5 let Comenia Scriptu ve školách

středa 21. října 2015 ·

Již pět let se na českých školách vyučuje psací písmo Comenia Script®. Projekt nového psacího písma odstartoval v roce 2005 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v rámci doktorského projektu Radany Lencové "Kaligrafie dnes - rukopisné písmo" (2002–2005), jehož součástí byl i návrh nové školní psací latinky. Autorka vycházela ze svých průzkumů rukopisného písma současné české populace a dala si za cíl vytvořit nový moderní model psacího písma, který by nevycházel z přežitého krasopisu, ale z renesančních předloh na principu jednoduchosti a čitelnosti.

"Nová psací latinka" dostala později název Comenia Script® a v říjnu 2008 byla představena na výstavě ve Studentském klubu Univerzity Karlovy, spolu s dalšími písmy typografického systému "COMENIA - České školní písmo".

V dubnu 2009 získala didaktická sada "Balíček Comenia Script" v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2008 1. místo - Cenu ministra kultury v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů. V červnu 2009 typografický systém "COMENIA - České školní písmo" autorů Tomáše Brousila, Radany Lencové a Františka Štorma exceloval v mezinárodní soutěži evropského designu ED AWARDS 2009, kde získal nejen Zlatou medaili v kategorii Original typeface, ale také prestižní Cenu poroty.

V letech 2010–2012 bylo písmo Comenia Script® ověřováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v projektu dvouletého pokusného ověřování a v roce 2012 a na základě velmi dobrých výsledků schváleno jako alternativní školní psací písmo pro použití v českých základních školách (viz Závěrečná zpráva o výsledcích pokusného ověřování písma Comenia Script, Ped. f. UK v Praze, říjen 2012).

Bylo potřeba vyškolit další učitele, následovaly praktické semináře Comenia Script pro učitele, na kterých bylo proškoleno kolem 2000 učitelů a učitelek z Čech a Slovenska.

Sledování a srovnávání dětských rukopisů pokračovalo dál, například výzkumem diplomantky Olgy Kučerové z Ped.f. UK v Praze "Psaní u žáků 3. tříd (Comenia Script vs. běžné psaní)". Olga Kučerová vás s výsledky výzkumu seznámí na tiskové konferenci.

Od roku 2010 mapuje dětské rukopisy Comenia Script oddělení grafických analýz KUP (Kriminalistický ústav v Praze) a sleduje individualizaci rukopisů. O průběhu výzkumu informovali pracovníci KUP na tiskové konferenci.V současné době se psací písmo Comenia Script® vyučuje cca na 200 českých školách. S výukou nového typu psaní jsou spokojeni učitelé i rodiče, žáci i ve vyšších ročnících píší výrazně čitelněji, psaní je baví a píší rádi.

Na otázky z oboru dětské psychologie bude na tiskové konferenci odpovídat PhDr. Václav Mertin (FF UK v Praze, Katedra psychologie), který se k tématu psychologie dětského písma vyjádřuje takto:

Psaní je skutečně součást trivia, dítě se musí naučit psát, protože umět vyjádřit myšlenku psaním je velmi důležité. Nikde však není řečeno, že dítě se musí naučit krasopisně čtyři varianty písma, ani jak má písmo vypadat. Stačilo by, kdyby jeden typ písma (třeba hůlkové) dítě zvládlo dobře a ty další obstojně. Jestliže ve Finsku a myslím, že i ve Švédsku preferují psaní všemi deseti na klávesnici počítače, tak to není náhražka, ale plnohodnotná cesta k vyjádření myšlenek.

Tvrdit, že „nespojité písmo má negativní dopad na dětskou psychiku“ je ryzí spekulace a tedy i odborný nesmysl. Grafologové nemají údaje založené na důkazech, pouze neustále opakují 80 let staré nepodložené názory. Neexistují lepší údaje než výsledky pokusného ověřování – měli bychom je brát alespoň trochu vážně.

Novinky didaktického systému Comenia Script® 

Písanky “Umím psát 1, 2 – pro leváky i praváky”

Tyto písanky jsou vůbec prvními písankami, které obsahují speciální tahy pro leváky. Dosud leváci museli používat pouze písanky s vázaným písmem, které svým charakterem neumožňuje tvořit tahy pro leváky, neboť slovo je napsáno souvisle – jedním tahem. Na českém trhu jsou sice písanky pro leváky, ale pouze s vázaným písmem, které mají pro leváky jen drobnou změnu: písmeno pro opis je napsáno i na pravé straně řádku (aby si jej levák rukou nezakrýval). Tyto písanky však nemají speciální tahy pro leváky, levák totiž musí napsat písmeno a slovo úplně stejně (tzn. stejnými tahy) jako pravák, tudíž psaní není pro leváka ulehčením.

Od roku 2012, kdy bylo písmo Comenia Script® oficiálně uznáno Ministerstvem školství a tělovýchovy (MŠMT) jako alternativní psací písmo, měli leváci možnost psát nevázaným písmem – scriptem – a tahy písma si přizpůsobovat svému psaní. Písanky “Umím psát 1, 2” (pro 1. ročník), původně připravené pro pokusné ověřování MŠMT s písmem Comenia Script universal, dosud obsahovalo pouze “univerzální” tahy pro praváky. Nyní mají leváci možnost využívat v písankách i doporučené tahy pro leváky. Při nácviku písmen v písance, kde je změna tahů pro leváky, jsou na stránce zobrazeny dvě možnosti: nalevo tahy pro leváky a napravo tahy pro praváky. První dva řádky jsou bez naznačení tahů, aby si každý písař zvolil své pořadí tahů.

Tahy pro leváky u písma Comenia Script® nejsou závazné, ale jistým doporučením k vytvoření optimálních tvarů písma. Změna se týká především horizontálních a dalších tahů, aby pro leváky byly “pohodlnější” a snadněji je vytvářeli “tahem", nikoliv tlakem.

Nová učebnice pro genetickou metodu čtení - pro 1. ročník základní školy. 

Dvoudílnou učebnici pro genetickou metodu čtení připravila Mgr. Ing. Jitka Rubínová ve spolupráci s MgA. Radanou Lencovou, Ph.D.

Učebnice koresponduje s písankami „Umím psát 1, 2 – pro leváky i praváky“ pro genetickou metodu a s dalšími materiály Comenia Script®. Prošla ročním pilotním ověřováním pod vedením autorky.

Bonusem těchto učebnic je metodika, kde naleznete i soubory k vytištění: zpěvník Zpíváme s abecedou (k 1. dílu) a pracovní listy Umím číst a přemýšlím k rozvoji čtenářské gramotnosti (ke 2. dílu). Pro učitele se chystá také seminář zdarma, kde si učitelé osvojí metodiku výuky čtení genetickou metodou. Objeví originalitu těchto nových učebnic, budou podrobněji seznámeni s nabídkou forem a způsobů výuky dle těchto učebnic.

Písmena s písničkou

1. díl učebnice pro genetickou metodu čtení obsahuje cvičení na rozvoj sluchové syntézy a analýzy slov, čtení slov a vět. Téma učebnice je práce s písničkou, která je spojená s podobou obrázků Comenia Pictures a psacích písmen Comenia Script®. Formát A4, 80 stran. ISBN 978-80-87201-10-7. Vytištěno na certifikovaném papíře FSC.

Umím číst a rozumím

2. díl učebnice obsahuje soubor celistvých textů vhodných k rozvoji techniky čtení a k rozvoji čtenářské gramotnosti v duchu: „čtení je myšlení“. Formát A4, 80 stran. ISBN 978-80-87201-11-4. Vytištěno na certifikovaném papíře FSC.

Anglická verze obrázkové abecedy - Comenia Pictures Cards

Didaktická pomůcka určená k zapamatování psacích písmen Comenia Script hravou formou – ve spojení s obrázkovou abecedou „Comenia Pictures“ v anglické verzi. Karty obsahují všechna písmena anglické velké abecedy, malé abecedy a číslice (A–Z, a–z, 0–10), jsou oboustranné (15 x 10,5 cm).

Psaní s motýlem: nová verze aplikace pro výuku psaní písmem Comenia Script® v češtině i v angličtině

Nová verze aplikace pro výuku psaní oblíbeným písmem Comenia Script® je nyní k dispozici pro tablety a chytré telefony s operačními systémy iOS a Android v českém i v anglickém jazyce.

Radana Lencová, autorka písma Comenia Script®, ve spolupráci s Jakubem Wagnerem, vývojářem společnosti J4W s.r.o., připravili novou vylepšenou verzi výukového programu psaní pro nejrozšířenější platformy s operačními systémy Android a iOS (pro iPad a iPhone) s názvem "Comenia Script – psaní s motýlem" v české a anglické verzi. Uživatelé nejrozšířenějších tabletů a chytrých telefonů s operačním systém Android, které jsou dostupné i v příznivých cenových relacích, tak získávají další užitečnou výukovou aplikaci.

Aplikace "Comenia Script – psaní s motýlem" je hra pro nejmenší písaře, která zábavným způsobem seznamuje děti s novým psacím písmem Comenia Script. Zároveň podporuje uvolnění ruky (grafomotoriku) formou obtahování písmene na celé ploše tabletu nebo chytrého telefonu. Proto je vhodná před samotným nácvikem písma Comenia Script v 1. ročníku, nebo také pro předškoláky.

Aplikace vychází z úspěšného programu pro školní interaktivní tabule z roku 2012, který obsahuje šest různých aktivit pro výuku psaní. Další verze aplikace byla k dispozici od prosince 2012 i pro tablety a chytré telefony společnosti Samsung, od června 2014 byla k dispozici i verze pro tablety iPad a chytré telefony iPhone.

Anglickou verzi aplikace namluvil rodilý mluvčí a byla pro ni vyvinuta nová anglická verze obrázkové abecedy Comenia Pictures.

“Tvorba písma Comenia Script je pro mne hledáním nových cest pro výuku psaní,” říká Radana Lencová. “Nová verze pro tablety bude jistě zajímavou možností pro jeho podporu nejen u nás, ale i v zahraničí”, dodává.

“S Radanou spolupracujeme již pět let a věříme, že nové verze pro nejrozšířenější tablety v českém i anglickém jazyce si děti oblíbí,” říká Jakub Wagner.

Aplikace "Psaní s motýlem" je bezplatně dostupná ke stažení v AppStore nebo v Google Play a nabízí v české verzi k vyzkoušení třináct znaků abecedy. Všech 96 znaků včetně sady obrázků Comenia Pictures je možné zakoupit za 59 Kč/1.99 USD.

Odkazy:

www.comeniascript.cz
www.comeniascriptapp.cz
www.levneucebnice.cz

Prezentace Radany Lencové (PDF)
Prezentace Kriminalistického ústavu v Praze


2 komentářů:

tyrjir řekl(a)...
22. října 2015 v 21:53  

Vázané písmo považuji z více důvodů za dokonalejší prostředek k zapisování myšlenek než tzv. Comenia Script. Trpí jím myslím např. i možnost možnost účelně graficky strukturovat ruční zápis. Ústup od vázaného písma myslím nadaným ani průměrným dětem ve školách neprospívá. Nevím, co má tohle nové písmo společného s Komenským. J. Týř

tyrjir řekl(a)...
22. října 2015 v 21:55  

Základy krasopisu. Zkouší to někdo?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.