17. 9.: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců?

pátek 11. září 2015 ·

Zveme vás na zářijový Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se tentokrát bude zabývat tématem Jak jsme připraveni na vzdělávání dětí cizinců? Debata se uskuteční ve čtvrtek 17. září 2015 od 10 do 12,30 v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:


 • V čem je situace vzdělávání dětí cizinců specifická?
 • Co dělají školy pro to, aby se každé dítě cizinců mohlo cítit dobře a uspělo ve společnosti?
 • Jakým způsobem pracovat s kulturní a náboženskou identitou dítěte cizinců?
 • Jak lze těžit z kulturní pestrosti ve třídě? Jaký je přínos společného vzdělávání?
 • Kdo všechno do toho procesu vstupuje?
 • Jakou můžeme dát učitelům podporu?

Pozvaní panelisté:


 • Jaroslav Fidrmuc, náměstek, MŠMT
 • Alena Jechová, odbor školství, kultury a vzdělávání, MČ Praha 12
 • Rashid Khalil, rodič cizinec žijící v ČR
 • Tereza Martínková, ředitelka ZŠ, nám. Curieových, Praha 1
 • Kristýna Tintěrová, odborná pracovnice, META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Moderuje: Bohumil Kartous, EDUin, o.p.s.

41 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2015 v 0:23  

Co dělají školy pro to, aby se každé dítě cizinců mohlo cítit dobře ...

Normálka standard. Čisto, teplo, sucho, slušné zacházení a poživatelné jídlo pro všechny děti.

... a uspělo ve společnosti?

Ve svých možnostech obdobu toho, co dělá vláda čr pro to, aby uspěl každý člen naší společnosti.
Lze snad něco víc? Vůbec mi není jasné, o čem se kdo chce bavit. Sám nejsem schopen rozpoznat, kdo je čí dítě. Děti nesortýruju podle domělých znaků a vzhledu. Nejsem rasista jako kdejaký ubožák tvořící seznamy a výkazy.

Unknown řekl(a)...
11. září 2015 v 6:56  

Jak jste připraveni na výuku dětí cizinců?

Právě se učím afgánská nářečí, syrsky, ....., bojuji s jazyky z oblasti Eritree.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2015 v 7:28  

Už náměstek Fidrmuc vyslal svoje emisary do sběrných táborů s várnicemi horké polévky, s hygienickými potřebami a hračkami pro děti imigrantů? Světa znalí a vždy si rady vědoucí borci z eduinu by to tam mohli distribuovat.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. září 2015 v 10:06  

Jak jsme připraveni? Nijak. Nechceme je. Bojíme se jich stejně, jako se bojíme uprchlíků, integrovaných dětí, migrantů, Romů, muslimů, Rusů, Američanů, komunistů, kapitalistů, evropské unie, NATO, OSN, Transparency International, ČŠI, ředitele, zpupných rodičů a vlastně všech. Ze zásady, zvyku a tradice, vždy a všude.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2015 v 10:52  

Nejspíš proto, že máme nějaké vlastní nebo zprostředkované zkušenosti. Každou chvíli s námi někdo vyjebává.
Nevidím vůbec nic nenormálního na přiměřené obavě či obezřetnosti. Neříká se tomu pud sebezáchovy?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. září 2015 v 10:54  

"Bojíme se jich stejně, jako se bojíme uprchlíků, integrovaných dětí, migrantů, Romů, muslimů, Rusů, Američanů, komunistů, kapitalistů, evropské unie, NATO, OSN, Transparency International, ČŠI, ředitele, zpupných rodičů a vlastně všech. Ze zásady, zvyku a tradice, vždy a všude."

Jenom blbec se ničeho nebojí a v této situaci je obezřetnost na místě.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
11. září 2015 v 12:35  

A jak jsou připraveni cizinci na vzdělávání na našich školách?

Unknown řekl(a)...
11. září 2015 v 16:20  

To je pozoruhodné, čeho všeho se pan Tajný bojí! Jenom nechápu, proč o sobě mluví v množném čísle.

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2015 v 16:50  

proč o sobě mluví v množném čísle

Aby to tak byl otec Václava Klause mladšího.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. září 2015 v 17:13  

Jenom blbec se ničeho nebojí a v této situaci je obezřetnost na místě.

Jak se nazývá ten, který se preventivně bojí všeho, co nezná?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. září 2015 v 18:47  

Opatrný člověk?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
11. září 2015 v 18:58  

"Myslím, že takovýto masivní příliv uprchlíků absolutně jiného kulturního zázemí a jiné životní filozofie, je zásadním ohrožením naší kultury. Pokud takovýto příliv bude pokračovat, tak to znamená víceméně konec naší kultury. Je to špatné pro Evropu. Samozřejmě, že se lidem z válečných oblastí musí pomáhat, ale nezdá se mi, že by řada těch uprchlíků, kteří přicházejí, nějak strádala. A také je mi podezřelé, že nehledají pomoc v zemích, které vyznávají stejné náboženství jako oni a jsou rozhodně bohatší než my."

"Potřebným se má pomáhat - což zase neznamená, že bychom tu měli začít stavět mešity a nechat sem navalit lidi, kteří tu nikdy nežili. To bychom si museli předem říct, že jsme se rozhodli vygumovat svoji civilizaci a nahradit ji jinou. Nechme stranou, zda horší či lepší - je to, že někdo žije v naprosto rozvrácené zemi, v níž přestávají platit státní struktury a zákon, samo o sobě dostatečným důvodem, aby se celá kultura přestěhovala někam, kde to dosud fungovalo? Aby nahradila tu fungující?"

"Obecně nám - a to je zásadní - hrozí dvě obrovská nebezpečí: že se sem dostane tolik lidí s odlišnou hierarchií hodnot, že s tím naše společnost bude mít problém, druhé, že radikalizace a volání po silné ruce dá vznik nějakému novému vůdci a totalitě, deklarující se jako síla, jež je schopná tu zajistit pořádek."

Tajný Učitel řekl(a)...
11. září 2015 v 20:34  

Myslíte těch cca 60 dezorientovaných ubožáků, co v ČR požádalo o azyl rozvrátí naší kulturu a vygumuje naši civilizaci? To není opatrnost, to je stihomam.

Tajný Učitel řekl(a)...
11. září 2015 v 20:39  

...Průvodním rysem je i rozšířená nostalgie mezi lidmi, kteří strávili podstatnou část života v komunismu, po kultuře a dalších produktech z dob bývalého režimu, což je pro tuto ztracenou generaci svého druhu hledání ztraceného domova. Když k nám přijdou běženci, kteří byli vypuzeni ze svých domovů válkami či chudobou, sráží se chápání jejich situace ze strany našinců s jejich vlastní vykořeněností v prostředí svobodných demokratických poměrů, jejichž nárokům a komplexnosti mnozí nerozumí a nikdy se s nimi nesmířili.

Jakousi zkratkovitou reakcí pak je pak volání, ať jdou ti „cizí“ pryč, a pokud nepřestanou dotírat, ať se obnoví hranice, které nám kdysi zaručovaly takové bezpečí. A to nejen proto, že k nám nemohl hned tak každý, ale i proto, že oplocené hranice vytvářely dojem , že se řídíme vlastními pravidly, do kterých nám svět—přinejmenším ten za srozumitelným teritoriem sovětského bloku--nemá co mluvit. Ostnatý drát coby symbol bezpečí spíše než symbol vlastní nesvobody má prostě mnoho našich spoluobčanů i dnes, po čtvrtstoletí života v demokracii, stále kdesi v hlavě.


Celý článek zde:http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=25902

Nicka Pytlik řekl(a)...
11. září 2015 v 23:57  

Patřilo by se Jiřímu Pehemu poděkovat, že tu naši xenofobku náležitě ospravedlnil. Vždyť my za to ani nemůžeme. To ti komouši, zase. Jak dlouho ještě?
Jak patrno, zvláště učitelé jsou k podléhání vlivům dost náchylní. Mnozí v sobě nesou Rakousko-Uhersko, aniž by v té době kdy žili.

Unknown řekl(a)...
12. září 2015 v 8:59  

Tady není platforma pro politické diskuse, ale když už s tím pan tajný začal, mohl by si přečíst i jiné názory než ty pravdoláskařské.

Např. http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/131191-miliony-uprchliku-z-evropanu-bude-vymirajici-mensina-schengen-padne-vlivny-american-pise-o-konci-evropy/

tyrjir řekl(a)...
12. září 2015 v 10:28  

Po těch, kteří vydělávají na zvenčí organizovaném exportu imigrantů do EU, přijdou ke slovu ti, kteří v EU vydělají na jejich integraci. Jde o to, aby to byl zvládnutelný proces. Česko si zatím stojí statečně, ale ta nutnost integrovat v rozumné míře imigranty tu zůstane. Eduin už to pochopil. Pochopí to včas i MŠMT, MPSV atd.? Kdo a jak se toho ujme? Budou to zase státní zakázky uzpůsobené především pro soukromé organizace, nebo přijdou ke slovu i veřejné školy?

http://gloria.tv/media/VyzotcUwWQx

tyrjir řekl(a)...
12. září 2015 v 10:52  

Podle tzv. Kompetenčního zákona má MŠMT výhradní působnost pro celé vzdělávání. MŠMT má myslím tedy i povinnost koordinovat vzdělávání v ostatních resortech, což se myslím dostatečně nedělo a neděje. Svědčí o tom myslím např. i nedávné průšvihy s Agenturou pro sociální začleňování (působnost Úřadu vlády) a Fondem dalšího vzdělávání (působnost MPSV). Přeju paní ministryni Valachové, aby tento problém dokázala uchopit ve prospěch veřejných škol lépe, než její předchůdci. Motivací pro to myslím může být i Slovensko, kde je tuším ve školském zákonu určeno, že na prvním místě mají být vzdělavateli školy a teprve pak ostatní organizace. Jiří Týř

Tajný Učitel řekl(a)...
12. září 2015 v 11:12  

Toto není platforma pro politické diskuze
Život politický, stejně jako ekonomický, demografický, environmentální či kulturní
je nedílnou součástí vzdělávacího diskurzu. Jeden by dokonce mohl tvrdit, že tyto roviny života spoluvytvářejí obsahy vzdělávání a osobnosti vzdělavatelů. Například v rámci maturitní otázky s názvem globální problémy.

Tajný Učitel řekl(a)...
12. září 2015 v 11:15  

...z evropanů je vymírající menšina...
Můžou za to uprchlíci, nebo touha evropských singles po la dolce vita?

Tajný Učitel řekl(a)...
12. září 2015 v 14:17  

Do třetice vše dobré.

"Východní Evropané by se měli připravit na to, že jejich nezájem pomoct zbytku EU řešit uprchlickou krizi způsobí ztrátu zájmu o ně a jejich problémy.“

http://www.respekt.cz/ost-blog/mraziva-genialita-hannah-arendtove

aknelka řekl(a)...
12. září 2015 v 17:25  

...vy jste si začali: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Starosta-berlinske-pristehovalecke-ctvrti-jeste-jednou-Pristehovalci-tvrde-vladnou-a-tyranizuji-nemecke-deti-dospele-i-duchodce-Uci-sve-potomky-aby-proti-nam-bojovali-398650
Ale vážně: tohle je už nad moje představy. Co udělají školy pro to, aby se děti mých dětí cítily ve škole dobře?

Unknown řekl(a)...
12. září 2015 v 17:28  

11. září 2015 20:34

Nejde o nějakých 100 ubožáků. Říkají Vám něco kvóty? V první fázi 3 000 a dle pravidel každý další měsíc nové přerozdělování těch, kteří nejsou Němcům, Švédům,.... po chuti. Tedy migranty bez jakéhokoliv vzdělání. Nebuďte naivní.

Unknown řekl(a)...
12. září 2015 v 17:48  

11. září 2015 20:39

Pane Tajný učiteli, když jsme u těch plotů, zátarasů,... Máte tím na mysli i tu nekonečně dlouhou bariéru mezi USA a Mexikem? USA jsou dle vás nedemokratické?

Josef Soukal řekl(a)...
13. září 2015 v 10:01  

Toto opravdu není platforma pro politicko-ideologické spory, proto přispěju jen dvěma odkazy; dané téma postihují z trochu jiných, zdánlivě vzdálenějších úhlů:

http://www.ascestinaru.cz/tomas-vitek-o-korenech-anticke-xenofobie/
http://www.ascestinaru.cz/stepan-kucera-nad-knihou-dcery-pro-zivot/

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. září 2015 v 11:08  

Odmítačí odmítačů jsou s nimi naladěni na stejné vlně.

tyrjir řekl(a)...
13. září 2015 v 11:26  

Promluv – ale neodděluj Ano od Ne.
Dej své řeči také tento význam: dej jí stín. Dej jí dost stínu, dej jí ho tolik, kolik víš, že je rozptýlen okolo tebe od půlnoci k poledni a půlnoci. - Pravdu dí, kdo mluví stín.


Viz první výše uvedený odkaz.

Server Česká škola je o české škole, která má především vyučovat a vést přitom žáky tak, aby chtěli, uměli a mohli měnit svůj i okolní svět k lepšímu. K tomu patří, aby žáci poznali, že všechny složitější věci mají, zjednodušeně řečeno, dvě protipólné stránky (kladný a záporný účinek, výhody a nevýhody, světlo a stín atd.). Souhlasím, že pedagogická debata by se neměla zvrhávat v laciné politikaření a k personalizaci diskuse. J. Týř

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. září 2015 v 12:32  

pedagogická debata by se neměla zvrhávat v laciné politikaření a k personalizaci diskuse.

Bezesporu. Na druhou stranu, z každé diskuse lze 'vytěžit' informace. Dokonce i z žádné diskuse. Přinejmenším o člověku, který nediskutuje, ač by mohl, nebo dokonce měl.
Dalo by se i říci, že pitomci, s kterými mám co do činění, mne toho naučili mnohdy ne méně než lidé. Někdy mám pocit, že mi byli sesláni.

Tajný Učitel řekl(a)...
13. září 2015 v 16:07  

Pane Moudrý, zda Spojené státy jsou demokratické či nikoliv, je na dlouhou debatu. Nebudu již nudit zdejší diskutéry příspěvky o současné uprchlické krizi. Domnívám se, že učitelé o ní ve školách beztak hovoří podobně, jako hovoří o problému rasové, náboženské či etnické nesnášenlivosti. Pouze mne překvapila reakce učitelů pod jiným příspěvkem, která se názorově shoduje s výsledky ankety o uprchlících, jmenovitě, že cca 75% procent české populace zde uprchlíky nechce. Byl jsem poněkud překvapen, jelikož jsem se domníval, že vnímaní této problematiky učiteli se bude blížit spíše názorům vyjádřeným například v petici vědců. Není tomu tak a já musím poopravit své chápání hodnot kolegů.

Unknown řekl(a)...
13. září 2015 v 22:21  

Pane tajný, v té petici "vědců" nejde o žádné vědecké pojednání, jsou to jen názory lidí určité politické orientace.
Znám dost vědců, kteří smýšlejí úplně jinak.

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. září 2015 v 23:04  

jsou to jen názory lidí určité politické orientace.

Jsou to jen názory... To JEN bych uzavřel do takových nějakých uvozovek. Takových uvozovek, že by to 'jen' tam ani nebylo. Ani ta 'politické orientace' mi nějak nesedí. Ve smyslu té politiky, jak ji známe. Možná 'lidské orientace'. Ale jaká pak orientace. Takže:
Jsou to názory lidí.
A k tomu tedy ještě jeden názor. Je to jako s tím požárem. Občan je prý povinen hasit, pokud jej to ale neohrozí. Nebo tak nějak. Formulace tedy zakládá předpoklad, že občan než přispěchá ku pomoci, může, nebo dokonce má se zamyslet nad tím, jestli jej to neohrozí. Nic víc, nic míň. A je zcela a jen na něm, k jakému dospěje závěru. Být idealista, asi bych tam ještě zamontoval jen obtížně uchopitelný a postižitelný úkaz, to jest svědomí. Ale co s ním? Dneska...

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 6:44  

Tady ještě můžu doporučit čtvrť Kreutzberg v Berlíně. Před jistou dobou jsme se tam byli podívat ve dvou školách. Docela nás překvapilo to, že žáci stěží nebo skoro vůbec neovládali němčinu a s angličtinou byl ještě větší problém. Překvapilo nás tam typické prostředí Turecka, které známe z dovolené. Nápisy v turečtině, výtisky novin turecké, všude se linula turecká hudba, satelity chytaly turecké programy, turecká jídla,...zvláště mešity tam mají pěkné. Takové malé izolované Turecko. To jen takový malý příspěvek k tomu, jak velké množství migrantů jazykově i jinak včlenit do společnosti.

Unknown řekl(a)...
14. září 2015 v 7:34  

Pane Moudrý, zajímalo by mě, kdo v takových školách učí?
Učitelé jsou němečtí, nebo turečtí? V případě, že jsou to Němci,umějí mluvit turecky, nebo jak komunikují se svými žáky?

Pavel Doležel řekl(a)...
14. září 2015 v 12:21  

Byl jsem poněkud překvapen, jelikož jsem se domníval, že vnímaní této problematiky učiteli se bude blížit spíše názorům vyjádřeným například v petici vědců. Není tomu tak a já musím poopravit své chápání hodnot kolegů.

Nevidím jediný důvod, proč by se rozdělení názorů učitelů mělo nějak významně lišit od rozdělení názorů společnosti, která je velmi výrazně proti nelegální imigraci. Ona petice také není reprezentativním vzorkem populace vědců.

Nějaká hra na to, že já mám lepší názor, protože jsem mikrobiolog, lékař, architekt, strojař, politolog, egyptolog, filosof, či matematik, to je hra nehodná ani průměrného intelektu. Každý člověk by měl mít právo si do svého obýváku pozvat koho uzná za vhodné a mělo by mu být garantováno právo veta, nezávisle na tom, zda je to politicky, či humanisticky korektní, či nikoliv. To nijak nesouvisí se solidaritou, morálkou, etikou či empatií.

Já netrpím xenofobií, nebál jsem se vlastní tchýně, nebudu se bát ani imigrantů, ale prostě a jednoduše, je v České Republice nechci. A nechápu, proč tento prostý postoj je stále předmětem nějaké manipulace ve smyslu, že jsem tím pádem xenofob, či rasista. Do svého obýváku si také nezvu exmanželku a neplyne z toho, že jsem teplej, ani to, že se jí bojím. A vyhrazuji si právo rozhodovat o svém obýváku sám a ne aby mi soudruzi z Bruselu diktovali nějaké kvóty, kolik kterých a na jak dlouho si do obýváku pustit musím, protože jinak jsem zlý a špatný.

Jsem zastáncem toho, že kdo nese náklady, měl by mít právo rozhodovat. Jestli si "anonymní hrdina" tajný učitel a bývalý cestovatel chce domu ke svým dětem nastěhovat ještě uprchlickou rodinku, jistě budu tím posledním, kdo mu v tom bude bránit. O mých dětech a mém obývaku si ale s dovolením, či bez něj, budu nadále rozhodovat sám.

Tajný Učitel řekl(a)...
14. září 2015 v 15:35  

Názory presentované učiteli ve třídách dětem se ve většině západních demokracií pohybují ve spektru snášenlivosti, tolerance, porozumění a pochopení odlišností jiných ras, kultur a etnik. Nikoliv kvůli politické korektnosti, nýbrž kvůli tomu, že je jednoduše lepší s lidmi bez rozdílu vycházet a nechat se jimi názorově, kulinářsky, esteticky, jazykově a kulturně obohatit, než se jich bát či pohrdat nimi, zavírat je někam atp. Pochopení odlišnosti je obecně lepší výchozí bod do života; ušetří mnoho zášti, vzteku, a žlučových kamenů. Učitelé jsou nositelé vzdělanosti a vzdělanost by možná měla jít ruku v ruce s nenásilím a tolerancí.

tyrjir řekl(a)...
14. září 2015 v 17:13  

Zjednodušená Kádáfího tabulka pro 10 % podíl imigrantů

10 % imigrantů
20letý cyklus 0 20 40 60
1,5 d/rod. 100 75 56 42
2 d/rod. 100 100 100 100
3 d/rod. 10 15 23 34
4 d/rod. 10 20 40 80

Evropani, množte se a pomáhejte v rozumné míře kultivovat ty, kteří o to stojí - pokud možno už v zemi jejich původu. Zvenčí vnucené a nevýhodné invazi bychom neměli podléhat.

tyrjir řekl(a)...
14. září 2015 v 18:16  

Doplňující otázky (a možné avšak zjednodušené odpovědi):
Co vznikne, když se sblíží ježek a užovka? (Ostnatý drát.)
Jak se množí vši? (Vší silou.)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. září 2015 v 18:28  

"nýbrž kvůli tomu, že je jednoduše lepší s lidmi bez rozdílu vycházet a nechat se jimi názorově, kulinářsky, esteticky, jazykově a kulturně obohatit, než se jich bát či pohrdat nimi, zavírat je někam atp"

Svatá prostoto!

Jinak doporučuji většinu dnešních článků Neviditelného psa (14.9.)

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
14. září 2015 v 19:03  

I ti imigranty "vítající" Němci jsou z části dílem pomatených novinářů a mediální kampaně:

http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/richard-seemann-oblibenost-merkelove-v-nemecku-klesla-kanclerka-je-az-na-tretim-miste--1532850

zkuste i:

http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/robejsek-lidska-prava-maji-nejen-uprchlici-ale-i-obyvatele-zemi-do-kterych-smeruji--1532726

Jana Karvaiová řekl(a)...
14. září 2015 v 19:12  

Na vzdělávání cizinců připraveni nejsme. Tedy upřesním. Nejsme připraveni na vzdělávání cizinců, kteří se budou odmítat učit náš jazyk.
Školy nemají peníze na tlumočníky, protože eritrejsky, různými čínskými dialekty a dalšími dialekty arabskými asi nikdo z běžné populace učitelů nehovoří.
Doučování jazyka by mělo být zajištěno buď jako mimoškolní aktivita nebo nějaká aktivita kroužková školy (ale ne na úkor běžné výuky a platů). A jak víme, peníze nejsou na nic. Klidně budu doučovat kohokoli. Potřebuji na to -zprvu tlumočníka, vhodné učebnice(pro každý jazyk nejspíš jiné), čas mimo svou pracovní dobu.A opět - kdo to zaplatí?
a jinak třeba toto:
http://brno.idnes.cz/rozhovor-miloslav-hubatka-d0q-/brno-zpravy.aspx?c=A150910_2190596_brno-zpravy_tr

Pavel Doležel řekl(a)...
14. září 2015 v 22:08  

Nikoliv kvůli politické korektnosti, nýbrž kvůli tomu, že je jednoduše lepší s lidmi bez rozdílu vycházet a nechat se jimi názorově, kulinářsky, esteticky, jazykově a kulturně obohatit, než se jich bát či pohrdat nimi, zavírat je někam atp.


Nevím, proč by to mělo být lepší. S někým je možné vycházet, s někým ne. Někoho mám rád a rád si ho pozvu domu, jiného ne. Tak to vždy bylo, je a bude. Nevidím důvod, proč by mi měl někdo říkat, co mám ke komu cítit, jak mám koho vnímat, čeho a zda vůbec mám právo se obávat, apod. A podobně jsou lidé, kteří nemají zájem vycházet se mnou.


Pochopení odlišnosti je obecně lepší výchozí bod do života; ušetří mnoho zášti, vzteku, a žlučových kamenů.

Pochopení odlišnosti je super. Pak je ale také třeba na základě tohoto pochopení učinit nějaké závěry. A nikde není psáno, že pochopení nemůže vést k odmítnutí. Když pochopím, že nějaký pán je agresivní sadistický pedofil, tak jsem ho sice pochopil, ale chůvu pro své děti si z něj určitě neudělám.


Učitelé jsou nositelé vzdělanosti a vzdělanost by možná měla jít ruku v ruce s nenásilím a tolerancí.

K násilí jsem nikdy nevyzýval, ale nevidím žádný důvod tolerovat cokoliv. Některé věci naopak tolerovat nelze. Spojování vzdělanosti s bezbřehou tolerancí a nenásilím, to je spíš intelektuální slepota, rezignace na schopnost rozlišovat. Obecná řešení aplikovatelná na všechno a na všechny jsou projevem hlouposti.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.