Přečtěte si: Šéf Scio zakládá novou školu, o výuce mají rozhodovat děti

úterý 24. února 2015 ·

Místo pedagogů budou ve Scioškole pracovat průvodci. Ti dětem budou nápomocni při chápání látky, hlavní slovo ale bude mít dítě, říká v rozhovoru Ondřej Šteffl.

Z článku Kateřiny Adamcové a Evy Hníkové v Aktuálně.cz vybíráme:

Aktuálně.cz: V čem je zásadně Scioškola jiná?

Americký vědec John Medina z výzkumů mozku vyvozuje, že tradiční školní třída je pro učení jedno z nejhorších prostředí. A určitě není sám, kdo si myslí, že školy fungují čím dál hůř. Tak jsme si řekli, že zkusíme zapomenout na to, jak tradiční škola funguje, a vymyslet školu znova s čistým stolem tak, aby odpovídala současným možnostem, požadavkům i poznatkům kognitivních věd i pedagogiky. A hlavně tak, aby děti skutečně připravovala na život v polovině 21. století. Takže jiná bude skoro ve všem.

Jak bude probíhat výuka?

Budeme hodně podporovat spolupráci dětí různého věku. Chceme, aby se děti učily se učit, aby rostla jejich samostatnost, a to i v tom, co, jak a kdy se budou učit, proto se musí naučit pracovat ve skupinkách nebo samy, s pomocí průvodce nebo bez něj, jak jim to vyhovuje, jak potřebují a jak se dohodnou samy mezi sebou nebo s průvodci. Do školy budeme přinášet témata z reálného světa, a to je i svět dětí mimo školu, a se školou vyrazíme do světa, raději realita než umělé problémy. To jsou ale jen některé z rámcových představ. Jak ale přesně to bude probíhat, to musí dát dohromady lidé, kteří tam s dětmi budou, ředitel, průvodci. Když chceme u dětí rozvíjet autonomii, zvídavost, nápaditost, nemůžeme přece průvodcům všechno nalinkovat a chtít jen, aby jeli podle cizích not. Oni musí být takoví, jaké chceme, aby byly děti.

20 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
24. února 2015 v 22:17  

Chceme, aby se děti učily se učit... s pomocí průvodce nebo bez něj

Mám potřebu založit zbrusu nový typ moderního státního zřízení.
V jeho čele bude stát hlava státu.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
25. února 2015 v 1:15  

Jako obvykle titulek neodpovídá obsahu článku. V textu se píše Chceme, aby se děti učily se učit, aby rostla jejich samostatnost, a to i v tom, co, jak a kdy se budou učit, O výuce tam není ani slovo. Takže správně by asi měl titul znít: Děti se mají učit rozhodovat o tom, co a jak se budou učit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
25. února 2015 v 9:33  

Víte, pane Šteffle, napadá mě jiný projekt. Co kdybyste vytvořil takovou kočovnou sciospolečnost, která převezme malou venkovskou školu, s malým venkovským rozpočtem a tradičně malými představami zřizovatele, ale velkým bojem o žáka v podmínkách dopravní nedostupnosti. A pak předváděl zázraky. Vy si zase vytvoříte hojně hnojený a dobře vytápěný skleníček, ze kterého budete předvádět jakousi přerostlou zeleninku. Nebo si rovnou privatizujte brněnský osmec!

Eva Adamová řekl(a)...
25. února 2015 v 9:47  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Eva Adamová řekl(a)...
25. února 2015 v 9:51  

Pane Šteffle, nezlobte se na mne, ale při čtení článků o Vás a Vašich názorech a iniciativách v novinách, se vždy upřímně bavím.

Např. předvčerejší článek v MF Dnes, kde jako alternativu ke zparchnatělému školství nabízíte domácí vzdělávání, spíš udělal domácímu vzdělávání medvědí službu, než aby mu nějak pomohl k prosazení. Nic proti domácímu vzdělávání nemám, naopak si myslím, že vysokoškolákům se tato alternativa na 2. stupni ZŠ klidně může za důsledné kontroly povolit, ale nahradit školský systém rozhodně nemůže. Zkuste prosím na tu Vaši neustálou kritiku školského systému navázat nějakou jinou alternativou.

A jesli je tedy ta Vaše nová alterantiva popsaná v článku v MF Dnes ze včerejška, tak k tomu jen malou poznámku. Vemte si prosím do té Vaší školy děti z celého spektra mentálních schoností, z celého spektra různých postižení od pohybového po pořádnné ADHD s poruchou chování a pak nám prezentujte výsledky a zkušenosti. Ne že si tam naberete samé lumeny, kteří se jaksi taxi chtějí učit sami od sebe, a pak se budete chvástat. Mám však trošku obavy, že si vzhledem k tomu, kde a jak dlouho, jste ve školách působil, nedovedete výuku některých typů žáků vůbec ani náznakem předtavit.

Nicka Pytlik řekl(a)...
25. února 2015 v 10:04  

Školné: 6500 korun měsíčně

To vypadá na nějakou sociálně vyloučenou lokalitu. Něco jako ústecké Nové Skorotice.

Eva Adamová řekl(a)...
25. února 2015 v 10:13  

Jo, a ještě jsem pane Šteffle zamněla na jedno. Vemte si k realizaci Vašeho experimentu také učitele naříč celým učitelským spektrem, tedy i "absolventy" UJAK. Oni totiž ředitelé v některých oblastech jinou možnost, než sáhnout i po těchto "absolventech," nemají.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
25. února 2015 v 10:51  

Vy byste toho paní Adamová chtěla... :-)

Unknown řekl(a)...
26. února 2015 v 9:34  

Jsou to staré personalistické teorie v trochu novém balení. Např.C.R. Rogers: Freedom to Learn( 1969):
-Zkušenostní učení je předeším osobním angažováním se.
-Učení se opírá o iniciativu žáka.
-Hodnocení výsledků je svěřeno samotnému žákovi.
-Učitel je průvodce žáka na cestě k poznání.....atd.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. února 2015 v 12:51  

Tlak na školní sebehodnocení považuji za jedno z největších zvěrstev páchaných na dětech a mládeži.
Zvláště pak, když jej prosazují lidé, kteří se zuby nehty brání zveřejnění své nadtarifní složky platu.

Unknown řekl(a)...
26. února 2015 v 14:55  

"..která převezme malou venkovskou školu, s malým venkovským rozpočtem a tradičně malými představami zřizovatele, ale velkým bojem o žáka v podmínkách dopravní nedostupnosti. A pak předváděl zázraky..."
Jsme připraveni založit i další školy i jinde.

Eva Adamová řekl(a)...
26. února 2015 v 17:59  

Tak až naplníte nějakou takovou svou školu se školným 6 500 Kč měsíčně někde na vesnici byť malé střediskové, tak se ozvěte.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
26. února 2015 v 18:54  

Budeme usilovat o naplňování těchto cílů:
1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
26. února 2015 v 19:07  

"Budeme usilovat o naplňování těchto cílů:"

Ty cíle jsou snad normální, ne?
Kvůli tomu je nutné zakládat "novou" školu?

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. února 2015 v 19:25  

Budeme usilovat o naplňování těchto cílů:

Tak to Vám, pane Šteffle, fandím.
Těmito aktivitami se zabývám už od roku 1985. Pravda, nedávno mi to trošku zašmodrchala pokusničení státní správy se svým rámcově vzdělávacím formalismem.
Je zřejmé, že vás čeká poměrně velké dobrodružství, až si žactvo uvědomí, do čeho se to vlastně namočilo.
Jen drobné doporučení. Až bude sepisovat ten mnohasetstránkový školě vzdělávací elaborát, vyvarujte se konstrukci 'budeme usilovat', a všechno převeďte do první osoby množného čísla přítomného času. Tedy 'umožňujeme, podněcujeme, vedeme, rozvíjíme, připravujeme, vytváříme, učíme' a podobně. Jinak si vás čši vychutná.

poste.restante řekl(a)...
26. února 2015 v 19:53  

A taky se vyvarujte slov "znát", "umět", "vědět" a pod.
Nepište o "znalostech", ale pouze o kompetencích,
neříkejte "učit", ale edukovat,
zapomeňte na "sebehodnocení", ale pište o autoevaluaci,
... a vůbec, vždyť to znáte.
:-)

A jinak, já takovým snahám fandím. Všichni, kteří přicházeli s něčím novým, byli svého času současníky považováni za magory.
Prokop Diviš, Semmelweis nebo Pasteur, nebo třeba Montessori.
(Je férové zmínit, že někteří byli za magory považováni právem.)
Takže uvidíme. Krása je přece v rozmanitosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...
26. února 2015 v 20:15  

A taky se vyvarujte slov "znát", "umět", "vědět"

To bezesporu. Mám ale takový, poměrně zkormoucený pocit, že doba nadějně tuhé kompetentizace již pominula. Vycházím ze skutečnosti, že se mnou důsledně prosazovaný termín 'zkompetentnění' příliš neujal. Bohužel. Mám podezření, že se inovátoří zalekli reálně hrozící a do historie pedagogiky vstupující nálepky 'pytlikovina'. Takže zase jej a jen čirá závist.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
26. února 2015 v 23:18  

Citace 26. února 2015 18:54

Jen pro info: To jsem opsal z RVP ZV ;-)

Takže bod pro Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Ty cíle jsou snad normální, ne?
Kvůli tomu je nutné zakládat "novou" školu?


Ovšem zakládat novou školu asi je potřeba, neb ty cíle, jak se mi zdá, např. i z příspěvků na ČS, se pořád nějak nedaří naplnit.Anonymni z 21:30 řekl(a)...
27. února 2015 v 0:25  

Za šestapůl tisíce je naplníte, o tom nepochybujte.

Nicka Pytlik řekl(a)...
27. února 2015 v 0:32  

No jistěěěěě!
Rýsuje se nám tu tedy PéeSeRVéeŠ (První Skutečně Rámcově Vzdělávací Škola).

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.