Jiřina Janáčková: Co přinesla konference k integrační vyhlášce MŠMT ČR?

středa 24. června 2015 ·

Přijatá novela školského zákona stanoví s platností od 1. 9. 2016 pět stupňů podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a formuluje podpůrná opatření, která by měla být žákům poskytována bezplatně v běžné i speciální škole. Ředitele i učitele bude jistě zajímat, co je již z vyhlášky připraveno.


V pondělí 22. 6. 2015 proběhla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy celodenní konference k připravované „integrační“ vyhlášce s kuriózním názvem „Návrh vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.

První dojem z konference lze vyjádřit poměrně krátce a lapidárně. Byl to jedním slovem mazec. Účastníci byli hned na počátku jednání informováni o nutnosti zachovat pracovní materiál návrhu vyhlášky v tajnosti a udržet ho výhradně v „prostoru“ pracovní skupiny, a to v režimu přísně tajné a důvěrné, neboli under top secret and confidential matter oder unter streng geheim und vertraulich material, a aby vše kolem tvorby nové integrační vyhlášky účastníci uchovávali pouze na místě nepřístupném jiným nezasvěceným osobám! To asi aby do toho nikdo z odborné veřejnosti a učitelů ze škol příliš nekecal. Z průběhu jednání bylo zřejmé, že bude prosazována verze paní náměstkyně Jany Zapletalové, nikoli verze § 19 pana docenta Michalíka z ÚPOL, který byl hlavním nositelem projektu Systémová podpora inkluzívního vzdělávání v ČR. Ten také celý projednávaný návrh elegantně „vetoval“ s tím, že zásadní připomínky pošle účastníkům konference písemně. To po pondělním jednání nepochybně udělá i celá řada dalších účastníků konferenčního jednání. Většina přítomných byla kupodivu spíše z pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a z Agentury pro sociální začleňování. Pedagogickou obec zastupovali na jednání pouze pracovníci Pedagogické fakulty UP a Filosofické fakulty UK. Ředitele a učitele základních a středních škol aby na konferenci pohledal lupou. Nechyběli však zástupci neslyšících, nevidomých, ale i nadaných žáků.

V průběhu konference byl čten postupně každý paragraf a účastníci měli možnost jeho znění připomínkovat, leč jednání bylo po mnoha pokusech o diskuzi ukončeno u paragrafu 30 a dále nebylo o vyhlášce jednáno. Obdobně i přílohy návrhu vyhlášky nebyly z časových důvodů vůbec projednány. Některé připomínky byly pouze slovně akceptovány s tím, že budou v souvislostech dále projednány později. Je zřejmé, že hlavní tvůrkyní materiálu je paní náměstkyně NÚV Jana Zapletalová a její Melody boys & girls. Ta v současné době fakticky rozhoduje o tom, co a v jaké míře bude akceptováno a co nikoliv. Docent Michalík z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na konferenci vyslovil zásadní nesouhlas s předkládanou verzí návrhu vyhlášky, požaduje zastavení její tvorby a žádá o zásadní přepracování materiálu. Ustanovení § 16 a § 17, které jsou věnovány náplním činnosti PPP a SPC, prý budou projednávány mimo hlavní pracovní skupinu z důvodu složitosti a nejednoznačných výkladů. Termín nebyl stanoven a nikdo se ani nenamáhal informovat, kdo bude přizván. Problematika nadání a mimořádně nadaných žáka je údajně vnímána jako velmi složitá a s nejednoznačným výkladem a bude tedy rovněž projednávána mimo hlavní pracovní skupinu tvůrců vyhlášky.

Překvapením bylo, kolik lidí se tak říkajíc na konferenci vezlo a nijak nereagovalo i na jasné nesmysly obsažené v návrhu nové integrační vyhlášky, třeba na odkazy na neexistující paragrafy jiných vyhlášek, perlustraci a ověřování totožnosti rodičů a žáků v poradnách apod. Ale jsou to možná ti moudří, co si počkají na finální verzi, těžko říci. Celé jednání bylo korunováno závěrečným výrokem paní náměstkyně, že šéf pracovní skupiny pověřené přípravou vyhlášky, pan Schneider, byl před zahájením konference ráno odvolán. Účastníci se tedy rozešli s tím, že o nové integrační vyhlášce již příště budou jednat zase s někým novým, snad i zcela nanovo. Něco bylo údajně odkýváno a akceptováno, ale nikdo nedohlídá, jestli také skutečně zaznamenáno v zápisu z konferenčního jednání, který bude zanedlouho držet v rukou nový pracovník ministerstva školství pověřený tvorbou nové integrační vyhlášky.

Poněkud paradoxně vyzněla informace v závěru konference, že přestože práce na vyhlášce budou pokračovat počátkem nového školního roku, ministerstvo školství chce se vzděláváním ředitelů škol a školských zařízení, pedagogů a zřizovatelů škol začít podle nové vyhlášky hned v říjnu 2015. Bude tedy třeba, aby se všichni zúčastnění bleskově shodli na jedné verzi a přes noc se někteří přetavili ve zdatné lektory tak, aby vše mohli předat kolegům z terénu. Nová vyhláška by totiž měla nabýt účinnosti v září 2016. Vzdělávání je plánováno v každém kraji formou obdobných konferencí pro jednotlivé cílové skupiny odděleně. Prioritně budou vzděláváni ředitelé škol a školských zařízení, zřizovatelé a pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Z návrhu vyhlášky je zřejmé, že nejen prastará papírna ve Větřní, ale i všechna papírnictví v okolí inkluzívních škol budou slavit hody, protože inkluzi či integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude provázet vlna tsunami nejrůznějších formulářů (Plán pedagogické podpory, Potvrzení projednání a porozumění doporučení, Vzorové informované souhlasy rodičů s poskytnutím psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby, Doporučení ŠPZ), žádostí a suplik všeho druhu zasílaných na všechny strany o finanční dotace na nákup učebních pomůcek, přidělení asistenta pedagoga a hromadu dalších věcí, které budou s integrací dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nepochybně spojeny.


12 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. června 2015 v 7:56  

20 000,- pro autistu a 20 000,- pro sociálně slabé!!!!To si někdo dělá srandu,ne?

Školské poradenské zařízení - nesouhalsím s jeho složením:
1/ředitele chápu, rozhoduje a má pravomoci
2/výchovný poradce snad (poruchy chování, kariérové poradenství) ,toť vše.Pokud není speciální pedagog, nemá ani ponětí o dalších problematických dětech (autismus, mentální,sluchové....)
3/preventista - nesmysl
4/Speciální pedagog na celou školu? Zahlcen papírováním, takže na běžnou práci nezbývá ani vteřina.Navíc, jestli jsem dobře pochopila není nutný?
5/školní psycholog- opět může,ale nemusí být - hrozuné. Na druhou stranu, kde bychom je taky pobrali,že? Nedostatkové zboží s dlouhou frontou čekání na vyšetření.
Paskvil.
A jestli si někdo myslí, že pan Michalík se svou grupou by vymyslel něco inteligentnějšího,je mimo mísu.To oni vymysleli ty nádherné metodické příručky, které mají nahradit speciální pedagogy v praxi.Opravdu si myslí, že sešitek stačí?

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 10:40  

Obávám se, že nastává soumrak českéhé školství, a to nejen speciálního. Překvapil mne i pan prezident, od kterého jsem očekávala, že se postižených dětí zastane.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
24. června 2015 v 12:12  

A to představte, že rozumný rodič, až uvidí to divadlo na základce, jak tam má paní úča těch svých 30 rambošů a k tomu dva tři mentoše a mezi tím se mu pod rukama motají dva asistenti z pracáku, bude hodně rychle uvažovat o jiné škole, která se inkluzi nějakým způsobem pod vyhrůžkami ubrání, a na druhém stupni se pokusí o víceleté gymnázium.
Složení žáků takové inkludované školy si dovedeme asi všichni živě představit.
A to už jsem slyšel od inkluzátorů, že řešením je zrušení víceletých gymnázií. Opravdu, fakt, vážně.

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 13:47  

Domnívám se, že řešením inkluze určitě nebude rušení víceletých gymnázií, naopak bude přibývat škol, kam lze před inkluzí utéct, to znamená exkluzivních soukromých škol rozmanitých zřizovatelů,a to rozličné úrovně a různě drahých.
Děti s postižením ovšem budou mít smůlu, protože jejich rodiče nebývají tak solventní, aby je mohli dávat do placených škol.
Situaci mentálně postiženého dítěte v běžné škole si dovedu představit velice živě, mnoho let se problematikou mentální retardace zabývám a dost jsem toho už k tomuto tématu napsala.

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. června 2015 v 15:24  

Nebojte se.Gymply mají velmi silné lobby a je to hodně politická otázka. Proti praktickým školám je spousta neziskovek, většinou podivně navzájem propojených, které mají také silné lobby.
Uvidíme, jak to vše dopadne. pokud bude inkluze zavedena násilně,s pevně daným datem apod. bude to asi mazec .Důsledky spadnou na postižené děti a učitele. Děti budou mít smůlu, nebude o ně pečováno. Učitelům bude denodenně někdo omlacovat o hlavu, že to dělají špatně,další chudáci budou ředitelé ,budou na koberečku pořád.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
24. června 2015 v 18:39  

Já se nebojím. jen mě není jasné co vlastně chtějí inkluzionisti všechno zrušit. Speciální školy, Praktické školy, Oddborná učiliště, víceletá gymnázia... A co chtějí založit, to by nám neřekli????

Jana Karvaiová řekl(a)...
24. června 2015 v 19:17  

chteji zrusit prakticke skoly ,protoze do nich chodi Romove a to je spatne.ze do nich chodi i jine deti jim je sumak.

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 22:05  

Oni potřebují, aby Romové byli nevzdělaní a zaostalí, aby se na ně daly čerpat peníze z různých fondů.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. června 2015 v 22:35  

Tímto svérázným způsobem se dosáhne tak akorát toho, že nevzdělání a zaostalost prolne většinou nastupující generace.

Takže slovník cizích slov praví:
inkluze - nežádoucí přimísená částice, vměstek

Jak příznačné. Vměstek! Snad až zvukomalebné slůvko. Vůbec jsem jej neznal.
Z kolika asi tak dětí se časem stanou vměstci. Chmurná představa. Až skličující.
Pocitově mi přijde, že takový náměstek je nad tím vměstkem. Takový jako že nakvadrát.

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 23:01  

Co budeme dělat, až si nějaká neziskovka všimne toho, že 80% propadajících žáků na ZŠ jsou Romové? Bude si stěžovat do Bruselu a budeme muset přijmout nová opatření, abychom tomu zamezili?
Bojím se bojím o naše školství. Navrhuji vypráskat bičem všechny neziskovky a pijavice přisáté na státní rozpočet. Pak bude ve školství peněz dost.

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 23:18  

Ono bude úplně stačit, když nám zruší Přílohu, což se asi dá udělat administrativním opatřením. Z našich škol budou v ten moment školy bez obsahu!?

Jiri Janecek řekl(a)...
25. června 2015 v 8:16  

Myslim, ze jsou zeme, kde se nepropada...
Ono neuspech zaka je ale vzdy - podle rady odborniku na vzdelavani - vina ucitele. Skoda, ze na tento neuspech ucitele nepohlizi nikdo z tech odborniku podobne shovivave a neuvazuje o nejakych podpurnych opatrenich...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.