Hana Kroupová: Stanovisko projektu SPIV k návrhu novely vyhlášky

pátek 26. června 2015 ·

Přijetí § 16 novely školského zákona logicky zvýšilo zájem pedagogické veřejnosti o praktické otázky spojené s uvažovaným modelem vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nově tedy i s potřebou podpůrných opatření.


Možná nejvíce očekávaným výstupem současnosti je podoba prováděcí normy k novele zákona. Zástupci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání se zúčastnili pracovního setkání na MŠMT dne 22. 6. 2015. Před jednáním jsme, tak jako jiní účastníci, poprvé obdrželi souhrnný text návrhu vyhlášky, který na tomto místě publikovala ve svém příspěvku paní Jiřina Janáčková.

Každý z účastníků má právo na svůj pohled na průběh a výsledky tohoto jednání. Za tým řešitelů projektu SPIV bychom chtěli zdůraznit několik, z našeho pohledu dlouhodobě proponovaných faktů, které však zřejmě bude potřebné opakovat „donekonečna“:

  1. Novela školského zákona - §16 je z našeho pohledu krokem správným směrem. Kam? K plné integraci a totální inkluzi? K zániku speciálních škol? Ani jedno ani druhé. Je správným krokem k řešení vzdělávacích potřeb větší poloviny žáků se SVP, kteří již nyní jsou vzděláváni ve školách hlavního vzdělávacího proudu. To je prostě realita, kterou zákon pouze potvrzuje.
  2. Školy samostatně určené pro žáky se zdravotním postižením mají a budou mít ve vzdělávací soustavě své místo. V některých případech a situacích jsou nenahraditelné. Česká republika však není natolik bohatou zemí, aby mohla „vydržovat“ hustou síť všech druhů speciálních škol pro žáky s poruchou autistického spektra, sluchovým, tělesným, řečovým, zrakovým či všemi možnými druhy kombinovaného postižení například v každé obci s rozšířenou působností, tak aby bylo naplněno právo dítěte na vzdělávání ve spádové škole.
  3. Realita už je mnoho let jiná. Tito žáci jsou v běžných školách, prostě proto, že je tam rodiče zapsali. Úkolem všech pedagogických pracovníků, speciálních pedagogů zvláště, je poskytnout podporu dítěti tam, kde se vzdělává. Tyto skutečnosti můžeme nalézt v platném školském zákoně a jeho novela to jen znovu potvrzuje.
  4. Učitelé běžných škol předvádějí de facto heroický výkon – více než 75% z nich nemá příslušné vzdělání – a přesto, s většími či menšími úspěchy a problémy, vzdělávání těchto žáků zajišťují.

    Dosud však neobdrželi potřebnou míru podpory – personální vybavení, vzdělávání „na míru“, metodickou podporu atd.
  5. Celá diskuse o podpůrných opatřeních je hodně ovlivněna probíhajícím jednáním o zrušení samostatné přílohy RVP ZV – LMP. Přesněji – její transformaci do těla samotného RVP ZV. Novela školského zákona nemá příčinnou souvislost se změnami vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Z našeho pohledu platí stále teze, kterou jsme vyslovili výše: žáci musí dostat podporu ve škole, v níž jsou zapsaní a vzdělávaní. Nic více a nic méně.

Text vyhlášky, který se projednával v pondělí, podle názoru našeho týmu nezaručuje potřebnou, cílenou a odstupňovanou podporu žákům, kteří ji potřebují a v předloženém znění nezajišťuje ani dostatečnou podporu učitelů a škol. (K textu vyhlášky jsme vydali samostatné prohlášení – je dostupné ZDE).

Chtěli bychom vyzvat pedagogickou veřejnost, speciální pedagogy působící na běžných i speciálních školách k věcné diskusi nad potřebami žáků. Zveme všechny zájemce na internetový portál našeho projektu www.inkluze.upol.cz, kde nejpozději v červenci budou zavěšeny všechny výstupy, zejména očekávaný Katalog podpůrných opatření (ten bude i v samostatné elektronické verzi na doméně www.katalogPO.cz), Standard práce asistenta pedagoga, série metodik práce asistenta pedagoga při poskytování podpůrných opatření. Další výstupy tvoří řada zpráv, analýz a výzkumných šetření, z nichž některá přinášejí velmi zajímavá a překvapivá zjištění.

Hezké prázdniny přeje všem pedagogům a dětem tým řešitelů projektu SPIV.Mgr. Hana Kroupová, koordinátorka klíčových aktivit

5 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. června 2015 v 13:43  

A já se ptám:
Jak je možné, že ředitelé škol jsou často již dnes informováni, že nemá smysl usilovat o převedení žáků do jiného vzdělávacího programu (především pro LMP) a že tito žáci budou v budoucnu zůstávat na základních školách a bude jim stačit vypracovat jakýsi IVP? Tento fakt je jasným signálem pro zánik praktických škol.Nebo jsem na hlavu padlá a vidím věci černě?

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
26. června 2015 v 19:49  

"Česká republika však není natolik bohatou zemí, aby mohla „vydržovat“ hustou síť všech druhů speciálních škol..."

Toto je klíčová věta. Inkluzivní vzdělávací soustava je při zachování stejné úrovně podpory žáků mnohem dražší než současná selektivní soustava, proto ve skutečnosti o žádnou inkluzi nejde. Jde jen a jen o to, jak na školství a na postižených a chudých ještě víc ušetřit. Realistická koncepce inkluze by se už teď musela promítnout do rozpočtové kapitoly školství v řádu desítek miliard korun. Místo toho na školství vydáváme stále a vytrvale dvě třetiny průměru vyspělých zemí. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly inkluzivistických nadšenců. Vy nadšenci s ušlechtilými úmysly, vy si vážně myslíte, že nějací politici ty desítky miliard navíc, které by to muselo stát, opravdu těm školám dají? Když ti samí politici na školství dvacet pět let kašlou?

Pavel PEŠAT řekl(a)...
26. června 2015 v 23:41  

Ten argument s hustou sítí asi není v pořádku. Kdyby bylo levnější poskytovat kvalitní ošetření pacientům v obvodním zdravotním středisku, tak bychom mohli plošně zrušit hustou síť nemocnic. Kvalitní péče o vzdělání vyžadující speciální postupy není nic tak zásadně odlišného.
Důležitější je, aby se v těch specializovaných školách vzdělávaly opravdu jen ty děti, které to potřebují a které v těch školách dosahují lepších výsledků než ve školách jiných. To, že se systém cestou nejmenšího odporu vyvinul do stavu, že u specifické skupiny dětí máme výskyt LMP opravňující k zařazení do praktické školy řádově vyšší než odpovídá standardní mentálního postižení v populaci, to je fatální chyba, ale není to chyba ani běžných škol a učitelů, ani chyba škol praktických a speciálních pedagogů v nich.

Unknown řekl(a)...
27. června 2015 v 9:16  

Ad 1 "Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly inkluzivistických nadšenců. Vy nadšenci s ušlechtilými úmysly, vy si vážně myslíte, že nějací politici ty desítky miliard navíc, které by to muselo stát, opravdu těm školám dají?"

Já osobně neznám žádného inkluzistu s ušlechtilými úmysly.

Ad 2 "To, že se systém cestou nejmenšího odporu vyvinul do stavu, že u specifické skupiny dětí máme výskyt LMP opravňující k zařazení do praktické školy řádově vyšší než odpovídá standardní mentálního postižení v populaci, to je fatální chyba."

Ono to bylo právě opačně, do zvláštních ( nyní základních praktických) školy byli vždycky zařazováni žáci, kteří nebyli z jakýchkoliv důvodů schopni zvládat vzdělávací program základní školy. Teprve nedávno byly tyto školy označeny jako školy pro žáky s lehkým mentálním postižením, čímž jejich žáci získali nálepku mentálně postižených.

Slávina řekl(a)...
27. června 2015 v 16:57  

Milá paní Karvaiová ,
poradny už neposílají děti do základní školy praktické mnoho let !!! Údajně mají metodický pokyn ? Děti zůstávají na ZŠ s IVP .
Mám bohužel možnost tuto tragikomedii sledovat v širší rodině!
Je to hrůza pro dítě: nic neumí / je v 8. třídě/, žádné pracovní návyky pro učební obor , sotva zvládne násobilku. Ve třídě se cítí velmi špatně,děti ho ignorují , učitelě přehlížejí - je to práce navíc . IVP nekvalitní a nikdo ho nekontroluje.. Oč líp by bylo dítěti ve třídě, kde by mohl aspoň občas zažít úspěch.
A takových dětí bude víc . Tento žák má sice starostlivé rodiče respektující doporučeni školy, to je možná chyba!!

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.