Josef Soukal: Mladá fronta Dnes znovu k maturitním slohům

čtvrtek 30. dubna 2015 ·

V pátek 24. dubna se deník Mladá fronta Dnes opět věnoval maturitním slohům a s nimi související tematice, tentokrát dokonce už na první straně, článkem nazvaným Školy u maturit nadržují slabým studentům. Na straně 3 pod titulkem Pozná dobrý sloh spíš učitel, nebo tabulka? čtenáři našli mimo jiné vyjádření ministra školství, ale také například maturantky z roku 2012. Na téže straně jsou umístěny příspěvky předsedy ASČ Josefa Soukala a členky SUČJL Veroniky Valíkové („Pro/ Proti“), a konečně na straně 12 vše „korunuje‟ komentář Tomáše Feřteka Chcete umět psát? Pište blog.


V souhrnu materiály opět nepůsobí vyváženě: Je mi např. záhadou, proč první odstavec článku Pozná dobrý sloh… začíná slovy „češtináři přiznávají, že státní maturitní slohovky nedávají studentům příliš prostoru ke kreativitě‟; mám za to, že třeba „někteří češtináři tvrdí…‟ by skutečnosti odpovídalo daleko více. V citacích odpůrců snah o objektivitu hodnocení najdeme tvrdošíjně opakované smyšlenky či polopravdy, kupř. V. Valíková vyjadřuje přání „v klidu učit studenty mluvit, číst knihy, psát osobité texty a přemýšlet v souvislostech‟, aniž by jakkoli byla schopna vysvětlit, co jí v tom dnes brání. Nechybí opravdové perly: „Rozdíly mezi hodnocením jejich a hodnocením Cermatu (někteří češtináři) přikládají i tomu, že lépe znají styl, ale i rukopis (sic!) studentů.
Protože vyjádření ASČ bylo redakcí kráceno – dodejme ovšem, že překročilo rozsah stanovený redaktorkou MfD – uvádíme ho níže tak, jak bylo odesláno.

Vzhledem k tomu, že se s redakcí MfD nepodařilo vyjednat odpovídající prostor pro polemickou reakci na komentář Tomáše Feřteka, publikujeme ji během prvního květnového týdne na našem webu.

Vyjádření předsedy ASČ:

K vašim otázkám:
…je maturita cestou, jak schopnost vyjadřovat se u studentů zlepšit?‟ – Zkouška má primárně jiné cíle než výuka. A co jiného v češtině ověřovat než vyjadřovací schopnosti?

máme mít na výběr tolik slohových útvarů?‟ – Je to výhoda především pro žáky odborných škol, kteří si mohou vybrat tzv. praktičtější útvar (zpráva, motivační dopis apod.); viz též např. příslušný RVP: (žák) „odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového…‟. Narozdíl od minulosti tento výběr zajišťuje, že se žák u maturity z hlediska útvaru „potká‟ s tím, v čem během výuky dosáhl dobrých či alespoň lepších výsledků – užší výběr ho poškozuje, neumožňuje mu prokázat jeho schopnosti.


Další odpovědi jsem zakomponoval do samostatného textu:
Nová maturita je z hlediska předmětu ČJL výrazným přínosem. V relativně krátkém čase se především jejím prostřednictvím podařilo výuku alespoň zčásti modernizovat tak, jak o tom snilo několik předchozích češtinářských generací. Snahu vrátit se k centrálnímu hodnocení chápu jako pokus o eliminování některých problémů, které s sebou přináší fakt, že prvek „státní‟ a „školní‟ není vždy v souladu.

Jak ukazují data Cermatu, ale i prostá empirie, školní hodnocení nedokáže zajistit jeden ze základních cílů maturitního hodnocení, totiž objektivitu. Ta vzniká jednak kvalitním souborem hodnotících kritérií, jednak sjednocením pohledu hodnotitelů (kalibrací).

Proč se snažit o objektivitu? Maturitní vysvědčení je certifikačním dokumentem, který by neměl záviset na subjektivním názoru a měl by mít svou vážnost už kvůli tomu, že má důsledky právní, ale také – a zejména – hodnotové a etické. Pokud jsou upozaděny, jak k tomu u nás došlo, trpí nejen maturita, ale především vzdělávání jako takové.

Je třeba snažit se co nejvíc objektivizovat hodnocení i tam, kde je to velmi obtížné; přijmeme-li tezi, že slohová práce se nedá hodnotit jinak než subjektivně, znamená to, že nejsme např. schopni efektivně sledovat studijní pokroky žáků, čímž popíráme samotný smysl vzdělávání. Osobní přístup učitele k žákovi je při výuce nezastupitelný, nemůže ovšem znamenat, že při certifikační zkoušce bude hodnotitel oceňovat třeba to, jaké úsilí žák do studia vložil, a nikoli to, zda jeho znalosti jsou dostatečné.
Kritéria hodnocení písemné práce jsou odvozena od vcelku jednoduchých, i pro laika snadno pochopitelných požadavků na písemný projev žáků, žádné z nich nevzniklo „od stolu‟. Tvrzení, že kritérium „vytvoření textu podle zadaných kritérií‟ se míjí s realitou a že žáky nemístně omezuje, jsou nepravdivá; odhlédneme-li od čistě osobní, soukromé sféry, valná většina textů, které v životě vytváříme, se musí držet zadaného tématu a respektovat komunikační situaci. Koneckonců data ukazují, že právě v tomto kritériu se hodnotitelé ze škol a hodnotitelé z Cermatu shodují (což se jinak stávalo jen výjimečně).

Hodnotící kritéria (označení „tabulky‟ je zavádějící) nejsou uplatňována mechanicky, každý prvek slohové práce se hodnotí z hlediska funkčnosti. Nelze se tedy např. „nadřít‟ formální znaky úvahy a za jejich pomoci napsat obsahový blábol – taková práce při hodnocení propadne. Na druhé straně hodnotící kritéria neomezují kreativitu (u těch útvarů, kde je nmístě); když nic jiného, dokládají to vynikající maturitní práce vzniknuvší v předchozích letech. Žádnému „Balzakovi‟ nesložení zkoušky nehrozí – ledaže by si nebalzakovsky hloupě zvolil zadání, jež by nezvládl a v němž by jeho kreativita nebyla v souladu s požadavkem funkčnosti.

Znovuzavedení centrálního hodnocení je tedy logický krok. Upozorňujeme ovšem, že by ho měla provázet hluboká reflexe dosavadních zkušeností s hodnocením a že není proveditelný bez nezbytného ekonomického zajištění.

Převzato z webu Asociace středoškolských češtinářů

2 komentářů:

Karel Lippmann řekl(a)...
3. května 2015 v 7:42  

Vážení češtináři, vaším prvořadým úkolem, o jehož splnění se postará CERMAT v úzké součinnosti s ASČ, je produkce instantní funkčnosti. Nějakého "Balzaka" či podobné humanoidy musíte odsunout na okraj zájmu, abyste vyhověli neúprosnému tlaku doby. Váš "zdravý rozum" je proto zapotřebí "kalibrovat" a "rekalibrovat" (terminologii jsem si vypůjčil z článku J. Kostečky v UN 14/2015) a následně certifikovat. Díky za každý nový certifikát, nový kariérní řád vaši píli jistě náležitě ocení.

Josef Krátký řekl(a)...
3. května 2015 v 9:51  

A něco konkrétního, resp. k meritu textu by, pane kolego, nebylo? Článek se vztahuje k hodnocení maturitních slohů, ne k literatuře ani k obecné koncepci vzdělávání. Navíc žádné odsunování Balzaca či kohokoliv jiného na okraj dnes nikdo nepožaduje, ani "tlak doby", zde zkrátka a dobře nepíšete pravdu, což je smutné, obzvlášť u člověka, který velmi často ve svých příspěvcích argumentuje filosofickými pojmy. Platí přece, že co máte v ŠVP, to učíte. Pokud jste jej postavili na RVP, pak nemůže nastat problém, protože společná část maturitní zkoušky ověřuje jen to, co je v RVP.
Poněkud přiboudle také působí Vaše propojování ASČ s CERMATem - asociace má od začátku své stanovy a jimi se řídí, lhostejno, co činí CERMAT.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.