Zpravodaj MŠMT č. 2 na téma společného vzdělávání

středa 16. prosince 2015 ·

Kateřina Valachová uvádí nový Zpravodaj MŠMT takto: Představujeme Vám další číslo zpravodaje, které je opět věnováno tématu společného vzdělávání. Jde o závažné téma, které pro české školství představuje velkou změnu. Snad i proto se kolem něj objevuje velmi vzrušená diskuse, často i opředená různými mýty, nepřesnostmi. Mediální zkratky dezinformacím někdy napomáhají a obavy ještě znásobují. Právě proto se snažíme věnovat nejen přípravě, ale i debatě na toto téma velkou pozornost. Objíždíme kraje, pořádáme diskuse s řediteli, vysvětlujeme novinářům podmínky, za kterých k přechodu na společné vzdělávání dojde. Nejde o můj plán, jak se často interpretuje, ale o závazek předchozího ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. Novelu školského zákona, kterou Parlament České republiky schválil 13. února 2015 a 1. dubna letošního roku ji podepsal i prezident, jsem zavázána dodržet a posledních pět měsíců s mými kolegy činíme opravdu mnoho pro to, abychom především vám v terénu start tohoto náročného procesu usnadnili. I z těchto důvodů jsme zahájili vysvětlovací kampaň pro zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a jejich děti, aby věděli, co je čeká v příštím roce. Součástí kampaně je i vydávání těchto zpravodajů.

Ke stažení:

Úvodní slovo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás v tomto předvánočním čase srdečně pozdravila.

Představujeme Vám další číslo zpravodaje, které je opět věnováno tématu společného vzdělávání. Jde o závažné téma, které pro české školství představuje velkou změnu. Snad i proto se kolem něj objevuje velmi vzrušená diskuse, často i opředená různými mýty, nepřesnostmi. Mediální zkratky dezinformacím někdy napomáhají a obavy ještě znásobují. Právě proto se snažíme věnovat nejen přípravě, ale i debatě na toto téma velkou pozornost. Objíždíme kraje, pořádáme diskuse s řediteli, vysvětlujeme novinářům podmínky, za kterých k přechodu na společné vzdělávání dojde. Nejde o můj plán, jak se často interpretuje, ale o závazek předchozího ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka. Novelu školského zákona, kterou Parlament České republiky schválil 13. února 2015 a 1. dubna letošního roku ji podepsal i prezident, jsem zavázána dodržet a posledních pět měsíců s mými kolegy činíme opravdu mnoho pro to, abychom především vám v terénu start tohoto náročného procesu usnadnili. I z těchto důvodů jsme zahájili vysvětlovací kampaň pro zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a jejich děti, aby věděli, co je čeká v příštím roce. Součástí kampaně je i vydávání těchto zpravodajů.

Dne 9. prosince skončilo tzv. mezirezortní připomínkové řízení k Vyhlášce k provedení klíčového ustanovení a některých dalších k novele školského zákona (včetně přílohy Přehled podpůrných opatření), ve kterém jsme dali možnost vyjádřit se k ní i odborným asociacím a nevládním organizacím. Předpokládáme, že v druhé polovině ledna 2016 by měla vyhláška vstoupit v platnost a začne sloužit zřizovatelům a ředitelům škol.


Pracujeme i na Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, který vyžaduje úpravu především proto, že zrušená příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením již v některých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech za deset let zastarala. Revize není tedy vynucena nějakým politickým příkazem zvenčí, ale přistupujeme k ní proto, že pro společné vzdělávání chceme mít společný kurikulární rámec. Zpřesníme rámce pro doporučené výstupy z učení pro žáky využívající podpůrná opatření v budoucím třetím a vyšším stupni podpory. Současně bude připraven interaktivní metodický průvodce, který nabídne pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata příklady dobré praxe. Od října intenzivně komunikujeme téma společného vzdělávání společně s pokračující přípravou administrativně-právního rámce uvedených změn.


Na webových stránkách MŠMT jsme zavedli rubriku společné vzdělávání, kde lze nalézt nejen všechny základní dokumenty, ale také nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně. Budeme je průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Také jsme zavedli informační linku spolecnevzdelavani@nuv.cz, na kterou se můžete obracet se svými dotazy, kde Vám budeme odpovídat v pravidelném týdenním intervalu.

Pokračují také informační a vzdělávací semináře pro pracovníky školských poradenských zařízení, které začaly již v dubnu. V Poslanecké sněmovně ČR se 19. listopadu uskutečnila konference Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu. Kromě kariérního řádu a reformy financování regionálního školství jsme na ní představili právě i téma společného vzdělávání.

O krocích v rámci společného vzdělávání pravidelně hovořím také se zástupci školských komisí v krajích. V posledních týdnech jsem osobně navštívila Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, kde jsem se setkala s několika stovkami ředitelů, stejná setkání jsem uspořádala i s řediteli škol z Prahy a Středočeského kraje. Do konce roku ještě navštívím kraj Jihomoravský a Vysočinu. V novém roce budou následovat ostatní regiony. Oceňuji věcné podněty ze strany ředitelů, které nám umožní co nejlépe připravit řádné a bezpečné uvedení novely v život.

Vím, že společnými silami záměr společného vzdělávání zvládneme a že umožníme školám, ředitelům, učitelům a našim dětem vzdělávání v co nejlepším, nejpříjemnějším a organizačně dobře připraveném prostředí.

S přáním pohodových a klidných Vánoc

Kateřina Valachová

25 komentářů:

obyčejná učitelka řekl(a)...
16. prosince 2015 v 13:52  

Myšlenka sama mě nedráždí.
Ale zajímá mě jediné - jak to bude financováno.
Snížení počtu dětí ve třídě do 20 (?), třeba 3 osobní asistenti v jedné třídě - jeden žák tělesně postižený, jeden s Aspergerovým syndromem a jeden neslyšící, k tomu pár dětí s SPU (ředitel nesmí dítě u zápisu odmítnout, takže když se jich sejde víc, bude třeba i více asistentů).
Existuje finanční rozvaha? Kde ji lze najít?

Jiri Janecek řekl(a)...
16. prosince 2015 v 13:56  

Byrokraticke ptydepe, dva 'reprezentativni' nazory z terenu, nejaky nesmyslny manazersky diagram, 2x pouzite slovo 'ucitel' a 5 fotek ministryne pri nejakych buhvijakych akcich...
Tak jako obrazek o rizeni naseho skolstvi to vydava celkem verny...

PS: Co ta hesla v ramecku na strane 2 dole? To jako vytahnout polystyrenova pismena a nad vrata skoly? Vytahnout ze skladu a rozebrat "Republika potrebuje lidi, kteri neco umeji" pokud by neco chybelo?

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. prosince 2015 v 14:17  

1/Jestliže snížíme počet dětí ve třídě, budou muset někteří žáci z té třídy pryč.Kam?
2/Nemohou být tři asistentky.pouze učitel, asistent případně spec. pedagog (na minimum úvazku.
3/Pokud se sjednotí RVP ZV nebude možnost,aby se pro žáky s LMP jinak využívaly tzv. disponibilní hodiny.protože by to úplně rozházelo rozvrh daného ročníku.Ty děti ale nepotřebují 2 hodiny fyziky a další chemie a pod. Oni potřebují více pracovat rukama,tedy dílny, kuchyň, zahradu apod. Bude toto pro děti zajištěno? Bude to vůbec organizačně možné?
4/Jestliže teď budeme mít jeden RVP ZV, budou všichni aprobovaní učit? I učitelé speckaři na druhém stupni? Mě by to přišlo správné, když nespeckaři budou moci učit kdejakého postiženého,což dosud nemohli.

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. prosince 2015 v 14:29  

Teď, ve 14 20 jsem se snažiladovolat na ministerstvo s dotazem.Zkusila jsem 4 čísla. Nikdo to nebral, nikde.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. prosince 2015 v 15:16  

Kdybyste, paní Karvaiová, volala mně, také Vám to nevezmu...
nemám mobil. Kdoví, jak to mají na ministerstvu.

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. prosince 2015 v 15:22  

Na pevnou,Pytlíku, na pevnou!

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 15:33  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Eva Adamová řekl(a)...
16. prosince 2015 v 15:36  

Jako vždy je to jen snůška keců. Prováděcí předpis bude také snůška keců. A teprve praxe ukáže různá úskalí, která "praktici" na ministerstvu vůbec nejsou schopni domyslet.

Mne třeba doslova dojímá částka vyčleněná na pomůcky pro žáky se SVP. Je hezká, ale v našem školství třeba schází učebnice přizpůsobené pro dyslektiky a o tom, že by měly učebnice existovat ve více variantách obtížnosti, jako to je ve Finsku, si můžeme nechat jenom zdát. Ale kdyby se měl podpořit vznik takovýchto učebnic do všech předmětů ve všech ročnících, tak to pravda těch 28 milionů nezalepí

Podpora Inkluze po česku - hodíme vás do vody a plavte.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. prosince 2015 v 15:59  

Na pevnou, Pytlíku, na pevnou!

A vědí vůbec na tom ministerstvu, že jim tam zavedli už i kabelovku?

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 17:08  

Nejde o můj plán, jak se často interpretuje, ale o závazek Marcela Chládka.
//aha, tak tedy využili jsme Marcela a pak odstavili na kopanou

RVP, který vyžaduje úpravu především proto, že zrušená příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením již v některých vzdělávacích oblastech a průřezových tématech za deset let zastarala
/// že vám není hanba, takhle lhát

Od října intenzivně komunikujeme téma společného vzdělávání
// kdo, jak, s kým ???
Vím, že společnými silami záměr společného vzdělávání zvládneme
//už se na vás těším v 9.A (3×ADHD,2×LMP)

Miloslav Novotný řekl(a)...
16. prosince 2015 v 17:11  

"V praxi se setkáváme s názorem, že společné vzdělávání probíhá na úkor jeho kvality, a to přesto, že tuto obavu nepotvrzují žádné výzkumy. Zkušenosti vyspělých zemí, ve kterých společné vzdělávání probíhá již desítky let, naopak ukazují na velký přínos takového přístupu pro všechny zúčastněné – tedy nejenom pro žáky, kteří by se jinak vzdělávali odděleně od ostatních, ale rovněž pro ostatní žáky."
Paní Valachová ve své promluvě k terénu zapomněla dodat, nebo neví, že ty „vyspělé země“ nemají, na rozdíl od totalitního školství československého, žádnou předchozí zkušenost se speciálním školstvím. Pak i zmínka o neexistujících výzkumech na to téma je jen takové plácnutí. Připomíná mi to situaci, kdy k nám dorazily tzv. evropské technické normy. Tvůrci ČSN to komentovali celkem výstižně: „Tak to budeme muset deset let počkat, abychom to dohonili.“

Eva Adamová řekl(a)...
16. prosince 2015 v 18:21  

"V praxi se setkáváme s názorem, že společné vzdělávání probíhá na úkor jeho kvality, a to přesto, že tuto obavu nepotvrzují žádné výzkumy"

Výzkumy sice ne, ale na proslavené inkluzivní Monteškole Na Beránku mají výsledky ve SCIO testech v M a ČJ ve všech ročnících dost pod výsledky z testú obecně studijních předpokladů. Také to o čemsi vypovídá.

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 19:59  

Na to ani žádné výzkumy nejsou potřeba, to dá rozum. Když bude mít postižené dítě péči vysoce odbornou, nebo péči neodbornou, která mu asi bude víc pomáhat překonávat jeho postižení?
To je jako kdybychom chtěli v rámci "společného léčení", aby operace mozku prováděli obvodní lékaři místo specialistů.

jir řekl(a)...
16. prosince 2015 v 22:26  

V praxi se setkáváme s názorem, že společné vzdělávání probíhá na úkor jeho kvality, a to přesto, že tuto obavu nepotvrzují žádné výzkumy.
- No ani já bych Vám pravdivý názor do očí neřekl, leda až skončíte ve funkci.
Zkušenosti vyspělých zemí, ve kterých společné vzdělávání probíhá již desítky let, naopak ukazují na velký přínos takového přístupu pro všechny zúčastněné – tedy nejenom pro žáky, kteří by se jinak vzdělávali odděleně od ostatních, ale rovněž pro ostatní žáky.
- Velký přínos pro závodníky v běhu by tedy mohlo být i to, že si každý uváže kolem pasu lano s kotvou.

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 22:33  

Možná, že by stačilo, kdyby základní školy praktické uvedly počty žáků, kteří se jim před ukončením školní docházky vracejí "z integrace" a srovnaly jejich úroveň s úrovní žáků, kteří zůstali na ZŠP.

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:00  

...Dochází k vyjasňování nové terminologie a postojů pracovníků poraden...
//polovička z nich jsou psychologové (lidé pečující o duši člověka), oni nevidí tak jako jejich kliničtí kolegové ve zdravotnictví, jaké důsledky má společné vzdělávání pro některé jejich klienty?(Psychosomatické obtíže, neurózy, frustrace, sociálně patologické jevy...)
Ano psycholožka v našem SPC, která během prázdnin „uzdraví“ 5 žáků, si svoje postoje přesně na takovémto semináři „vyjasnila“. Kde je Vaše profesionalita, odpovědnost, když tupě posluhujete shora daným nařízením o tom co je a co už není ZP.
CITACE: „Já vím, že ve speciální třídě by mu bylo lépe, ale nezlobte se, takhle to po nás chtějí“. To zaznívá při vašich doporučeních. Víte o tom milí pracovníci PPP a SPC, že jste využití jako nástroj při rušení praktických škol? Nebo snad inkluze je Vaší filosofií těch desítky let co v poradnách pracujete?

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:21  

1) Mám takový pocit, že tady jede multikultura na plné pecky. Jde především (a nelžeme si) o jistou minoritu, která musí být za každou cenu (EU) včleněna do doposud běžných ZŠ.
2) Velmi mě zajímá obsah nového "RVP". Je možno vůbec prosťáčkovi učitelskému do jeho tvorby nahlédnout? Probíhá ohledně tohoto vůbec nějaká diskuse?
3) Zvládnou učitelé "zadarmo" implantovat obsah příručky LMP do "nového RVP"? Začíná se od 1.9.2016. Bude tato práce zaplacena? Mám obavy, že pouze lektorům, kteří budou vysvětlovat "význam a potřebnost" nového RVP těm hlupáčkům dole. Improvizace nejhrubšího zrna.
4) Velkou pozornost dozajista zaslouží financování této inkluze. Jsme neustále ujišťováni o tom, že peněz je nazbyt a není to vůbec žádný problém. Těch otazníků ohledně metodiky, organizace, forem, tvorby učebního plánu, disponibilních hodin, učebních pomůcek,... je obrovské množství.

"Vím, že společnými silami záměr společného vzdělávání zvládneme a že umožníme školám, ředitelům, učitelům a našim dětem vzdělávání v co nejlepším, nejpříjemnějším a organizačně dobře připraveném prostředí."

S přáním pohodových a klidných Vánoc

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:22  

Jak mohou lidé, kteří se zabývají dětskou psychikou, rezignovat na svoji profesní poctivost?

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:24  

Jak mohou lidé, kteří se zabývají dětskou psychikou, rezignovat na svoji profesní poctivost?

Jsou pod obrovským existenčním tlakem. Mají nůž na krku a hrdinů je dnes málo.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:31  

Znám nemálo lidí, kteří pracují s dětmi a kteří rezignovali na obyčejnou lidskou poctivost a dobré mravy vůbec. Lžou a intrikaří.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:33  

Aniž by byli pod nějakým existenčním tlakem. Normálně svoloč...

Unknown řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:37  

Tady je to Nico Pytlíku ale řízená akce, to je ten problém.

Nicka Pytlik řekl(a)...
16. prosince 2015 v 23:46  

Ksindl je problém vždycky. Ať řízený, nebo neřízený.

Jana Karvaiová řekl(a)...
17. prosince 2015 v 9:18  

Zde se prokázala naprostá nekompetentnost ministerstva. Nemají ani šajna, jak se ve školách učí a jak nemožné bude skloubení výuky pro LMP s normálními dětmi. Je zcela nasnadě, kdo to setsakra odskáče - děti (budou sedět v koutku s asistentkou) a učitelé (jste blbci, co neumí učit a orientovat se ve společném vzdělávání.

Jinak ještě k frázím o společném vzdělávání. Všichni ti žáci, co se pachtili 2,3,5 a více let na základce a potom byli zařazeni do specky si zažili společného vzdělávání až hanba. Všichni na to "s láskou" vzpomínají. Vrátit se nechce nikdo. Tak strašně je to obohatilo. Jedna maminka se mi na rodičáku rozplakala štěstím, že se její hoch zase začne pomočovat a mít noční můry a bolení břicha při vzpomínce na školu, až se ho zase někdo bude snažit dát zpět na základku.

Unknown řekl(a)...
17. prosince 2015 v 21:40  

Jana Karvaiová

Je to taková školní obdoba Mnichova z roku 1938. O nás, bez nás. A mám obavy, že se stejnými důsledky pro všechny, žáky i učitele.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.