Ondřej Neumajer: Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat

pondělí 27. července 2015 ·

Ve využívání digitálních technologií ve škole a mimo ni existuje propastný rozdíl. Zatímco ve školách pracují žáci s počítači zcela okrajově, mimo školu s nimi tráví dlouhé hodiny denně. Média tento rozpor ještě neobjevila. Zaznívají nápady, jak tablety ve školách brzy nahradí tužky a knihy.


K nápadům, kterými bývalý ministr školství Marcel Chládek zásoboval média, patřil i plán na plošné zavádění počítačových tabletů do škol. Média přitahuje kontroverze, což toto téma minimálně na první zamyšlení bezesporu naplňuje. Převažují v nich články, které poukazují na výtky k tomuto záměru, od úvah jednotlivců až po citace z otevřených dopisů nesouhlasu od sdružení rodičů směřované premiérovi.

Je zcela legitimní a správné, pokud je tato oblast předmětem veřejné diskuze. Aby si na danou oblast mohl každý učinit vlastní názor, potřebuje relevantní podklady a data. Těch korektních se ale v diskuzích příliš nedostává. Média jsou plná zjednodušení, zkratek a mýtů, které nevycházejí z reálného obrazu situace českého školství, ale z popisu jakési virtuální reality, kterou si lidé při diskuzi o zavádění tabletů do škol a do výuky představují. Dlouhodobě se ukazuje, že nám v Česku v oblasti vzdělávání chybí novináři s vhledem do této oblasti, kteří by poplašným výrokům nastavovali kritické zrcadlo a diskuzi vraceli do reality. Velkým problémem této diskuze jsou totiž nereálné představy veřejnosti o přínosu tabletů, důvodech jejich zavádění do výuky a o aktuální situaci, která v této oblasti Česku panuje.

Data o tabletech ve školách

Podle posledních informací České školní inspekce z elektronického zjišťování na vzorku 3 653 škol z loňského května bylo vybaveno tablety pro žáky necelých 14,5 % základních a 16,5 % středních škol. Ovšem více než dvacet tabletů, tedy přibližně minimální vybavení nutné v běžné výuce pro využití v poměru 1:1, kdy může každý žák ve třídě pracovat s tabletem, vlastnilo pouze 2,4 % základních a 5,1 % středních škol. Tablety pro žáky hodlalo v následujících třech letech pořizovat 40,6 % ředitelů základních a 28 % ředitelů středních škol, pro učitele pak 48,7 %, respektive 39,2 % ředitelů.

Impulzem do vybavování českých škol tablety byla výzva č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášená v dubnu 2014, která byla zaměřena na další podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. V rámci této výzvy si mohlo 1 943 zapojených škol pořídit mobilní (dotyková) zařízení pro každého zapojeného učitele, nejvýše však 20 na jednu školu. Teoreticky tak letos do škol může z této výzvy přibýt až 38 860 kusů mobilních dotykových počítačů, reálně pak asi necelá polovina.

Pro přibližné srovnání s aktuálním stavem vybavenosti škol technologiemi je možné uvést, co vyplývá z posledního sběru dat realizovaného MŠMT v září 2014: ve školách regionálního školství (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ) mohou žáci využívat přes dvě stě tisíc počítačových zařízení. Navíc samozřejmě mohou školy aplikovat fenomén BYOD a využívat ve výuce mobilní dotyková zařízení vlastněná samotnými žáky. To ale deklaruje pouze 845 škol a vlastní zkušenosti ze škol mne vedou ke konstatování, že se zatím jedná spíše o prvotní nesmělé krůčky některých učitelů na těchto školách, nežli o šířeji uplatňovaný postup.

Z výše uvedeného je zřejmé, že doba dotyková rokem 2015 v českých školách teprve začíná, předchozí zkušenosti s mobilními dotykovými zařízeními má jen okrajové množství škol, mnoho škol ale pořizování tabletů plánuje.

Tablety v populaci a jejich používání

Situace v domácnostech je ovšem diametrálně jiná. Smartphone, tedy tzv. chytrý telefon, mělo v únoru 2015 dle Media projektu přibližně 40 % české populace (3,1 mil.), tablet přibližně každý pátý (1,7 mil.) Čech z populace ve věku 12-79 let. To jsou již poměrně vysoká čísla, která se navíc každým rokem zvyšují.

Pro uvědomění, jak dynamická oblast ICT je, a jak zásadně mění naše životy, se můžeme podívat na výsledky výzkumu Švédové a internet 2014. Na grafu je vidět, jak se postupně snižovala hranice, kdy děti začínají pracovat s internetem. Ještě před 15 lety začínala polovina populace dětí používat internet ve 13 letech, dnes se jedná o věkovou kohortu dvouletých dětí. Z grafu je patrné, jak teprve rozšíření tabletů po roce 2010, kdy byl představen první komerčně úspěšný tablet iPad společnosti Apple, umožnilo přístup k internetu i dětem mladším. Může za to patrně intuitivní a jednoduché dotykové ovládání tabletů a relativně nízké ceny, které tyto počítače do segmentu přenosných počítačů přinesly (ceny nejlevnějších tabletů začínají na 1500 Kč). Z  tohoto švédského projektu mimo jiné vyplývá, že čtvrtina dvouletých dětí (26 %) si s tabletem hraje každý den. Pro Česko data z takto podrobného výzkumu bohužel nemáme, ale není důvod si myslet, že u nás bude situace nějak zásadně odlišná.

Podle studie psychologů citované Guardianem má  průměrné sedmileté britské dítě za sebou celý rok dívání se na televizi nebo obrazovku počítače, v 18 letech jsou to pak těžko uvěřitelné roky tři. Tato data pocházejí z roku 2012, dnes budou hodnoty i díky tabletům jistě opět vyšší. 

Věk, kdy 50 % dětí v dané věkové kohortě začíná používat internet. Zdroj: Výzkum Švédové a internet 2014

Celý článek na spomocnik.rvp.cz

19 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
27. července 2015 v 9:04  

"Dlouhodobě se ukazuje, že nám v Česku v oblasti vzdělávání chybí novináři s vhledem do této oblasti, kteří by poplašným výrokům nastavovali kritické zrcadlo a diskuzi vraceli do reality."

On to myslím není jen problém oblasti vzdělávání. Vždycky, když si čtu novinářské zmňaty o školství, říkám si, zda se dá vůbec věřit čemukoliv z dalších článků.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. července 2015 v 9:16  

Velkým problémem této diskuze jsou totiž nereálné představy veřejnosti o přínosu tabletů, důvodech jejich zavádění do výuky a o aktuální situaci...

Tomuto sdělení nerozumím.
'nereálné představy veřejnosti o přínosu tabletů'
Doopravdy bych potřeboval komentář.

Jiri Janecek řekl(a)...
27. července 2015 v 10:43  

To mne taky zarazilo, pane Pytliku...
Ja si treba myslim, ze pro skolni vzdelavani je prinos vice mene nulovy (krome toho, ze se promrha cas a prostredky, ktery se dal vyuzit lepe)...
V te kohorte dvouletych, kde to funguje jako levna bona k detem, k tomu pribude zpozdeni rozvoje reci, zhorseni zraku a schopnosti navazovat realne vztahy...

Unknown řekl(a)...
27. července 2015 v 11:30  

Operační výzva č. 101: "Běžte už s těma pidlovinama do .....!"

xOn řekl(a)...
27. července 2015 v 12:48  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
xOn řekl(a)...
27. července 2015 v 12:52  

Nereálnou představou veřejnosti o přínosu tabletů může například být pocit jejich všespasitelnosti. Jak si (snad) jistě každý uvědomuje zanedbatelný (nikoli nulový, pane Janečku) přínos využívání tabletů v hodinách tělesné výchovy, stejně jasné by mělo být jejich využívání, kde mohou při výuce jednoznačně pomoci. Například spolupráce v projektovém učení. Pokud tedy z dat jednoznačně vyplývá snižování věku, kdy se děti, ať chceme nebo nechceme, k těmto zařízením dostávají a začínají je používat, protože je to zkrátka baví, jistě by byla chyba tohoto faktu nevyužít. Osobně si nejsem jistý argumenty o zpoždění rozvoje řeči, zhoršení zraku ani schopnosti navazovat reálné vztahy, to mě, prosím, zasvěceně poučte.
Jenže - výzva 51 byla cílena na práci učitele s dotykovými zařízeními. Zdůrazňuji pro učitele. Z peněz výzvy se nakoupily desítky různých zařízení, včetně standardních (nedotykových) notebooků. Za další peníze se nakoupil vzdělávací software, což přineslo další zdroj problémů - český výukový software nabízí produkty, které nejsou vždy určeny pro dotyková zařízení a mnoho těchto programů používají školy již od dob "Indoše".
Nejdůležitějším prvkem smysluplného zavádění ICT do výuky tak dál zůstává osvícený(á) učitel(ka), který musí starším či technikou nepolíbeným kolegům vysvětlovat, že interaktivní tabule zkrátka neslouží k promítání zápisu i to, že tablet může být v mnoha případech zdatným pomocníkem.

Eva Adamová řekl(a)...
27. července 2015 v 13:39  

"Jenže - výzva 51 byla cílena na práci učitele s dotykovými zařízeními. Zdůrazňuji pro učitele. Z peněz výzvy se nakoupily desítky různých zařízení, včetně standardních (nedotykových) notebooků. Za další peníze se nakoupil vzdělávací software"

No to zírám. Z výzvy se měla nakupovat pouze dotyková zařízení a nakupovat vzdělávací software do jednotlivých předmětů nebylo vůbec povoleno.

"Nejdůležitějším prvkem smysluplného zavádění ICT do výuky tak dál zůstává osvícený(á) učitel(ka), který musí starším či technikou nepolíbeným kolegům vysvětlovat, že interaktivní tabule zkrátka neslouží k promítání zápisu i to, že tablet může být v mnoha případech zdatným pomocníkem."

Podobné záležitosti, které se týkají využívání ICT ve výuce, vysvětluji kolegům už 25 let a řeknu vám, že už mne pomalu přechází můj počáteční optimismus. Kamenem úrazu smysluplného využívání ICT ve výuce není nedostatek techniky na školách, ale jen a jen didaktická a pedagogická neschopnost mnohých kantorů, která ovšem až tak nesouvisí s ICT gramotností, jak se někteří domnívají. Znám obrovské množství starších učitelů, kteří počítače nijak zvlášť nemilují, ale tam, kde je ve výuce lze smysluplně využít, tam je využijí. Na druhou stranu znám také dost počítačově zběhlých kolegů, kteří počítače ve výuce spíše zneužívají než využívají.

Unknown řekl(a)...
27. července 2015 v 14:11  

...a těrazky mi kefalín povedztě,k čemu je to všetko dobré,tie kompjůtery,interaktívne tabuliska,,tabléty a ostatné somaroviny,ako to sůvisí so školou a zo vzdělaním,nie to celé absúrdne?

Tajný Učitel řekl(a)...
27. července 2015 v 15:14  

Nepřijde vám zoufale depresivní, že malé děti doma prosedí léta u počítače? Ne, není! Je potřeba kompjútry vrazit i do škol.

Jiri Janecek řekl(a)...
27. července 2015 v 17:59  

No, ja nevim... To ze deti neco bavi, neznamena, ze by se kvuli tomu mely delat nejake vyzvy a projekty... Spoustu deti bavi kourit konopi, dokonce to stimuluje nektere slozky psychicke aktivity a asi se nebudeme prit, ze akce konopi do skol by byla kravina.
Ja opravdu nevidim jiny argument pro ty tablety nez ze to deti bavi, travi s tim hodne casu a potkaji to tak jak tak... Vsechny ilustrace, jak je to skvele, jsou bud vyukove programy, ktere se daji pouzivat i na "bezdotykovem zarizeni". A je to jako ucit se hrat sachy s pocitacem - muzete natrenovat strategii pro danou obtiznost, ale nic moc vam to nevysvetli... Stroj dela to, co mu naprogramujete, dite funguje myslim trochu jinak...
Tohle opravdu neni revoluce ve vzdelavani, tou bylo mozna zavedeni frontalni vyuky.

PS: Tak jsem se zamyslel nad terminem "dotykove zarizeni". To je termin ze zivota nebo to bylo vymysleno pro potreby MSMT CR?
PPS: "vice mene nulovym" nemyslim "presne nulovy"...

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. července 2015 v 22:44  

Ještě před 15 lety začínala polovina populace dětí používat internet ve 13 letech, dnes se jedná o věkovou kohortu dvouletých dětí.

Před lety měla doma přístup k počítači asi tak polovina žáků, z nichž někteří dokonce s přípojením k netu. Dnes až na ojedinělé případy mají všichni moji žáci k netu vlastní přístup. Nejsem si zcela jist, jestli to nějak výrazně zkvalitnilo jejich pracovní výsledky. Spíš mám pocit, že nás vstřebání potřebných návyků stojí více času a energie.
Dnes, i jako tenkrát se žáci dopouštějí například při odevzdávání svých produktů hrubých chyb. Dokonce se vždy najde někdo, kdo místo práce odevzdá odkaz na ni. Pokud by počet takových dětí byl přibližně stále stejný, pak čistě matematicky by se dalo s potěšením říci, že vzhledem k vyššímu počtu vlatníků klesá relativně četnost takových případů. Já z toho však dovozuji, že movitější rodiče mají nedbalejší potomky.
Zdravé dvouleté dítě, jak mám možnost sledovat, si hraje prakticky se vším, co mu přijde pod ruku. Úplně nejraději pak s tím, co vidí u lidí okolo sebe. Ze skutečnosti, že takové dítě zapíná pračku, myčku, televizi, počítač, a také je maně ovládá, nelze po mém soudu dovozovat vůbec nic. Ona si ta dítka vůbec neuvědomují, že mají co do činění s výdobytky moderní doby. Je to součást jejich života tak, jako jí je papír a tužka nebo kladívko.

Úplně nejvíc nejpodstatnější je výrok:
Učitelům, kteří chtějí využívat tablety ve výuce, by to mělo být umožněno a je dobré je v tom podporovat.
Z úhlu tohoto pohledu je pak jakákoli pře o nezbytnosti či naopak nebezpečenstvích jakýchkoli nových technologií pro rozvoj vzdělanosti poměrně dost zbytečná. Ještě bych k tomu přidodal, že dělat mastodonty z učitelů, kteří používají i jiné nástroje než tato cingrlátka, může jen naprostý pitomec.

Simona CARCY řekl(a)...
28. července 2015 v 10:32  

Inu, pane Blaho, to, že Českou školu nečtete v papírové podobě, ale jen na tabletu nebo notebooku jistě změnilo váš přístup k informacím. A panu Wagnerovi to jistě dělá radost, že může takto masově a nízkonákladově oslovovat ty úzké masičky několika desítek čtenářů tohoto média, které by jinak těžko v papírové podobě spatřilo světlo světa a vůbec by se k nějaké cílové skupině těžko dostávalo. Jistě nikdo netvrdí, že by měly být spuštěny projekty Konopí do škol nebo Pračka do škol jen proto, že k nim mají děti vztah. Ale asi těžko zamlčíte, že moderní komunikační technologie jsou nástroj, který má potenciál oslovit žáky i učitele, ale zejména měnit schémata komunikace. A vzdělávání je forma komunikace. Bránit se tomu mi připadá stejné jako rozbíjet stroje v Ringofferovce. Nicméně soudím, že by měl být zachován princip zachycený skvěle v Tankovém praporu: ať má každý soudruh, co si žádá podle přání každého soudruha.

Nicka Pytlik řekl(a)...
28. července 2015 v 12:39  

to, že Českou školu nečtete v papírové podobě, ale jen na tabletu nebo notebooku jistě změnilo váš přístup k informacím

To bezesporu. Jen doplňuji, že k informacím přistupuji na stolním počítači. To mi umožňuje zachovávat si přiměřený a pro mě významný odstup.
Co jsou nám ale, paní Carcy, platny všechny přístupy, když nečteme s porozuměním, a nebo nepublikujeme tak, aby nám většina lidí porozuměla. Tím chci říci, že technologie neodmítám, ale také z nich nepadám na zadek. Ústřední topení? Fajn. Nemusím se starat o uhlí. Pohoda. Ale že by to teplo bylo teplejší. Nevšimnul jsem si.
Znám pár lidí, jejichž telefon je přinejmenším stejně chytrý, jako jsou oni, ale nikterak je to neposunulo.

Tajný Učitel řekl(a)...
28. července 2015 v 14:49  

Internet/počítače jsou návykové. Ve světě již léta fungují odvykací centra pro děti a dospělé závislé na internetu. Jmenuje se to IAD, https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder.

Proč nabízet dětem dávku i ve škole?

xOn řekl(a)...
28. července 2015 v 16:03  

Byla by přece hloupost nevyužít počítačovou aplikaci na podporu jinak těžko představitelné výuky. Stejná hloupost je používat počítačové aplikace tam, kde mi lépe poslouží výklad nebo tužka s papírem. Ale o tom se už, doufám, dávno nebavíme. Mí rodiče mě plísnili, když jsem seděl dlouho před televizí, já své děti plísním za vysedávání u počítače, protože o televizi už ani nezavadí okem. Je fakt, že nevím, za co byli plísněni mí rodiče, ale něco by se určitě našlo. Vždy půjde o přiměřenost a vždy se najde někdo, komu se čas, strávený s IT bude zdát dlouhý a jiný, komu se bude zdát krátký. S tím určitě nikdo z nás pěti diskutérů nic neudělá. Mě mrzí to globální odsuzování, generalizování typu Internet/počítače jsou návykové, protože návykový může být počítačový program (typicky hra), případně internetové aplikace (sociální sítě, mail, prohlížeč). Nejsem psycholog, ale řekl bych, že některým osobnostem může právě tato anonymita internetu vyhovovat, protože jiné interakce nejsou schopni. A že jim tak v jistém smyslu dokáže pomoci. Jiným může uškodit, někteří na ni získají závislost. Tím, že nahrazují reálné situace těmi, které dokáží zvládnout. Možné je i to, že až si uvědomí další možnosti výpočetní techniky, neomezí se jen na její pasivní či anonymní využívání.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
28. července 2015 v 18:06  

Nereálné představy veřejnosti? A kdo jim je zasévá do hlav? Pouze nezodpovědní medianti? Nebo také odborníci nervózní při každé pochybnosti?

Unknown řekl(a)...
2. srpna 2015 v 11:19  

To tajný učitel: To, co píšete, svědčí o nepochopení problému. Máte pocit, že když jsou mezi nám workholici a tuhle závislost lze i léčit, že bychom měli zrušit zaměstnání jako takové? Počítače je třeba se naučit používat smysluplně a v přiměřeném rozsahu!

Unknown řekl(a)...
2. srpna 2015 v 11:24  

To: "Ondřej Neumajer: Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat"
To bezpochyby ano. Je otázkou, co jsou to ta objektivní data. Osobně bych preferoval data o vzdělávacích aplikacích pro tablety, znalostech a dovednsotech, které se pomocí tabletů dají nabýt a osvojit atd. Pouhé statistiky o tom, jaká je frekvence využívání tabletů po světě mi nepřipadá jako dobrý argument,byť vychází z objektivních dat.

Tajný Učitel řekl(a)...
2. srpna 2015 v 12:58  

Unknown. Povrchní. Nechápete rozdíl mezi závislostí na internetu a workaholismem. Závislými na internetu se stávají převážně děti a adolescenti, neznám dětského workaholika. Nemám nejmenší výhrady proti nadužívání internetu dospělou osobou.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.