Asociace škol České republiky je měsíc staré "eseróčko"

sobota 19. dubna 2014 ·

Dosud se zřejmě nestalo, že by ministerstvo školství reagovalo na vznik některé společnosti s ručením omezeným. Společnost Marka Bednáře z Bystřice pod Hostýnem tak má nejspíše prioritu. Její činnost je podle řady příznaků od počátku zřejmě podvodem, o který se podobně pokoušela řada tak zvaných katalogových firem.

Web společnosti www.asociaceskol.cz je velmi neumělý, neobsahuje prakticky žádné smysluplné informace, ale nalezneme na něm řadu hrubek. Bez jakéhokoli vysvětlení jsou na titulní straně webu odkazy na MŠMT, ČMOS, SEVT a Microsoft:


Na stránce Partneři je neformátovaná změť údajů o firmách, která byla zkopírována evidentně neodborně z nějakého přehledu firem, doplněná vysvětlením o probíhající rekonstrukci:


O podvodném jednání firmy se můžeme dočíst na stránce Města Kroměříž:

V průběhu ledna 2014 začaly být doručovány na všechny kategorie škol v ČR faktury zaslané Českou Asociací Škol (Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1 – Nové Město), na základě kterých je požadováno uhrazení poplatku ve výši 890 Kč (poplatek je zdůvodňován jako členský příspěvek za rok 2013, případně za rok 2014). Faktury vykazují znaky daňového dokladu. Oslovené školy od České Asociace Škol (příp. Asociace Škol České Republiky) žádnou službu neodebíraly ani s asociací neměly navázán jakýkoli kontakt. V současné době je prověřováno, zda se nejedná o podvodné jednání. Doporučujeme proto všem školským zařízením, aby bez řádného ověření existence smlouvy s asociací požadovanou částku neplatily.

RNDr. Bc. Miroslav Ševčík

Obecní živnostenský úřad Kroměříž

Stejné doporučení dáváme i my: Asociaci škol České republiky s.r.o. určitě nic neplaťte.

Zajímavé jsou i některé body, které obsahují Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Asociace škol České Republiky:

2. Obchodní nabídka, uzavření Smlouvy

2.1. Obchodní nabídkou Asociace a návrhem na uzavření Smlouvy se rozumí jím odeslaná Proforma nabídka e-mailem. Zadavateli jako adresátovi nabídky, kterou tvoří proforma faktura s upozorněním a tyto VOP. Proforma faktura obsahuje cenovou nabídku na poskytování služby Asociací po dobu 12-ti měsíců od uzavření Smlouvy. Proforma faktura je neúčetním dokladem, není daňovým dokladem a slouží k rozhodnutí Zadavatele o případné akceptaci nabídky. Po uzavření Smlouvy obdrží Zadavatel e-mailem řádný daňový doklad. K vyhotovení a odeslání obchodní nabídky. Asociace použije údaje získané z veřejně dostupných zdrojů.
2.2. "Smlouvou" se rozumí inominátní (nepojmenovaná) smlouva o poskytování služby ve smyslu § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, jejíž předmět, jakož i práva a povinnosti smluvních stran jsou vymezeny těmito VOP. V případě, že nebude možné řešit smluvní záležitosti dle předchozí věty, použije se na závazkový vztah přiměřeně právní úprava smlouvy o dílo uvedená v ust. § 536 a násl. obch. zákoníku.
2.3. Souhlas s návrhem Asociace na uzavření Smlouvy má Zadavatel možnost vyjádřit uhrazením platby (odměny) uvedené na proforma faktuře. Připsáním platby na účet Asociace, včetně platebních symbolů též na proforma faktuře, dochází k uzavření Smlouvy (§ 275 odst. 4 obch. zákoníku). Tímto okamžikem též Smlouva nabývá účinnosti.
2.4. Odlišná úprava práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy oproti těmto VOP je možná jen na základě vzájemné dohody učiněné v písemné formě.


3. Trvání a zrušení Smlouvy


3.1. Smlouva dle čl. 2.3 se uzavírá na dobu určitou v trvání 60 měsíců ode dne nabytí její účinnosti s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou.
3.2. Neoznámí-li písemně Asociace či Zadavatel druhé smluvní straně před uplynutím sjednané doby určité uvedené v čl. 3.1, že trvá na ukončení Smlouvy uplynutím této doby, prodlužuje se Smlouva automaticky na dobu neurčitou. Oznámení musí být odesláno na adresu sídla Asociace a v kopii e-mailem na info@asociaceskol.cz druhé straně nejpozději 30 kalendářních dnů před uplynutím sjednané doby určité.(...)


5. Specifikace poskytované služby


5.1. Služba poskytovaná Asociací na internetovém portálu "www.asociaceskol.cz" spočívá v zajišťování prezentace pro školská zařízení na území České republiky.
5.2. V databázi Asociace zpřístupněné k vyhledávání na jeho internetovém portálu se budou nacházet veřejně přístupné a dostupné identifikační údaje Zadavatele jako jeho název-označení, adresa sídla, místa podnikání, telefon, email, přímý odkaz na webové stránky Zadavatele. atd..

5.3. Asociace umožní Zadavateli též umístění dalších jeho údajů jako např. adresy ICQ, Skype, počet zaměstnanců apod., pokud o to požádá způsobem uvedeným ve VOP v čl. 7.1 poslední větě. Též mu umožní bez nároku na zvýšenou odměnu aktivovat i následně případně deaktivovat doplňkovou službu "Příspěvky zákazníků", kde budou mít možnost uživatelé internetu (portálu Poskytovatele) psát hodnotící příspěvky k Zadavateli. Podrobnosti k doplňkové službě budou k dispozici na webovém portálu Asociace, jakmile bude tato služba zprovozněna. Nezprovoznění či neprovozování uvedené doplňkové služby ze strany Asociace se však nepovažuje za porušení Smlouvy.
5.4. Zadavatel se v této souvislosti odpovídá za správnost a právní nezávadnost jím dodaných údajů o své osobě, současně se zavazuje ve vlastním zájmu k tomu, že upozorní Asociaci na případné chyby či změny u ostatních údajů v databázi Asociace, jenž se ho týkají. Údaje a upozornění sdělí Asociaci způsobem uvedeným ve VOP v čl. 7.1 poslední větě. Při zaslání řádného daňového dokladu po uzavření Smlouvy (viz čl. 2.1. VOP) obdrží Zadavatel též výzvu Asociace k aktualizaci a doplnění svých údajů.


Podle portálu Justice.cz je pak jednatel Asociace škol České republiky s.r.o. Marek Bednář jednatelem i dvou dalších společností, které jsou v likvidaci:
1 komentářů:

MM řekl(a)...
19. dubna 2014 12:44  

Hlavní čuňárna - neváhám říci PODVOD - spočívá v tom, že mail se tváří jako běžná faktura za předem objednané služby, jakých chodí na školu desítky týdně. Hospodářka si ničeho nevšimne, fakturu vytiskne, ředitel ji automaticky podepíše (faktury za toaleťák také nemá čas kontrolovat), hospodářka proplatí a závazek na 5 let je uzavřen.
Na podvodné přihlášky k "bezplatnému" zařazení do mezinárodní databáze "nejlepších firem" jsme si už zvykli. Tam však alespoň musí ředitel přímo podepsat, orazítkovat a odeslat vytištěný papír. (A je jeho blbost, když si nevšimne drobným písmem psaného dodatku, že připojením razítka a podpisu souhlasí s objednávkou "extra gold" placených služeb.)
Ale tady jde o skutečný formulář faktury, který všemi znaky vyvolává dojem, že jde jen o logický následek předem uzavřené smlouvy.
--------------------
Mimochodem, o drobné podvůdky se pokoušejí i firmy, u nichž se jako jméno odesílatele objevuje například "Systém MŠMT" nebo "Cermat - zajištění státních maturit", přičemž jde o komerční nabídky školení nebo tonerů do tiskáren. Ale tady nejde ani tak o trestný čin podvodného jednání, jako spíš o snahu přimět příjemce, aby si mail místo automatického smazání přečetl.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.