř celý můj profesní život tak či onak spojen se školstvím a i přímo před dětmi ve výuce jsem strávil bezpočet hodin, připadá mi stále, že jsou daleko blíže pravdě ti "paraziti", "hochštapleři" a "slavomani" (taky se kdysi používalo "ztroskotanci a zaprodanci"...), než Dobeš a jeho squadra.

Ale je to jedno.

Podstatné je, že k tomu, co Dobeš koná či se konat chystá, drtivá většina učitelů i ředitelů mlčí. Mlčí - tedy souhlasí.

A proto bude tedy po jeho.

Z čistě obchodního hlediska mi to vůbec nemusí vadit - prostředí, které chystá, je pro byznys paradoxně možná dokonce lepší.

A ve vztahu k nějakým mým soukromých ideálům o vzdělávání a budoucnosti našich dětí si pořád snažím říkat - co blbneš, když je s tím většina pedagogů spokojená, tak se asi pleteš...

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:13  

Navštívil jsem řadu základních škol daltonských, montessori, waldorfských i Začít spolu v Čechách i na Moravě a osobně se mohu zaručit, že výuka v nich měla vysokou kvalitu! Žáci si odnášejí nejen znalosti, ale řadu dovedností potřebných pro život a důležité lidské hodnoty. Atmosféra ve třídách je příjemná... Myslím, že se tam učitelům dobře vyučuje a žákům dobře učí. (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:16  

"když je s tím většina pedagogů spokojená"

právě že vůbec ne, kolego. Většina pedagogů, co vím, je zoufalá nad stavem výuky, jen snad lehkoživkové si starosti nedělají. Čekáme že se třeba něco stane, ne-li, pak aspoň na ránu z milosti. Todle není k žití.
A jen by mě zajímalo - čím nám tak pomáhají pánové ze Scia - Kalibra?

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:21  

Dobeš zavede dotaci na třídu místo dotace na žáka. V soukromých školách je ve třídách několik žáků. Na některých je na na 2. stupni ve čtyřech třídách 15 žáků. Pokud jsem tohle dobře pochopil, pak mi z toho vyplývá, že bude tímto aktem zrušeno 80 % soukromých škol. Pak pane Radku Sárközi nemá cenu se moc alternativním školstvím zabývat. Ignorant

poste.restante řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:28  

Kolegové, problém přece není v existenci alternativních škol.
Ať existují, ať představují možnost svobodné volby pro rodiče, kteří chtějí své děti vzdělávat jinak, třeba v souladu se svou hodnotovou orientací.

Problém "alternativních" metod je přece spíše v tom, že byly často nanuceny do mainstreamových škol, ovšem bez příslušného personálního a jiného vybavení.

"Projektové dny" přece byly prováděny už za Bati.
Ale ne každá pitomost, kterou nazveme "projekt" má také potřebný charakter.
A tak by šlo pokračovat dlouho.

Nejhorší je, pokud zavádění "alternativních" metod nepramení z vnitřního přesvědčení učitele, ale je mu někým, nejčastěji ředitelem, direktivně nanuceno, protože je to právě "in".

Podobně mi třeba nikdy nevadila existence konceptu RVP-ŠVP, pokud by šlo o jednu z alternativ vzdělávacích programů. Jenže bláboly ŠVP museli sepisovat naprosto všichni, tedy i ti, kteří byli přesvědčeni od prvopočátku, že je to koncept špatný.
Jak potom může taková práce vypadat.


Hlavní kámen úrazu ale vidím někde úplně jinde:
Je to "pseudotržní" koncepce - žák (rodič) = klient, který přináší do školy "peníze za hlavu".
Většina negativních jevů ve školství pramení z faktu, že se škola bojí přijít o žáka, protože by přišla o peníze.
Proto nehlásíme na sociální odbor ani případy zjevně zanedbané výchovy. Proto zametáme pod koberec už i drogové delikty.
Abychom nepřišli o peníze a o místo.

poste.restante řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:34  

"když je s tím většina pedagogů spokojená"

Není.
Někteří odešli.
Jiní rezignovali.
Pár posledních se pokouší vzdorovat a končí bez odměn, později bez plného úvazku, nebo rovnou bez místa.
Ostatní už si dají pozor, aby drželi ústa a krok.

České školství ovládá existenční strach.
Ustrašeným se dobře a pohodlně vládne.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:36  

"Většina negativních jevů ve školství pramení z faktu, že se škola bojí přijít o žáka,...."

Zas bych pro to až tak nehoroval, protože o každého žáka do počtu 26 svedeme litý boj. O tom žádná. Žáky nad hranici 26 taky nemůžeme odmítnout, přestože jsou tzv. "zdarma". Tato hranice končí u čísla 34( žáci na vyjímku ). Jediné co to řeší je úspora ve školství. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:36  

Jako učitel vyjadřuju podporu webu stolzova.cz a panu Kukalovi, stejně jako podporu ministrovi Dobešovi. Je nutné si uvědomit že školství tvoří řediteloé, učitelé, vychovatelé, žáci a jejich rodiče. Ne armáda úředníků,poradců,aktivistů a pomocných profesí...

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:40  

27. listopadu 2011 23:36

A že pan nejhorší ministr školství všech dob nabírá hromadně další úředníky nevadí ? Je jich tam už více než za Lišky. Bravo ! Díváte se špatným směrem.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:43  

"České školství ovládá existenční strach.
Ustrašeným se dobře a pohodlně vládne."

To možná platí o středním školství. Tam se asi každý bojí o své teplé místečko.
Na nižším stupni vládne zmar, demotivace, nechuť pokračovat, ztráta sil. Dětátka se chodí do škol bavit, učitel mele z posledního. Existenční strach? Prosím vás, kdopak by tam šel, leda blázen.

Luděk Blaha řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:49  

Mlčí - tedy souhlasí

Nenene. Mlčení jehňátek nemusí být jen projevem souhlasu, ale také, a v tomto případě spíše, projevem nevědění či nezájmu. Což vůbec nemusí být špatně. Třeba se pedagogové ve svém volném čase věnují jiným aktivitám, protože vycházejí z, připouštím, i poněkud mylného předpokladu, že se stejně nic nezmění.
Nakonec, kdybych neměl až téměř chorobnou potřebu se zviditelňovat, neměl bych vlastně ani důvod se k problematice školství vyjadřovat, protože se mne turbulence na vyšších úrovní prakticky vůbec netýkají, prostěěě.
Přežil jsem reformní kvasy a za novátorství v odborné terminologii (viz[.] zkompetentniti na padrť) jsem mnohými úpřímně nenáviděn. Učím pořád stejně, protože to jinak neumím, a přesto jsem docela úsměvně peskován pro ty moje moderní metody.
Mnoho lidí si třeba vůbec neuvědomuje, co pro ně může znamenat uvolnění věkového automatu. Příští rok bude peněz snad ještě dost. A pak u ředitele to přece nemá špatný. Že za rok ty peníze už nemusejí být, a nebo o nich bude po rekonkurzu rozhodovat jiný ředitel, jim už docvaknout nemusí. A tak je to se vším. Teprve, až krajina bude poseta tělesnými schránkami pedagogických magistrů, se v souladu s existencionalisty jejich duch probudí.

Jo, a nejtalentovanějším Čecho Slovákem je pro tento rok Kyrgyz. Zajímalo by mne, jakou zábavnou metodou ke svému umění dospěl.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:51  

kdopak by tam šel, leda blázen - ten, kdo se chce stát "pacientem" ministra

27. listopadu 2011 23:43 - jinak docela věrně popisujete školství 2. stupně. Neznám ze svého okolí zdravého ředitele, ty mladší taky neuniknou nemocem i kdyby chtěli. Ono totiž proklamované snížení administrativy se jaksi za poslední rok nějak nerealizovalo. Papírů přibylo.

Anonymní řekl(a)...
27. listopadu 2011 23:59  

"jim už docvaknout nemusí"

Je to úplně stejné jako se žáky a studenty. Každý si myslí, že to přežije bez ztráty kytičky. Myslelo si to i těch 12 000,- studentů, co nezvládli maturitní testy. S penízkama to opravdu bude horší a horší,mnozí kolegové stále nepochopili význam dotace na třídu a změnu zařazení Mgr. do tabulek. Slova "jaksi bylo, jaksi bude" - možná u míchačky, pokud bude volné místo.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 0:05  

to 23:41
No, mně vadí spíše ten živý nepřítel, s papíry si naproti tomu poradit je hračka. Měří to půldruha metru, ale poradit si s tím je občas fuška ba nemožnost.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 0:23  

Když chcete učit ve třídách montessori, musíte absolvovat 300 hodin prezenčního dalšího vzdělávání k pedagogické fakultě, pokud chcete učit na waldorfské škole, musíte absolvovat tříletý kurz dalšího vzdělávání. Proto jsou učitelé z alternativních škol úspěšnější - prostě věnovali mnoho času dalšímu vzdělávání. Jedna z příčin, proč se učitelům v hlavním vzdělávacím proudu nedaří, je, že si neosvojili dovednosti, které jsou k učení potřebné. Staré metody náhle nefungují - někdo začne nadávat na žáky, jiný na alternativní metody, ale měl by spíše pracovat na sobě...

Jinak oceňuji všechny odvážné osobnosti, které se podepsaly pod text požadující odvolání ministra - možná se tak vystavili hledáčku detektivů z ABL a možná ještě na vlastní kůži ucítí, co ministr Dobeš dokáže... (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 0:47  

"Proto jsou učitelé z alternativních škol úspěšnější - prostě věnovali mnoho času dalšímu vzdělávání."

Rodic, ktery da dite do "exoticke" (alternativni) skoly je povetsinou jakykoli, ale ne asocialni, neprizpusobivy. Vetsinou sam venuje potomkum doma peci a chape nutnost vzdelani (a proto se snazi umistenim ditete s tim neco udelat).
Zaci techto skol jsou IMHO! velmi vyselektovani. Z toho pak plyne rada dalsich faktoru pane Sarkozi.
Dat tyto zaky do bezne tridy, budou mit stoprocentne lepsi vysledy trida tvorena z 6 dys + X neprizpusobivy + par normalnich zaku. Ucitel bude nadseny a zacne vymyslet "alternativy" sam od sebe.

PN

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 9:03  

28. listopadu 2011 0:23

Mám na veřejné škole ve třídě 32 žáků a 7 integrovaných. Radku - poraďte ! A nezmění to ani dotace na třídu o počtu 26, protože nejbližsí škola je 17 km od naší a mají ve třídě 30 žáků.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 11:22  

Alternativní metody nejsou o počtu žáků ve třídě. Marie Montessori měla ve třídě 50 žáků a šlo o žáky z okrajové čtvrti Říma, tedy "sociálně vyloučených". Před tím pracovala s dětmi postiženými... Takže nelze ani tvrdit, že alternativní metody jsou jen pro vybrané žáky. Řekl bych spíš, že jsou jen pro některé učitele - pro ty, kteří chtějí kvalitně vyučovat, a proto se intenzivně vzdělávají i po absolvování pedagogické fakulty... (Radek Sárközi)

Luděk Blaha řekl(a)...
28. listopadu 2011 11:45  

jsou jen pro některé učitele - pro ty, kteří chtějí kvalitně vyučovat

Jen lehké připodotknutí, pane Sárközi, abyste svoje výroky, jinak hodné zřetele, nedevalvoval obdobnými pitomostmi.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 13:11  

28. listopadu 2011 11:22

Komenský jich měl ve třídě až 90, ale řídil se heslem "kde nepomůže větička, pomůže větvička" a důtky visely nad vchodem do učebny.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 13:12  

Ač několikrát ujištěn, že mlčení pedagogů není souhlasem s Dobešovinami, musím znovu konstatovat, že v situaci, kdy je ministr 1. ignorant a 2. nesmírně akční (aneb, jak se kdysi říkávalo iniciativní b.. horší třídního nepřítele), fakticky toto mlčení není jen tichým souhlasem, ale i účinnou podporou.

A a až bude, jak říká pan Blaha, "krajina poseta tělesnými schránkami pedagogických magistrů", bude opravdu, ale opravdu pozdě.

Při vyhlašování ostrého poplachu se většinou říká "tohle není cvičení".

RVP, ŠVP a jiné reformy se všemi svými nedokonalostmi, které šlo do značné míry eliminovat pasivní rezistencí, byly pouhým cvičením ve srovnání s tím, co se valí teď.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 13:15  

Maria Montessori - zvládla by dnešních 50 českých dětí ? Radku - to byla úplně jiná doba.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 13:16  

Dobeš se rozhodl vrátit zubní pastu z kartáčku zpět do tuby, místo toho, aby si s ní vyčistil zuby...

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 13:32  

Pane Sarkozi, za ta leta jste porad mimo :-).
Za prve se podivejte, kdy zila "Marie", za druhe, je naprosto jednoznacne, ze zaci napriklad Walfdoeskych skol JSOU VYBRANI SVYMI RODICI, kteri nepatri mezi neprizpusobive a zalezi jim na vyuce/osudu svych deti v prumeru vice nez rodicum deti v beznych skolach.

PN

Luděk Blaha řekl(a)...
28. listopadu 2011 15:37  

krajina poseta tělesnými schránkami

Úplně mi tam vypadlo slovo "zuboženými".
Zdá se, že se ze školství může časem stát nezanedbatelný krajinotvůrce. Zaneřádíme celé ekosystémy obdobně jako bolševník velkolepý nebo netýkavka žláznatá, což by pro učitelstvo bylo až symptomatické.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 15:57  

Víte, čím byly motivovány děti u M. M.? Ti chudáci ve škole dostávaly najíst. Tím se zklidnily a vydržely sedět, taky si vážily tepla a toho, že nemusí žebrat a že je chvíli nikdo nemlátí. ...!

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 18:14  

Koukám, že se tu vyloupla pěkná řádka odborníků na alternativní pedagogické koncepce - škoda, že diskutující mudrlanti nikdy neviděli ani jednu hodinu v praxi, ať už u nás, nebo v zahraničí... (Radek Sárközi)

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 18:29  

A Vy jste, pane Sárközi, byl u p. Montessori a viděl ji v praxi? :)
Ono totiž vše, co někdo druhý převezme, už není úplně totéž, co to bylo původně, jak jistě víte. A při tom obrovitém množství jejích následovníků ve všech zemích, všude si to trochu obmění po svém...

Máte pravdu v tom, že šikovný a (dobrými lektory) proškolený učitel - to je lahůdka a pedagogický koncert. Ale sebelepší metoda a školení nenadanému nepomůže. A taky se někdy stane, že se učitel schovává za cool metodu, a přitom vidíte, že učit neumí a děti ho neberou.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 19:45  

(Radek Sárközi) - máte pravdu, stačí vidět alternativního Dobeše a dál nemá cenu chodit. Vás se nebude týkat dotace na třídu ? Pokud ne, tak opravdu nemá cenu se o tomto bavit.

poste.restante řekl(a)...
28. listopadu 2011 19:56  

Kolegové, ať už učíme "klasicky" nebo "alternativně" v tuto chvíli bychom měli spíše hledat to, co nás spojuje a nenechat se rozeštvávat.

Kolega Blaha má ve svém příspěvku z 27.11 23.49 hlubokou pravdu.

Tohle už totiž opravdu přestává být legrace.
Tady nejde jen o další vrchnostenský úlet, který "nějak přežijeme".

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 20:58  

S odkazovaným článkem na stolzova.cz souhlasím a autora podporuji.
Jan Hučín

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 21:39  

S odkazovaným článkem na stolzova.cz nesouhlasím a autora nepodporuji.
Rodič

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 21:47  

to Sárközi: Vážený pane, aplikujte si vaše pravdy laskavě na své vlastní děti. Chudinky...

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 21:49  

S odkazovaným článkem na stolzova.cz souhlasím a autora jsem již podpořil.

Anonymní řekl(a)...
28. listopadu 2011 22:26  

"Kolegové, ať už učíme "klasicky" nebo "alternativně" v tuto chvíli bychom měli spíše hledat to, co nás spojuje a nenechat se rozeštvávat."

To podle mě právě není možné, když v textu na Stolzové jsou přímo napadání lidé, kteří vyjádřili svůj názor a podepsali se pod žádost, aby byl ministr Dobeš odvolán (což je podle mě velmi odvážné rozhodnutí). Jsou tu dvě neanonymní skupiny - první se většina kroků pana ministra nelíbí, druhé naopak. Dále jsou tu diskutující anonymové. A nakonec největší skupina, která vždy ke všemu mlčí, ať se děje ve školství cokoliv... Důsledkem tohoto "rozložení sil" je například i neexistence pedagogické komory nebo nízké platy učitelů. (Radek Sárközi)

poste.restante řekl(a)...
29. listopadu 2011 0:13  

To podle mě právě není možné, když v textu na Stolzové jsou přímo napadání lidé, kteří vyjádřili svůj názor a podepsali se pod žádost, aby byl ministr Dobeš odvolán (což je podle mě velmi odvážné rozhodnutí).

Já vím, pane Sárközi a je mi to upřímně líto.

Víte, že si nemyslím, že cesta alternativních škol je možná pro všechny.
Ale nijak nezpochybňuji plné právo alternativních škol na jejich existenci. Myslím, že náš vzdělávací systém v mnohém obohacují.

Stálí čtenáři těchto stránek vědí, že nejsem právě propagovatelem alternativních metod výuky v běžné základní škole a za každou cenu.
Ale nechci, aby byly šmahem zatracovány.
Koneckonců většina dnes běžně využívaných metod výuky byla svého času také "alternativní".

Dozajista také víte, že pod nálepkou "alternativnosti" často četní hochštapleři maskují své neumětelství a v důsledku poškozují dobré jméno těch, kteří to se vzděláváním dětí jinak myslí vážně.

Přesto ale nelze přijmout jak paušální odsudek, který zde prezentoval pan Kukal, tak ani jeho formu.

Nevadí mi, že vstoupil do tábora ministrových příznivců.
Ale vadí mi, že k tomu použil vůči protistraně formu útoku, který postrádá dřívější objektivitu.

Je mi to líto především proto, že za jiné, veřejně projevené postoje, si jej vážím.

Velice nerad s ním v této věci,
bohužel, nemohu souhlasit, jak jsem koneckonců vysvětlil ve svém prvním vstupu.


Vás pak tímto prosím, abyste Vy a Vaši přátelé projevili nadhled, který je v tuto chvíli opravdu potřebný.

Chápejte, že mnozí naopak mohou jako napadání hodnotit útoky na ministra.


Je nezbytné, abychom se v těchto diskusích zkusili oprostit od emocí i antipatií a věnovali se přednostně věcným a objektivním faktům.

Oběma táborům, příznivcům i odpůrcům ministrových změn totiž dopady některých "reforem" hrozí naprosto stejně.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 2:25  

Pro poste.restante
Velice rád se stylizujete za ochránce objektivity, ba za arbitra objektivity, jehož názor na problém je většinový a tudíž dle Vás správný a cítíte se být oprávněn diskutovat úplně ke všemu. Jste na svůj způsob hodnocení a na hodnocení vlastní kvality evidentně náležitě pyšný. Váš obraz v zrcadle se Vám neskutečně líbí. Žel, tuze moc jste se „odkopal“ v nenávistných soudech o presidentu republiky prof.Václavu Klausovi, který dle Vás může úplně za všechno. Zcela jste pominul slasti vládnutí s tak skvělým a úžasným politikem proslulým jako „had na tři“ v polistopadovém vývoji a tehdejším lžidoktorem Kalvodou. Václav Klaus a Miloš Zeman jsou největšími žijícími českými politiky, kterým ostatní nesahají ani po kotníky, ať prskáte jakkoliv silně. U mě rozhoduje pravda a názorová stálost a proto je mojí absolutní jedničkou president Václav Klaus. O objektivitě bych na vašem místě raději pomlčel. Pravda Sárközi nám to tu kazí, ale nemáte na to posoudit ani tu svoji objektivitu natož páně Kukalovu. Jste zřejmě ještě více mimo mísu než obvykle. Třeba to přejde. Čtenáři to jistě uvítají.
VM
P.S. Končím na webu Česká škola z časových důvodů. Děkuji pžíznivcům ,zejména seskupení Růst , Paradigma a Květák za podporu. Mějte se dobře a hlavně, nenechte se znechutit a otrávit!
Váš VM

poste.restante řekl(a)...
29. listopadu 2011 10:06  

VM
Děkuji za kritiku, ať už byla motivována jakkoliv, protože díky kritice můžeme růst.
Myslím to vážně, i když pochybuji, že mi věříte.
Nejsem si sice vědom toho, že bych Vám nějak ublížil, ale nemohl jsem si nevšimnout, že své výhrady vůči mně stavíte do dosti osobní roviny.
Přesto znovu děkuji.


Svými politickými názory jsem se nikdy netajil a ani jsem se nesnažil stylizovat do role "objektivního".
Vzhledem k tomu, že se politikou aktivně zabývám na komunální úrovni, ani by to nebylo možné.

Čtenáři těchto stránek vědí, že se zastávám, i když občas kriticky, odborů a naopak postoje pana Bátory nebo VORPu právě nemusím.
Nemám tedy za sebe pocit, že bych se nějak nově
"odkopal" v nenávistných soudech Václava Klause.
(Mimochodem nikde jsem netvrdil, že "může za všechno".)

Mýlíte se v jednom podstatném.
Motivem mých názorů rozhodně není závist, ani nenávist.
Jen asi vidím svět trochu jinýma očima, nežli on, nebo Vy.


Na rozdíl od mnoha jiných, jsem přesvědčen, že existují témata věcná a technická, kde politické postoje nemají co dělat, případně je jejich vliv nutno eliminovat na minimum.
Že například silnice, nebo tělocvična se mají opravovat tam, kde jsou nejvíce rozbité, a nikoliv tam, kde starosta je současně krajský radní, nebo tam, kde řediteluje "náš" ředitel.

Obsah vzdělávání, formy výuky a vůbec organizační a technickou stránku provozu vzdělávacího systému řadím právě mezi tato apolitická témata.
Proto jsem se k nim snažil vždy také takto stavět.

Platnost a věcnost mých názorů nechť posoudí čtenáři našich diskusí.

Protože se loučíte, přeji Vám hodně zdaru zde i mimo Českou školu a věřte, že to myslím upřímně, protože pro mne oponent není nepřítel.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 17:02  

Musím souhlasit s VM. Poste restante odsud skoro všechny své názorové odpůrce vyštípal. Je to levicový demagog, který velmi obratně skrývá svou pravou ideologii za masku z líbivých hesel a demokraticky znějících řečí. Souhlasím s VM, že ta "jeho pravda" je pravá, jediná a nezvratná.
Teď už je jen otázkou času, kdy diskuse otráví i P. Doležela.

Charlie řekl(a)...
29. listopadu 2011 17:52  

Musím nesouhlasit s VM i anonymním 17:02

Já, jsa založením pravicově orientovaný liberál (autodiagnóza na základě voličských preferencí), se domnívám, že politické názory se zde nikdy nedostávaly do popředí zájmu, tím méně u poste.restante, který naopak v mnoha vyhrocených diskuzích působil apoliticky. Mnohdy jsem s ním bytostně nesouhlasil, ale nemohl bych nikdy říci, že se mne svojí polemikou snažil vyštípat. A to BYLY DISKUZE! Bohužel, kde jsou časy přispěvatelů jako Parabellum aj.
Naprosto jasně vyjádřil názor, který má něco do sebe, a v tomto bodě s ním souhlasím. Mimochodem, shodnu se s ním i v názoru na prezidenta a ministra školství, ale v jiných, důležitějších věcech, mám třeba názor diametrálně odlišný, nikoli však nepřátelský. Diskuze bez oponenta totiž není diskuzí, ale někomu může vyhovovat více.

Luděk Blaha řekl(a)...
29. listopadu 2011 20:21  

Mne také vyštípal. Kolikrát jen jsem musel čekat až po půlnoci, aby se na mne vůbec dostalo.
Kdyby aspoň pořád demagogicky nemačkal ten enter. To aby se člověk uroloval.

poste.restante řekl(a)...
30. listopadu 2011 0:08  

KOlego Blaho, jestli jsem se v poslední době někdy přistihl při závistlivé myšlence, tak to bylo v souvislosti s Vašimi příspěvky.
Tu schopnost vyjádřit větou téměř holou myšlenku, na kterou mně nestačí ani šest souvětí, to Vám fakt závidím. ;-)
My se někdy musíme setkat nejen virtuálně.

Byl jste to nejspíš Vy, kdo mne před časem vyzval, abych se vyjadřoval "plausibilně". A tak jsem začal myšlenky odělovat do celků.
Ale slibuji, že počty Enterů omezím, aby zbylo více místa pro Vás. :-)

Teď věcně.
Díky Charlie za podporu. I vzhledem k tomu, že ne vždy se názorově shodneme, si toho cením.

Nemyslím si, že bychom tu měli pořádat ankety na téma podpory či odmítání mojí maličkosti, nebo pana Kukala.
Necítím se být natolik zajímavým tématem k diskusi.

Pan Kukal vyjádřil svůj postoj a má na to plné právo.
Já zase uvedl proč s ním v tomto konkrétním případě nesouhlasím a tím to hasne.
Totéž může učinit kdokoliv jiný.

Podle mne je ale opravdu mnohem závažnějším tématem zmínka kolegy Blahy.
Věkový automat nám dosud dával jakous takous jistotu, že podle příslušných tabulek někdo prostě musí vyčlenit potřebné finanční prostředky v rozpočtu.
Pokud tohle skončí, pak "sbohem a šáteček" učitelé čeští.

Luděk Blaha řekl(a)...
30. listopadu 2011 1:30  

Byl jste to nejspíš Vy, kdo mne před časem vyzval

To byl, pane poste.restante, nejspíš nějaký jiný excelentní odborník na problematiku školství.

se někdy musíme setkat

To mě před lety tady pozval jakýsi pan Lysoň do pražské restaurace. Podle svěžesti mých příspěvků patrně usoudil, že budu nějaký hošík tak do třiceti let. A já duše prostá se do Prahy vypravil a čtvrthodinu dlouhou postál před staveništěm objektu rekonstruovaného po povodních.
Od té doby jsem ovšem velmi obezřetný.

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2011 18:16  

Doporučuji vám hospodu v Karmelitské ulici v Praze - U malého Glena. A jestli půjdete, dejte vědět, ráda se k vám připojím. :)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.