Blanka Zelenková, Hana Splavcová: Využití interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Promyšleně a přiměřeně ano

čtvrtek 14. ledna 2016 ·

Série článků se věnuje využívání informačních technologií v mateřské škole. Poslední příspěvek zachycuje pohled učitelky mateřské školy, která má dlouholetou praxi a zkušenost s využíváním interaktivní tabule. Součástí článku je praktický náhled na začlenění interaktivní tabule do vzdělávacího celku. Cílem těchto textů bylo přiblížit předškolním pedagogům danou problematiku, seznámit čtenáře s různorodými názory i praktickými přístupy k informačním technologiím, přivést je k zamyšlení a hledání vlastní cesty k jejich (ne)využívání při vzdělávání dětí předškolního věku.


Přes veškerý technický pokrok mnoho učitelek v mateřských školách pracuje tradičními metodami výchovy a vzdělávání. U nejmladších dětí je to naprosto pochopitelné, starší děti a především starší předškolní, včetně dětí s odkladem školní docházky, vyžadují samy technické vymoženosti a navíc je dovedou velice dobře a rychle využívat. Interaktivní tabule může velmi dobře sloužit jako výchovně-vzdělávací pomůcka i dobrá motivace a lákadlo pro zapojení dětí k méně atraktivním činnostem.

V naší mateřské škole vlastníme interaktivní tabuli od r. 2013 a dosud s ní pracujeme pouze tři učitelky z deseti. Ostatní kolegyně se této práce zříkají především kvůli nedůvěře v techniku a preferování tradičních metod, neznalostem a nedostatku času věnovat se průzkumu informací a přípravám během pracovní doby a hlavně po ní. Navíc tabule je umístěna přímo v naší třídě u předškolních dětí, tudíž je pro nás její používání logicky nejjednodušší. Všechny pedagogické pracovnice byly společně proškoleny v ovládání a možnostech využití interaktivní tabule v MŠ. Ne všechno využíváme, máme určité oblíbené programy a činnosti.

Využití interaktivní tabule v naší třídě

 1. Pro podrobnější přiblížení tématu
 • Na tabuli si lze předem připravit obrázky (např. ovoce a zeleniny, pokud nemáme již připravené ve třídě). Můžeme pojmenovávat, třídit, přiřazovat, popisovat apod.
 • Pokud si děti nejsou jisty některým pojmem, lze jej vyhledat na internetu a ihned zobrazit. • Jako obrazová dokumentace, zvukový záznam písní, skladeb, hlasů živočichů i věcí a dopravních prostředků, videa dostupná z webových stránek, …)


 • K nácviku grafomotorických cvičení ve zvětšeném měřítku v programu MALOVÁNÍ  • K uvolňování ruky už od nejmenších dětí (vhodné pro velkou plochu, variabilitu barev)
  • S tím souvisí úzce i vysvětlování k pracovním listům, zkopírovaný pracovní list je promítnut na tabuli jako návod. Na něm si děti vše vyzkouší a ujasní, dále pracují samy u stolu. Tato metoda je vhodná pro pracovní listy náročnější na vysvětlování s kombinovanými úkoly pro děti. • Videotrénink s dětmi při náročných situacích a zpětná vazba s reakcemi dětí na danou situaci a činnosti v ní  • Př. videa z výletů, ze skupinové spolupráce při hře, při stavbách na pískovišti, ze zdobení vánočního stromku, výtvarných aktivit i z ranních her, kdy i dochází ke konfrontaci mezi dětmi a řešení problémů. Velmi dobře děti reagují na ukázku svého jednání v záznamu, kdy se k situaci vrátíme a v klidu ji rozebereme. Toto situační učení je pro děti jedno z nejpřínosnějších a technika je velmi dobrým pomocníkem.
  • Záznam z pohybových aktivit, kdy děti vidí správné provedení prvku, který se učí (př. kotoul vpřed, shyb, šplh po tyči a ručkování dolů, skoky na trampolíně, běh, cvaly, …). • K relaxaci a zábavě  • Pouštění filmů a pohádek formou kina z DVD přes tabuli např. v případě deště, v rámci odpočinku či před vánočními svátky… • K procvičování některých znalostí a dovedností  • U nás nejpoužívanější.
  Využíváme především zpracované interaktivní výukové programy. Všechny tyto programy velmi dobře navazují a doplňují školní vzdělávací program, jsou zpracovány pro realizaci RVP PV. Zahrnují i variabilní scény a umožňují náhodné zadání úkolu, jsou se zvuky, písničkami, zaměřují se na číselnou řadu 1–6 a 1–10, logické uvažování, paměť, postřeh, rytmizaci, základy čtenářské gramotnosti.

  Námět pro využití interaktivní tabule při zpracování tématu VODA

  Bedřich Smetana – VLTAVA

  Zahrnutí všech pěti oblastí vzdělávání

  Dítě a jeho tělo

  • vyjádření hudby pohybem (pramínek, potok, říčka, řeka, velká řeka se splavem) – chůze, běh po špičkách, zástup s drobným slalomem, dvojice, trojice, přeběhnutí velké skupiny jako voda přes splav
  • malba štětcem, stříhání nůžkami (správný úchop)

  Dítě a jeho psychika

  • seznámení se skladatelem – základní informace
  • seznámení se skladbou – co je to symfonie, které hudební nástroje známe a které uslyšíme
  • poslech skladby se slovním doprovodem, který pomáhá navodit představivost dětí
  • „logohrátky“ se zaměřením na hlásky L, R, Ř, počet slabik, správnou výslovnost s otvíráním rtů a rytmus s vnímáním počtu slabik (slova řeka, říčka, Vltava, lodě, splavy, vodopády, …)
  • vlastní slovní projev dětí jako reakce na to, co slyší ve skladbě, vysvětlování pojmů

  Dítě a ten druhý

  • spolupráce ve skupinkách při tvoření, pomoc slabším a pomalejším od šikovnějších dětí, dělba práce v pětičlenných skupinkách a vlastní řešení při zadání úkolu
  • naslouchání druhému při vyprávění

  Dítě a společnost

  • rozšíření povědomí o hudebním umění a kultuře (co je to vážná hudba, kdo a proč ji poslouchá, co nám ukazuje, co navozuje a vyvolává)
  • pravidla chování při poslechu hudby ve skupině nebo na koncertě
  • využití řek lidmi (doprava, rybolov, zavlažování, …)

  Dítě a svět

  • seznámení s mapou České republiky se zvýrazněným zakreslením řek
  Autor díla: Bc. Blanka Zelenková
  • vodstvo na světě od pramene až po oceán zaznamenané na mapách i na glóbusu
  • šetření vodou, ochrana vodstva a životního prostředí

  Zapojení interaktivní tabule do realizace

  V počítači jsem předem stáhla z webových stránek obrázky a fotografie pramenů, potoků a toku řeky Vltavy, konkrétně i jak vypadá na fotografii vodopád a splav, potom průtok řeky Vltavy Prahou v pozadí s Pražským hradem a Karlovým mostem.

  Mapu české krajiny se zakreslením vodstva jsem záměrně zvětšila a soustředila se na řeku Vltavu. Záznam jsem doplnila videem průtoku Vltavy krajinou, které jsem natočila v létě.

  Autor díla: Bc. Blanka Zelenková

  Symfonickou skladbu Vltava jsem pustila přes reproduktory a během poslechu ji průběžně v určitých částech zastavovala a vysvětlovala, na co se mají děti při poslechu soustředit.

  Základní informace o Bedřichu Smetanovi jsem dětem doplnila jeho fotografiemi, kterých je na internetu dostupných velké množství.

  Celý projekt se chystáme postupně doplňovat a pak i zakončit výukovým programem zpracovaným speciálně pro MŠ – s dětmi společně a potom individuálně v ranních i odpoledních chvilkách, kdy si ostatní hrají nebo tvoří.

  Autor díla: Bc. Blanka Zelenková

  Tento projekt samozřejmě nelze realizovat v jednom dni, vyžaduje delší časové rozpětí. My jsme mu věnovali týden a budeme se k němu v některých propojených tématech dále průběžně vracet. Každopádně jako všechny činnosti u předškolních dětí i poslech hudby i práce s technikou, konkrétně s interaktivní tabulí, jsou efektivní a přínosné, pokud se častěji opakují. Navíc všechny náročnější činnosti vyžadují čas a nemá smysl je uspěchat.

  Závěrem

  Práce s interaktivní tabulí je skvělým doplňkem výchovy a vzdělávání v předškolních zařízeních, pokud je (jako vše) využívána s rozumem a vhodnou mírou pro věkové kategorie dětí. Dnešní zrychlená doba je náročná na informace a přímo vyžaduje zasvěcení dětí do techniky již před vstupem na ZŠ. Interaktivní tabule je přirozenou motivací v podstatě pro všechny činnosti, ale nikdy nemůže nahradit sociální interakci, ke které dochází při všech činnostech v mateřských školách a která je pro děti v tomto věku pro správný rozvoj nejdůležitější. A na to bychom rozhodně neměli zapomínat.

  Převzato z RVP.cz

  ZELENKOVÁ, Blanka. Využití interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? Promyšleně a přiměřeně ano.. Metodický portál: Články [online]. 11. 01. 2016, [cit. 2016-01-13]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20599/VYUZITI-INTERAKTIVNI-TABULE-V-MS---ANO-CI-NE-PROMYSLENE-A-PRIMERENE-ANO.html. ISSN 1802-4785.

  0 komentářů:

  Články dle data  Učitelské listy

  Nabídka práce

  Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

  Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

  Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


  Všechna práva vyhrazena.

  Tento server dodržuje právní předpisy
  o ochraně osobních údajů.

  ISSN 1213-6018
  Licence Creative Commons

  Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.  WebArchiv - archiv českého webu  Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.