Středoškoláci bodují v mezinárodní zkoušce Advanced Placement a kurzech CTYOnline

pátek 4. září 2015 ·

Nejlepší čeští středoškoláci patří mezi světovou špičku. To prokazují jejich vynikající výsledky v mezinárodních AP zkouškách (Advanced Placement exams). Prosadit se ale vyžaduje motivaci, disciplínu a 10–12 hodin studia týdně navíc přípravou v kurzech CTYOnline.


K mezinárodní AP zkoušce 2015 se prostřednictvím Centra pro talentovanou mládež, z.s., partnera College Board v České republice, přihlásilo 53 studentů (46 českých a 7 slovenských). Dosáhli skvělých výsledků, průměrné známky 4,0 (na pětibodové stupnici s tím, že nejlepší známka je 5 a světový průměr je 2,89). Potvrdili, že patří svými znalostmi k nejlepším studentům na světě a získali mezinárodně platný certifikát o svých studijních schopnostech, klíčový v přijímacích řízeních na špičkové světové univerzity.

AP Exams jsou zkoušky z odborných předmětů (matematiky, biologie, fyziky, ...), které testují znalosti, pochopení předmětu a mezioborových souvislostí v angličtině na úrovni komplexního učiva střední školy a prvního ročníku vysoké školy. AP zkoušku mohou skládat také čeští studenti a prokázat tak své znalosti a schopnosti pracovat v daném oboru na vysokoškolské úrovni. Tvorbou a organizací zkoušek se zabývá College Board, USA. AP zkoušky se konají každoročně vždy v květnu ve vybraných školách, v České republice je od roku 2014 certifikováno pro skládání AP zkoušek pět gymnázií.

Největší zájem je tradičně o AP zkoušku z matematiky a biologie. Nejlepších výsledků – hodnocení 5 – dosáhli studenti ve zkoušce AP Calculus BC (zkouška z vyšší matematiky). Výborně si vedli také ve zkoušce z IT (AP Computer Science) a fyziky (AP Physics 1). Nejlepší hodnocení dosáhli studenti PORG. Detailní výsledky jsou v příloze č. 1.

Ideální přípravou na AP zkoušky je studium kurzů CTYOnline amerického Centra pro talentovanou mládež CTY, univerzity Johns Hopkins. Studium těchto kurzů nadaným a motivovaným středoškolákům umožňuje a od roku 2010 sponzoruje nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (www.afcsls.org).

Ve školním roce 2014/2015 studovalo kurzy CTYOnline 147 českých středoškoláků ze 37 středních škol a 37 studentů z 9 slovenských škol. Za 145 českých studentů po dlouhých jednáních a průtazích uhradilo MŠMT v dubnu 2015 slíbená stipendia. Čeští studenti si vedli skvěle. Kurzy ukončilo úspěšně 122 studentů (83%), více než 40% studentů s nejlepším možným hodnocením. Absolventi kurzů CTYOnline si nejen výrazně rozšířili svoji znalost studovaného oboru, odbornou angličtinu či pochopili mezioborové souvislosti, ale naučili se samostatně plánovat svoji práci a využívat efektivně veškeré on-line zdroje. Absolventi kurzů se výborně umístili v mezinárodních matematických či fyzikálních olympiádách, připravili se na maturitu a přijímací zkoušky a mnozí byli přijati na univerzity svých snů.

Skvělé výsledky studentů, zájem a podpora programu ze strany škol, rodičů i studentů samotných, přesvědčili správní radu AFCSLS program dál finančně podporovat stipendii pro školní rok 2015/2016. Stipendium ve výši 30 – 50% plného kurzovného CTYOnline získává automaticky každý nadaný a motivovaný student/ka, který prokáže své předchozí výborné studijní výsledky a motivaci ke studiu a doloží je formou doporučujícího dopisu od vedení své školy. Navíc, AFCSLS umožňuje studentům z rodin s nízkými příjmy studovat zcela zdarma. Pro slovenské studenty je díky podpoře slovenského partnera připraven speciální doplňkový stipendijní program ke stipendiím AFCSLS.

CTYOnline představuje rovnou příležitost pro všechny nadané středoškoláky ze všech sociálních vrstev z celé České republiky studovat již na střední škole kurzy prestižní americké univerzity Johns Hopkins, ukončenou mezinárodním certifikátem a v řadě případů mezinárodní AP zkouškou.

Registrace do kurzů CTYOnline pro školní rok 2015/2016 probíhají do 11. září 2015.

www.objevitelske-soboty.cz, www.facebook.com/AFCSLS, www.afcsls.org

Příloha 1
Výsledky studentů v mezinárodních AP zkouškách 2015

AP Tests jsou zkoušky z odborných předmětů (matematiky, biologie, fyziky, ...), které testují studentovi znalosti, pochopení předmětu a mezioborových souvislostí na úrovni komplexního učiva střední školy a prvního ročníku vysoké školy. AP zkoušku mohou skládat také čeští studenti a prokázat tak své znalosti a schopnosti pracovat v daném oboru na vysokoškolské úrovni. Tvorbou a organizací zkoušek se zabývá College Board, USA (apstudent.collegeboard.org/exploreap)

College Board, USA (CB) je neziskovou organizací, založenou v roce 1900, která každoročně pomáhá více než 7 milionům studentů z celého světa připravit se na úspěšné vysokoškolské studium. CB akredituje programy Advanced Placement (AP), organizuje SAT testy studijních předpokladů a mezinárodní AP zkoušky. Členy College Board je přes 6,000 středních škol, neziskových organizací a nejlepších světových vzdělávacích institucí a univerzit z celého světa. CB je svojí činností, pozicí a autoritou obdobou ministerstev školství, avšak v mezinárodním měřítku (www.collegeboard.org).

Partnerem College Board v české republice pro organizaci mezinárodních AP zkoušek a získávání výsledků studentů je Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

Certifikaci College Board k organizaci mezinárodních AP zkoušek získalo v roce 2014 pět českých gymnázií: Gymnázium Arabská, Gymnázium Jana Keplera Praha, Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Nový PORG / PORG, Praha, na kterých čeští a slovenští studenti mohou skládat mezinárodní AP zkoušku.

K mezinárodní AP zkoušce 2015 se prostřednictvím Centra pro talentovanou mládež, z.s., partnera College Board v České republice, přihlásilo 53 studentů (46 českých a 7 slovenských). Dosáhli skvělých výsledků, průměrné známky 4,0 (na pětibodové stupnici s tím, že nejlepší známka je 5 a světový průměr je 2,89). Potvrdili, že patří svými znalostmi a pochopením studovaných předmětů k nejlepším studentům na světě a získali mezinárodně platný certifikát o svých studijních schopnostech.

Největší zájem je tradičně o AP zkoušku z matematiky a biologie. Nejlepšího výsledků – hodnocení 5 – dosáhli studenti ve zkoušce AP Calculus BC (zkouška z vyšší matematiky). Výborně si vedli také ve zkoušce z IT (AP Computer Science) a fyziky (AP Physics 1). Čtyři studenti se přihlásili ke dvěma AP zkouškám a zvládli náročnou přípravu i samotnou zkoušku se skvělým výsledkem. Pouze 4 studenti získali horší hodnocení než 3.

Detailní výsledky AP zkoušek podle předmětů

AP zkouška
Počet studentů
Průměrná známka
AP Calculus BC
4
5
AP Psychology
2
5
AP Macroeconomics
2
4,5
AP Physics 1
5
4,4
AP Computer Science
7
4,14
AP Calculus AB
9
4,1
AP Chemistry
4
4
AP Biology
12
3,7
AP Microeconomics
6
3,3
AP US History
1
3
AP English Language
1
2


Výsledky AP zkoušek podle škol

Škola
Země
Počet studentů
Průměrná známka
PORG Libeň
ČR
3
5
Gymnázium Česká České Budějovice
ČR
1
5
Gymnázium Masarykovo nám. Třebíč
ČR
1
5
Gymnázium J.S.Machara Brandýs n/Labem
ČR
1
5
Gymnázium Na Sadech Třeboň
ČR
1
1
Škola pre mimoriadne nadané deti
SK
2
5
Gymnázium Školská, Dubnica nad Váhom
SK
1
5
Nový PORG
ČR
6
4,5
Gymnázium Opatov Praha
ČR
2
4,5
Gymnázium Nad Alejí Praha
ČR
6
4,2
Gymnázium Jana Keplera Praha
ČR
6
4
Gymnázium Matyáše Lercha
ČR
1
4
Spojená škola-Gymnázium
SK
2
4
C.S.Lewis Gymnázium Bratislava
SK
3
3,7
Gymnázium Jana Nerudy Praha
ČR
5
3,6
Gymnázium Arabská, Praha
ČR
5
3,4
Gymnázium Jírovcova České Budějovice
ČR
2
3
Gymnázium Hradební Broumov
ČR
1
3
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
ČR
1
3
Česko-anglické gymnázium České Budějovice
ČR
1
3
Gymnázium Českolipská Praha
ČR
1
3


Příloha 2
Kurzy CTYOnline CTY Johns Hopkins University

Kurzy CTYOnline nabízejí nadaným studentům intenzivní studium matematiky, fyziky, chemie, biologie, programováni, a vice než 100 dalších kurzů v průběhu školního roku. Výuka probíhá v angličtině on-line. Každý student spolupracuje se CTY instruktorem, který jej provádí celým programem, poskytuje zpětnou vazbu, podporu a hodnocení. V kurzech CTYOnline měří studenti své schopnosti a znalosti se svými vrstevníky z celého světa. V rámci kurzů CTYOnline studenti absolvují intenzivní výuku zvoleného předmětu, roční AP (Advanced Placement) kurzy představují studium a zkoušku z odborných předmětů v rozsahu 3 – 4 let klasického českého gymnázia.

Kurzy CTYOnline Advanced Placement (AP) jsou certifikovány organizací College Board, USA, a jsou určeny pro studenty vyšších ročníků gymnázií. Kurzy shrnují látku v rámci osnov českých a slovenských čtyřletých a osmiletých gymnázií v daném oboru a přesahují do vysokoškolského studia. Studentům tyto kurzy umožní pochopit studovaný předmět ve všech jeho mezioborových souvislostech a zdokonalit se v odborné terminologii. Kurzy AP připravují studenty na vysokoškolské studium na nejlepších světových univerzitách.

Díky iniciativě a stipendiím AFCSLS od roku 2010 absolvovalo mezinárodně akreditované kurzy CTYOnline úspěšně již 800 nadaných českých a slovenských studentů z více než 60 středních škol. Kurzy jsou především zaměřeny na matematiku, technické, přírodovědné obory a angličtinu. Kurzy jsou vyučovány on-line v angličtině.

Nejpopulárnější CTYOnline kurzy jsou Advanced Placement (AP): AP Biology, AP Calculus , AP Physics, AP Chemistry, AP Macroeconomics and Microeconomics, AP Psychology, AP English, and AP Computer Science.

Kurzy CTYOnline umožňují nadaným středoškolákům měřit své schopnosti ve virtuálních třídách s těmi nejlepšími ve světě a již na střední škole studovat kurzy prestižní americké univerzity ukončené mezinárodním certifikátem a v řadě případů mezinárodní AP zkouškou.

Příloha 3
Kdo je kdo

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) se soustřeďuje na výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České a Slovenské republiky. Fond je nástupcem the American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948 (www.afcsls.org).

The Center for Talented Youth (CTY) se zaměřuje na identifikaci a podporu vysoce nadaných studentů od útlého dětství. CTY je neziskový institut americké Johns Hopkins University. Od roku 1979 se CTY soustředí na vysoce nadané studenty a připravuje pro ně náročné a motivující studijní programy (cty.jhu.edu).

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. (CTM) organizuje program CTYOnline pro nadané středoškoláky v České a Slovenské republice a prezenční program Objevitelské soboty pro nadané a zvídavé žáky ve věku 5 – 15 let. Je spolupracující organizací College Board, USA, pro organizaci AP testů v České republice a Slovensku. (www.objevitelske-soboty.cz).

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.