Přečtěte si: Pohled z praxe. Zvláštnímu školství vládnou diletanti

středa 25. března 2015 ·

Stále se diskutuje o existenci základních škol praktických (ZŠP), o problematické inkluzi a integraci, o diskriminaci tzv. zdravých romských žáků, o rozsudku ze Štrasburku z roku 2007, který diskriminaci na základě nepravdivého podání potvrdil, o pláči a smutku romských žáků, kteří stále trpí onou diskriminací v přístupu ke vzdělání, tak rádi by se vzdělávali v hlavním vzdělávacím proudu a pokračovali pak na středních a vysokých školách.


Z článku speciálního pedagoga Ivo Havránka v Lidovky.cz vybíráme:

Objevují se falešně prezentované teze:

Romští žáci jsou neoprávněně vřazováni do základních praktických škol.

Do ZŠP jsou vřazováni, protože tam patří. Tyto školy jsou pro romské žáky velikým dobrodiním a pomocí, stejně jako jsou pro slabozraké brýle nebo pro nedoslýchavé naslouchátka. V základní škole nestačili tempu a rozsahu učiva a propadali. Učivo nezvládali ani s podpůrnými a nápravnými opatřeními, proto byli základní školou navrženi, Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně pedagogickým centrem (SPC) nebo jiným poradenským zařízením doporučeni a po souhlasu rodičů převedeni do ZŠP.

Jestliže rodič s převedením nesouhlasí a nepodepíše informovaný souhlas, jeho dítě se do ZŠP nikdy nedostane, bude dále vzděláváno na základní škole – a to i v případě, že dítě trvale neprospívá. Rodič má právo svobodné volby. Toto pravidlo platilo vždy. Takže není a nikdy nebyl žádný důvod ke stížnostem typu „dítě bylo neoprávněně zařazeno do ZŠP“.

24 komentářů:

Milan Keršláger řekl(a)...
25. března 2015 v 12:31  

Největší problém vidím v tom, že se neposkytuje žákům zvláštních škol nadstandardní podpora pro vzdělání na učilištích, kde mnozí prostě "propadnou/vypadnou/neukončí", protože s nimi už nikdo nepracuje. Pokud by takový systém existoval, mohli bychom mít méně nezaměstnaných, což by se podle mne státu vyplatilo. A zároveň by se odstranila možnost výtek z Bruselu.

Jirka řekl(a)...
25. března 2015 v 14:43  

Hlavně ať se to neřeší nějakým grantem, který se s velkou slávou zakončí a nechá žáky na holičkách. Rád bych tam nasměřoval část svých daní, aby naše dlouholetá práce nevycházela vniveč.
Že by si to ani ministr financí z praktickými zkušenostmi z byznysu neuměl spočítat?

Unknown řekl(a)...
25. března 2015 v 16:42  

O osudu základních škol praktických ( dříve zvláštních) skutečně rozhodují diletanti, kteří nejsou schopni pochopit ani tak jednoduchou věc, že žáci s mentální retardací nemohou zvládnout stejné učivo jako žáci nepostižení. V současné době se řeší zrušení Přílohy RVP pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, takže žáci s IQ kolem padesáti se budou učit podle normální základky.
Horkým tématem je,zda budou mít povinně i druhý cizí jazyk, nebo si vystačí s angličtinou.

Unknown řekl(a)...
25. března 2015 v 16:43  

"Největší problém vidím v tom, že se neposkytuje žákům zvláštních škol nadstandardní podpora pro vzdělání na učilištích."

Co je či není podle vás nadstandarní péče?

Absolventi ZŠP, ale i žáci, kteří nedokončí povinnou školní docházku 9. ročníkem, mají možnost absolvovat řadu, poměrně solidních učebích oborů E. Kromě toho v rámci své profesní přípravy jsou u těchto žáků uplatňována podpůrná a vyrovnávací opatření, která jsou součástí individuálního vzdělávací plánu.

Jakou jinou nadstandardní podporu máte na mysli?

Jana Karvaiová řekl(a)...
25. března 2015 v 17:28  

Paní CatCatherine,můžete mi říci, odkud čerpáte informaci o zrušení RVP pro LMP?
Jako speciálního pedagoga mě to zajímá, neboť třeba Eduin všechny ubezpečuje, že k tomu určitě nedojde. Je to ale ve Strategii pro soc. začleňování a zatím všechny kroky, které tam jsou nastíněny se postupně realizují. Takže asi budete mít pravdu.

Lexxa řekl(a)...
25. března 2015 v 18:28  

Pro pí. Karvaiovou. Potvrzuji zrávu Cat Catherine25. Příloha RVP ZV pro LMP je odpískaná.Sice se schází jakási pracovní skupina, ale to je jen zástěrka, aby se mohlo prezentovat, že na tom pracovali odborníci (a odporníci). Obsah učiva bude nějak vtlačen do RVP ZV a zatím to vypadá asi tak, že se bude vzdělávat dle IVP. Píšu ASI!!! Ale ve skutečnosti už víme, jak to bude ve skutečnosti vypadat - papír snese všechno (inspekce stejně z toho nic nevyčte) a diskriminace zmizí jako když Arabela otočí prstenem.
Nejhorší na tomto celém příběhu však je, že aktivistické skupiny v čele s beduínem tomu věří.
A jak to bude dál? Vše se změní jen na papíře a během několika let začne společnost poznávat první negramoty.

Marcela řekl(a)...
25. března 2015 v 18:54  

Právě probíhají jednání o existenci upravené přílohy ve vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací (RVP ZV příloha LMP). NÚV připravuje zrušení přílohy LMP. Argumentem je zadaný požadavek ze strany MŠMT. Zrušení RVP ZV příloha LMP, upravující vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací je požadováno z různých míst, od ministerstev se zcela jinou působností, než je školství, až po organizace, jejichž členové ani nejsou schopni poskytnout své pedagogické portfolio – prostě proto, že žádné nemají.
Veřejnosti je opakovaně podsouvána myšlenka o segregačním speciálním vzdělávání podle upravené přílohy RVP ZV, která „prý“ diskriminuje žáky s lehkou mentální retardací. V této souvislosti je zmiňována dvoukolejnost našeho vzdělávacího systému – nehovoří se o dvoukolejnosti v souvislosti s víceletými gymnázii, ani v souvislosti se středním vzděláváním, nebo alternativním školstvím, ale pouze v souvislosti se základním vzděláváním na školách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, právě v souvislosti s upravenou přílohou pro vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací.
Co to znamená? Pokud by se měla upravená příloha zrušit (důvody jsou uváděny různé – název, dvoukolejnost základního vzdělávání, nepotřebnost této přílohy, nadbytečné zařazování žáků do tohoto vzdělávacího programu z řad romské populace, atp.) je nezbytně nutné vstoupit do RVP ZV a zapracovat možnost vzdělávat žáky s lehkou mentální retardací. Bez zásahu do RVP ZV tato změna možná není. Řada lidí hovoří o skutečnosti, že tato kapitola již takové vzdělávání umožňuje a upravená příloha tak může být opravdu zrušena bez náhrady. Ano, umožňuje, ale bez odbornosti, individuálního a odpovídajícího přístupu k jednotlivým žákům s mentálním handicapem. RVP ZV vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací neřeší – RVP ZV nepočítá se vzděláváním žáků s lehkou mentální retardací. Kapitola 8., umožňuje vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (ADHD, poruchy chování, specifické poruchy učení, zdravotní znevýhodnění….), ale není určena pro vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Mentální retardace je v systému vzdělávání specifikem, které vyžaduje vysokou odbornost, dlouholetou praxi a také vzdělávací program, který umožní těmto žákům dosáhnout na co nejvyšší kompetence ve vzdělávání, namísto pouhé „výroby“ řady mladých lidí, prodlužujících fronty na Úřadu práce.
Bez upravené přílohy RVP ZV nelze hovořit o existenci základních škol praktických nebo možnosti odborného speciálního vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Zrušením možnosti vzdělávat odborně žáky s lehkou mentální retardací lze tento krok označit za popírání jednoho z principů demokracie – možnosti volby.

Unknown řekl(a)...
25. března 2015 v 19:13  

Já to vidím černě.
Mentální retardace není něco, co by se dalo politicky oddiskutovat. Zrušení vzdělávacího programu odpovídajícího možnostem mentálně postižených žáků znamená popření smyslu speciálního vzdělávání. Žáci sice budou mít 2 cizí jazyky, z nichž si osvojí pár prakticky nevyužitelných slov, ale nebudou mít pořádné pracovní vyučování, kde by se utvářely jejich praktické dovednosti a rozvíjela jejich kreativita.
Možnosti jejich praktického uplatnění budou minimální. Nevím, kdo si tento experiment chce vzít na svědomí......

Jirka řekl(a)...
25. března 2015 v 21:42  

Co je či není podle vás nadstandardní péče?

V současné době to bude asi jen zachování RVP pro LM a potažmo učebních oborů E. "K čemu takové obory, když budou všichni absolventi ZŠ vládnout dvěma cizími jazyky."
A pokud se podmínky pro integraci dětí s LMP nezmění, pak budou IVP fungovat jen tak, jak fungují mnohdy pro děti s jinými hendikepy už dnes.
IVP = ulevíme, odpustíme, nevyžadujeme = pomáháme! Vždyť do práce se také chodí jenom když se chce, kytku stačí zalít, když si vzpomenu a peněz na zábavu bude vždycky dost.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. března 2015 v 22:48  

Už jsem k této věci toho napsal tolik, že už ani nevím, co bych mohl přinést nového. A tak to lehce shrnu.
Vždycky jsem považoval náš systém speciálního vzdělávání za fenomén, který nám může celý svět jen závidět.
To, že je všelijakými novátorskými patlaly a šarlatány soustavně decimován, považuji za jednu ze zásadních chyb našeho školství.
Jednou hořce zapláčeme a marně budeme hledat viníka. Nebude už cesty zpátky. A těm pakošům je to jedno. Budou si rochnit nacucáni státními penězi.
Jsme ne-po-u-či-tel-ní

Unknown řekl(a)...
25. března 2015 v 23:04  

Já se obávám , že když se zruší vzdělávací program odpovídající schopnostem žáků s LMP, postupně skončí celé základní praktické školy a stanou se z nich normální základky s "hloupými dětmi".
Učivo pro mentálně postižené, to nemůže být jenom zredukované učivo základní školy, musí to být systém, didakticky zpracovaný tak, aby učivo žáci s mentálním postižením dokázali pochopit a byli schopni si ho osvojit.
Navíc je budou učit učitelé bez psychopedické kvalifikace a pracovat s nimi budou pedgogičtí asistenti rovněž bez této kvalifikace, kteří nebudou schopni učivo podle potřeby žáků modifikovat.Pro koho to bude dobré a k čemu to povede?

krtek řekl(a)...
26. března 2015 v 4:32  

Při této příežitosti jsem si vzpomněl na to, že žák na ZŠ může opakovat ročník maximálně dvakrát (na každém stupni jednou). A co když neuspěje na druhém stupni dvakrát? Odchází ze 7. třídy s nedokončeným základním vzděláním?
---
Jak říkají odborníci na vzdělávání v čele s panem Feřtekem: rukama se naučí pracovat každý v rámci rekvalifikace.

Unknown řekl(a)...
26. března 2015 v 8:30  

diletanti vládnou celému školství,ba co dím,celému státu

Unknown řekl(a)...
26. března 2015 v 9:39  

Tady zdaleka nejde jenom o žáky s mentální retardací, budou trpět i žáci bez postižení i žáci mimořádně nadaní, všichni. Když se bude učitel (marně)snažit, aby si žáci s mentální retardací osvojili aspoň nějaké učivo daného ročníku základní školy, (může přijít inspekce a něco by přece jen umět měli), nebude mít čas věnovat se ostatním žákům. Ti se budou ve škole nudit, budou zlobit a umět toho budou mnohem méně, než kdyby se jim učitel řádně věnoval. Pak se bude někdo divit a pohoršovat nad tím,že se úroveň žáků ZŠ zhoršuje.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. března 2015 v 10:10  

"Pak se bude někdo divit..."

Opravil bych to. Z času budoucího na přítomný. Celá řada lidí se diví už teď a část uvedeného se již děje.

Unknown řekl(a)...
26. března 2015 v 11:14  

Pane učiteli Nico Pytliku, Vy mi mluvíte z duše.
Jen s jednou myšlenkou bych si dovolila nesouhlasit: nejsme všichni nepoučitelní, jenom někteří a bohužel právě ti, kteří mají moc.

Jana Karvaiová řekl(a)...
26. března 2015 v 16:44  

Dnes jsem měla na hospitaci paní učitelku ze vzdálenější školy.Základní školy. Již třetím rokem inkluduje mentálně postiženou holčičku.Již někdy loni dostala holčička požehnání poradny, že smí přestoupit na praktickou školu. Rodiče a škola dospěli k názoru, že to ještě zkusí. Začali holčičku vyučovat podle RVP -LMP. po roce a půl zjišťují, že to tak dál moc nejde. Paní učitelka má na starost ještě 11 dětí a této žákyni se údajně věnuje čtvrt hodiny v jedné vyučovací hodině. I tak má pocit, že se věnuje málo.Rodiče už to také zmáhá a všichni pochopili, že přechod na speciální školu bude pro všechny nejlepší. Dávnou před proklamovanou novelou zákona prováděli podpůrná opatření. nechce se jim psát IVP pro forma, aby tam dívenka jen seděla a všichni byli spokojeni.Rodiče si přejí, aby něco uměla,alespoň to, co jí její rozumové schopnosti dovolí.
To jen jeden příklad ze současnosti.

renatav řekl(a)...
26. března 2015 v 18:03  

Dodávám jeden drobný detail - učitel, profesionál to zvládne, musí, je na to školen že. Tak to spočitejmě: ve třídě průměr, děti potřebující podporu díky mentál. ret. a když se zadaří, tak taky šikula, co by rád jel dopředu. Hodina má 45 minut. Tři skupiny = 15 min na přímou práci se skupinkou. Fajn. Ale také půl hodiny, kdy si musí děti vystačit se samostatnou prací a není na ně čas, neb je tu druhá, třetí skupina. Čím bohatší třída, tím více skupin a tím méně času ze 45 min. na přímou pomoc - vysvětlení látky .... Rodiče připravte se, domácí výuka nebude podporovaná, ale nutná - ale pak to opět bude určitě nejakým způsobem konateli dobra napadeno jako segregace.

Unknown řekl(a)...
26. března 2015 v 18:51  

Cui bono?

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. března 2015 v 22:56  

nejsme všichni nepoučitelní, jenom někteří

No, odhaduji, že poučitelných je nás tak do dvaceti. Osobně se cítím poučen nadosmrtě, a všech těch vzdělávacích taškařic pro dvacáté první století se už leta neúčastním, a bohdá ani účastnit nebudu. Kdyby všechny ty fantasmagorie nepadaly na úrodnou půdu, zřejmě by moc šancí neměly. Pořád se najde dost lidí, kteří naskakují na vše, co je označeno za moderní a konečně už všechny problémy řešící. Dílem proto, že sami nemají dostatek zdravého úsudku, dílem proto, že se prostě chtějí zviditelnit na výsluní nového světa za každou cenu, a dílem proto, že mají panický strach, že by se mohlo přijít na to, že v přiměřeně normálním světě by si ani neškrtli.

A tím jsem v podstatě částečně odpověděl i na otázku 'Cui bono?'
Další čás odpovědi spočívá ve stavu, kdy soustavné a cílené rozvracení vzdělávací soustavy vytváří vhodné podmínky pro to, aby všichni ti pedagogičtí experti a odborní konzultanti chrlili nápady, jak ten rozval, na kterém usilovně pracují, spasit.
Ve fungujícím systému by jim nikdo nedopřál sluchu, natož aby se s nimi bavil nebo je dokonce nechal přisát na všelijaké fondy, čehož si pak tito užívají chutě.
Prostě financovat standardní provoz školy, kde tráví děti a mládež nemálo času nabýváním přiměřeného vzdělání dnes nikoho netáhne. Pokud není národ masírován mediálními kampaněmi o moderní evaluaci a bombastickými prohlášeními o potřebách nových věků, mají odpovědní činovníci trýznivý pocit, že je mnohé zanedbáváno.
Vyprávěla mi jedna učitelka mateřské školy, u které shodou okolností už pěknou řádku let bydlím, že když dětem řekne, aby si chvíly hrály samy, nevědí ta nebožátka, jak se to dělá.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. března 2015 v 23:02  

Za slovo 'evaluace' si dosaďte, prosím, slovo 'edukace'. Mám teplotu vyšší než obvykle, a tak mi to nějak ulétlo.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
27. března 2015 v 9:50  

Tak konečně jasně a stručně:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jestliže rodič s převedením nesouhlasí a nepodepíše informovaný souhlas, jeho dítě se do ZŠP nikdy nedostane, bude dále vzděláváno na základní škole – a to i v případě, že dítě trvale neprospívá. Rodič má právo svobodné volby. Toto pravidlo platilo vždy. Takže není a nikdy nebyl žádný důvod ke stížnostem typu „dítě bylo neoprávněně zařazeno do ZŠP“.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prosím Vás mohli byste tento text umístit někam tak, aby si ho přečetli Ti pakoši v Bruselu a ti naši Inkluzionisti v Prágu????
Protože přesně tak to je. A stejně je pro mě stále k popukání, jak v Bruselu vědí, kolik mají Specky Romuláků, když to nevědí ani samotné školy, nemají na to kolonky a ani to nesmějí evidovat!!!!!! jediný co můžou je, rozdávat peníze od různých rádoby Romuláckých iniciativ a to mě podrž, komukoliv, kdo se za Romuláka prohlásí.....jo a kdo si myslíte že kolem toho dělá tu administrativu? No přece učitelé a třídní a zadara. Peníze shrábnou ti Iniciátoři.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. března 2015 v 11:28  

Pane Nutzi,ti pakoši v Bruselu, lépe řečeno ve Štrasburku,to vědí. Dokonce to napsali i v tom slavném rozsudku D.H. Podle tohoto dokumentu nebyl porušen žádný stávající zákon,podle kterého by docházelo k diskriminaci. Odsouzení se týkalo jiných skutečností. Kdo si dá práci přečtením celého rozsudkového elaborátu (cca 100 stran a já to udělala), je v obraze. Naše lidskoprávní organizace místo ABRAKADABRA vždy použivjí výraz ROZSUDEK D.H. a má být jako všem jasno.Je to matení veřejnosti a protože ti soudruzi tuší, že si to skoro nikdo nepřečte, mají úspěch.
O tom co píšete dole nic nevím, my máme jedinou Romku a ti jsou v pohodě.Takže, byˇˇt v naší škole Romové nejsou, bude zrušena ve jménu...nemám pro to název. Ti lidé, kteří prosazují inkluzi mentálně postižených a sociálně deprivovaných (to je totiž správný název pro tak strašně zandedbené děti, že už jim nepomůže ani svěcená voda,,natož podpůrná opatření))jsou lidé podobní našim bankéřům a politikům. Ti si také myslí, že člověk v pohodě vystačí s minimální mzdou a ještě si z toho ušetří.Oni to přece musí vědět, že jo,spočítali si to.

Jana Karvaiová řekl(a)...
27. března 2015 v 11:29  

...zanedbané... samozřejmě

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.