Neziskové organizace se vyjádřily k seriálu České televize Třída 8. A

středa 29. července 2015 ·

Osm neziskových organizací z celé České republiky se podepsalo pod otevřený dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. V něm vyjádřily svůj nesouhlas se seriálem České televize Třída 8. A vysílaným v druhé polovině loňského roku. Ten dokumentoval působení tří nových učitelů v třídě tvořené převážně romskými žáky. Podle tvůrců dopisu mohl pořad u diváků utvrdit předsudky a stereotypy, které o romské menšině panují, a navíc poškodil práva protagonistů pořadu – žáků třídy 8. A.


Hlavním sdělením dopisu je skutečnost, že samotné „romství“ žáků je prezentováno jako problém a hlavní příčina jejich nedostatků ve škole. „Třída 8. A. je prezentována jako problematická, protože je téměř výhradně romská. Není přitom zřejmé, zda některé děti nemohou trpět například poruchou soustředění, na zřetel není bráno ani sociální zázemí jednotlivých dětí,“ píší organizace v dopise. Seriál tak posiluje stereotypní představu o nevzdělatelných Romech, která je v České republice hluboce zakořeněná a projevuje se například tolik kritizovanou segregací romských dětí do praktických škol. I přesto, že si pořad původně kladl za cíl vyvolat veřejnou debatu o situaci našeho školství a tématu segregace Romů, výsledný efekt byl, alespoň podle reakcí diváků na internetu, zcela opačný.

Pořad Třída 8. A zachycoval experiment, během nějž na výhradně romské základní škole půl roku vyučovala trojice nových učitelů. Všichni tři noví členové pedagogického sboru měli zkušenosti s výukou na různých typech výběrových škol. Jejich úkolem bylo děti motivovat k učení a vnést do výuky nové metody. Zdůrazněna přitom byla právě jejich praxe z výběrových škol. V osmi odvysílaných dílech pořadu však mohli diváci místo schopných pedagogů a motivovaných žáků vídat spíše pravý opak – bezradné vyučující a děti, které je mají tak říkajíc „na háku“. Autoři otevřeného dopisu zdůrazňují, že výuka znevýhodněných dětí má svá specifika a její úspěšné zvládnutí vyžaduje odlišné přístupy. „V úvodních dílech série se setkáváme s permanentním překvapením učitelů nad stavem věcí, které je mylně podáváno jako doklad extrémně špatné situace v romské třídě, než jako prostá konfrontace kantora zvyklého na výběrovou školu s podmínkami školy klasické, kde třídy nejsou složeny jen z nadprůměrných studentů, což s sebou přináší i podstatně větší nároky na učitele,“ poukazují.

Tvůrci otevřeného dopisu zároveň poukazují na etické problémy, které s natáčením podobných žánrů pořadu souvisejí. „K získání materiálu pro pořad byla využívána naivita teenagerů a do značné míry i jejich zákonných zástupců, kteří mohli věřit, že angažmá v televizním pořadu může nějakým způsobem zlepšit vyhlídky jejich dětí“ protagonisté pořadu však již pravděpodobně nedostali možnost vyjádřit se ke konečné podobě pořadu, ani se v průběhu natáčení rozhodnout, zda chtějí pokračovat. Za hranou etiky pak podle autorů otevřeného dopisu stojí medializace těhotenství jedné z žaček třídy. O něm se diváci pořadu na obrazovce dozvěděli i přesto, že dívka v předchozím záběru uvedla, že nechce, aby byla tato informace zveřejněna.

Tvorbu otevřeného dopisu iniciovala obecně prospěšná společnost In IUSTITIA a postupně se k textu připojilo dalších sedm organizací. Ty autory dokumentu vyzývají, aby se dětem ze seriálové třídy omluvili, a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání žádají, aby nebyl problematický pořad už nikdy reprízován.

30 komentářů:

krtek řekl(a)...
29. července 2015 v 6:33  

Třeba se podaří vyvolat diskusi o tom, zda jsou "segregováni Romové" nebo jsou základní školy praktické pomocné pro děti z málo podnětného prostředí.
---
Problém se nevyřeší tím, že se z něho udělá show, ale že se pojmenuje a začne řešit. Skutečná segregace je sociální, ale s tou se nic nedělá. Tak se vyvolá dojem, že "jednotná škola pro všechny (kromě dětí z víceletých gymnázií)" vše vyřeší.
---
Bojím se, že i tento dopis potvrdí rozdělení na "my" a "oni", ať už se kdo z nás hlásí k jednomu či druhému táboru.

Josef Krátký řekl(a)...
29. července 2015 v 7:23  

"protagonisté pořadu však již pravděpodobně nedostali možnost vyjádřit se ke konečné podobě pořadu, ani se v průběhu natáčení rozhodnout, zda chtějí pokračovat." - milé neziskové organizace, nebuďte prasácky líné a nejprve se zeptejte tvůrců pořadu, jestli účinkující tuto možnost měli. Vaše fabulace nemají žádnou výpovědní hodnotu a nikoho nezajímají. Podobné projevy mentální nedostatečnosti jen dávají za pravdu těm oslům, kteří v neziskovkách vidí pouze tlupu neschopných darmožráčů.

Eva Adamová řekl(a)...
29. července 2015 v 8:34  

účast nezletilých dětí v tomto pořadu je stejná prasárna, jako účast nezletilých např. v pořadu Výměna manželek. Viděla jsem snad jen jeden díl tohoto televizního skvostu a dodnes na něj s hrůzou vzpomínám, protože v něm bylo prezentováno, že jeden z chlapců se ve svých deseti letech v noci stále ještě počurává. Zatahování dětí do těchto pořadů je ovšem prasárna nejenom od televizních tvůrců, ale o dost větší prasárna je to od jejich vlastních rodičů. Ale bohužel zde více než kde jinde platí, že za peníze je v Praze dům.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 8:53  

Díval jsem se na všechny díly a sledoval metody a přístup vyučujících Čj, M, D. Neshledal jsem tam naprosto nic "rasistického", pouze a jedině realitu. Jen mě zaujala vysoká absence většiny žáků a jejich omluvenky. Ono navštívit školu několikrát za pololetí je snad na řešení pro sociální odbor, finanční postih rodičů, trestní oznámení na PČR a popřípadě na soud. Absolutně jsem tam neviděl vliv oněch zmiňovaných neziskových organizací na žáky a jejich zákonné zástupce. Proč najednou ten zájem?

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 10:57  

Pořad jsem sledovala a udivovala mě nekonečná laskavost a tolerantnost vyučujících a jejich velká snaha žáky něco naučit, která se ovšem setkávala s pramalým efektem. Překvapovala mě lhostejnost, znuděnost i drzost některých žáků, kteří nenosili do školy učební pomůcky, nepsali domácí úkoly a tento přístup ke vzdělávání považovali za normální.
Pokud jde o obsah vzdělávání, bylo obtížné zjistit, co žáci vlastně umějí, jaké úlohy řeší a pod., ale z toho, co se zjistit dalo, bylo patrné, že obsah vyučování této 8. tříd se nachází hluboko pod vzdělávacím programem základní školy praktické, kam by několik žáků této třídy s velkou pravděpodobností mělo být zařazeno.
Jak vyplynulo z rozhovorů s rodiči, sociální situace těchto žáků zřejmě nebyla špatná.Proč vznikají takto segregované třídy není otázka pro učitele,ale spíše pro sociální odbory a další orgány.
Jestli je etické takto veřejně předvádět problémy vzdělávání žáků romského etnika, to nevím, ale předpokládám, že k tomu všechny sledované osoby a jejich zákonní zástupci dali svůj souhlas.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. července 2015 v 11:05  

Nějak se mi ztratil můj příspěvek!!!!!!!Tak dávám znova,už je to na Eduinu:
.......Nechci,aby lidé končili pod mosty.Jen rozlišuji ty,kdo se v podobné situaci ocitli v podstatě dobrovolně,popřípadě vlivem drog.A na ty,kdo se do podobné situace dostat nechtěli a vlivem trapných platů v téhle republice nebo nemoci nebo dlouhodobé nezaměstnanosti se tam dostali. je rozdíl mezi těmi, kdo pracovat chtějí a kdo ne.Nyní je sezona česání ovoce a běžte se podívat,kdo pracuje v sadech.Většinou jsou to mladí brigádníci nebo důchodci nebo lidé ze soc. slabých rodin, kteří shánějí a berou práci, kde se dá. Na Roma tam ale nenarazíte. Proč? To se ptám já, protože ti zemědělci zaměstnají třeba i mohamedána,tam předsudky nejsou. Takže i tohle o něčem svědčí.
Byl tu nedávno uveřejněn průzkum, jak romské matky hrozně moc stojí o vzdělání dětí. Jenže se měl zároveň zveřejnit průzkum, kolik procent romských dětí chodí za školu a má omluvených a neomluvených absencí. Jestliže chci, aby mé dítě bylo vzdělané, musím ho do té školy posílat. A jestliže ho neposílám je to LAJDÁCTVÍ A ZANEDBÁNÍ RODIČOVSKÉ PÉČE a ne žádný sociokulturní rozdíl. To je největší chybou podobných organizací.Zastírání pravých příčin problémů, mlžení a vytváření eufemismů, aby opravdová příčina neurazila nebo nebyla (probůh) považována za xenofobní či rasistickou.Podle předchozího odkazu chtějí podobné organizace omluvu od TV, že natočila dokument o LAJDÁCTVÍ Romů. Proč by se jim někdo měl omlouvat? Naopak. ihned měl někdo zahájit občansko správní řízení proti rodinám těch dětí. Měly se tam ty organizace sjet a vzít si ta děcka do paráda. Nějak je naučit móresům ,vychování, pravidelnosti a dalším návykům, které budou v životě potřebovat. Jenže oni to ,miláčkové , moc dobře vědí, že by s nimi nehli nebo by to byla práce, jak na babylonské věži. To dělat nebudou. Oni jsou placení od blbého kecání a podávání žalob nebo vyžadování omluv.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. července 2015 v 11:06  

Citace z článku:….utoři otevřeného dopisu zdůrazňují, že výuka znevýhodněných dětí má svá specifika a její úspěšné zvládnutí vyžaduje odlišné přístupy. Zároveň poukazují na etické problémy, které s natáčením podobných žánrů pořadu souvisejí. „K získání materiálu pro pořad byla využívána naivita teenagerů a do značné míry i jejich zákonných zástupců, kteří mohli věřit, že angažmá v televizním pořadu může nějakým způsobem zlepšit vyhlídky jejich dětí,” píše se v dopisu…..
1/ Aha, tak najednou chtějí specifickou práci učitelů. Když jim ale tuhle specifickou práci odvádějí poctivě speciální pedagogové v praktických školách, je to špatně. A speciální pedagogy do normální školy nenechají jít učit, bylo by to dražší.A že ta inkluze nepůjde, to se přesvědčili na příkladu vybraných tří superučitelů, kteří při podobné práci působili jak jelita. já jim to nezazlívám. Neměli moč času a byli vhozeni do moře stylem,a teď plav. Bez pomoci.
2/ To by byl vždy problém – s puberťáky. To je tak trapná výmluva, že se nestydí takhle se vymlouvat. Kdekoli by se puberťáci natřásali a předváděli před kamerou.
3/ Poslední věta je o tom, jak jsou tito lidé jenom zvyklí natahovat ruce a čekat, že něco dostanou. Že by sami měli dávat, je nenapadne. Ale ono se to po nich nechce, takže proč by to dělali?

Znovu opakuji:
v naší republice má každý možnost chodit do školy, do základní dokonce i povinnost. Zadarmo. Jestliže tam chodit chci a chci se vzdělat, dostane se mi vzdělání. Jestliže vzdělání považuji za nepříjemnou povinnost a chci to ošulit, jak se dá a do školy nechodím, či se neučím, nebudu vzdělaná. Volba je na mě a mých rodičích. Na nikom jiném NE. Nikoho jiného do toho netahejte. ti rodiče si musí uvědomit, že je to jen jejich volba. Dávejte jen podmínky:
1/do školy smím chodit
2/jsem chudý, něco mi sociálka přidá na pomůcky (omezeně, třeba 3x, pokud s tím budu šeredit, už nic nedostanu)
3/jsem chudý, sociálka mi přidá na dojíždění (do školy nebudu chodit, nedostanu nic)
4/ budu kašlat na učení, budu zaostalý v učení, budu vypadat jako mentálně retardovaný – půjdu do praktické školy, kde se mně budou věnovat o to intenzivněji a alespoň něco se naučím. O této možnosti vím dopředu a mělo by mě to varovat.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. července 2015 v 11:14  

omluva za chyby,hlavně tam moč je dobrá...

Eva Adamová řekl(a)...
29. července 2015 v 13:16  

Asi by to paní Karvaiová chtělo víc klidu a přiznat si, že v něčem můžou mít autoři otevřeného dopisu i pravdu. Já se tedy přiznám, že bych především od veřejnoprávní televize očekávala k dané problematice pořady jiného typu než přiblblou polorealityšou, která je postavená tak, aby v lidech probouzela ty nejnižší pudy a aby udržela u televize jedince, kteří se nejsou schopni dívat na solidní pořady, a zvýšila tak sledovanost. Nebo si snad myslíte, že pořady tohoto typu mají jiný účel? No to ani náhodou. Viděla jsem jen půlku jednoho dílu a takovéto ubohosti by si Česká televize opravdu mohla odpustit. A hlavně proboha tomuto typu pořadů nezačněme říkat hrdým názvem dokument.

A jen krátce k panu Krátkému. Smlouvy u těchto typů pořadů bývají sepsány tak, že odstoupení od účinkování bývá provázeno pořádnými sankcemi, protože to by jaktěživo nic nedotočili do konce a my bychom se nedozvěděli, jak to vypadá v Romské třídě a na prázdninách v Protektorátu.

Jana Karvaiová řekl(a)...
29. července 2015 v 13:53  

Spíš by měla Tv, pokud něco už takového natočila, k tomu dodat nějaký diskusní pořad nebo něco podobného. Je fakt, že by to asi mnoho lidí nesledovalo. Já reality show nesleduji vůbec po shlédnutí asi půl dílu nějakých Manželek.
Jediné, v čem mohou mít autoři dopisu pravdu, je koncentrace romských žáků do jedné třídy. To ostatní jsou bláboly. Pustila jsem si zpětně 8.A po internetu, protože se již před časem o tom psalo. Zajímalo mě, jak si právě ti vyvolení učitelé s výbornou pověstí poradí s romským etnikem. Zajímalo mě to ohledně možnosti inkluze, kdy se hovoří o tom, že osobnost učitele může výrazně povznést postižené děti. No asi jak které... Bylo ale vidět, jak těžké je s těmi dětmi pracovat. A otázkou je, jak dlouho by jim trvalo, než by si k dětem našli cestu a začaly se dít nějaké změny. Protože čekat několik let je ztráta času především pro ty děti. Některé nebyly ani na úrovni praktické školy )co se týká znalostí v 8. ročníku). Potom si kladu otázku, co je pro podobné děti přínosnější do života. Je to fakt, že na vysvědčení budou mít razítko základní školy (dnes se spíš uvádí název vzdělávacího programu, takže ani není jasné, podle jakého ŠVP byly vzdělávány) nebo jestli by pro ně mělo větší cenu naučit se alespoň něco v praktické škole s možností dodělat si "základku" později či dále se vyučit.
Dále mi není jasné, proč se ony organizace probudily až nyní a žádají omluvu(několik měsíců po konci seriálu). Proč třeba neprotestovaly už během vysílání prvních dílů. Přeci to musely vědět a vidět. Proč si třeba Romové nevyžádali pomoc některé ze svých nepřeberných organizací? Je jich docela až dost.
A jinak jsem celkem v klidu. Píšu s rozmyslem a za tím, co napíšu si stojím. nechci věci zaobalovat do růžových eufemismů. Já s podobnými děcky pracovala a občas ještě pracuji.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 13:57  

Myslíte, že obyčejná sídlištní základka ("neromská"), z níž odešly děti movitějších/motivovanějších rodičů pryč (na víceletá gymnázia, jazykovky, sportovky, církevní školy...), by dopadla nějak výrazně jinak než tady ten brněnský Osmec?
Jsem přesvědčená, že etnicita tam roli prakticky nehraje. Celý problém je v tom, že naše školství velmi dobře zvládá práci s nadprůměrnými žáky z podnětného rodinného prostředí, u takových umíme jejich kulturní a sociální kapitál výborně zhodnotit, a to dokonce i v případě, že tyto děti mají specifické vzdělávací potřeby. Ale s dětmi, jimž schází dostatečná podpora a motivace ze strany rodiny, byť jsou šikovné a nadané, to zkrátka neumíme.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 14:06  

"Viděla jsem jen půlku jednoho dílu"

Nic ve zlém, jen podle celku lze poznat kam autoři směřovali. Není to tedy málo? Dělat z jednotlivostí závěry není zrovna moc vhodné. Naprosto nemá cenu skrývat realitu, protože je to cesta do pekel. Ve školním roce 2014/2015 jsem měl ve třídě 3 Ukrajince, 1 Rusa, 2 Vietnamce a dvě Romky. Jde o školu hlavního vzdělávacího proudu o počtu 30 žáků ve třídě. Vše bez problémů, až na poslední jmenované. Jedna 340 neomluvených hodin, druhá 125. Vše nahlášeno sociálnímu odboru, podáno trestní oznámení na PČR. Škola je ohodnotila trojkou z chování, více nemůže. Apely na rodiče a pohovory byly naprosto neúčinné. Zákony se prostě musí dodržovat. Anarchii zde snad nechceme. Stále nevím o co neziskovkám jde? Jsem opravdu rád, že skutečně byla ukázána aspoň polovina pravdy. Nebraňme se otevřené diskusi k tomuto problému. Neviděl jsem třídu 8.B, 8.C...Pokud by šlo o segregaci, pak by to nebylo vhodné všechny nacpat zrovna do jedné třídy. I když, v 8.A nebyli jen Romové.

Eva Adamová řekl(a)...
29. července 2015 v 15:14  

Nezlobte se na mne, ale opravdu jsme neměla síly se ani na jeden díl tohoto vzácného "dokumentu" dodívat do konce. Nejhorší na tom bylo, že účinkující kantoři, kteří by při své inteligenci mohli vědět do čeho lezou, mi přišli o dost ubožejší než ty děti.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 16:20  

Paní Danková,
já doufám, že každá "obyčejná základka" i bez odešlých dětí, by musela dopadnout lépe než 8.A., která zjevně pracovala na úrovni ( a někdy i pod úrovní) základní školy praktické. Pokud se takto učí v "běžných základkách", je to katastrofální úpadek našeho školství a nedovedu si představit, kam to povede.
Bohužel kompenzovat sociální, materiální, hygienické a další potřeby dětí z nepodnětného nekulturního prostředí naše školství nemůže a ani to nemá v popisu práce, od toho jsou jiné instituce a nespočetné množství různých "neziskových" organizací.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 17:06  

Paní CatCatherine25,
obdivuji Vaši odvahu posuzovat úroveň vzdělání žáků 8.A na základě televizního seriálu. Já bych potřebovala minimálně vidět jejich písemné práce. Ano, byl tam žák, který při přípravě divadelního představení nedokázal plynule přečíst větu. Ale z reakcí spolužáků bylo zřejmé, že ani oni to nepovažují za normální.
Někteří žáci se chovali děsně, závažným problémem je jistě docházka. Někteří byli ale úplně prima, pěkně se vyjadřovali, pracovali, aspoň zčásti plnili to, co po nich učitelé chtěli (oblíbená scénka se složkami pracovních listů dějepisáře Bauera). Kdyby rodiče těchto žáků byli lékaři/právníci, vsadím se, že děti mají bez problémů maturitu. Takhle je odsuzujeme na okraj společnosti, přestože jakýsi potenciál mají.
A velice se pletete, paní CatCatherine, škola pochopitelně má v popisu práce posouvat žáky na sociálním žebříčku. Že pro to nemáme prostředky a podmínky, je věc druhá. Ale tvářit se, že jakmile nefunguje podle našich představ domácí prostředí, škola má právo dát od žáka ruce pryč, je opravdu špatně.

Jirka řekl(a)...
29. července 2015 v 20:49  

Ale tvářit se, že jakmile nefunguje podle našich představ domácí prostředí, škola má právo dát od žáka ruce pryč, je opravdu špatně.

A je podle Vás dobře se stále dokola pokoušet osobně angažovat a poskytovat péči nad rámec možností školy i systému, když dlouhá léta vidíme, že vliv rodiny a vrstevníků nelze překonat. Mnohdy se tím vystavujeme i reálnému nebezpečí.
Myslím, že mohu mít představy např. o funkci motoru jaké chci, ale motory ve všech autech fungují podle předem daných pravidel. Větší i menší komprese než je v daném typu možná, je vždy na závadu. Přemlouvání, prošení, nadávání, ba i tlučení nepomáhá. Nejdřív je třeba obnovit "normální" stav.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 21:48  

Škola nikdy nemůže dát od žádného žáka "ruce pryč", protože každý žák v naší zemi má ze zákona právo na vzdělání. Ale není povinna mu poskytovat sociální péči, od toho máme jiné instituce, státní, nestátni i neziskové, které to mají v náplni své práce a jsou za to placeny.

Unknown řekl(a)...
29. července 2015 v 23:42  

"Ale tvářit se, že jakmile nefunguje podle našich představ domácí prostředí, škola má právo dát od žáka ruce pryč, je opravdu špatně."


Ale to se právě ve třídě 8.A nestalo. Od žáků nikdo nedával ruce pryč. Snaha ze strany učitelů byla maximální.
Škola má vychovávat, vzdělávat, ale již nemůže plnit funkci policie, sociálky, soudů,... Tady snad platí pravidla pro všechny. Nebo snad ne?

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. července 2015 v 7:32  

....Takhle je odsuzujeme na okraj společnosti, přestože jakýsi potenciál mají...
Oni se odsuzují sami. Vy nebo já nebo mnoho dalších lidí se jim snaží pomoci. V rámci nám daných kompetencí a možností. Víc nemůžeme dělat. Měly by nastupovat další instituce, především ty, co pak píší podobné výlevy do tisku o chudácích.
Co třeba vím, že se puberťáci rádi opičí po idolech. Co kdyby třeba nějaká romská elita začala dělat pořádnou kampaň na téma vzdělání...
A popsat mé zážitky z toho, když jsem chtěla dětem pomoc...To by byl román. Od nošení oblečení, hraček (rodiče ani nepoděkovali a obratem rozprodávali dále), doučování (na které přišly děti 2y a pak přestaly chodit), sáhodlouhé rozhovory s rodiči, shánění slev na autobus (nakonec pro děti nenechali ani udělat průkazku a tak děti jezdily jen dokud byly děngy),. Pokračovat nebudu, psát o 150,- korunových svačinách podávkách, nákupu kravin u Vietnamců, využití těchto prohřešků k příkladům v hodinách matiky...........Oni ani nechodí do kroužků, které máme ve škole zadarmo. Pro ně je to ztráta času. Nemají rády organizovaný čas, byť je to na kroužku samozřejmě uvolněné jak nejvíc to jde. Možná tak kroužek hulení a popíjení v křoví, to by snad braly.
Naivní pohled lidí, kteří s podobnými dětmi (a jejich rodiči) nepracovali mě už fakt unavuje. Celá ta léta se snažím posunout ta děcka dál. Je to nula od nuly. K Romům s teď přidala ještě generace bílých socek (promiňte ten výraz), jejich rodiče jedou na podobné vlně jako romští. A nejhorší je, že spousta viny zbytečně padá na školu(ze strany médií, nevládních i vládních organizací) a co může škola dělat víc než výše mnou popsané??!!

Unknown řekl(a)...
30. července 2015 v 9:46  

Paní Karvaiová, klobouk dolů, víc se toho opravdu asi dělat nedá.

Unknown řekl(a)...
30. července 2015 v 9:50  

Vaši smutnou zkušenost Vám věřím, paní Karvaiová. Já jsem ale zase přesvědčená, že kdyby se stejně lajdácky (nezájem o učení, záškoláctví, ignorace pravidel i učitelů) chovalo dítě "z dobré rodiny", bez jakýchkoli zábran by šlo studovat maturitní obor a po všelijakých peripetiích (přechod na jinou školu, individuální studijní plán, opakování ročníku atd.) by někdy ve 22 letech dokonce skutečně odmaturovalo. To je zase moje smutná zkušenost — nevěřím na opravdu rovný přístup ve školství, tím se zaklínáme vždy jen ve vztahu k Romům, respektive sociálně slabým. Bohatí a vlivní klidně být darebáci mohou, jim se ta cestička vždy umete.

Jana Karvaiová řekl(a)...
30. července 2015 v 10:46  

V tom s vámi souhlasím. Proto naše společnost vypadá jak vypadá. Bohatí darebáci se ze všeho vykoupí. Nebo skoro ze všeho. Často ředitelé sami ustupují podobným týpkům, protože tatíkové hrozí inspekcí a dalšími postihy. kdyby ČŠI nebyla tak pitomá a opravdu se snažila pedagogům pomoci. jenže většinou to skončí tak, že je škola nucena si sypat hlavu popelem a inspekce působí jako orgán pouze buzerační. To je šílenost našeho školství. Dalším průserem je provázanost škol na úrovni zřizovatel - škola. Jestliže tatíček podnikatelíček dojde za svým známým starostou a hrozí snížení dotací na zateplení budovy či výměny topení, ředitel zase sklapne.
Víte, já to vidím ze svého pohledu ,kdy pár tříd tzv. praktické školy je přifařeno k základce. My jsme vždy na chvostě, působíme jako přítěž, takže pocity té spodiny skoro znám.
Rovný přístup nebude nikdy k ničemu (k vzdělání, majetku, léčení...). To je fatální a jasné. To neznamená nesnažit se , nebojovat, vzdát se nadějí. je nutné tuto smutnou záležitost přijmout ve své duši a snažit se alespoň v rámci svých možností se posunout. Že mě to dá víc práce než bohatému a tomu ještě chudšímu ještě více práce je nad slunce jasné. Ale jinak to asi nejde..

Unknown řekl(a)...
30. července 2015 v 14:50  

"Rovný přístup nebude nikdy k ničemu (k vzdělání, majetku, léčení...). To je fatální a jasné. "

To je skutečně úplně jasné. Ten systém se jmenuje kapitalismus. V současné době již přebudován na globální úroveň. Nezbývá vskutku nic jiného, než bojovat za zbytky sociálního státu. Otázka však zní, jak dlouho ještě sociální státy v rámci EU vydrží? Potom tyto naše diskuse přestanou mít smysl. Vznikne naprosto opomíjené veřejné školství (malé daně, malý veřejný sektor, postarat se musí každý sám o sebe,...) a elitní soukromé školství na všech úrovních. Samozřejmě pro ty bohaté a vyvolené, bez "socek". Mám pocit, že zrovna tam směřujeme.

Tajný Učitel řekl(a)...
30. července 2015 v 21:15  

Oni se odsuzují sami. Neznám mnoho dětí, hnědých či bílých, které jsou pevně rozhodnuté být neúspěšné. Pouze se nám nedaří najít tu správnou páku. K pořadu. Základní výchozí bod, tj. pracně vybudovaný a udržovaný vztah mezi žákem a učitelem, klíčový pro dosažení úspěchu, byl od začátku pořadu 8.A opomenut. Téměř každý učitel ví, jak obtížné a časově náročné je budování vztahu s každou novou třídou, zejména pak s jejich "lídry" i bez všudypřítomných kamer. Nadto je značně problematické vlákat děti do reality šou, která bude permanentně existovat v digitálním světě. Nelze uvěřit, že tyto děti a jejich rodiče dovedou plně odhadnout skutečné dopady jejich televizního počinu, například na posílení stereotypních názorů majoritní společnosti o romském etniku, nebo na jejich další profesní či osobní dospělý život. Nabízí se otázka, proč tvůrci pořadu vybrali učitele z elitních škol a ne osvědčené učitele z prostředí srovnatelného s 8.A. Může to být tím, že bylo potřeba vytěžit sledovanost ze zoufalství a frustrace žáků a učitelů?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. července 2015 v 1:11  

" Já jsem ale zase přesvědčená, že kdyby se stejně lajdácky (nezájem o učení, záškoláctví, ignorace pravidel i učitelů) chovalo dítě "z dobré rodiny","

Jenže paní Danková, když dva dělají totéž není totéž.

1. "Dobrá rodina" dá pravděpodobně (nevědomky) i lajdákovi lepší základy než "ta Romská" (o níž se tu hypoteticky bavíme, neplatí pro menší část Romských rodin).

2. Pokud bílé dítě opravdu okatě kašle na školu, nechodí, neučí, neumí, tak ZATÍM na školu střední přijato nebývá (většinou). Na samostatný článek by bylo, že existuje soustavný tlak ze stran ČŠI a dalších zainteresovaných lidí, někdy dobrovolně i ředitelů na to, aby i tito prolézali, nepropadali a "šli se čtverkama dál". V normální společnosti by neměli šanci se na střední školu v 90 % případů dostat, v normální společnosti by pak neudělali maturitu - pokud by nešli do sebe...

Moje zkušenost za 20 let je taková, že rovný přístup ve školství je, s tím, že teď je zdokonalován, aby byl ještě rovnější a rovinu neustále snižujeme, až mi přijde nespravedlivý k těm co aspoň něco dělají.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. července 2015 v 1:15  

A ještě doporučuji přečíst:

http://berrezouga.blog.idnes.cz/c/467595/tahle-zeme-neni-pro-muslimy-cast-i.html

i když to není o Romech, jistá analogie tam je.

krtek řekl(a)...
31. července 2015 v 4:41  

Kolego Tajny, souhlasim a kvituj.

Unknown řekl(a)...
31. července 2015 v 11:13  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk Sotolář řekl(a)...
31. července 2015 v 11:18  

Jasně že sledovanost je na prvním místě. Ale ten kolovrátek o rodičích, kteří zase něco nedovedli odhadnout je už trapný. Hlavně že dovedou dokonale odhadnout nároky na sociální dávky. Že je nevarovali hrdinové z neziskovek!

Josef Soukal řekl(a)...
31. července 2015 v 18:46  

Zdeněk Sotolář to vystihl pregnantně a přesně.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.