EDUin: Novela školského zákona umožní podporu pro všechny děti, které ji potřebují

úterý 13. května 2014 ·

Ministrem navržené změny zruší diskriminující nálepkování žáků zdravotní diagnózou a pomůže ředitelům získat peníze na podporu všech dětí, které ji potřebují, ať už v normální či speciální škole.

Jednou z pozitivních změn navržených v novele školského zákona, je úprava klíče, podle kterého se dostává podpory dětem se speciálními potřebami. Až doposud byla tato podpora vázána na zdravotní diagnózu a byla dostupná jen dětem s vážnějším postižením. Nová úprava stanovuje pět stupňů podpory a umožní pomáhat i dětem s menšími problémy, které jsou s takovou podporou schopné chodit i do běžné školy.

Klíčový paragraf 16 školského zákona by v novelizované podobě zněl takto:

§ 16

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

(2) Podpůrná opatření spočívají zejména v

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b) úpravě organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d) použití kompenzačních pomůcek,speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob12), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,
e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,
f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
g) využití asistenta pedagoga, nebo
h) stavebních a technických úpravách prostor, kde se poskytuje vzdělávání a školské služby.

(3) Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, pouze pokud k dosažení účelu podle odstavce 1 nepostačují podpůrná opatření nižšího stupně. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.

Tato změna by zrušila dosavadní podporu dětí vázanou na konkrétní diagnózu a zlepšila by přístup k penězům na podporu dětí těm školám, které se ujmou jejich vzdělávání. Tedy i dnešním základním školám praktickým a speciálním. Protesty části starostů a odborné veřejnosti, že jde o opatření, která mají sloužit ke zrušení praktických škol, nejsou na místě. Tento návrh by jen zrovnoprávnil ty školy, které se o vzdělání těchto dětí reálně starají.

Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání řekla: „Jde o klíčovou změnu, která odstraní důvody, proč je Česká republika opakovaně mezinárodními institucemi zmiňována jako země, kde dochází k diskriminaci žáků, kteří jsou zařazováni do škol pro děti s lehkým mentálním postižením, i když toto postižení nemají. Nová pravidla by umožnila zajistit zvýšenou podporu každému dítěti, které ji z objektivních důvodů potřebuje. Nejvíce by však změna prospěla tzv. hraničním dětem, které sice nemají oficiálně žádnou diagnózu, ale při vzdělávání podpůrná opatření nutně potřebují. Ty v dosavadním systému zůstávaly viset ve vzduchoprázdnu, k tíži těch škol, které byly vstřícné a jejich vzdělávání se ujaly.“


5 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
13. května 2014 v 11:57  

Hezké. Jenže jedna věc je změna zákona a druhá věc je dostatek finančních prostředků na potřebná opatření.

V době, kdy kraje poskytují peníze na asistenty pedagoga ve výši, která nepostačuje ani na zákonem danou minimální mzdu, a na integrovaného žáka částku 1 000 Kč na rok, je změna zákona jenom nehorázné mazání medu kolem huby.

M.Kalvach řekl(a)...
13. května 2014 v 12:29  

Co je to za hloupost: "zruší diskriminující nálepkování žáků zdravotní diagnózou..."?
Inkluze snad neznamená, že bude postižení tabu a nebude se smět snad ani vyslovit. To zase strkáme hlavu do písku, aby zmizel problém? Ať jde pan ministr s těmito názory do háje.

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. května 2014 v 21:03  

zruší diskriminující nálepkování žáků zdravotní diagnózou

Už když jsem tuto formulaci četl poprvé, měl jsem poněkud problém ji nějakým přijatelným způsobem vstřebat. Přičítal jsem to pokročilé noční době, ročnímu období, fázi Měsíce, atmosférickém tlaku a vzdušné vlhkosti. V průběhu dne jsem ale dospěl k závěru, že jeden z nás, tedy buď autor nebo já, je naprostý idiot, a že svět je přiliš malý, aby tu bylo dostatek místa pro nás oba.
Začínám se ale přiklánět k názoru, že zmíněnou 'naprostotou' trpím já, neboť bych potřeboval nějaký podrobnější komentář k dovysvětlení souvislosti mezi novelou k zabezpečení inkluzivního vzdělávání v běžné škole s pětistupňovou podporou a obsahem odstavce (2), písmeno d), kde je zmíněno 'využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob', myšleno patrně dětí. No to tedy potěš.
Při této příležitosti cítím neodbytnou potřebu učinit odkaz na diskusi pod kulatém stolem ke zdravému životnímu stylu (viz http://bit.ly/1iJ0uAt), kde jsem do prdele poslal už kdekoho. Poraďte mi, paní Felcmanová, koho bych tam asi tak měl ještě poslat, aby to děvčátko s mozkovou obrnou mohlo začít chodit do školy ještě před novelizací školského zákona. Nebo snad také patří k tzv. hraničním dětem, které čekají na změnu jako na smilování Boží?

Puďa řekl(a)...
13. května 2014 v 22:03  

Stále si myslím, že integrace je blbost. Nebo chceme skončit jako v US, kde musí tři mušketýry hrát běloch, černoch, asijec a d'Artagnana eskymák? Finančně je nutné zabezpečit specializované školy, aby dokázaly podpořit talenty v nějakém oboru. Nejde to řešit obráceně. Navíc se rozmáhá jakýsi nešvar, že vlastně každé dítě je SPU. A pedagogické poradny se problému zbaví tím, že SPU napíšou... Kde to skončí?

Unknown řekl(a)...
14. května 2014 v 6:21  

Mám obavy, aby "tuto inkluzi" školy hlavního vzdělávacího proudu zvládly. Nestojí za tímto "nápadem" něco úplně jiného? Opět se vkrádá myšlenka na rušení některých typů škol a včleňování jejich žáků do běžných ZŠ. Výtky multikulturních pracovníků ze zahraničí jsou nepřehlédnutelné. V posledním návrhu státního rozpočtu byla kapitola školství povýšena o neskutečných 85 milionů. Shoduji se tedy s paní Evou Adamovou. Otázka zní: Kde na to resort školství vezme finance?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.