MŠMT: Co znamená upravený RVP ZV?

středa 16. prosince 2015 ·

Jedním z předpokladů pro sjednocení podmínek vzdělávání žáků ZŠ bylo vytvoření společného (nikoli jednotného) kurikula. Příloha, která dosud upravovala vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, byla z RVP ZV odstraněna, očekávané výstupy v ní obsažené byly využity pro formulaci minimální doporučené úrovně výstupů v jednotlivých vzdělávacích oborech. Tyto výstupy budou využívány pro podpůrná opatření ve třetím a vyšším stupni podpory. Kombinace práce s různou úrovní výstupů a učiva s dalšími podpůrnými opatřeními vytváří předpoklady pro to, aby nedocházelo ke snižování nároků na vzdělávané žáky.


Úpravy dalších částí RVP se týkaly především sladění textu RVP s novou legislativou upravující základní vzdělávání žáků.

Upravený RVP ZV je v aktuální verzi dostupný na portálu www.rvp.cz, na kterém budou průběžně zveřejňovány komentáře ke klíčovým dokumentům z kurikulárního hlediska: k RVP, plánu pedagogické podpory i individuálnímu vzdělávacímu plánu.


Zdroj: Zpravodaj MŠMT č. 217 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
16. prosince 2015 16:41  

Není to jen o minimálních výstupech. Také je to o tom, že žáci s LMP mají dnes jinou skladbu předmětů. Více se věnují českému jazyku.Výuka cizího jazyka na prvním stupni je proně bezpředmětná.Měla by začít až na druhém stupni. Podobně je to s druhým cizím jazykem, který je pro ně zcela zbytečný a většinou jej nezvládnou.Na druhém stupni měli v současnosti menší hodinové dotace přírodovědných předmětů a více hodin pracovních činností,a to až 6 hodin týdně.
Jak chtějí základky skloubit podobné rozvrhy s těmi s běžnými dětmi. To budou 2 žáci mít jiný rozvrh? Asi těžko.Takže pro ty děti to bude velká zátěž, kdy budou trpět na hodinách fyziky a chemie a nebudou umět zatlouci hřebík.Nikdo z ministerstva nedomyslel onu organizační otázku, kdy jako budou mít děti IVP a ve vyhlášce je (v připomínkové verzi), možnost měnit disponibilní hodiny, kdežto ve skutečnosti to povede k blbostem nejhoršího ražení (odsedí si hodiny druhého jazyka, v chemii nebudou rozumět skoro ničemu, ve fyzice nebudou schopní pracovat se vzorci). Jak to mohu předvídat? Už nějaký ten pátek se těmi žáky dennodenně setkávám a vím, jaké jsou jejich možnosti a schopnosti. Ani třicet asistentů nepomůže.Leda tak udržet kázˇˇN Totť vše.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
16. prosince 2015 18:42  

Přelétl jsem češtinu a vida... Ctrl+C, Ctrl+V... Co bylo v příloze, jen nyní uvnitř. Velice kreativní.

CatCatherine25 řekl(a)...
16. prosince 2015 19:04  

Pane Sotoláři, to je ještě ta lepší varianta, kdyby to nějací diletanti vymýšleli po svém, bylo by to horší. Ale otevírá to další otázky. Např. z jakých učebnic se budou žáci s LMP učit? Budou mít ve škole své učebnice pro základní školu praktickou?
Podle čeho budou zkoušeni a klasifikováni? Těch problémů bude mnoho....

Petr Pan řekl(a)...
16. prosince 2015 21:52  

Vzdělávací program pro žáky s LMP je hlavně ucelený systém. Zejména na 1. stupni umožnil dětem stát se gramotnými. Postupně a systematicky. Na 2.st.jde zejména o dovednosti využitelné v praktickém životě a v předprofesní přípravě oboru Svět práce. To, že nový upravený program dovolí snížit výstupy učiva, je pokrytectví a cynismus, který umožní v inkluzivní třídě odstavit nejlepší zájem žáka s LMP na vedlejší kolej.
KDO BERE NA SEBE ODPOVĚDNOST ZRUŠIT TENTO RVP BEZ NÁHRADY? KDO ROZHODL? Za rok tedy zrušíme program pro VG, protože je 10 let starý? To by bylo křiku.

CatCatherine25 řekl(a)...
16. prosince 2015 22:07  

Ano, vzdělávací program pro žáky s LMP je ucelený program, který vznikl na základě Vzdělávacího programu zvláštní školy. Tehdy bylo učivo zvláštní školy rozděleno do 3 stupňů, při čemž první stupeň byl založen zhruba na osvojení učiva na úrovni 1.třídy ZŠ, a umožňoval MP žákům adaptovat se a školu a mentálně trochu dozrát. Střední stupeň obsahoval učivo jednotlivých předmětů a třetí stupeň byl kromě upraveného učiva 2.stupně základní školy zaměřen hlavně na profesní orientaci. Vždy se respektovala návaznost učiva, aby žáci mohli bez velkých mezer pokračovat v dalším vzdělávání. Fungovalo to bez velkých problémů.

Fanda Moudry řekl(a)...
16. prosince 2015 22:56  

Podle čeho budou zkoušeni a klasifikováni?

Jde to ruku v ruce. Nejdříve inkluze, potom povinné slovní hodnocení. To proto, aby žáci s IQ pod 70 netrpěli depresemi. Nová metodika pro PPP pak vyhladoví praktické školy. MŠMT je nezruší (ani nemůže), ale zruší se samy kvůli nedostatku žáků. Navíc opravdu tito žáci, kteří se učili podle RVP ZV s přílohou LMP nemají šanci zvládnout fyziku, chemii, druhý cizí jazyk,..na běžné ZŠ. Na ZŠ se pracovní činnosti již dávno neorientují na dílny. Místnosti jsou vesměs zrušeny, chybí drahý materiál a to včetně těch hřebíků a nářadí. Je to hluboce nedomyšlená akce. Za to se ve vládě budou poplácávat socani po zádech, jak to zvládli. O žáky jim při tom vůbec nejde.

Petr Pan řekl(a)...
16. prosince 2015 23:10  

No ale, kdo se bude poplácávat po volbách??

Fanda Moudry řekl(a)...
16. prosince 2015 23:29  

Petr Pan

Pěkně jste to vystihl. Ztráta učitelských hlasů bude bolestná.

Nico Pytlik řekl(a)...
16. prosince 2015 23:43  

Učitelé, zdá se, trpí obdobou stockholmského syndromu. Volí zpravidla toho, kdo jim to je ochoten zasolit nejvíce.

CatCatherine25 řekl(a)...
17. prosince 2015 10:08  

Že zrovna sociální demokracie se propůjčila k dokončení realizace tohoto experimentu, to mi hlava nebere.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
17. prosince 2015 11:03  

Pytlíku a kdo nám to ještě nezasolil?

K tématu - dobrovolně se přiznávám, že nemám ponětí, kolik toho můžu chtít ve fyzice po žákovi s hraničním IQ. Laicky se domnívám, že nic.

Kdo to bude ve škole tvořit, ty upravené "plány"? Já? No potěš.

CatCatherine25 řekl(a)...
17. prosince 2015 12:14  

Pane kolego,
s hraničním IQ skoro nic, s mentální retardací IQ kolem 50 asi vůbec nic. Ale můžete mu napsat do slovního hodnocení, že projevil zájem o nějakou učební pomůcku.

Jana Karvaiová řekl(a)...
17. prosince 2015 12:17  

Nejdříve vytvoříte plán podpory.Potom, na doporučení školského poradenského zařízení budete jako učitel psát IVP.Ten se bude tak 2x ročně přezkoumávat, jestli jako dobrý...Dle vzoru bude IVP taková skoro brožura A4. Kdybyste jako neměl co na práci jiného...Zatímco dítě s LMP na základce bude v klidu celých devět let dítě s LMP, na praktické škole se bude každý rok zkoumat, zda se z toho LMP neuzdravilo.
Jinak IVP bude na dvě neslušné věci,protože to nestačí. Těm dětem se musí přidávat na prvním stupni matika a čeština, jinak nechápou. Musí cvičit motoriku - více hodin pracovek. Na druhém podobně. Je to celé naprostý paskvil, který svědčí o tom, že na ministerstvu nemají ánunk, co učení LMP dětí obnáší. Jediným cílem bylo zbavit se možnosti žaloby ze strany některých nejmenovaných jedinců, že jsou neoprávněně zařazováni do jiného vzdělávacího plánu.No nebudou, když plán zmizí. Vskutku šalamounské řešení.

Nico Pytlik řekl(a)...
17. prosince 2015 12:58  

Jediným cílem bylo zbavit se možnosti žaloby ze strany některých nejmenovaných jedinců, že jsou neoprávněně zařazováni do jiného vzdělávacího plánu.

Už vidím, jak se někteří nejmenovají jedinci bez jediného slůvka odporu podřídí doporučení, které jim z nějakého důvodu nevyhovuje. Kdyby byl soud soudný, zajímal by se především o míru použitého násilí při tom neoprávněném zařazování.

tyrjir řekl(a)...
17. prosince 2015 14:31  

ad J. Karvaiová 17. prosince 2015 12:17: Oproti výuce podle přílohy RVP ZV jde o velké zesložitění práce učitele, který není nutně speciálním pedagogem. Jde tu o nezaplacenou nadpráci proti současnému stavu v ZŠ praktických. Péče o inkludované dítě s LMP se pak děje za méně vhodných podmínek, než jak to je ve specializované třídě. Sociálně výchovný i výukový aspekt inkluze dítěte s LMP do běžné třídy je sporný nejen pro dítě s LMP, ale i pro ostatní děti. Nedostatky a rizika inkluze nelze účinně vykompenzovat asistenty pedagoga a jsou myslím větší než ze strany MŠMT uváděné přínosy. Souhlasím, že jde o pochybné a politicky a lobbysticky motivované řešení, které v případě žaloby na poškození dětí s LMP inkluzí do běžných tříd nemusí u soudu obstát.
J. Týř

Fanda Moudry řekl(a)...
17. prosince 2015 21:35  

Mezi námi, inkluze již probíhá delší dobu. Žáci s IQ nižším jak 70 vůbec nejsou schopni pochopit základy třeba matematiky - racionální čísla, procenta, úměrnost, rovnice,...a nedej Bože algebraické výrazy, rovnice s neznámou ve jmenovateli. Nejsou schopni si vůbec něco zapamatovat do fyziky, chemie. ČJ a CJ jsou pro ně nepřekročitelnou překážkou. Měl jsem ve třídě v poslední době 3 takové děti. S velkou úlevou odešli na praktickou školu a jsou tam maximálně spokojeni. Mají tam 6 hodin Pč, menší nároky, žádnou chemii, druhý cizí jazyk,... Jak pomrvit školství = zrcadlo ČSSD. Podobný "experiment" proběhl za bolševika v roce 1976 - množinová matematika. Jinak lze to již jen srovnat s degradací školského systému za nacistů 1939-1945 a bolševiků v padesátých letech.

CatCatherine25 řekl(a)...
17. prosince 2015 22:07  

Pane Moudrý, tenkrát to ještě nebyla inkluze, byla to spíše individuální integrace jednotlivých žáků. Teď to proběhne " plošně", zlikvidují se speciální školy a všichni žáci se sesypou do jednoho pytle, pardon, do jedné třídy, samozřejmě s výjimkou těch víceletých gymnazistů.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.