Přečtěte si: Proč pedagogické fakulty nepřipravují kvalitní učitele

středa 20. května 2015 ·

Nevím, kdo jste si vyzkoušel jít po studiu na pedagogické nebo filozofické fakultě učit. Já ano. Je to peklo. Ne proto, že by děti byly zlé nebo hloupé, ale proto, že fakulty na výkon tohoto povolání připraví jen málo nebo vlastně téměř vůbec. Osobně to považuji za jeden z klíčových důvodů, proč naše školství nefunguje. Jen pro pořádek dodávám, že tento příspěvek nemá kritizovat učitele. Jejich práce je stresující, náročná a špatně ohodnocená. Vážím si proto všech, kteří se přes špatnou startovní pozici a podmínky ve vzdělávacím systému dopracují k opravdovému pedagogickému mistrovství. Děje se tak však spíše navzdory než díky jejich vzdělávání. Proč tedy fakulty neprodukují, podle mého názoru, dobré učitele?


Z článku Lukáše Šlehofera na blogu Scio v RESPEKT.cz vybíráme:

Fakulty kladou příliš velký důraz na teoretické znalosti. To má jistě své opodstatnění. Problém však tkví v tom, že když už fakulty vyučují didaktiku, pedagogiku, psychologii, tak je vykládají jen jako teorie a nedělají druhý krok, a to sice nevedou studenty k aplikaci. Mám tím na mysli třeba to, že naučí studenty teorie osobnosti, ale už je nevedou k tomu, aby o nich přemýšleli a nějak tyto znalosti aplikovali do výuky. Kdysi jsem se učil o pedagogickém konstruktivismu (vyučující děti spíše provádí, vychází z toho, co znají). Je to skvělá myšlenka. Celou školu mi však nikdo neukázal, jak takovou věc dělat prakticky. K tomu mi pomohly až kurzy programu Čtením psaním ke kritickému myšlení.

Na fakultách chybí alespoň část vyučujících, která by souběžně učila na školách. Opět nechci rozporovat důležitost odborníků na určitý obor, jistě mají na fakultách své neoddiskutovatelné místo. Na druhou stranu je špatné, když většina vyučujících nemá praktickou zkušenost s výukou. Děti pak znají v lepším případě ze svých rodin, v horším z výzkumů a v nejhorším vůbec. Proto často učí věci, které jsou ve výuce naprosto nepoužitelné.

29 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. května 2015 v 21:46  

Kdysi jeden řekl: "Na té škole mne nic nenaučili."
A tenkrát mu řekli druzí: "TY jsi se tam, blbe, nic nenaučil."
Otázka nezní: "Proč pedf nepřipravují kvalitní učitele?"
Otázka zní: "Proč se učitelé nepřipravují kvalitně."

Lukáš Šlehofer tedy napsal zřejmě na přání Ondřeje Šteffla celý článek o tom, co mohl říci jednou větou:
"Byl jsem prve k dětem nepatřící trdlo."

Unknown řekl(a)...
20. května 2015 v 22:06  

Ten, kdo se na pedagogické fakultě vůbec nic nenaučil, alespoň může pracovat pro Scio :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...
20. května 2015 v 23:06  

Obdivuhodné je, že v té mizérii vydržel celých pět let.
Snad nějaké odškodné by to zasloužilo. Vypadá to, že Lukáši Šlehoferovi bylo upřeno kvalitní vzdělávání, což slabší nátury poznamenává na celý život.

Unknown řekl(a)...
21. května 2015 v 6:33  

Vážení diskutující. Opravdu je jediným prohřeškem autora, že si dovolil pracovat ve firmě SCIO. Prosím buďte konkrétní a který z jeho bodů není alespoň z části pravdivý? Argumentujte logicky, ne zesměšňováním.
Mám z Vašich vyjádření pocit, že ten kdo pracuje pro SCIO má automaticky cejch a v žádném případě nikdy nemůže mít pravdu.

Jana Karvaiová řekl(a)...
21. května 2015 v 6:50  

Školu jsem dokončila v roce 1987.Bylo na nás, jak aktivně jsem se na seminářích dožadovali diskusí,rozborů.Jak provokativně jsme se ptali. Náš kruh se sešel v dobrém složení - někdy jsme vyučujícím až lezli na nervy neustálými dotazy na praxi,na problémy. Několik z nás zažilo, že jsme se po gymplu hned na školu nedostali.Proto jsme šli učit jako elévové do různých škol )za sociku jsi nemohl jen tak nedělat a prodloužit si volno po škole). I to mi pomohlo, že jsem poznala problémy, které ve škole jsou a potom jsem se na ně na VŠ ptala. Byli učitelé, kteří byli hodně odtrženi od reality a byli ti,co prošli školami a věděli, o čem mluví. Praxe bylo dost.Jenže stejně je něco jiného cvičná praxe a potom tvrdá realita.
Po škole jsem nastoupila na do školy a existovala role "uvádějící učitel". Nechápu, proč to bylo zrušeno. Dnes se sice chystá MENTOR,ale je blbost,že se ti učitelé (léta učící) zase budou muset plahočit po školeních (docela dlouhých). Tenkrát zkušené kantorky a kantoři prostě předávali to,co se jim osvědčilo.Bez školení, bez papírů. Mně to pomohlo hodně.

Simona CARCY řekl(a)...
21. května 2015 v 7:28  

To Nádvorník: Holt sklízíte plody vytrvalé práce Scio a dalších souvěrců, kteří první přišli s tezemi, že kdo pracuje pro Cermat, má automaticky cejch a v žádném případě nikdy nemůže mít pravdu. A že máme tu svobodu i hloupých názorů, tak Vy se teď divíte, jak je to možné. Snad to byl soudruh Zápotocký, kdo řekl: kdo seje vítr, sklízí bouři. Takže se ještě můžete těšit na pořádnou klimatickou změnu!

Vaclav Nadvornik řekl(a)...
21. května 2015 v 8:14  

To SImona CARCY:
NIjak nezpochybňuji svobodu názoru, ale jen to byl apel na diskutující, zda by nebylo lepší rozporovat nepravdy a argumentovat jinak, než tím, že je autor ze SCIA.
Mám totiž jeden sen,
na České škole vyjde článek ze SCIA, nebo z MŠMT a bude všemi diskutujícími pochválen. Pytlík, Adamová, CARCY, Tajný, Karvaiová, Štefl, L, já a další se prostě shodneme. Myslíte, že takový článek je reálný?
:-)
PS. Těším se na klimatickou změnu

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. května 2015 v 8:19  

Argumentujte logicky, ne zesměšňováním.

Prosím?

Tajný Učitel řekl(a)...
21. května 2015 v 9:00  

Pravda!!! Že, Pedfak alma mater stojí za děravou bačkoru, jsem slyšel z úst desítek absolventů, kteří tráví první desetiletí své kariéry ve škole (pokud vydrží) procesem "odpedfakování", t.j radikální transformace myšlení a přístupu od naučených teorií k praktickému a fungujícímu. Je typické, že zdejší diskutéři opět vůbec nereagují na fakta v článku, nýbrž na osobu autora.

Naneštěstí, povolaní se dohodli, že pouze absolventi těchto pseudovysokých škol, mohou být vpuštěni mezi děti, čímž chytře zajistili dlouhodobě ztíženou pozici nových učitelů při výkonu povolání. ČEST výjimkám.

Unknown řekl(a)...
21. května 2015 v 9:06  

Na jak početném vzorku pedagogických fakult autor tento jev zkoumal?
Jaká si stanovil kritéria a jaké používal metody zkoumání?

Jiri Janecek řekl(a)...
21. května 2015 v 9:38  

Onehdy tu byl rozhovor s reditelkou ZS, ktery se jmenoval nejak jako "Dulezite je, aby ucitel bych motivovany, didaktiku jej doucime". Takze asi tak... Nechci teda nikomu cokoli podsouvat, ale myslim, ze existuji lide, kteri volali "bingo" pod rozhovorem s onou reditelkou a zaroven nadesene souhlasi i s postojem pana Slehofera...

Osobne si myslim, ze kdyby treba pedagogickych fakult byla polovina a na tom zbytku studovala polovina lidi, tak mame absolventu furt dost a dik lepsimu pomeru poctu vyucujicich a studentu by to mohlo byt lepsi (vzdor vyzkumum prof. Hanusheka). Ty tri ctvrtiny vyhozenych bych prirozene nahnal na ucnak...

Tajný Učitel řekl(a)...
21. května 2015 v 9:38  

Není tady NĚKDO z Pedf, aby nařčení lehce a s přehledem vyvrátil?

Josef Krátký řekl(a)...
21. května 2015 v 10:56  

Výuka metodik je bohužel dlouhodobou slabinou přípravy budoucích učitelů. V optimistických letech po listopadu 1989 se uvažovalo o tom, že každá PdF bude mít svou fakultní školu, po vzoru fakultních nemocnic, na níž budou vyučovat i ti pedagogové, kteří přednášejí metodikty. Bohužel - nestalo se tak.

V metodice jsme se dopodrobna seznamovali s teorií, typem cvičení atd., ale aby s námi někdo vzal do ruky učebnici a rozebral ji, chtěl po nás, abychom nalézali jednotlivé typy cvičení, přemýšleli, proč se po probráni nějaké látky objeví jistý typ svičení a úkolů atp., to se bohužel nestalo.

Když se dnes mezi metodiky objeví opravový praktitk, jenž vede studenty ke kompetencím, většinou jej vyštípají teoretikové, kteří nestáli 20 let za katedrou, protože tento praktik není dostatečným vědcem (nechi ale příliš zevšeobecňovat - leckde je situace lepší). Navíc - pokud se nepletu - za metodiku se v kafemlejnku zvaném RIV body nepřidělují, take proč se snažit o výzkum atd. Je to začarovaný kruh.

Jirka řekl(a)...
21. května 2015 v 16:09  

Není tady NĚKDO z Pedf, aby nařčení lehce a s přehledem vyvrátil?

Nevím proč lehce a s přehledem? Nejsem takový junák jako vy. Ale mohu se pokusit lopotně a po lopatě, jak zde činí již léta a opakovaně všichni, které pan Nádvorník jmenoval. Jen mne mrzí, že zatím nepatřím mezi ně.

Před týdnem se na mé hodině dějepisu byla podívat budoucí kolegyně, která si dodělává jako MgA. pedagogické vzdělání, aby mohla učit. Je u nás na praxi a chtěla vyzkoušet propojit dějepis s výtvarnou výchovou. Poznala třídu na své hodině a chtěla je poznat i na jiné.
Ve třídě se objevil někdo, koho zajímalo co, ale také, jak učím. Po hodinách v deváté třídě, kde mají od ledna doma papír, že jsou přijati a mají své jisté, jsem najednou metal didaktické i lidské kozelce a mám pocit, že i ohlas třídy byl větší než v jiných hodinách. Možná za tím byla jen obyčejná ješitnost – chtěl jsem se předvést. Cíle bylo dosaženo, většina byla spokojena, les rukou následoval po každé otázce a další se jen hrnuly.
Nemuseli jsme psát granty, škrtat docházku atd. Prostě a jednoduše jsme spolupracovali na společném díle. Děti je třeba k zájmu o věc vyprovokovat, protože samy nevědí, co chtějí. Od studenta vysoké školy, kterou si sám svobodně vybral, bych očekával, že bude prudit a dožadovat se kvalitní výuky. Já to zřejmě naivně chci po žácích druhého stupně. A rád jim ukazuji v praxi, o kolik se zlepší můj výkon, když se přidají a hledají sami řešení problémů, kladou zapeklité otázky a chtějí mne nachytat na švestkách. Nobody is perfect!
Souhlasím s paní Karvaiovou, že kolegové mohou v začátcích i po celou dobu života ve škole hodně pomoci i velmi uškodit, ale to je život a ne každý si může vybírat, s kým bude učit. Spíš si myslím, že by student jakékoli fakulty měl být už taková osobnost, aby se nebál poctivě studovat a kritizovat nedostatky, které mu v tom brání. Šlo to hned po roce 1989, musí to jít i dnes. Studenti jsou spolutvůrci svého vzdělání. K hotovému přijdou leda v menze.

Eva Adamová řekl(a)...
21. května 2015 v 16:33  

Ono to není ani tak o tom, že by pedagogické fakulty nebyly schopné vychovat lidi, kteří se ve školství neztratí, jako o tom, že v určitých částech naší republiky čerství absolventi do školství nezamíří z důvodu platových podmínek a v jiných částech republiky zase není pro absolventy místo ani náhodou. A navíc je to o tom, jak už tady v jednou příspěvku zaznělo, že funkce uvádějícího učitele neexistuje a absolventi jsou vypuštěni do džungle našeho školství bez pomoci.

Nicka Pytlik řekl(a)...
21. května 2015 v 20:16  

Pokud se někdo po letech prostuduje až k získání absolutoria, a pak rozhlašuje, že ta škola 'stála za starou bačkoru', je prostý blb bez ohledu na to, jestli pravdu má, nebo nemá.
A kdo takovým blbstvím argumentuje, je blb snad ještě prostější.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
21. května 2015 v 21:43  

Paní Adamová, počkejme si, až v té džungli začnou řádit certifikovaní mentoři! Už se houfují...

Unknown řekl(a)...
21. května 2015 v 22:38  

1. kdo je kvalitní učitel?
2. kdo zjistil,že pdf nepřipravují kvalitní učitele?
3. pokud snad existují školy,které připravují nekvalitní absolventy,jak je možné,že existují?

Unknown řekl(a)...
21. května 2015 v 22:46  

náš pan řídící vždy říkal:
1.choďte do školy,ať se něco naučíte
2.i největšího pitomce lze naučit při vstupu do třídy sundat čepici,utřít si nos do rukávu a slušně pozdravit : pozrdav pánbů!
3.ikdybyste se přesto ve škole nic neanučili,mluvím k tobě pepíčku,tak doba vaší školní docházky bude pro většinu z vás to jediné pěkné období života na které budete rádi ku stáru vzpomínat!

Tajný Učitel řekl(a)...
22. května 2015 v 11:29  

"...pokud snad existují školy,které připravují nekvalitní absolventy,jak je možné,že existují?"

Ehm, jak je možné, že v českých spokojeně existuje rasizmus vůči Romům? Jak je možné, že některé školy vede kamarád zřizovatele? Jak je možné, že nevidomí žáci nemají nárok na hrazeného asistenta? Jak je možné, že česká republika nečerpala miliardy z EU fondů? Jak je možné, že některá výběrová řízení jsou "cinknutá"? Jak je možné, že mšmt vede bývalý politruk, jehož předchůdce byl bývalý vězeňský psycholog? Jak je možné, že Cermat odmítá poskytnout veřejnosti veřejně dostupné informace o maturitách?

Josef Krátký řekl(a)...
22. května 2015 v 13:37  

Inu, kolegáčku Tajňáčku, pokud by CERMAT poskytoval "veřejně dostupné informace o maturitách", pak by nosil dříví do lesa či sovy do Athén - veřejně dostupné informace již totiž veřejně dostupné jsou. To je překvápko, co?

Jirka řekl(a)...
22. května 2015 v 14:47  

rasizmus vůči Romům

Těžko býti rasistou, když přede mnou stojí člověk stejného plemene - europoidní. Mohu jen býti xenofobem a bát se projevů jiného etnika.
Stejně tak byl Hitler nacistou a Mussolini fašistou. Ale už naši předkové bojovali spíše proti fašismu, který je neohrožoval tolik jako německý nacismus.
Stejně je to jedno, protože se to nějak okecá, harmonizuje, chyba se nepřizná.
Neví někdo, co znamená – S poctivostí nejdál dojdeš?

Tajný Učitel řekl(a)...
22. května 2015 v 17:03  

Pane Jirko, můžeme se ztrácet v překladu a zamotat se do sémantických pavučin jemných nuancí termínů, což se zdá být oblíbenou strategií v mlžení, šmodrchání a odvádění pozornosti od podstatného.

Tajný Učitel řekl(a)...
22. května 2015 v 17:03  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jirka řekl(a)...
22. května 2015 v 22:15  

A což takhle nedělat novou revoluci, která smete vše a dokud nám zbývá trocha svobody, začít poctivě žít.
Poctivý student žádá po učitelích kvalitní výuku, tak jako poctivý učitel žádá po studentech kvalitní práci.
Kdo to za nás vyřeší? Pan prezident to nezvládá a Císař pán už není.
Nejtěžší bitvy se svádějí tam, kde se špatné věci dějí. Proč se student nevzepřel tomu šlendriánu? Co mu hrozilo? Proč nepodstoupil to riziko? Není tady odpověď na vaši otázku pane Tajný?
Co je podstatnějšího než poctivě žít a uchovat si čisté svědomí?

Nicka Pytlik řekl(a)...
22. května 2015 v 23:32  

Kdo to za nás vyřeší?

Ne, že za nás. Řešit to má ten, který to má v kompetenci a nese za to ze zákona odpovědnost.
Poctivé žáky přijímá a poctivost od svého pedagogického sboru vyžaduje.
To by ale musel začít u sebe!
Prý že s poctivostí nejdál dojdeš. To by tedy musela být prdel hodně daleko...

Jirka řekl(a)...
23. května 2015 v 13:20  

To by ale musel začít u sebe!

Ale já plně souhlasím! Jenom si neumím představit, že bych mohl kritizovat zlořád, kdybych byl stejný lempl a lehkoživka.
Pořád věřím, že vyrůstají lidé, kteří nebudou stahovat kalhoty v síni. Cituji letošního maturanta: "Přece si nenechám zkazit den, vždyť je to jen maturita!"

Promiňte Pytlíku, jistě jste na zahrádce a můžete okem pohladit své zahradní domky. Já se teď těším pohledem na nové obrubníky u záhonů. Stejně vím, že to nevzdáváte.

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. května 2015 v 20:42  

Stejně vím, že to nevzdáváte.

Pššššššššššššššššššt!

Jirka řekl(a)...
25. května 2015 v 10:08  

"protože Česko..."

To jsme si to zase nandali!
Ale co až se jaro zeptá...?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.