Jana Karvaiová: Inkluze

středa 24. června 2015 ·

V posledních měsících velmi často používané slovo, pokud jste něco četli o školství. Inkluze je vzdělávání všech dětí v hlavním vzdělávacím proudu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti.


S tímto je spojeno splnění určitých podmínek pro dobré zvládnutí takového úkolu.

Jedná se o plné finanční zajištění inkluze, zajištění znalostí pedagogů např. o různých typech postižení dětí, možnost mít ve třídě asistenta, nebo dokonce asistentů více. Mít dostatek pomůcek a školních potřeb. Je třeba, aby byl dostatek poradenských zařízení, která budou s učiteli konzultovat problémy a pomáhat jim.

Letos byl přijat nový školský zákon, který inkluzi tzv. podpořil. Jedná se o zavedení podpůrných opatření, která škola musí žákovi zajistit. S tím má být spojeno i financování těchto podpůrných opatření. Zatím vznikají prováděcí vyhlášky, jejichž obsah nikdo nezná. Bude zde nějaký „ceník“ výkonů a podpůrných opatření, aby škola měla opravdu nárok žádat o peníze a opravdu je dostala? Bude moci ředitel o peníze žádat kdykoli v průběhu školního roku (např. pokud se mu postižené dítě přistěhuje nebo bude v průběhu roku diagnostikováno nově)? Podle hrubých odhadů by inkluze měla stát několik miliard ročně navíc k současnému rozpočtu. Zatím se hovoří o financování z fondů EU. To ale není správné. Pokud chceme mít inkluzívní školství, musíme ho financovat plně z rozpočtu státu a fondy by měly zajišťovat nějaké nadstandardní služby. O jakémkoli navýšení rozpočtu kapitoly školství o několik miliard učitelé pochybují.

Podle některých novinových článků to vypadá, jakoby Česká republika byla zaostalá, co se inkluze týká. Přitom mnohé školy již dávno zapojují různé děti, aniž by pro to měly odpovídající podmínky a peníze. Většinou jde o děti tělesně postižené, děti s lehčími smyslovými vadami, děti cizinců či děti ze sociálně slabého prostředí. Někdy je to práce úspěšná, jindy není. O těch úspěšných se píše, o těch neúspěšných příliš ne nebo vůbec ne. I přesto za tuto snahu je třeba učitelům poděkovat. Jde ale o to, že k zvládnutí práce s postiženými dětmi často nestačí entuziasmus učitele, jeho dobrá vůle a snaha. Některé děti mají určitá specifická postižení, která vyžadují velmi odbornou péči. Tyto děti byly dříve vzdělávány speciálními pedagogy ve speciálních školách. Tak, jako existuje specializace pro předměty (učitel má tzv. aprobaci, např. matematika – fyzika), postižené děti učili vystudovaní odborníci – speciální pedagogové. Spektrum postižení je velmi široké. Často jde o velmi specifické problémy, kdy by neodborná práce a reedukace mohla dítě poškodit. Podle posledního scénáře ministerstva budou školám poskytnuty metodické příručky, ze kterých se běžní učitelé dozvědí, co je to např. dysfázie nebo strabismus. Někdo si asi myslí, že je možné po přečtení nějaké příručky učit dítě na úrovni stejné, jako to zvládá speciální pedagog po pětiletém studiu a letech práce. Trochu naivní pohled, nemyslíte? Ve školách mají být zřízena školská poradenská zařízení. Složení takového zařízení je – ředitel školy, výchovný poradce, preventista a speciální pedagog. Speciální pedagog má být jeden na 400 žáků. Co takový člověk dokáže s tolika žáky? Jakou funkci zde mají ostatní členové poradního sboru, kteří třeba vůbec nemají speciální pedagogiku? Kladu otázky a neumím na ně odpovědět. Zatím je speciální pedagog placen ze speciálního fondu, grantu. Jistotu má vždy tak na půl roku. Součástí tohoto poradenského zařízení by měl být i dětský psycholog. Např. v našem okrese je pouze jen jeden. Situace je zjevně pro inkluzi nepřipravená.

Nejhorší je situace u mentálně postižených žáků. Především lehce mentálně postižených. Tito žáci se v současnosti většinou vzdělávají v praktických školách. Je velký tlak tyto školy zrušit. Lehce mentálně postižené děti se vzdělávají podle upraveného vzdělávacího programu – RVP pro LMP. V současné době se pracuje na změně, nebo dokonce zrušení tohoto vzdělávacího programu. Někteří „experti“ (většinou jsou to lidé, kteří v životě s těmito žáky nepracovali), si myslí, že se mentálně postižení mohou vzdělávat podle běžného vzdělávacího plánu. Nerada používám podobné příměry, ale je to, jako kdybyste chtěli do půllitrové nádoby nalít litr tekutiny. Výsledek je nasnadě. Pro ty děti to bude znamenat každodenní frustraci způsobenou nepochopením mnohého, co od učitele uslyší. Nezvládne vysoké nároky na ně kladené a pravděpodobně se i stane terčem posměchu ostatních dětí. O tom se mohli přesvědčit mnozí žáci, kteří do běžné školy již chodili a poté byli na základě vyšetření a doporučení odesláni do praktické školy. Zde se většina těch dětí konečně dočká úspěchu.

Ohledně praktických škol se v tisku a dalších médiích šíří mnoho lží. Jednou z nejčastějších je, že žáci mohou být velmi jednoduše do tohoto typu školy zařazeni. Opak je pravdou. Žák je teprve po určité době „neprospívání“ doporučen k návštěvě pedagogicko-psychologické poradny. Zde je podroben velmi pečlivému testování v oblasti speciální pedagogiky a psychologie. K tomuto jsou využívány standardizované testy. Podle výsledků je dítě navrženo (nebo taky nenavrženo) na změnu vzdělávacího programu. Poté jsou s výsledky seznámeni rodiče. Jestliže rodiče nesouhlasí, nemůže být dítě přeřazeno. Takže ho nelze odeslat jen na popud školy nebo poradny. Další lží bývá, že tyto děti nemají žádnou další možnost se vzdělat a připravit se na povolání. Existuje síť speciálních učilišť s rozmanitou škálou učebních oborů. Ano, možnosti pro tyto děti jsou omezené, ale je to dáno jejich hendikepem a ne nějakou diskriminací. Každý z nás přece nemůže být špičkovým lékařem nebo malířem. To chápeme. Mentálně postižený těžko může zvládat maturitu, nebo dokonce vysokou školu. Jeho rozumové a kognitivní schopnosti jsou omezené a nelze je žádnou metodou pedagogickou zcela vylepšit nebo zcela napravit. Lidově řečeno, mohou se naučit pouze to, co je schopen pojmout jejich mozek.

Kdo a proč tyto lži šíří? Ti, kteří chtějí inkluzi zavést za každou cenu, aby byli chváleni EU nebo aby si nasbírali politické body. Osud mnoha dětí jim je lhostejný. Vše se po nějakém neúspěchu svede na neschopné učitele, kteří údajně inkluzi nezvládli.

Již dnes se začíná šířit odpor vůči takto pojaté inkluzi. Inkluzi zcela nepřipravené. Protestují rodiče, učitelé, ředitelé. Zatím to vypadá, že jejich názor nikoho nezajímá. Popřípadě jsou odsuzováni za segregační myšlení. Život ale není jen černý a bílý. Život je pestrý a nelze všechny „nacpat“ do jedné škatulky. Nechápu, proč naše školství nezůstane demokratické. Tedy, proč si sami rodiče nebudou moci vybrat, zda chtějí, aby jejich dítě chodilo do školy speciální nebo do školy běžné. Poté, co se síť speciálních škol scvrkne na minimum, tuto možnost mít skoro nebudou. Pokud se argumentuje vyspělými státy, často se vypouští informace, že i v těchto státech jsou speciální školy nebo třídy pro děti zřizované při běžných školách. A to ve většině evropských států a také v USA i Kanadě.

Převzato z webu Učitelského profesního sdružení.

14 komentářů:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
24. června 2015 v 7:41  

Paní Karvalová, napsala jste to přesně, jak to je. Násilná a nepřipravená inkluze je přesně to, co teď potřebujeme, aby se naše základní školství dostalo hezky pěkně do kytek.
Tělesně postižené děti ve Speckách nikdy nebyly a nebudou. Jsou totiž zcela běžně dávno v normálních školách. Výjimkou jsou například děti hluché nebo slepé, z nichž některí navštěvují školy k tomu určené. To však nejsou běžné Specky.
Inkluzivní nány šíří nesmysly a lži. Proč to dělají je zcela zřejmé Proto, že různí jestřábové, kteří kolem škol obletují, cítí v inkluzi velké peníze, z nichž si chtějí namastit kapsu. Proto tyto lži a nesmysly prostřednictvím různých "aktivistek" šíří.
Jejich síla je zřejmě tak velká, že dokázali i vyměnit ministra školství. Nebo si opravdu myslíte, že nikým nevysvětlitelná náhlá změna byla jen nějaká politická taškařice? pan chládek byl proti inkluzivními názory znám. Sám uvádí, kolik chapadel na sání peněz se mu podařilo useknout. A najednou tam zcela náhodou je umístěna paní Valachová, známá především svým bojem proti segregaci a podporou Inkluze za každou cenu. Ptám se opakovaně? Kdo vlastně řídí tuto zemi???

jir řekl(a)...
24. června 2015 v 17:58  

M.A.F.I.E. nebo blbci.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
24. června 2015 v 19:26  

Přikláněl bych se k tomu druhému.

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 21:14  

Jako učitel SpZŠ se cítím jako námořník rybářské bárky, kterou již roky torpéduje US Navy v podobě různých neziskovek. Když jsem se již smířil s tím, že speciální školství jde ke dnu, chystám se přestoupit do záchranného člunu v podobě ZŠ. Tuto záchranu nám speciálním pedagogům prý posílá ministerstvo školství. Když se ale podívám pozorně na to, co toto ministerstvo chystá, jasně vidím na boku českého školství nápis Titanik.

Unknown řekl(a)...
24. června 2015 v 21:57  

Ta prognóza je vysoce pravděpodobná. Co s tím uděláme?

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. června 2015 v 22:01  

M.A.F.I.E. nebo blbci.

V mém vidění světa jsou lidé, kteří vystavují děti všelijakému šarlatánskému experimentování, zločinci. Jednoho dne mi dá historie zase za pravdu. Jak jinak...

poste.restante řekl(a)...
25. června 2015 v 0:15  

Je načase se OZVAT a to HODNĚ NAHLAS.
Dokázaly by třeba speciální školy zorganizovat stávku?
Nebo aspoň stávkovou pohotovost?
Dokázaly by je podpořit i běžné základky?
Obávám se, že ničím menším se nikdo zabývat nebude.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. června 2015 v 0:29  

Dokázaly by třeba speciální školy zorganizovat stávku?

Řekl bych, že něco jako přerušení práce těmto školám zcela cíleně organizuje samo ministerstvo v rámci konečného včlenění vyloučených vměstků.

Unknown řekl(a)...
25. června 2015 v 9:14  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Unknown řekl(a)...
25. června 2015 v 9:16  

Speciální pedagogové zorganizovali podpisovou akci, kde získali 70 000 vlastnoručních podpisů učitelů speciálních i nespeciálních škol, rodičů postižených dětí i širší veřejnosti. Na MŠMT ji odevzdali krátce před odvoláním ministra Chládka.Co se s ní stalo dál, to nevím .?

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. června 2015 v 9:59  

Na MŠMT ji odevzdali krátce před odvoláním ministra

Takže... skartováno?

poste.restante řekl(a)...
25. června 2015 v 13:26  

Na podpisovou akci se Vám každý vykašle.
Ve zprávách na Nově těch 70 000 podpisů spláchne tiskový mluvčí MŠMT jednou trapnou větou o učitelích, kteří si chtějí ohlídat především vlastní pohodlí a teplá místečka, navzdory světově uznávaným poznatkům moderní pedagogiky a jednoznačně pozitivním zkušenostem z Finska.
Což vzápětí odborně potvrdí odborný mluvčí odborného EDUINu.
A během půldruhaminutového šotu je vymalováno.

Je potřeba prokopnout něčí dveře nebo rovnou zadnici.

Unknown řekl(a)...
25. června 2015 v 20:27  

Zeptala jsem se:
Petice byla předána 28. 5. – tedy bude to měsíc - a tak ASP čeká, zda nedorazí reakce. Na petici není povinnost reagovat – ale u nás je zavedeno, že je reakce uplatňována. Pakliže nedorazí, bude se zasílat dopis ministryni.

Unknown řekl(a)...
7. září 2015 v 12:10  

Myslím si, že je hlavně důležité informace o inkluzi šířit. Spousta obyčejných lidí a mnohdy i pedagogů neví co to znamená.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.