Pestrá paleta kariérového poradenství v ČR

neděle 20. září 2015 ·

Na konferenci věnované kariérovému poradenství byly za účasti významných zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlášeny výsledky sedmého ročníku soutěže Národní cena kariérového poradenství. Pořadatel soutěže, Centrum Euroguidance, ocenil celkem 8 příspěvků. Rozmanitost přihlášených příspěvků a udělených cen svědčí o rozvíjejícím se poradenství u nás a jeho postupující profesionalizaci. Letošní ročník soutěže se konal opět ve spolupráci s Euroguidance Slovensko.


Kariérové poradenství, jako nezbytná součást celoživotního učení, nabývá na významu a stává se důležitým nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti, podporuje rovné příležitosti na trhu práce a otevřený dialog všech, kteří do něj vstupují a kteří jej ovlivňují. Poradenství podporuje samostatnost každého jedince v hledání možností a příležitostí pro realizaci vlastního potenciálu, k řízení a vytváření svého života, jehož nedílnou součástí je kariéra.

Za podporu pozitivní motivace k celoživotnímu učení prostřednictvím nástroje Co umím jakožto inovativního nástroje kariérového poradenství pro děti a rodiče získala ocenění společnosti EDUin, o.p.s.

Společnost GENDER STUDIES, o.p.s., byla oceněna za metodiku využitelnou v kariérovém vzdělávání žáků základních škol, která je součástí publikace Volba povolání bez předsudků.

Cenu za implementaci metody oceňujícího ptaní do kariérového poradenství získala společnost www.scio.cz, s.r.o., která v rámci projektu Přednost přednostem umožňuje lidem objevit své silné stránky a jiné přednosti a naučit se je využívat ve svém životě zejména s ohledem na uplatnění na trhu práce.

Druhou šanci kandidátům s trestní minulostí nabízí služba Pohovory nanečisto, která je podporuje v samostatném zvládnutí přijímacího pohovoru se skutečnými zaměstnavateli. Společnost Rubikon centrum získala cenu za spolupráci mezi jednotlivými aktéry na trhu práce.

Cenu za podporu znevýhodněných skupin na trhu práce získala Škola manažerského rozvoje, s.r.o., jejíž programy DELTA a BRAVO aneb Jsem na křižovatce a mám možnost volby podporují prostřednictvím skupinových i individuálních aktivit skupinu osob s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce.

Aktuálnímu tématu integrace osob bez přístřeší z řad imigrantů se věnuje společnost EC-Employment Consulting, s.r.o., která byla oceněna za přenos dobré praxe ze zahraničí.

Další cena putovala do Brna, a sice Kariérnímu centru Masarykovy univerzity, které bylo letos oceněno již počtvrté v řadě; tentokrát byla udělena zvláštní cena za trvalou kvalitu služeb pro studenty VŠ za tvorbu kariérního plánu pro studenty a absolventy Masarykovy univerzity.

Cenu diváků získala organizace Fond dalšího vzdělávání se svým online nástrojem Katalog poradců, který zajišťuje komunikaci mezi poradci a klienty.

Kromě vyhlášení vítězů soutěže byl na konferenci rovněž prostor pro sdílení a diskuzi nad aktuálním tématem dialogu a spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti poradenství. V neposlední řadě byly také představeny příspěvky přihlášené do slovenské Národní ceny kariérového poradenství, o jejichž vítězích se více dozvíme 22. 9. 2015 na konferenci v Bratislavě.

Soutěži, která se tradičně koná pod záštitou Národního poradenského fóra, ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a s podporou portálu Edumenu.cz byla navíc letos udělena záštita ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. Výstupy z konference, stejně jako přehled přihlášených příspěvků české i slovenské části soutěže, lze najít v českém i anglickém sborníku, v dalším čísle Zpravodaje Euroguidance a také na webových stránkách www.euroguidance.cz.

Centrum Euroguidance působící při Domě zahraniční spolupráce je součástí celoevropské sítě podporující poradenství. Centrum Euroguidance se svými aktivitami snaží podporovat rozvoj kariérového poradenství u nás a organizovat akce, které zviditelní příklady dobré praxe v této oblasti. Zároveň přináší do praxe inovativní přístupy a metody vhodné pro kariérové poradce ze zahraničí a přispívá ke sdílení mezinárodních zkušeností. Podrobný přehled o aktivitách Centra můžete nalézt na webových stránkách www.euroguidance.cz. Jedná se především o vydávání a překlady odborných publikací, realizaci průzkumů, účast na řadě konferencí a diskuzí a organizaci mezinárodních seminářů. Důležitou součástí činností Centra je spolupráce s organizacemi napříč poradenským spektrem a vytváření spolupracující sítě odborníků.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.