Vyhlášení pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. století na základních školách

neděle 24. ledna 2021 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování „Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách. Cílem pokusného ověřování je: 


1) proměnit metody výuky dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol – moderní a efektivní výuka dějepisu, směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka dějepisu tak nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Vzdělávací obor Dějepis tak vede k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení a práce se zdroji informací, dále zahrnuje prvky mediální výchovy a výchovy k občanství. 

) vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů – vytvořením sítě lokálních koordinátorů bude ověřen model skutečné proměny výuky. Ověřeny budou metody výběru, školení a hodnocení práce lektorů, kteří budou základním pilířem změny. Takto nastavený systém je následně přenositelný do dalších vzdělávacích oblastí/oborů. 


informace naleznete zde

35 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
24. ledna 2021 v 9:04  

No, nic proti tomu, ale jiné předměty na školách nemáme? Proč se vráží peníze jenom do dějepisu?

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2021 v 16:00  

Možná jsem to pochopil špatně, je chronologická výuka v dějepise špatně? Budeme učit po izolovaných celcích? Znamená to i to, že první polovinu 20.století jen tak pošimráme a budeme se hlavně věnovat období 1948-1989? A dělat projekty, prezentace, referáty, stále budeme diskutovat a zpochybňovat fakta? Jen malý příklad: "Nacisté v roce 1939 vojensky obsadili zbytek republiky". Je tady slovo Němci již dnes zakázané slovo? Další příklad: "Olomouc byla v roce 1945 osvobozena armádou USA". I tuto dezinformaci jsem musel svého času vysvětlovat v "ředitelně" fanatickému otci-aktivistovi. Jednomu je z toho smutno. Výklad historie se nám začíná nebezpečně měnit pod rukama. A to máme jen 30 let od revoluce. A pamětníků ubývá geometrickou řadou, tak se dají různé věci vykládat i jinak, než skutečně proběhly. Na žádný odpor už za chvíli nenarazíme.

h.o.p. řekl(a)...
24. ledna 2021 v 16:34  

Hlavní problém výuky moderních dějin spočívá v tom, že ve velkém počtu škol učitelé dějepisu končí u druhé světové války nebo těsně po ní. Když k tomu připočteme skutečnost, že se zvětšováním časového odstupu od konkrétní události se stírá její vliv na aktuální populaci, je to problém. To je příčina toho, že mezi mladšími ročníky se tak výrazně rozmáhají extremistické tendence, popírání holocaustu apod. A to je také zcela opodstatněný důvod, proč se věnovat v této době právě moderním dějinám. Pythagorovu větu a její platnost bude sotvakdo popírat, i když ve světle názoru řady těch, kdo tvrdí, že Země není kulatá, mám strach i o tu Pythagorovu větu.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2021 v 16:50  

Tady jde evidentně nejen o změny v obsahu, ale taky formy výuky. Mnohé metody používané ve VO nadělají v dějepise obrovské škody. Učení po izolovaných celcích bylo svého času velmi preferované v Německu. Desítky hodin byly věnovány problematice Holocaustu, ale v posledním období třeba tato problematika začala narážet v oblasti obsahu na nesouhlas menšin z muslimského prostředí.

Eva Adamová řekl(a)...
24. ledna 2021 v 18:26  

"Hlavní problém výuky moderních dějin spočívá v tom, že ve velkém počtu škol učitelé dějepisu končí u druhé světové války nebo těsně po ní."

A když budou jezdit po kvantech školení a ztrácet další a další hodiny díky projektu tak budou končit u první světové.

Robert Čapek řekl(a)...
24. ledna 2021 v 19:09  

Každý moderně učící učitel dějepisu ví, že dějiny se nemají učit chronologicky. Ale osnovoví frontálníci to jinak neumějí. A ti nejhorší učitelé, nekompetentní a zamrzlí v osmdesátých letech, si myslí, že se projektovou výukou "ztrácí hodiny". Trapné.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2021 v 19:53  

Hmm, takže v pohodě propojíte Říši římskou v šesté třídě s nacistickým Německem. Hodně štěstí v tomto projektu. Je to čirá ukázka Vaší nevědomosti.

Robert Čapek řekl(a)...
24. ledna 2021 v 20:00  

Unknown, ano, chápu, že vy vůbec netušíte, jak lze propojit římskou říši a nacistické Německo. Napovím vám: odkud pochází svazek liktorských prutů se sekyrou, tzv. fasces? Opravdu musí být i dnešní žáci podobně nepoučení, jako jste vy? A ve vojenství lze nalézt těch spojitostí mnohem více. Víte například, co to byla Legie Kondor? LEGIE! :-D

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2021 v 20:08  

A oni Ti šesťáci chápou dobu nacistické říše? Čtěte s porozuměním a potom vykládejte. Pletete páté přes deváté. To opravdu uděláte dětem v šesté třídě absolutní zmatek v hlavičkách. Kromě toho, že je tímto přetěžujete. A nedej Bože, aby jste to vykládal tak ještě v první třídě.

Robert Čapek řekl(a)...
24. ledna 2021 v 20:24  

Uknonown: A kdo tu mluví o nějakém přetěžování? A nebo chápání doby nacistické říše? A nebo první třídě? Nepodsouvejte mi ty své pitomosti a spíše poděkujte za ukázku spojitostí, kterou jsme vám poskytl. Nebudu vás ale učit didaktiku dějepisu.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2021 v 20:33  

A opět. Nepochopení textu. Jsem zklamán. Je vidět, že zrovna historie není pro Vás to pravé. I staříci se musí učit. A proto: "Nevěř nikomu, komu je nad třicet."

Eva Adamová řekl(a)...
24. ledna 2021 v 20:43  

|"...ti nejhorší učitelé, nekompetentní a zamrzlí v osmdesátých letech, si myslí, že se projektovou výukou "ztrácí hodiny"."

Naprosté nepochopení textu, pane Čapku, myšleny byly samozřejmě hodiny dějepisu, které ztratí ve své škole v rámci ministerského projektu naverbovaní školící učitelé, kteří budou popojíždět ze školy na školu školit namísto toho, aby učili, a samozřejmě i ti ostatní, kteří budou v rámci ministerského projektu na školení nahnáni. O projektové výuce nebyla vůbec řeč.

A kolikpak jste odučil hodin dějepisu? Domnívám se, že jste tak naposledy před deseti lety sem tam nějakou suploval. A jestli si propojení výuky o Římské říši a nacistickém Německu představujete podobně jako výuku difúze, tak to potěš pánbůh.

Anonymní řekl(a)...
24. ledna 2021 v 20:52  

S matematiky a fyziky jsme se na škole pěkně nasmáli nad příspěvky pana Čapka. Jak by své vyučovací metody využil ve stavební mechanice a fyzice, matematice,....na střední škole technického směru.

Zdeněk Brom řekl(a)...
24. ledna 2021 v 21:40  

Dějepis,

byť to tak nevypadá, je klíčový školní předmět. Po jakékoli změně režimu chvátají noví vládci okamžitě změnit výuku dějepisu, protože ví, že tak se dá působit na myšlené i emoce lidí a tvarovat je k podobě své.

Proto je nutné se o výuce dějepisu bavit. A to hodně.

Dějepis se dá učit lineárně i nelineárně. Vyzkoušel jsem oba způsoby a jednoznačně lepší, i co se vědomostních výsledků žáků týče, je vyučování nelineární. Při něm nenarážíte na problém, kde je vlastně středověk v amerických kulturách a jak je to s novověkem u afrických národů atd.

Když v nelineárním dějepisu rozebíráte např. fenomén vládce, pak ho můžete zkoumat ve všech podobách a souvislostech a hladce tak propojíte onen Řím s III. říší.

Tím samozřejmě ale neodvrhuji dějepis lineární.

Eva Adamová řekl(a)...
24. ledna 2021 v 22:27  

Já fakt nic nemám proti propojování, ale domnívám se, že naprostá většina žáků na základní škole např. uváděný fenomén vládce v souvislostech není schopná zvládnout. Toho jsou možná schopni nejlepší deváťáci, gymnazisté a vysokoškoláci.

Je až legrační sledovat, a to i na naší škole, že zatímco vyučující matematiky, fyziky a chemie jsou si velmi dobře vědomi toho, že děcka na 2. stupni nemohou přetěžovat, že dovednosti ve svých předmětech musí u dětí budovat od jednoduchých základů kostičku po kostičce a že po nich bez těchto základů nemohou najednou chtít bůhvíjaké složitosti, tak na druhé straně vyučující dějepisu, občnky, literatury a mnohdy i zeměpisáři se toho do nich snaží už na základce narvat co nejvíce a požadují po nich zvládnutí a pochopení věcí, které sami na základce nechápali. Diví se, že děcka si ledasco nejsou schopné dát do souvislostí, nerozumí Dostojevskému a při tom sami byli v jejich věku úplně stejná trdla, ba možná ještě větší.

Robert Čapek řekl(a)...
24. ledna 2021 v 22:29  

Unkonwn: "S matematiky a fyziky jsme se na škole pěkně nasmáli nad příspěvky pana Čapka. Jak by své vyučovací metody využil ve stavební mechanice a fyzice, matematice,....na střední škole technického směru."

To je dobře, že se smějete ve škole. Jaké moje metody myslíte? V moderní didaktice jich je asi dvě stě, v dalších knihách jsem publikoval jistě další desítky. Kterým se smějete? Nějakým konkrétním nebo tak nějak všem? Protože v matematice i fyzice jich lze desítky využít. Tedy pokud máte kapku fištrónu a alespoň základní pedagogické dovednosti.

Eva Adamová řekl(a)...
24. ledna 2021 v 22:52  

Na střední škole technického směru? Nebuďte blázen, žáci by z Vás byli otrávení nebo by se Vám vysmáli, soudní rodiče by si Vás na prvním rodičáku pořádně podali a ředitel by Vás do měsíce poslal na dlažbu.

Robert Čapek řekl(a)...
24. ledna 2021 v 23:07  

Žáci otrávení někým, kdo učí kvalitně? Vysmáli by se tomu, kdo jim každou hodinu udělá zajímavou a motivující? Zatímco nyní žáci slintají blahem nad desítkami hodin vykladu, nesmyslných prezentací a trapných testů? Jak je svět totalitních učitelek zmatený :-) Ona ta senilita a vyhoření chodí ruku v ruce. Ovšem nekompetentní učitel neví, že mnoho metod přišlo do škol právě ze světa vědy a techniky a stále si představují moderní výukové metody jako Hurvínek válku. A přitom jsou sami ve světě edukace pozadu jako divoši s pazourkem.

Eva Adamová řekl(a)...
25. ledna 2021 v 9:26  

Tak si to na tu střední školu technického směru běžte zkusit a uvidíme, kdo má pravdu.

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2021 v 10:46  

Tak nám pane Čapku popište průhyb a ohyb mostní konstrukce zatížené. A prosím pomocí matematiky a fyziky. Tady kecy a kecičky nepomůžou. A tak třeba lékaři, právníci Vám nespadají také do vašeho schématu. Co se do anatomie nenaučíš zpaměti, jako by nebylo.

Tajný Učitel řekl(a)...
25. ledna 2021 v 12:06  

Výuka dějepisu tak nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Vzdělávací obor Dějepis tak vede k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení a práce se zdroji informací, dále zahrnuje prvky mediální výchovy a výchovy k občanství.

Kontrolní otázky.

Bylo panslovanství účelovým konstruktem, který sloužil k podpoření vybudování identity českého/slovenského proto národa?
Co znamená, že slovenská protižidovská opatření z počátku 2WW byla přísnější, než ta německá?
Jak může stát na místě českého koncentračního tábora prasečák?
Kolik českých udání přišlo na gestapo po atentátu na Heydricha?
Kolik sudetských Němců bylo na konci války zavražděno?

Má se / smí se o tom se žáky hovořit?

Zdeněk Brom řekl(a)...
25. ledna 2021 v 12:31  

Pane Tajný učiteli,

takové rozhodné dupnutí na rozbušku miny, které jste tu svými otázkami předvedl, se vidí málokdy. :)

Nicméně bych se dovolil otázat, zda znáte film Náš vůdce:

https://www.csfd.cz/film/239674-nas-vudce/prehled/

Je skvělý materiál pro pochopení podstaty nacismu a fašismu.

Robert Čapek řekl(a)...
25. ledna 2021 v 13:10  

Pokud si anonym unknown myslí, že "průhyb a ohyb mostní konstrukce zatížené" lze řešit bez použití žákova mozku, tedy bez nástrojů na podporu myšlení, dovedností řešit problémy, vést projekty a chce mu to jen odvykládat, je ještě horší učitel, než se jeví. A pokud učitel neví, že tyhle dovednosti lze podpořit jen vhodnými a pestrými metodami práce žáka, je nekompetentní. A umět učit pomocí vhdoných metod je základní učitelsou dovedností, tady nepomohou "kecy a kecičky nepomůžou". Stejně tak i "lékaři a právníci" musí používat vlastní myšlení, ne pitomosti z namemorované z výkladu. Pitva nebo kazuistika je vlastně často projektová výuka, víme? A to vaše trapné "co se do anatomie nenaučíš zpaměti, jako by nebylo" je zase nesmysl. Jako někdo, kdo z anatomie dělal na lékařské fakultě zkoušku, vám mohu potvrdit, že i anatomie a třeba i latinské názvosloví má svůj systém a není třeba se to celé drtit.

Eva Adamová řekl(a)...
25. ledna 2021 v 14:49  

Tak nám tady, pane Čapku, která z Vašich metod z těch 333 křepelek se dá u středoškoláka na technické škole konkrétně použít, aby se Vám nevysmál do ksichtu, a nemelte furt pantem.

Robert Čapek řekl(a)...
25. ledna 2021 v 20:26  

Všechny, paní anonymová Adamová. Kdybyste jich znala více než deset, věděla byste, o čem je řeč a nemlela byste tak hloupě pantem vy.

Anonymní řekl(a)...
25. ledna 2021 v 20:28  

Robert Čapek

Vy jste lékař? Vy jste dělal zkoušku z anatomie. To je člověče pamětní učení jako bič. A natož třeba takové Římské právo u právníků, a co se týče stavby mostů, tak raději s takovými názory vůbec mezi lidi nechoďte. To proto, aby se ten most nezřítil ještě před dokončením. Nepochopil jste vůbec nic, učebnici strojírenství, stavebnictví jste dozajista nečetl, protože tomu rozumíte jako koza petrželi. Posledním polyhistorem byl Leonardo da Vinci. A navíc nejste ani žádný vizionář.

Eva Adamová řekl(a)...
25. ledna 2021 v 21:31  

Ale no tak, pane Čapku na to Vám tady nikdo neskočí. Laskavě sem nahoďte, kterou z Vašich metod byste byl schopen aplikovat na střední technické škole ve fyzice nebo některém odborném předmětu, aniž by se Vám děcka vysmála do ksichtu.

Robert Čapek řekl(a)...
25. ledna 2021 v 23:27  

PAni anonymová Adamová, vy jste nějak posedlá tím "vysmátím se do ksichtu". Asi se vám to stává často. V "Moderní didaktice" je zhruba 200 metod. Z toho 150 jsem zcela jistě realizoval jak na základní, tak i na střední a také na vysoké škole. Zbytek třeba jenom na jedné z těch škol. Nikdo se mi nikam nesmál, i když zábavy bylo u té práci dost. A z těch všech 150 metod lze ve fyzice (na jakékoliv škole, včetně technické) odhadem 70 - 80 využít. Nebo si někdo vážně myslí, že se dá vážně něco naučit nejméně efektivní metodou, frontálním výkladem? Ale teď mi povězte, jakou z těch osmdesáti tady mám jmenovat? Vždyť vy neznáte ani jednu z nich. A výklad nebo řízená diskuze v mém repertoáru určitě nebude. Ale víte, co? Vyzkoušíme to. Nepochybně je na to téma jako dělaná metoda "cyklus 5-E". Nebo metoda "force fit". Anebo by šla dobře využít metoda CNB. Víte vůbec, o čem nyní píšu? Samozřejmě, že ne. Honem ke Googlu, paní "učitelko".

Pepouš řekl(a)...
26. ledna 2021 v 6:30  

Tak já třeba dost využívám metod "linie 3xZ" nebo "4CO" (s rozšířením na 5CO až 6CO) a taky třeba metodu "pěti PÉ".

Eva Adamová řekl(a)...
26. ledna 2021 v 9:04  

"Z toho 150 jsem zcela jistě realizoval jak na základní, tak i na střední a také na vysoké škole."

Ale na to se Vás nikdo neptal. Jaké metody jste používal při výuce rodinné výchovy a psychologie tady nikoho nezajímá, o tom nebyla vůbec řeč. Uveďte laskavě metodický rozbor využití jedné konkrétní metody na konkrétním učivu fyziky či odborného předmětu při výuce na technické střední škole v návaznosti na didaktiku tohoto předmětu, protože plácat v jedné hodině nějaké nesmysly, které by byly naprosto mimo toho, co by žáci měli probírat a v dané hodině zvládnout, to by dokázal pravda každý.

Michal Komárek řekl(a)...
26. ledna 2021 v 9:09  

Paní Adamová, pane Čapku, už toho, prosím nechte. Ty vaše přestřelky už jsou vrcholně trapné. Základní názor na práci toho druhého s nějakým zajímavým kontextem jste sdělili už mnohokrát, dál vážně nemá smysl pokračovat. Děkuji!

Eva Adamová řekl(a)...
26. ledna 2021 v 9:12  

Ale no tak, pane Komárku, já si myslím, že kdyby pan Čapek skutečně rozvedl využití některé ze svých metod na škole technického směru v odborném předmětu či fyzice, že by to mohlo být pro mnohé středoškolské učitele pro jejich praxi přínosné.

Michal Komárek řekl(a)...
26. ledna 2021 v 9:26  

Už v té trapnosti prostě nepokračujte, paní Adamová. Děkuji!

Robert Čapek řekl(a)...
26. ledna 2021 v 9:28  

"plácat v jedné hodině nějaké nesmysly" = výklad
"Uveďte laskavě metodický rozbor využití jedné konkrétní metody na konkrétním učivu fyziky či odborného předmětu při výuce na technické střední škole v návaznosti na didaktiku tohoto předmětu" = laskavě mě neúkolujte, vždyť nejste schopná pojmout ani základní metody. Ale možná to i udělám, pro zábavu. Sledujte můj blog. Aha, to vy stejně děláte :-)

Michal Komárek řekl(a)...
26. ledna 2021 v 9:30  

Vy také, pane Čapku. Děkuji!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.