Přečtěte si: Neskončí pokus o reformu zase jen přejmenováním škol? Dostanou děti z praktických škol šanci?

středa 23. září 2015 ·

Zmatek, nejasnosti, neutichající výpady kritiků – to jsou zřejmě hlavní charakteristiky současného stavu reformy českého školství. Dalšího pokusu o zrušení „zvláštních“ škol a o inkluzi. Neboli toho, co jedni vítají jako otevření škol a zastavení diskriminace znevýhodněných dětí, zatímco druzí v tom vidí hrozbu pro celý školský systém, který na inkluzi nemá dost peněz ani lidí. Svědčí o tom včerejší polemika v médiích, k níž se vyjádřila i ministryně Kateřina Valachová.


Z článku Michala Komárka v Romea.cz vybíráme:

Feřtek zdůrazňuje, že je iluze přemýšlet o českém školském systému jako nějakém jednotném celku – jednotlivé školy se od sebe výrazně odlišují a budou se pravděpodobně jinak stavět i vůči reformě. „Některé se změní, některé se otevřou, jiné se budou snažit zabetonovat, s dalšími bude možné diskutovat a přesvědčit je,“ popisuje Feřtek. „Ale tak to prostě je. Jiná cesta ke změně není.“

Za velký problém ovšem Feřtek považuje, že ministerstvo zatím nepředstavilo jasný plán, jak vše bude probíhat. „Ředitelům „zvláštních“ škol se nedivím, že jsou nervózní,“ říká. „Oni vážně nevědí, co se bude dít. Nevědí, zda budou muset najímat nové učitele, zda budou moci zaměstnávat ty stávající, kteří jsou speciální pedagogové, ale nemají třeba kvalifikaci na jednotlivé předměty podle „normálních“ osnov. Nyní je zásadní, aby ministerstvo co nejdříve přišlo s jasným a srozumitelným plánem.“

Zdá se tedy, že realistické očekávání je, že pokud ministerstvo reformu nezabrzdí, pokud ji bude schopno organizačně zvládnout a podpořit, pak je šance, že se některé školy opravdu začnou měnit. A že dětí v „normálních“ školách opravdu bude postupně přibývat. Žádný velký skok, žádná „šoková terapie“, i tak něco podstatně jiného než reforma/nereforma z roku 2005.

15 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. září 2015 v 22:27  

Jo takhle! Tak ona ta inkluze je jako že reforma? Heleme se.
To náš sídlištní market úspěšně zrealizoval reformu otevírací doby a regálu s pečivem. Zákazníci dostali šanci!

Unknown řekl(a)...
23. září 2015 v 23:25  

Já mám pocit, že diletanti, kteří tuto reformu připravují, vůbec netuší o co jde. Se žáky s mentálním postižením nikdy nepracovali a tak si zřejmě myslí, že lehká mentální retardace je jenom takové malé lehké vývojové opoždění. Rozmezí IQ 50 -70 je postižení závažné a dítě s IQ 50, které přichází v šesti letech do školy, je vlastně mentálně tříleté. Obstát mezi zdravými vrstevníky a osvojit si stejné učivo nemá šanci ani za pomoci několika asistentů.
Ještě do roku 1973 se diagnostikovala t.zv. mírná mentální retarace s IQ 70 - 85. V tomto roce byla snížena hranice mentální retardace na IQ 50 - 70. Jak napsal F.Koukolík, škrtem pera se tak stalo normálními, resp. uzdravilo se 14% populace mentálně retardovaných lidí.

Nicka Pytlik řekl(a)...
23. září 2015 v 23:45  

A ti uzdravení teď reformují a odborně konzultují?

jir řekl(a)...
24. září 2015 v 6:14  

Je to banda zmetků, naštestí jsou případně lehce dohledatelní.

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. září 2015 v 6:18  

......Nevědí, zda budou muset najímat nové učitele, zda budou moci zaměstnávat ty stávající, kteří jsou speciální pedagogové, ale nemají třeba kvalifikaci na jednotlivé předměty podle „normálních“ osnov.........

NOOO, asi takhle. Zatímco postižené bude moci učit i maturant (asistent, nenamlouvejme si, že tam bude ve třídě jen podávat papíry, prostě bude suplovat schvácenou učitelku), vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog bude moci učit pouze na prvním stupni.
Ještě nějaký dotaz?

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. září 2015 v 6:41  

Zrušení přílohy RVP ZV pro žáky s LMP je nyní vydáváno za uvedení do legislativního souladu. To znamená, že dosud bylo toto protiprávní? Co je to za blábol ze strany ministerstva? To už fakt nemají lepší argument ,tak nepokrytě lžou?
Jinak praktické školy jsou samotné legislativně také zanesené - Typy speciálních škol určuje vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů s SVP v §5. Pod písmenem f) je mezi školami pro žáky s mentálním postižením přímo jmenovaná "základní škola praktická".
Zhovadilosti typu rušení přílohy se dějí ve jménu nesegregace Romů. Tedy těch, kteří tvoří na praktických školách menšinu. Dojde k ohromné SEGREGACI MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. Ti mají tu smůlu, že za nimi nestojí cca 60 láskopravdařských organizací, včetně serveru Romea. A tak do nich bude natloukána Pythagorova věta, chemické vzorce a rovnice, další cizí jazyk, a další velmi pro ně užitečné věci, kterým budou rozumět asi jako já rozumím čínsky. Jestliže já ,osobně, ty děti učím 30 let a vím, že jsem schopná do nich nacpat v matice max. dělení dvojciferným dělitelem a procenta, že nechápou ani zaokrouhlování, tak jsem velmi zvědavá, jak to kolegové ze základek teď zvládnou s těmi mnohočleny,trojčlenkami a prací se zlomky. Jenže vypravujte to trotlům, kteří dělají vyhlášky a zákony od zeleného stolu, dítě s LMP viděli z rychlíku a stačí jim vyprávění pár ubrečených úč,co si pletou inkluzi s laskavým nicneděláním dětí v základní škole. Nejraději mám ty pohádky o tom ,jak se dítě s downovým syndromem v pohodě učí 2 cizí jazyky, jak chápe matiku 8. ročníku základky a bystře komunikuje a píše eseje v češtině.
No, ,vzítězí ty miliardy, vážení. Ty miliardy, co sem teď potečou na inkluzi. Ty miliardy, co potom vyschnou a bude šlus. Prodali nás za třicet stříbrných. Jidášové na ministerstvu a v neziskových organizacích. Až to praskne, najdou si jinou hru. Game Over, Game must go on.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
24. září 2015 v 9:10  

Ministryně na jednu stranu říká, že bude diskutovat, na druhou jen oznamuje, že zrušení přílohy je definitivní věc. O čem tedy budeme diskutovat? Učebnicová ukázka arogance.

jir řekl(a)...
24. září 2015 v 22:22  

Je to jejich poslední předvolební křeč.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
25. září 2015 v 4:57  

Zrušení vzdělávacího programu (přílohy RVP ZV LMP) pro děti s lehkým mentálním postižením je vítězstvím trubadúrů inkluzivismu. Až dosud stála speciální pedagogika zcela chybně na zprofanovaných vědeckých základech, nyní zažíváme převratnou dobu pseudohumanistické expanze, která zcela změní nazírání na svět. Pod vedením mediálně zdatných aktivistů, jejichž výhodou je, že nikdy neučili, překonáme historicky podmíněnou etapu zastaralých názorů na vývojovou psychologii, genetiku, neurovědy a další nehumánní pavědy. Lehkou mentální retardaci už jsme vymýtili, obdobně zatočíme s každým typem postižení. Heslem zítřka jsou podpůrná opatření. Kontrarevoluční segregace a nálepkování podle diagnóz budou vymýceny a s revizionisty patřičně zatočíme. Komunismus je kolektivizace a elektrifikace... Ježíši, pardon, nějak mi to začíná splývat...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
25. září 2015 v 15:02  

Jakou zase šanci? Kdy uř konečně skončí tahle demagogie? Speciální školy, ano jsou to právě ony, které umožňují dětem s nízkým intelektem, aby se naučili v mnohem menších kolektivech s pomocí spaciálně vyškolených VŠ vzdělaných pedagogů a mohli poté, pokud to dokáží, studovat libovolnou stření školu. Někam si to vy vyčuránci a vymaštěnci z těhle pochyných organizací zapište!!!
Navíc bez souhlasu rodičů se žádné dítě do speciální školy nedostane. Dalším faktem je, že speciální školy nijak neevidují a samozřejmě nerozlišují jakoukoliv národnost nebo dokonce barvu pleti. Pokud někdo mluví ö počtech ROMŮ na speciálních školách, je lhář a podvodník. Žádná taková čísla prostě neexistují!!
My co s těmito dětmi dlouhodobě pracujeme, moc dobře víme o co tu jde. O roztočení spirály pohybu peněz, kterou Vás daňoví poplatníci v dobré víře nahrnou a to hlavně do vašich kapes.
Ale vážení doba INDOŠŮ už skončila. Předložte pěkně vaše hospodaření veřejnosti. Vaše platy a další prebendy. Pak se ukáže, o co tu vlastně kráčí.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
25. září 2015 v 15:11  

Tak nejdřív jsme ze škol vypráskali dlouholeté zkušené kantory jenom proto, že nemají příslušní posvěcený pedagogický diplom a teď tam nas***eme asistenty z ulice??? Dobrá práce Hoj Hoj. Ať žije ministerstvo blbizmu.

Unknown řekl(a)...
25. září 2015 v 16:32  

Čím dál víc se bojím, že děti s mentální retardací už žádnou šanci na kvalitní vzdělání nedostanou.

Unknown řekl(a)...
25. září 2015 v 23:28  

Lehce mentálně postižení žáci nepotřebují "podpůrná opatření", jak je popisuje připravovaná vyhláška. Potřebují vhodně redukované cíle a obsahy vzdělávání, snížený počet žáků ve třídě a úmornou a systematickou práci speciálního pedagoga, pro kterého je vzdělávání těchto žáků hlavním cílem jeho práce. Toho se jim dostává v praktických základních školách a proto je tam jejich rodiče po totálním neúspěchu na základní škole nechávají přestoupit.

Ale vykládejte to dneska někomu.

Aktuální vývoj bohužel spěje k naprosté likvidaci speciálního školství, které se bude týkat nejen lehce mentálně postižených ale i sluchově postižených, zrakově postižených, poruch učení i autistů bez ohledu na jejich potřeby a prospěch. To celé se děje bez ohledu na názory odborníků i rodičů dětí a rozhodují o tom lidé, kteří reálnou praxi nikdy nepoznali a ani jí poznat nechtějí.

Unknown řekl(a)...
28. září 2015 v 11:02  

Ano, přesně to naši žáci potřebují a potřebují i své metodicky výborně zpracované slabikáře, učebnice a pracovní sešity, kterým rozumějí a ze kterých se dovedou učit.
S jakými texty budou pracovat na běžných základních školách?
Učebnice pro základní školy praktické se vyhodí? Nedovedu si to vůbec představit.

Jaký osud čeká učebnice pro zrakově postižené, zejména učebnice v Braillově písmu?
Bude s nimi na základních školách někdo umět pracovat?
Bude někdo z učitelů základních škol schopen osvojit si braillský notopis, aby mohl rozvíjet hudební nadání žáků se zrakovým postižením?
Snažil se tohle všechno někdo domyslet?

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. září 2015 v 18:34  

Jaké pak brejlové písmo? A na co to?
je například zajímavé vidět nevidomou žákyni v běžné třídě,
napsal nedávno jakýsi vysokošký pedagog. Vzhledem k tomu, že se nespíš jednalo o 'květinový model' (viz http://bit.ly/1FDoqqV), zřejmě si tam zodpovědně prováděla nějaké svobodně zvolené vzdělávání v rámci principu 'stonek a listy'.
Tak mne při této příležitosti napadlo, jestli se děti inkludují také do škol třeba waldorfského nebo montessori typu. Řekl bych, že by tyto školy dítka vstřebaly bez sebemenších problémů a zcela přirozeně. Dokonce mám tušení, že jsou pro děti s různým stupněm vzdělávacích omezení a tedy i potřeb přímo předurčeny. Možná by měly být k dispozici přednostně, ne-li výhradně jenom.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.