EDUin: Hledejme cesty, jak uznat neformální vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vysokou školu

středa 29. ledna 2014 ·

Aktuální debata o vynikajících učitelích, kteří budou muset odejít ze školství, protože nemají vysokoškolské pedagogické vzdělání, otevírá obecnější téma, jak uznávat neformální vzdělávání.


Tisíce učitelů v českých školách se koncem tohoto roku ocitnou v situaci, kdy budou muset odejít ze školství, protože jim bude chybět zákonem předepsané vzdělání. Přitom jde velmi často o vynikající pedagogy, kteří za léta praxe získali mnohem více znalostí a dovedností, než je schopné poskytnou studium na pedagogické fakultě. Hledejme proto způsob, jak obecně, nejen v učitelské profesi, uznávat neformální vzdělání. Bude to ku prospěchu nejen jednotlivcům, kterým to usnadní pracovní kariéru, ale i celé společnosti, která přestane plýtvat penězi i talenty.

Případy učitelů, kteří budou muset odejít, je jen typickým a veřejně viditelným příkladem chybějícího systému uznávání neformálního vzdělání. Nabídka, že takový učitel může na svém místě zůstat, když začne ještě letos studovat pedagogickou fakultu, je jen zdánlivě vstřícný krok. Nutit například elementaristku – učitelku na prvním stupni základní školy s patnácti lety praxe a mnoha doplňujícími kurzy, aby nastoupila od prváku na pedagogickou fakultu k několikaletému dálkovému studiu je absurdní. Nedozví se většinou nic nového, bude mít méně času na práci s dětmi, společnost bude zbytečně utrácet za její studium. Mnozí učitelé to vědí, proto raději odejdou. Někdo s diplomem je jistě nahradí, ale jako společnost přijdeme o zkušenosti dlouholetých a často vynikajících pedagogů.

Samozřejmě nelze udělit generální pardon všem učitelům bez požadovaného vzdělání, ale snažme se rozlišit mezi těmi učiteli, kteří opravdu nemají požadované znalosti a kompetence, a těmi, kteří si je v mezičase doplnili mimo akreditované instituce. Hledejme a zaveďme co nejdříve systém, který ve všech profesích umožní uznávat neformální vzdělávání. Ulehčí to lidem, přetíženým vysokým školám i veřejným rozpočtům.

Problematice uznávání neformálního vzdělávání se bude věnovat několik projektů EDUin, které odstartují během jara 2014.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin o.p.s., řekl: „Otázka, jak uznávat neformální vzdělávání, byla jednou z těch, které se nejčastěji opakovaly v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání. Je to jeden z klíčových problémů naší vzdělávací politiky. Tím, že zatím neumíme posoudit a ohodnotit kvalitu vzdělání, které lidé získávají mimo neformální instituce, plýtváme nejen časem lidí, kteří musejí při zaměstnání navštěvovat školy, kde se obvykle nedozví nic zásadně nového, ale i veřejnými penězi na toto studium. Požadujme formální vzdělání opravdu jen tam, kde je nenahraditelné, a naopak využijme toho, že mnoho pro profesi důležitých kompetencí, se lidé lépe naučí mimo školu.“

98 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...
29. ledna 2014 v 11:44  

"Samozřejmě nelze udělit generální pardon všem učitelům bez požadovaného vzdělání, ale snažme se rozlišit mezi těmi učiteli, kteří opravdu nemají požadované znalosti a kompetence, a těmi, kteří si je v mezičase doplnili mimo akreditované instituce."

Tak by mne zajímalo, proč si učitel, který ví, že kdysi padne kosa na kámen, doplňuje vzdělání mimo akreditované instituce. A navíc by mne zajímalo, kterépak to proboha jsou! A také by bylo jistě zajímavé, kdo by posuzoval ty tzv. kompetence.

Myslím si, že pardon si možná zaslouží ti kteří mají vysokoškolské vzdělání a prozatím si nedoplnili pedagogické minimum. Ti kteří nemají vysokoškolské vzdělání by v době, kdy je bez práce plno absolventů pedagogických vysokoškolských oborů a i docela dost zkušených kantorů, měli nekompromisně odejít.

Fakt nevím jestli by si byl někdo ochotný sednout do zubařského křesla vyučenému zámečníkovi s maturitou nebo sednout si do autobusu k řidiči bez řidičáku. To, co je možné z hlediska požadovaného vzdělání ve školství, skutečně není možné nikde jinde. Dokonce už ani na úřadech ne.

Unknown řekl(a)...
29. ledna 2014 v 12:11  

Zkuste najít školu(za posledních 25 let) kde se nechalo dálkově vystudovat např. fyziku.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
29. ledna 2014 v 13:01  

karel Datel: Odpověď máte ve vedlejší diskusi.

Obecně: Opět se ukazuje problém s chybějící pedagogickou komorou, která by hájila zájmy učitelů. Místo toho se dočkáváme stavu, kdy samozvané sdružení neučitelů jde proti nim.

Eva Adamová řekl(a)...
29. ledna 2014 v 13:47  

Fyzika se nikdy dálkové studovat nedala. Nicméně, když si inženýr elektrotechnik dodělá pedagogické minimum, tak ať fyziku klidně učí. Dokonce si myslím, že na ni má i bez toho minima.

A jinak ještě jeden názor. Zkuste se na danou problematiku podívat očima veřejnosti. Tím, že prohlašujeme, že učitel vlastně ani nemusí mít vysokoškolské vzdělání, dáváme tím veřejnosti signál, že se bez něho fakt obejde a jednoznačně tím sami diskreditujeme učitelské povolání. Můžeme se pak divit, že nás rodiče nerespektují, že nás už nerespektují ani žáci a že si z učitelů stát udělal špatně placené služtičky?

Simona CARCY řekl(a)...
29. ledna 2014 v 14:42  

Normálně nemá smysl se vyjadřovat k čemukoliv ode EDUinu, ale dělám již druhou výjimku. Je totiž signifikantní, že nositelem myšlenky "no sice na to je zákon, ale pojďme najít cestu, jak to obejít" je právě EDUin. Voláte po pořádku ve školách, po karierním řádu učitelů, po pedagogické komoře, ale nedokážete se přizpůsobit jedné jediné, dostatečně dlouho vyhlášené podmínce a zase budou poškozeni ti, co si odřekli, podstoupili úsilí a systému se podvolili tím, že kriterium splnili. Nedůvěryhodnost této země způsobují právě takoví učitelé, kteří dávají příklad další generaci - to se nemusí umět, to se ještě změní! Stabilizujte školské prostředí a nepřepřahejte každých deset minut a zrovna v brodu...!

Jan Hučín řekl(a)...
29. ledna 2014 v 16:28  

S paní Carcy se sice obvykle názorově míjíme, ale tentokrát uznávám, že její příspěvěk je dost výstižný.

Mimochodem když jsem učil na gymnáziu sice s odborným vzděláním, ale bez vzdělání pedagogického, na požadavek o doplnění kvalifikace jsem ani necekl a dodělal si ji.

Neformální vzdělání se dá snadno uznat tím, že dotyčný složí zkoušky na pedagogické fakultě. Je-li zkušený a schopný, neměl by s tím mít problém.

BoBr řekl(a)...
29. ledna 2014 v 16:53  

Co byste tedy řekli na to, že by ti adepti dělali jen (placené) závěrečné zkoušky, jejichž součástí by bylo profesní portfolio a posouzení jejich schopnosti učit (doložené třeba záznamem)???

obyčejná učitelka řekl(a)...
29. ledna 2014 v 17:42  

To ale přece dnes není možné, i když z příspěvku pana Hučína to vypadá, že ano?! Ale bylo by to skvělé řešení.

Tomáš Dopita řekl(a)...
29. ledna 2014 v 17:49  

Pro p. Brdičku - myslím, že v současné době není taková možnost na úrovni VŠ možná. Pokud se stát dohodne v dohledné době na této možnosti náhrady VŠ studia jedinou zkouškou, pak je to pro tyto lidi šance. Ale obávám se, že tak jednoduché to nebude.

Eva Adamová řekl(a)...
29. ledna 2014 v 18:04  

A co byste pane Brdičko řekl tomu, že všichni zájemci o profesi učitele by po maturitě složili závěrečné zkoušky, které by posoudily jejich schopnost učit a profesní portfolio by si v budoucnu splnili? Je to totiž v podstatě v bleděmodrém to, že někteří si profesní portfolio splnili v minulosti a zkoušky budou dělat teď. Na co tedy vysokou školu, že? Všichni vysokoškolští pedagogové z pajdáků a mnozí z dalších fakult by pak mazali na úřad práce!!

Paní Carcy to tady řekla zcela jasně, ale někteří ne a ne tomu rozumět. Pozoruhodné však je, že jsou mezi nimi i vysokoškolští pedagogové. Dost to vypovídá o naší společnosti.

Simona CARCY řekl(a)...
29. ledna 2014 v 19:23  

Ten EDUin má pořád s něčím problém. Nejprve zákon rozdělil učitele na ty, kteří splňují a ty, kteří musí teprve splnit ve vymezené lhůtě nějakou podmínku (vzdělání). A poté přijdou EDUosvícenci a špekulují, jak dál štěpit druhou skupinu a něco z ní protlačit do skupiny první. To je stejné jako s provozem na pozemních komunikacích. Ještě loni existovala "osoba blízká", která umožňovala obcházení vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. A když se to v dopravě podařilo zlikvidovat, budeme to tlačit do školství?
A zcela na okraj - vážně by mne zajímalo, zda formulace "tisíce učitelů" se zakládá na konkrétní statistice. Velmi pochybuji, že číslo bude takto veliké, hodně odpovědných učitelů totiž poskytnutou lhůtu vzalo vážně a využilo ke splnění podmínky vzdělání. A ti málo odpovědní...?

poste.restante řekl(a)...
29. ledna 2014 v 19:43  

Nelze omlouvat a uhýbat v požadavcích na kvalifikovanost učitelů donekonečna.

Jistěže lze souhlasit, že v systému uznávání způsobilosti k výuce jsou nedostatky. A je tam chyb mnohem více. Pokud například bude někdo 20 let pracovat v chemickém výzkumáku a na "stará kolena" se rozhodne učit na základní škole chemii, bude mu tato praxe započítána jen částečně. Velmi motivující. :-(

I já se přimlouvám za možnost v některých případech nedostatečnou kvalifikaci k výkonu učitelské profese "odpustit". Mělo by ale jít o výjimky v počtu jednotlivců na okres a nikoliv o generální pardon pro všechny, kdo si prostě jen doposud na nezbytné studium "neudělali čas".
Zákon tu je, platí dostatečně dlouho a dokonce byla jeho platnost odsunuta. Každý, kdo opravdu chtěl, si mohl v uplynulých letech vzdělání doplnit.
Notabene, když vím, jakým směšným způsobem probíhá např. studium DPS na některých soukromých vysokých školách.
Koneckonců i když nešlo vystudovat některé konkrétní obory (aprobace), jak uvádí kolega Datel, přesto ale bylo možné vystudovat obor jiný a získat tak potřebné vysokoškolské vzdělání. - Byť by pak takový učitel vyučoval třeba fyziku vlastně nekvalifikovaně, (dříve neaprobovaně), samotný požadavek VŠ vzdělání by byl naplněn.

Tomáš Dopita řekl(a)...
29. ledna 2014 v 23:10  

Napadá mě ještě jeden důvod tolerance k nepřítomnosti VŠ vzdělání a to fakt, že PF v posledních desetiletích produkují učitele, kteří nastoupí do praxe a s hrůzou zjistí, že je škola nenaučila téměř ničemu z toho, co denně potřebují. Nevím, jak to bylo u vás, ale u nás v Ostravě byly naprosto nehorší přednášející (neříkám jim učitelé) z kateder pedagogiky, didaktiky a psychologie - říkali jsme jim uspávači hadů. Pocit zbytečnosti studia je pak trvale přítomen v mnoha učitelích.
Mám i čerstvou zkušenost z konference o badatelské výuce, kde jeden z úvodních referátů měla p. docentka z Olomouce, z katedry pedagogiky a opět spolehlivě během 20 minut uvedla sál do stavu hibernace. Byl to návrat o 30 let zpět, připadal jsem si zase jak na fakultě.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
30. ledna 2014 v 6:01  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Zdeněk NUTZ řekl(a)...
30. ledna 2014 v 6:05  

Dobrý den pane Dopita. Patřím k těm potrefeným, co sice učí už 28 let a stále jen s dvouletým DPS. Mám za sebou všechna možná školení, jsem testerem ECDL, školitel grafiky atd, atd. Pracuji na více školách jako správce sítě a jsem ve svém okolí známý "ajťák". A jedním z hlavních důvodů, proč jsem si nedodělal VŠ vzdělání byla a je právě to, když vidím některé ty nově vystudované, jak to s dětmi neumějí. Neumějí používat počítače, nemají téměř žádnou praxi, nemají ani chuť to změnit. jenom nadávají na plat a udělat pro děti něco navíc, no to nemám v popisu práce. Jakoby tu školu vystudovali jen proto, aby měli nějaký diplom, ale když zjistili, že se nikam jinam za 50 000 nedostali, tak teda šli otráveně do té školy. A je to stále stejné. Myslete si o tom, co chcete. Ale systém, kdy například ani nositel Nobelovy ceny za fyziku nesmí učit šesťáky rovnoramennou páku je k ničemu....

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
30. ledna 2014 v 6:10  

A ještě něco na pozdvižení mandlí všem těm zastáncům vyházení nepedagogických nestvůr.
Co naše školství opravdu potřebuje jsou odborníci ve svém oboru, kteří mají na to, aby své vědomosti uměli předávat dětem. A co ve školství nepotřebujeme to jsou ufňukaný uspávači hadů. Napsal jste to moc hezky.....

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. ledna 2014 v 7:00  

"A jedním z hlavních důvodů, proč jsem si nedodělal VŠ vzdělání byla a je právě to, když vidím některé ty nově vystudované, jak to s dětmi neumějí. Neumějí používat počítače, nemají téměř žádnou praxi, nemají ani chuť to změnit. jenom nadávají na plat a udělat pro děti něco navíc, no to nemám v popisu práce."

Dokud jste psal, ze jste neudělal přijímačky (jako důvod), tak budiž.

Teď už píšete s prominutím blbosti a pokud měníte důvod "neudělání" jsou Vaše stesky, že to "nešlo" nedůvěryhodné. Nakonec je pravdou, že se Vám tedy nechtělo, ač jste věděl, že budou problémy.

Moje teta dělala autoškolu, když ji udělala, stejně moc řídit neuměla - takže na co bych si ji dělal já, budu jezdit bez papírů, stejně jezdím dobře.

DaPa řekl(a)...
30. ledna 2014 v 9:06  

Pane Nutz, jsem na tom naprosto stejně a mám stejné zkušenosti. Také se již po odučených více jak 25ti letech nechystám na studia. Ani plat učitele mne k tomu nepřesvědčuje. Starám se o rodinu, mám další práci abych ji uživil.... učím rád, ale volný čas na studioum prostě nenajdu, ač bych rád..... Držím nám všem palce ...

Nicka Pytlik řekl(a)...
30. ledna 2014 v 10:08  

Nehledejme v tomto světě a v činovnockém počínání spravedlnost, systém, nebo dokonce snad logiku.
Nevím přesně, co je obsahem té zákonné úpravy, ale pokud se hovoří o nezbytném vysokoškolském pedagogickém vzdělání, předpokládám, že se to týká i postgraduálního studia, či jak se tomu říká. A to je zřejmě možné jen v případě, že člověk už nějaké to vysokoškolské vzdělání má. Pokud k tomu stačí i bakalářské, pak bych v tom neviděl zase až tak velký problém, protože dnes dáte bakáláře v kdejakém okresním městě, dokonce snad i na vošce.
Jen bych připodotknul že:
1. Tato revoluční úprava by měla zabránit především tomu, aby se v tomto smyslu nekvalifikovaní lidé už do školského systému nedostali.
2. Mělo by také být řešeno, aby byla zabezpečena i odborná způsobilost, a neučil kdekdo kdeco. Např. češtinář informační technologie, chemikář němčinu, já tělocvik...
3. Na těchto rozhodovacích procesech se musí podílet především i profesní komora.

Eva Adamová řekl(a)...
30. ledna 2014 v 12:01  

"Moje teta dělala autoškolu, když ji udělala, stejně moc řídit neuměla - takže na co bych si ji dělal já, budu jezdit bez papírů, stejně jezdím dobře."

Tuto větu by si měli páni Nutz, Dopita a jim podobní několikrát pořádně přečíst a snažit se pochopit nemyslnost svých výlevů.

Víte ono jaksi o člověku dost vypovídá i to, jestli se byl schopen přinutit tu VŠ dodělat nebo ne. Myslím si, že učitel, který popírá důležitost vzdělání snad ani ve škole nemá co pohledávat.

Já tedy budu držet palce všem absolventům učitelství na úřadech práce, všem propuštěným učitelům s VŠ vzděláním s dlouhodobou praxí, kteří byli ledaskde propuštěni protože ubývá žáků. Budu jim držet palce, aby se ředitelé drželi zákona a všechny, kteří nesplňují kvalifikaci ze škol propustili.

Tomáš Dopita řekl(a)...
30. ledna 2014 v 12:43  

"Co naše školství opravdu potřebuje jsou odborníci ve svém oboru, kteří mají na to, aby své vědomosti uměli předávat dětem."

Vidíte, a tak se hned můžu ptát - co je hlavní odborností učitele? Domnívám se, že dovednost učit. To je myslím hlavní průšvih a důvod problémů. Jak jsme byli učeni, tak učíme (a často jsou to nepovedené kopie :-)), protože PF neučí, jak učit, jak vést a motivovat děti, jak vzdělávat individuálně ve třídě s 25 dětmi, jak pomoct dětem s poruchami učení, jak jednat s rodiči, sponzory a mraky jiných věcí. Odborníci ve škole jsou na tom, bohužel, ještě hůř. U nich je to opravdu jen otázka ped. talentu.

Myslím si, že je správně, aby ve škole učili odborníci, ale odborníci na učení. A to PF v této době nejsou schopny zabezpečit. Takže podle mého názoru měla toto opatření hned od začátku doprovázet úplná proměna PF. To se nestalo a proto lidem z praxe, kteří učí, připadá zbytečné studovat - nic nového se na PF nedoví. Je to tedy český evergreen - vydáme papír s nařízením a myslíme si, že tím je problém vyřešen. Udělal bych to znovu až poté, co PF konečně začnou plnit svou funkci.

Učit dobře je velmi těžké, vyžaduje to mnoho znalostí, dovedností i schopností. V podání VŠ to spíš vypadá na nejsnadnější práci na světě. Vždyť pajdák dodělá každý, ne?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. ledna 2014 v 12:47  

" Vždyť pajdák dodělá každý, ne?"

A proč teda ne Vy?

Vy s panem Nutzem označujete nové a mladé učitelel za neschopné, nic podle Vás neumí, pajdák je lehky, ale ale ani jeden jste jej neudělali, jednoho na tu "lehkou" školu nevzali.

Vaše argumentace je podobná jako u děcek v šesté třídě, k čemu jim budou jednotky objemu a proč se mají učit počítat.

Tomáš Dopita řekl(a)...
30. ledna 2014 v 14:18  

Pro Anonymní z 21:30 - Já jsem pajdák absolvoval, učil jsem na ZŠ i na SŠ a právě proto dokážu zhodnotit, nakolik je ta škola užitečná. A o mladých si nemyslím, že jsou neschopní, zažil jsem jich za 25 let praxe mnoho a bylo mi jich spíše líto, protože se dostávali do velmi složitých situací (hlavně lidsky - protože jde o jednání s dětmi a s rodiči o jejich dětech a to jsou jednání často těžká) a nevěděli si s nimi rady, ale hlavně neví, jak jim předcházet. A na to je PF nepřipraví. Proto mnoho z nich nevydrží, nebo jsou zklamaní, naštvaní a v tomto stavu se těžko učí dobře.

Eva Adamová řekl(a)...
30. ledna 2014 v 14:45  

Pane Dopito, mluvíte mi z duše, učím 27 let a na začátku své praxe jsme skutečně tak cca 2 roky prožívala to, co popisujete, než jsme pochopila vo co ve školství go.

Jen mi trošku přijde, že Vy jste snad z té vysoké školy přišel jako pedagogický génius, který si na rozdíl od jiných jistým rozčarováním z učitelského povolání neprošel.

Zajímalo by mne, co by k tomu řekli vaši bývalí kolegové, kteří měli možnost sledovat vaše skvělé pedagogické začátky.

Takže jsem zvědavá na resultát všeho toho kolem zmiňovaného zákona, který nařizuje ředitelům se těch nedovzdělaných zbavit.

Skutečně to dopadne tak, že budeme mít stále školy narvány důchodci a skvělými, leč nedovzdělanými pedagogy, a mladé vysokoškolsky vzdělané kantory necháme hnít na úřadech práce? Tak to snad ne!! To by totiž mohlo mít pro budoucnost školství neblahé důsledky, protože nedávat příležitost mladým se nemůže žádné společnosti vyplatit!!!

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
30. ledna 2014 v 15:09  

Já celkem nechápu, proč se tu někteří snažíte napadat autory příspěvků pro jejich názory. Je tu nastolená otázka: jak uznat neformální vzdělání těm z nás, kteří mají mnohaletou praxi, jsou odborníky ve svém oboru a vedení školy by je rádo dále vidělo před dětmi. Takže bych se rád vrátil k tématu. Zde se opravdu nejedná o masové nasazování maturantů nebo důchodců bez vzdělání do škol. Jde o pár jedinců v okrese. Jsou možná výjimkou a pro ně by se podle mě něco mělo udělat. A ty invektivy klidně vynechte.

Eva Adamová řekl(a)...
30. ledna 2014 v 15:25  

Víte co pane Nutzi, injektivy neijektivy, nejedná se o pár jedinců v okrese, ale dle informací z médií se jedná o každého desátého učitele.

Pokud někdo má vysokoškolské vzdělání a je tedy skutečně odborník ve svém oboru, nemůže být pro něho problém dodělat si pedagogické minimum. Jedná se o dvouleté studium, každé dva měsíce jedna sobota. Pro normálního chlapa či babu docela dobrá příležitost, jak na chvilku vypadnout ze šedi rodinného života.

Pokud však příslušný učitel vysokoškolské vzdělání nemá, tak v jakém oboru ho lze považovat za odborníka? Že bychom zase použili známou oblíbenou definici, že odborník je ten, který se za něho sám považuje atd.

Tomáš Dopita řekl(a)...
30. ledna 2014 v 16:25  

Paní Adamová, nevyšel jsem jako génius, ale dělal jsem trenéra (už od 18) a jezdil jsem jako vedoucí na tábory. A taky jsem narazil na své bývalé učitelky, které mě jako žáka na ZŠ učily a ty mě první rok vysvětlily a zaškolily. Díky tomu jsem věděl do čeho při práci s dětmi jdu a možná proto jsem to přežil. Ani dnes si jako génius nepřipadám a stále se učím.

Vrátím se k tématu. Tvrdím, že dnes není pro neučitele žádnou motivací si vzdělání dodělat, protože pracují ve škole dlouho (o těchto lidech se bavíme) a nově příchozí učitelé na tom jsou hůř, než oni, protože PF neplní svůj úkol. Říkám - nechme je pracovat, dokud nebudeme učitele vzdělávat tak, aby neučitelé cítili ve škole handicap a sami se chtěli dovzdělat. Jinak je to tvrdý administrativní zásah a zbytečné poškození života lidí a možná i žáků.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. ledna 2014 v 18:06  

Pane Dopito, slil jste se mi s "neaprobovanými" :-), promiňte prosím.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
30. ledna 2014 v 18:29  

"Je tu nastolená otázka: jak uznat neformální vzdělání těm z nás, kteří mají mnohaletou praxi, jsou odborníky ve svém oboru a vedení školy by je rádo dále vidělo před dětmi."

KDO tu otázku nastolil? Skupinka, která nemá se školstvím nic společného a sami nedostudovaní učitelé.

Má odpověď je poměrně jednoduchá - NIJAK. Doba 10 - 20 let byla dost dlouhá na řešení.

Eva Adamová řekl(a)...
31. ledna 2014 v 10:32  

Pane Dopito! A to, že absolvent vysokoškolského oboru nemůže několik let najít odpovídající práci, protože školy jsou narvány důchodci a nedovzdělanými pedagogy, kteří měli na rozdíl od něho na vyřešení své situace 10 let, není zásah do jeho života?

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. ledna 2014 v 11:56  

Maje máslo na hlavě, nechci do diskuse nijak zvlášť silně vstupovat, ale jen tak mne napadla otázka, kolik asi tak absolventů pedagogikých fakult, toho času dlících na pracovním úřadě, chce doopravdy učit.
A možná také by se v této souvislosti do rozhodování o dalším osudu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků mohl, kromě předdůchodového ochranného pásma, promítnout i jakýsi koeficient nepostradatelnosti na jedné straně a zastupitelnosti na straně druhé.
A co vy víte, třeba tuto zákonnou úpravu mnozí ředitelé vítají jako příležitost, jak se s nepřizpůsobivci vypořádat.

62morava řekl(a)...
31. ledna 2014 v 12:02  

Musím vstoupit do diskuze ohledně studia fyziky. Není pravda, že fyziku nelze studovat dálkově. Je to možné,a to na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci celoživotního vzdělávání. Studium je tříleté a uchazeči si je musí platit. Ale kdo chce tento předmět vyučovat a má chuť se dále vzdělávat, může tuto příležitost využít.

62morava řekl(a)...
31. ledna 2014 v 12:22  

Souhlasím s názory paní Evy Adamové ohledně aprobovanosti našich učitelů. Je pravda, že kdo chce učit, mohl si studium doplnit. Souhlasím i s názorem, že mladí absolventi vysokých škol učitelských oborů pro základní, či střední školy nemohou v současné době získat práci ve školství, protože jejich místa jsou obsazena neaprobovanými učiteli nebo důchodci. Sama jsem se ocitla v téhle tíživé situaci, když jsem po ukončení studia žádala o místo. A pokud se nějaké místo naskytlo, dostali jej přednostně muži. Člověk se poctivě pět let dře na vysoké škole, a pak skončí na úřadu práce. Důchodci musí pracovat, jelikož si ještě málo vydělali. Je to smutné, ale je to bohužel tak.

Eva Adamová řekl(a)...
31. ledna 2014 v 12:56  

"Jinak je to tvrdý administrativní zásah a zbytečné poškození života lidí a možná i žáků"

Takže nakonec to všechno svedeme na stát? Jenže jaký tvrdý administratirvní zásah pane Dopito!

Ředitelé měli 10 let na vyřešení situace své školy, kdy se mohli těch, kteří nebyli evidentně ochotni si vzdělání dodělat postupně zbavovat. Jenže třeba na naší škole to zbavování dopadlo tak, že se ředitel zbavil aprobované angličtinářky, protože nebyla na rozdíl od ostatních místní, a angličtinu učí místní družinářka. A teď přemýšlí o tom, jak hodiny angličtiny pro družinářku zachovat a zbavit se aprobované učitelky, která se má vrátit z matřeské. Jen tak mimochodem totiž také není místní. Jenže fakt nevím zda škola má být charitou pro místní. A také přemýšlím nad tím, kdo tady teda vlastně poškozuje školu a žáky.

Další, kdo má máslo na hlavě jsou ti Vaši nemotivovaní učitelé, kteří svou nemotivovaností poškozují svého chlebodárce ředitele a svou školu, ke které by mohli cítil trochu loajality a ne se snad proboha spoléhat, že jim to zase všechno projde.

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. ledna 2014 v 19:04  

Člověk se poctivě pět let dře na vysoké škole

Tak razantní vstup do diskuse lze přirovnat snad jen k ukrutném vpádu Turků na Podluží roku 1663.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
31. ledna 2014 v 20:29  

Děkuji pane Bláho, člověk se tu alespoň zasměje.......
Protože, nezlobte se, z některých příspěvků opravdu mrazí. jako třeba představa, že vystudovaný učitel bez práce zjistí ve svém okolí, že na škole učí někdo "nahoře a dole bez" a bude se dožadovat jeho propuštěné a nasazení sebe sama. Utopie??? Už se to v našem okrese stalo... Myslíte si že je to normální? Umíte si takový postup představit v nějakém jiném oboru, například v nějaké soukromé firmě?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. ledna 2014 v 22:10  

Pane Nutzi, Vy ale nepracujete v soukromé firmě a ten vysokoškolák udělal, co měl udělat, Vy ne.

Jiný vysokoškolák v době, kdy jste nastupoval, místo aby šel "dělat" bez školy, poctivě vystudoval a až měl to správné vzdělání, přišel k Vámi obsazenému místu. To je velmi prosté.

Pořád odmítáte pochopit podstatu problému.

Nicka Pytlik řekl(a)...
31. ledna 2014 v 22:48  

přišel k Vámi obsazenému místu

A to ještě z poněkud holejším zadkem.
To jest nenabytý výdělek plus náklady na učební pomůcky. A tablety, samozřejmě.
A to jsou ještě některé obory tak náročné, že jsou studovány i šest až osm let, čímž nám ztráty z touhy po vzdělání svižně narůstají.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
31. ledna 2014 v 23:23  

Tak znovu diskutujeme nebo se napadáme. O mě tu vůbec nešlo a nejde. A pokud máte pocit, že je normální, aby někdo od stolu nařídil řediteli školy, že musí propustit například zkušeného sportovního trenéra s miliony akreditací a osvědčení z učení tělocviku jen proto že nemá titul Mgr. tak je to prostě podle mě nesmysl. Můj názor no, tak s tím nějak usněte....

Tomáš Dopita řekl(a)...
31. ledna 2014 v 23:25  

No, pokud některý ředitel chce svým chováním úmyslně poškodit školu a propustí výbornou učitelku místo neschopné, to se jistě může stát. Ale zkusila jste někdy dát žákům úkol, aby rozdělili učitele ve škole na ty správně vystudované a ty druhé? Myslíte, že v současné době je ten rozdíl vidět? Nemám výzkumy, ale myslím si, že to nepoznají ani žáci, ani rodiče. Tak je ped. vzdělání v současné podobě nutné, nebo ne?

Ti lidé, kteří na školách pracují dlouhodobě a nemají "požadovanou kvalifikaci", myslíte, že pracují nekvalitně? Všichni? Aby se dalo říct všichni ven? Víte, jaký je percentil studentů SŠ, kteří chodí na PF? Je to 50-60. Před 30 lety by tak tak dosáhli na maturitu a o VŠ by si mohli nechat zdát.

Prostě stále nevidím opravdový důvod, proč ty lidi propouštět, pokud je jejich práce splňuje kvalitou požadavky vedení školy. Těch studentů, kteří nemohou sehnat práci, je mi líto, ale ať si položí otázku - šel jsem na ten obor , protože chci učit? Pak si cestu najdou. Dřív nebo později (vzhledem k průměrnému věku věku ped. sboru :-(.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
31. ledna 2014 v 23:53  

Já osobně věřím, že zvítězí zdravý rozum a nějaké ta klauzule posvětí rozhodnutí ředitele školy, který dostane možnost na svoji zodpovědnost ponechat si dobrého učitele s dlouholetou praxí ve svém týmu na svoji zodpovědnost. Že snad proboha nebude za takové jednání pokutován a sankcionován například pro zneužití mzdových prostředků.
Pokud ano, budu si myslet, že jsme se už asi všichni zbláznili.
Přes všechny ty názory - mohli si to dodělat. Ale co vlastně dodělat? Opravdu si myslíte, že když někdo učí 15 let , ve svém oboru se neustále vzdělává, je sním všeobecné spokojenost je to učitel s velkým Ú, že by mu k něčemu byla VšPg? Byl by pak světec? O současné úrovni některých Pg škol nebudu radši hovořit......

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
31. ledna 2014 v 23:56  

Když Vás poveze řidič autobusu, kterému nedali papíry, taky to nepoznáte.

Nemůžu si pomoct, ale argumentujete opravdu jako malí kluci.

Já ten důvod pro propuštění vidím poměrně zřetelně - NESPLŇUJÍ kvalifikační požadavky na rozdíl od zbývajících 90% a věděli to povětšinou aspoň 20 let.

Potom už můžeme pokračovat - proč požadovat maturitu pro přijetí na VŠ? Vždyť Pepík tomu dobře rozumí...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. února 2014 v 0:00  

"O současné úrovni některých Pg škol nebudu radši hovořit."

To ani nemůžete, když jste tam nebyl, pravda?

Vaše logika je neskutečná, budu 15 let jezdit autem, nikdo mě nechytí, až po těch 15 letech a světe div se, nenechají mne jezdit, stejně ty papíry musím dodělat. Proč? Copak se něco v autoškole naučím?
A co teprve zaměstnavatel, ten mě dále jako řidiče nebude zaměstnávat a ví, že jsem dobrý.

A ti pitomci, co si zaplatili za řidičák? Dobře jim tak, však oni se časem k práci dostanou...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...
1. února 2014 v 0:35  

No my se asi na ničem neshodneme, Vaše srovnání jsou dost mimo, nicméně, snažíte se. I u autoškol by se mělo uvažovat, že zejména v teoretické části by mělo stačit složit zkoušku a ne platit nehorázné peníze za předchozí proškolení.
Já přece nechci, aby učili maturanti. Já jen nevidím důvod, aby nemohli existovat výjimky.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. února 2014 v 1:11  

"Já přece nechci, aby učili maturanti. Já jen nevidím důvod, aby nemohli existovat výjimky."

Nevidím důvod pro výjimky. Kdyby to bylo spojeno s dobou totalitní a dotyční nemohli studovat z politických důvodů, beru.

Je skoro čtvrtstoletí po revoluci, kdo chtěl, mohl studovat - ano, ne vždy je to lehké, vždy to chce něco obětovat, čas i peníze. Ale jde to, když se chce.

O ničem jiném to není. Vy jste před 20 lety nevěděl, že většina kolegů MÁ udělanou VŠ? Neprošlo Vám ani jednou hlavou, že možná byste měl mít taky?

Nenabízela se otázka v kabinetě na některou kolegyni nebo kolegu, proč se "mordovali", když nemuseli?

Teď je samozřejmě pozdě a na poslední chvíli s tím těžko něco uděláte (množné číslo).

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. února 2014 v 1:20  

Ještě k tomu snažení:
Já se nesnažím, já mám školu, kterou mám mít, všechno co jsem musel, jsem si "pododělával" a stálo mě to dost tisíc a pět let práce navíc kromě učení. Mám aprobaci na ZŠ, když se budu hlásit na střední školu, nikdo se se mnou bavit nebude a mohl bych argumentovat ledasčím a rozhodně bych byl kvalifikačně blíže než Vy a podobní s maturitou na ZŠ.

Vzdělání mé a ostatních, kteří "mají papíry" v pořádku je znehodnocováno učiteli s maturitou.

Není to nic osobního, je to profesní záležitost a kdyby existovala profesní komora, tuto otázku bychom vůbec dnes neřešili. Vy byste měl vzdělání dávno doplněné nebo byste neučil.

Jedině to, že ve školství je neskutečný chaos a bordel Vám umožnilo doteď učit a divíte se, když se to napravuje.

Nicka Pytlik řekl(a)...
1. února 2014 v 1:35  

Jak začínám být infantilní, tak bych učil na prvním stupni, až bych brečel. Nebo v mateřince. Jak já bych tam ta didínka opečovával. Už jsem pár dětiček vypiplal a předmatematickou gramotnost bych snad dal taky. Ale copak můžu? Nemám tu madůritu na střední pedagogické.
A tak tady musím každý den do dvou v noci mydlit skripty v canvasu, abych měl co učit maturanty. To je k uzoufání.

Mintaka řekl(a)...
1. února 2014 v 6:01  

15 let učím na ZŠ informatiku. Ještě o několik let déle vedu kroužky ICT. V časech mého největšího nasazení jsem týdně učil přes 300 žáků s věkovým rozptylem od 3 do 16 roků a školil dospělé s věkovým rozptylem od 25 do 71 let. Vystudovanou mám PF (Informační a didaktická technika) ovšem pro střední školy. K tomu mám vystudovaný obor Softwarové inženýrství. Posledních pár let učím převážně na prvním stupni.

Jsem neaprobovaný?

Běžně věnuji cca 3-5 hodin denně samostudiu. Že bych se kvůli "šedi rodinného života" měl chuť povyrazit doděláváním pedagogického minima někde na VŠ, mi opravdu nehrozí. Ověřit, pokud možno, objektivními metodami, zda jsem schopen pracovat jako učitel, se nechám kdykoliv. Pokud budu mít zpětnou vazbu od ředitelky, že něco dělám špatně, budu hledat způsoby, jak se zlepšit. Pokud s doporučením nebo výtkami na mou práci nebudu souhlasit, budu se snažit můj postoj obhájit. Pokud ředitelka najde někoho, kdo mé místo zastane lidsky a profesně lépe, své místo uvolním.

Analogie autoškola:
Kdybych si měl vybrat, kterým řidičem autobusu bych se nechal svést, jestli někým kdo na to nemá oficiální oprávnění, ale za X let prokázal že je to dobrý řidič, nebo někým kdo má oprávnění, ale jeho styl jízdy se mi nelíbí, případně má na kontě i několik nehod, vybral bych si toho prvního.

Tato analogie však selhává. V tomto případě bylo dříve povolené řídit bez řidičáku a ti, kteří už do toho investovali svůj čas a "samostudiem" se to naučili to mají nejen prokázat, ale má se k nim přistupovat, jako k někomu kdo nikdy neřídil.

Nikoho bych nenutil učit se něco co už prokazatelně umí. A jak prokázat zda to umí? Předně by mělo být stanoveno co by měl umět a mělo by být stanoveno jak ověřit, zda to umí. Například jestli někdo 10 let učí a neumí to, ano nepracuje na svém zlepšení, jak si takový případ obhájí ředitel a ČŠI? Takový člověk by, bez ohledu na diplom z PF učit neměl.

Jsem pro to, aby byli i jiné možnosti jak uznat někoho aprobovaným k učení, než aby byl nucen podstupovat "institucionální vzdělávání", které mu k lepšímu výkonu práce vůbec nemusí pomoci.

Žabomyší války typu "já jsem studoval a ty ne tak mám větší právo učit než ty" prosím stranou. Absolvování žádné PF nedává nikomu právo být dobrým učitelem.

Važme si prosím času lidského života a podporujme jeho smysluplné využití.

obyčejná učitelka řekl(a)...
1. února 2014 v 10:14  

http://www.youtube.com/watch?v=jLYZF3cP46w

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. února 2014 v 10:34  

"Jsem neaprobovaný?"

Nejste, tak nevím, co řešíte.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. února 2014 v 10:41  

"Žabomyší války typu "já jsem studoval a ty ne tak mám větší právo učit než ty" prosím stranou. Absolvování žádné PF nedává nikomu právo být dobrým učitelem."

To není žabomyší válka - je to prachsprosté zneužití díry v systému, které všechny, kdo dodržují pravidla znevýhodňuje.

Mě to přijde, že když někdo vůbec vystudoval, má se tu snad stydět, že "požil" formální vzdělání.

Eva Adamová řekl(a)...
1. února 2014 v 13:21  

Ještěže alespoň pan Dopita už měl ve 23:35 dopito.

Eva Adamová řekl(a)...
1. února 2014 v 13:28  

A ještě k panu Nutzovi.
"Já osobně věřím, že zvítězí zdravý rozum a nějaké ta klauzule posvětí rozhodnutí ředitele školy"

Co byste si proboha myslel o řediteli nemocnice, kdyby jako chirurga zaměstnal člověka, který nevystudoval medicínu? Už vás vidím, jak si v klidu leháte na operační stůl.

Mintaka řekl(a)...
1. února 2014 v 16:10  

Re. Eva Adamová
Co byste si proboha myslel o řediteli nemocnice, kdyby jako chirurga zaměstnal člověka, který nevystudoval medicínu? Už vás vidím, jak si v klidu leháte na operační stůl. :

Pokud by ten člověk byl ověřen praxí a měl za sebou stovky úspěšných operací, raději si lehnu pod jeho nůž, než k nějakému vyplašenému nováčkovi.

Mintaka řekl(a)...
1. února 2014 v 16:13  

Re. Anonymni z 21:30 řekl(a)...
"Jsem neaprobovaný?" Nejste, tak nevím, co řešíte. :

Řeším smysluplnost toho, zda ti, kteří jsou ověřeni léty praxe mají jít znovu studovat, nebo zda má být pouze ověřena a potvrzena jejich schopnost tuto činnost provádět.

A s tím, že jsem aprobovaný učit na 1.st ZŠ když mám aprobaci pro SŠ bych si tak moc jistý nebyl.

Unknown řekl(a)...
1. února 2014 v 16:23  

Mintaka:
Váš problém je v tom, že v nemocnici by vás k člověku, který nevystudoval medicínu, ani nepustili. Protože i ten, který je podle vás ověřen praxí, někdy musel začínat - bez praxe.

Mintaka řekl(a)...
1. února 2014 v 16:59  

Re. Blogger Josef Dvořák
Váš problém je...:

Není to můj problém, je to jen reakce na ne úplně správné přirovnání. Pokud by v lékařství nenastal nějaký krizový stav, není třeba, aby operoval někdo neaprobovaný.

Prostě a jednoduše, nezávidím těm, kteří byli přijati do učitelských funkcí neaprobovaní zatímco já seděl na přednáškách. Pokud je nějaký spor o jejich způsobilosti, nechť je smysluplným způsobem ověřena.
Nemyslím, že by učitelskému stavu morálně ublížilo, když by ti, kteří takovým ověřením projdou učili dál.

De-facto má tím ověřením být absolvování např. pedagogického minima. To mi nepříjde jako rozumný způsob ověření.

Tomáš Dopita řekl(a)...
1. února 2014 v 18:14  

Paní Adamová, váš komentář z 1. února 2014 13:21 mi znovu dokázal, že vystudování jakékoliv VŠ z nikoho dobrého učitele neudělá.

Eva Adamová řekl(a)...
1. února 2014 v 19:08  

"Paní Adamová, váš komentář z 1. února 2014 13:21 mi znovu dokázal, že vystudování jakékoliv VŠ z nikoho dobrého učitele neudělá."

Můj komentář nemá pane Dopito s učením nic společného. Naštěstí o tom zda jsem nebo nejsem dobrá učitelka nerozhodují lidé beze smyslu pro humor podobní Vám.

"Pokud by v lékařství nenastal nějaký krizový stav, není třeba, aby operoval někdo neaprobovaný."

Pokud by ve školství nenastal nějaký krizový stav, není třeba aby učil někdo neaprobovaný nedej bože bez VŠ. A ten krizový stav ve školství není. Mraky VŠ vzdělaných učitelů a a absolventů VŠ je na úřadu práce.

Tomáš Dopita řekl(a)...
1. února 2014 v 19:43  

Je zajímavé, že z celého lékařství si vyberete zrovna chirurgy. Ale existují další lékařské obory a mimochodem stav a smysl lékařské péče je v současné době také předmětem diskusí. Pan dr. Hnízdil by mohl povídat.

Ale vzhledem k tomu, že z této diskuse se stává zákopová válka a vy nevyvracíte věcně argumenty, ale uplatňuje svůj "smysl pro humor", považuji svou účast za ukončenou. Zkušenost mi říká, že vše podstatné již bylo řečeno a v nejlepším se má přestat.

PS: Něco k zamyšlení pro vás: když váš student nesouhlasí s vaším názorem, uplatníte opět svůj smysl pro humor? Nebo mu prakticky, jako dobrá učitelka, předvedete, jak se má diskutovat?

Přeji vám veselý rok :-) .

Unknown řekl(a)...
1. února 2014 v 19:46  

Mintaka:
dobrá - není to váš problém, jen jsem upozornil na logický rozpor ve vašem protiargumentu. Člověk bez vzdělání nemůže být ověřen praxí. V okamžiku, kdy bez vzdělání do této praxe vstupuje, nemůžete tušit, jak to s ním dopadne. Člověk bez vzdělání do praxe nemá být vpuštěn. Příklad paní Adamové byl v pořádku.

Mintaka řekl(a)...
1. února 2014 v 20:38  

Re. Josef Dvořák řekl(a)...
Člověk bez vzdělání do praxe nemá být vpuštěn.:

Jenže my tu neřešíme situaci, kdy chceme do praxe pustit lidi bez oficiálního vzdělání. My řešíme situaci, kdy máme v praxi lidi, kteří se osvědčili.

Nicka Pytlik řekl(a)...
1. února 2014 v 21:36  

Přesně tak! Nevzdělané už do systému nepuštějte, ale nechte je dožít!
Co ušetřili za nevzdělání se, rozpočítejte až do jejich odchodu do důchodu, strhněte jim z platu a poukažte vzdělávajícím se sociálně nepřizpůsobeným. Nebo se tito do systému nikdy nedostanou.

Hele, víte třeba, že informatika je na průmyslovce odborný předmět, zatímco na gymnáziu všeobecně vzdělávající? Tak jsem si, navzdory ujišťování, že to není potřeba, svoje pedagogické vzdělání před lety opět doplnil. Když jsem si rozpočetl jen čisté školné, bez dalších nákladů, vyšlo mi, že až do důchodu jsem pedagogicky způsobilý za pouhou stovku měsíčně.
Další stovku, třeba, si platím na to, že mohu bojovat za vyšší platy svých kolegů, kteří je mají vesměs vyšší než já.
Řekl bych, že v tom umím docela dost dobře chodit.

Unknown řekl(a)...
1. února 2014 v 22:24  

Ale to pak vznikne začarovaný kruh precedentů a situace neřešena bude pokračovat ve stejném chaosu dále. Není důvod, aby lidé, kteří ze zákona na něco musejí mít papíry, je neměli.

Mintaka řekl(a)...
2. února 2014 v 12:45  

Re. Josef Dvořák Není důvod, aby lidé, kteří ze zákona na něco musejí mít papíry, je neměli.:

Není důvod?
O pár důvodech bych věděl. Co třeba "zdravý rozum"? Je smyslem, abychom měli ve školách dobré učitele, nebo aby tam byli lidé, kteří mají papír?

Vůbec nemám problém s tím, věnovat stovky hodin studiu oblastí, které považuji za důležité namátkou Kritické myšlení, Respektovat a být respektován, Emoční inteligence, MOOC kurzy: Gamification, Introduction to Genetics and Evolution, Drugs and the Brain, MongoDB for Developers, ...
Dle mých zkušeností, praktická využitelnost toho co mě učili na PF je někde hluboko pod 5%.

Samozřejmě se na to lze dívat pohledem "tak si to udělám, ať je klid", ale je to zhruba ve stejné kategorii, jako když po vás úřednící vyžadují nové výtisky dokumnetů, protože logo EU není barevně, ale pouze černobíle.

Tahle diskuze se jmenuje "Hledejme cesty, jak uznat neformální vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vysokou školu".
Dobrá:
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi tím kdo PF prošel a tím kdo ne? (Kromě toho papíru.)
Co se zeptat samotných učitelů, v čem vidí handicap vystudovaných proti nevystudovaným?

je co se tedy zeptat nabídnout učitelům

Nicka Pytlik řekl(a)...
2. února 2014 v 13:32  

A to je právě ta otázka. Které vzdělávání nebo jaká činnost komu co přinese.
Nevidím jediný důvod, proč by na střední škole nemohl studovat i člověk bez dokončeného základního vzdělání. Nebo, proč by si kdokoli nemohl udělat maturitu nebo jít na vysokou, aniž by kdy absolvoval nějakou střední školu.
Jediné, co bych po učitelích požadoval, by bylo vyšetření u klinického psychologa, je-li způsobilý nepoškodit děti a mládež svými charakterovými vadami. A uchazeče o řídící pozice bych ještě posadil na detektor pravdy, aby byly známy jich pohnutky k výkonu funkce.
Závěrem bych ještě připomněl, že jedinou kvalifikací politiků, tedy lidí, kteří v mnoha ohledech rozhodují směrování společnosti, a na dlouhá léta, je výše jejich obliby u lidí, kteří jsou ochotni dojít až do volební místnosti.
A ona tak často diskutovaná 'kvalita' učitele, vyjádřená výší osobního hodnocení, počtem nadpočetných hodin a vstřícností rozvrhu, není dána nějakými předpoklady k výkonu profese, jeho odborností, pracovním nasazením, jeho vlastnostmi a jeho schopnostmi pracovat s dětmi, ale mírou prospěšnosti pro ředitele školy k dosažení ředitelovo cílů, bez ohledu na to, jaká je jejich podstata.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
2. února 2014 v 14:33  

Mintako, zdravý rozum říká, že když si jako učitelé budeme dobrovolně snižovat požadavky, půjdeme dolů i finančně, je to jenom otázka času (než to bude horší něž teď).

Jak už někdo napsal, většina sdružení si "papíry" sakramentsky hlídá a nemusí to být jenom lékaři.

Jenom někteří učitelé zase budou hledat třetí cestu. Opět budeme světoví...

Mintaka řekl(a)...
2. února 2014 v 15:06  

Re. Anonymni z 21:30 ...když si jako učitelé budeme dobrovolně snižovat požadavky, půjdeme dolů i finančně, je to jenom otázka času (než to bude horší něž teď):

A co obrácená analogie? Budeme si záměrně zvyšovat požadavky, povede to k vyšším platům? Do toho :)
Domnívám se, že výše ohodnocení učitelů souvisí s papíry / nepapíry jen okrajově. A také, mnozí učitelé už sami na sebe mají takové požadavky, že není moc prostoru, kam je zvyšovat.
Naopak, schopnost spojit se a prosadit "rozumné" řešení, může být v očích veřejnosti vnímáno vcelku pozitivně. Bez silné oborové organizace a široké spoluúčasti účitelů na případných protestních akcích to s pěnězi moc růžově nevidím.

----
Zrovna ze systému vzdělávání ve zdravotnictví bych si vzor nebral. Např. jejich systém atestací vyvolává často velké pochybnosti o smysluplnosti.

Eva Adamová řekl(a)...
2. února 2014 v 17:43  

"Co se zeptat samotných učitelů, v čem vidí handicap vystudovaných proti nevystudovaným?"

A proboha ne náhodou naopak?

Mintaka řekl(a)...
2. února 2014 v 17:56  

Re. Eva Adamová řekl(a)
A proboha ne náhodou naopak? :

Klidně i druhé strany, jen se obávám, že odpoveď bude: "No přeci papííír!", nebo nějaký krasožvást o institucionálním zajištění odbornosti. :)

BTW: těmi učiteli, mám na mysli ty s PF i ty bez.

PS: Bůh pravděpodobně snese jakoukoliv variantu, toho bych do toho netahal.

poste.restante řekl(a)...
2. února 2014 v 19:59  

Schopnost českého národa vy.... s jakýmkoliv befélem vrchnosti je fantastická. My budeme trávit stovky hodin vymýšlením, jak systém ošulit, jen abychom nemuseli vykonat pár hodin práce. Švejkování je fantastická schopnost, ale někde to snad musí mít hranice.

Já absolutně souhlasím s názorem, že systém uznávání kvalifikace ve školství je na houby. Sám jsem se s ním potkal, když mi byla započítávána praxe při nástupu.
Další naprosto fantastická je už zmiňovaná logika zařazení IT jednou jako odborného, podruhé jako všeobecně vzdělávacího předmětu. Opravdu mi uniká, jak mohu být současně kvalifikován k výuce odborných předmětů a současně nekvalifikován k výuce téhož předmětu jako všeobecného, tedy mnohem méně náročného.
A tak by šlo pokračovat hodně dlouho.

Ale to všechno neznamená, že máme rezignovat na dodržování pravidel a kvalifikačních předpokladů pro výkon profese.

Souhlasím, že příprava na pedagogických fakultách asi není ta úplně nejlepší, jak by odpovídalo požadavkům reálné praxe. Pak se ale bavme o tom, co a jak je při výuce budoucích učitelů změnit.
Ale bagatelizovat VŠ vzdělání těch, kteří jej dosáhli a zpochybňovat vůbec potřebnost VŠ vzdělávání u pedagogů - to je cesta do pekel.
To pak opravdu vraťme do škol vojenské vysloužilce. Však oni si se všemi těmi dys-žáky a zapeklitostmi vývojové psychologie taky poradí, že jo?

Má známá umí velice dobře masírovat záda. Ale jako fyzioterapeutku ji bez příslušného papíru nikdo nezaměstná. Proč? Inu proto, že absolvované vzdělání je zárukou, že bude znát základy anatomie alespoň natolik, aby se minimalizovalo riziko, že způsobí klientovi újmu.
Příklad s řidičákem na autobus už tu byl zmíněn.
Nepochybuji o tom, že existují jednotlivci s talentem učit získaným od boha. Ale silně pochybuji, že jsou jich tisíce.

Buďto VŠ vzdělání pro výkon učitelské profese nezbytné je, anebo není. Všechno ostatní jsou alibistické kecy.

Zákon tady byl a platil dostatečně dlouho. Všichni, kteří teď zpochybňují jeho smysl a platnost měli dostatek času, aby hledali řešení. Mohli vystudovat, mohli vyvinout aktivitu ke změně zákona, mohli...
Ale ruku na srdce, jednodušší bylo nechat to "vyhnít". Však ono to "nějak" dopadne.
Věřím tomu, že existují výjimky. Odhaduji, že objektivně jich možná bude i několik desítek v celé republice.
Když vidím kolegyně - matky malých dětí, které si o víkendech rozšiřují kvalifikaci dalším studiem. Když si vzpomenu na kolegu, IT profesionála, kterému jsem dělal vedoucího závěrečné práce při studiu DPS v jeho padesáti letech. Když si jen spočítám, kolik času a peněz to stálo všechny ty, kdož v minulosti absolvovali potřebná studia. Nezlobte se na mne, ale nemohu se smířit s tím, že z nich teď mají být pitomci, kteří hloupě respektovali pravidla, zatímco jiní "moudře" usoudili, že jim se předepsané studium "nevyplatí".

Otázka zní, "Jak uznat neformální vzdělání učitelů, kteří nevystudovali vysokou školu"?
Opověď je prostá:
1. Ti, kteří mají pár let do důchodu, už výjimku mají.
2. Bavme se o tom, zda "zkušeným praktikům" nestačí jen vykonat nezbytné zkoušky. Ale z jejich vykonání slevovat nelze.
Pak totiž trvám na tom, aby řidičák nebyl podmínkou k řízení autobusu.
3. Hledejme výjimky - případy, kdy má smysl "odstranit tvrdost zákona". Ale budou jich maximálně desítky, snad pár stovek v celé republice.
4. Ve všech ostatních případech zní odpověď: "NIJAK". Času na výjimku už bylo dost.

Mintaka řekl(a)...
2. února 2014 v 20:15  

Pokud se to postaví takto natvrdo:

Buďto VŠ vzdělání pro výkon učitelské profese nezbytné je, anebo není. Všechno ostatní jsou alibistické kecy.

Pak smutně konstatuji, že k vykonávání učitelské profese, není VŠ vzdělání, v podobě, které se mi na PF dostalo, nezbytné.

Tento názor zastávám kvůli zkušenostem z PF, zkušenostem z vedení odborných praxí studentů, z diskuzí s lidmi z PF a lidmi, kteří si PF prošli.

Byl bych rád, kdybych těm neaprobovaným mohl říci "Jděte do toho, stojí to za to.", ale to bohužel nemohu. Proto se přikláním k 2. Bavme se o tom, zda "zkušeným praktikům" nestačí jen vykonat nezbytné zkoušky. Pokud možno, smysluplné zkoušky, nejlépe zaměřené na jejich činnost v praxi.

poste.restante řekl(a)...
2. února 2014 v 21:01  

Nemohu souhlasit.
VŠ vzdělání k výkonu učitelské profese nezbytné je.

Opačné konstatování znamená otevřenou cestu za katedru pro už zmiňované vojenské vysloužilce.

Pokud stačí maturita k tomu, aby mohl člověk vzdělávat nastupující generaci, pak si prosím důrazně uvědomme, jaká je "kvalita" současných maturantů.

Diskutovat dozajista můžeme o tom, zda pedagogické fakulty a instituce poskytující studium DPS poskytují takové vzdělání, jaké by být mělo.
Pokud tomu tak není, pak se bavme o tom, kde je příčina. Systém je špatný a celkově zparchantělý.
Ale vysoké školy mají svou autonomii. Brání jim nějaký vnější tlak učit dobře a to, co je třeba?
Přiznám se, že si netroufám v tomto smyslu vyslovit jednoznačný odsudek. Znám čerstvé absolventy, kteří dělají čest svým alma mater. Ale opačné tvrzení platí také.

Aby zkoušky byly smysluplné pro běžné studenty, i pro ty ostatní, o to bychom měli usilovat jednoznačně.

Říci "Jděte do toho, stojí to za to.", - to snad nelze nejen neaprobovaným učitelům.
Neznám učitele, který by svým dětem doporučoval práci ve školství.
Neznám nikoho, kdo by komukoliv doporučoval práci ve školství.

Nicka Pytlik řekl(a)...
2. února 2014 v 21:08  

Pokud máte, pane Mintako, dojem, že Vaše vzdělání, kterého jste dosáhl na pedagogické fakultě, neodpovídá potřebám dnešní doby, odejděte, prosím ze školství, tedy jste-li v něm, nebo si hodně rychle, podle svojí aprobace, doplňte potřebné vzdělání na některé normální vysoké škole.
Pokud tyto tendence k znevážení certifikací budou pokračovat i nadále, mohlo by se časem stát, že Vámi vyprodukovaní absolventi budou litovat, že se od Vás nechávali otesávat k obrazu Vašemu, a pěkně Vám to v diskuzích, významem obdobných této, zasolí.
Opakovaně připomínám, že je tady zjevná snaha vyvést základ vzdělávání, a jeho 'zpapírování' mimo tradiční školu, a tuto degradovat na toliko nekvalifikovanou hlídárnu. Toho konečně 'kvalitního' vzdělání a odpovídající certifikace se pak bude dostávat výhradně a jen těm, kteří si tuto výsadu budou moci za-pla-tit.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
2. února 2014 v 22:04  

Souhlasím s poste.restantem.

Mohl by Mintaka uvést konkrétní fakultu a obor, který jej natolik zklamal?

Eva Adamová řekl(a)...
2. února 2014 v 22:09  

Pane Mintako! Ten handicap mají, ať je Váš názor a názor Pánaboha jakýkoliv, ti nevystudovaní. Minimálně opravdu v tom, že nemají ten papír. A někteří jsou z toho na prášky. Zajímavé ovšem je, že jsou na prášky až teď a nebyli na ně před deseti lety, kdy příslušný zákon vešel v platnost. Ale, jak už výše zaznělo, očekávali, že to vyhnije.

Ovšem dnes je bohužel na vyhnívání asi nešťastná doba. Na úřadech práce jsou tisíce absolventů VŠ i zkušených pedagogů bez práce a Chládek chce učitelům přidávat, proto nemůže tou samou hubou, kterou bude mámit na vládě peníze, zároveň tvrdit, že učitel nepotřebuje VŠ vzdělání.

Mám obavy, že asi padla kosa na kámen.

Mintaka řekl(a)...
3. února 2014 v 11:58  

Ať už to bude jakkoliv, určitě to většina přežije.

Absolvoval jsem FPE KVD a KTV na ZČU v letech 1997..2002
Příprava na praxi žalostná. Didaktiky patřily mezi nejhůře učené předměty. Pedagogika a psychologie velmi vzdálená od potřeb praxe.

Čest vyjímkám, kteří se to snažili dělat dobře, bohužel většina těch které jsem znal už fakultu opustila.

Re. Pytlik Blaha řekl ...dojem, že Vaše vzdělání, kterého jste dosáhl na pedagogické fakultě, neodpovídá potřebám dnešní doby, odejděte, prosím ze školství.:

Mohu vás uklidnit, že kdybych si měl vystačit pouze s tím co mě naučila PF, ve školství bych už dávno nebyl.

Re. Pytlik Blaha řekl(a) Opakovaně připomínám, zjevná snaha vyvést základ vzdělávání, a jeho 'zpapírování' mimo tradiční školu...:

I já patřím k těm, kteří zastávají názor, že je třeba hledat a podporovat nové cesty vzdělávání protože cíle vzdělávání jeho potřeby, způsoby i prostředky se mění.

Položil jsem otázku, na kterou mi nebylo odpovězeno. Položím ji tedy znovu.
Jaké jsou kvalitativní rozdíly mezi tím kdo PF prošel a tím kdo ne?

Můžeme rovnou srovnat dva extrémní případy:
A
Absolvent, který PF bral jako nouzovku, jinam se nedostal. Po dokončení studia s (odřenýma ušima) chvíli hledal práci a zjistil, že to nebude tak snadné. Na pracovním úřadě mu našli místo v oboru. Nebaví ho to, do práce se netěší. Čeká na příležitost, jak se dostat na nějaké poklidnější místo s počítačem, klidně někde v administrativě. Výuce moc nedá, hlavně to nějak přežít. Na žáky neklade skoro žádné nároky, hlavně ať neřvou. Známky nějak nasází v rozmezí 1 .. 2 , těm co „zlobí“ 3.

B
Učitel s 20 letou praxí. Nadšenec ve svém oboru. Jeho odborné znalosti hravě předčí znalosti asistentů na PF. Od mládí se věnoval práci s mládeží. Před 20 lety ho přemluvili, aby šel učit, že na to nemají nikoho, kdo tomu rozumí. Své hodiny má propracované, za léta praxe si vytříbil cit pro práci s žáky. Přísný, ale spravedlivý. Jeho žáci na něj s úctou vzpomínají. Znalosti svého oboru uplatňuje i mimo školní prostředí, přilepšuje si tak k výdělku, rozšiřuje si znalosti a má tak lepší představu o skutečných potřebách oboru, pro který žáky připravuje. Sleduje nabídky školících center a čas od času střihne nějaké to školeníčko z oblastí pedagogiky, psychologie, didaktiky.
Snaží se jít s dobou a využívá dostupné moderní prostředky. Rád své zkušenosti předává mladším kolegům.

Mezi těmito dvěma učiteli je mnohem větší rozdíl, než nějaký papír. A pokud má být nějaký systém smysluplný, pak by se měl primárně zajímat o kvality učitelů a ne o papír. Dovedu si představit mnoho lidí z praxe, které bych rád viděl před žáky i bez papíru.

Pokud se nevymyslí a neprosadí lepší způsob, tak to papírování prostě bude třeba udělat. Nebo odejít. Někde to bude škoda, někde to bude ku prospěchu. Tragédie se nekoná. Nikdo neumřel.
Amen

Eva Adamová řekl(a)...
3. února 2014 v 12:13  

Nějak mi ten Váš příklad B nekoresponduje s tím, že si tento ve všem geniální a flexibilní člověk nebyl schopen či ochoten dodělat vzdělání. Takoví si ho dodělali!!!

Mintaka řekl(a)...
3. února 2014 v 12:37  

A což mi takhle odpovědět na otázku?

Eva Adamová řekl(a)...
3. února 2014 v 13:13  

Pokud jste si nevšiml, odpověděl jste si na ni sám.

Nicka Pytlik řekl(a)...
3. února 2014 v 13:55  

Na žáky neklade skoro žádné nároky, hlavně ať neřvou.

Ono je ale, pane Mintako, také třeba říci, z pohledu koHO se na TO díváTE. Jestli očima žáka, rodiče nebo ředitele školy. Pokud množinu pozorovatelů nezvětšíme o nějaké další nepodstatné prvky, pak je to jednoznačně 3:0 pro variantu A.
Ostatně, takové mezní varianty...
To je jako s manželkama. Chcete mít doma miss-ku nebo servis-ku? Možná ze všeho nejraději ser-whisku.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. února 2014 v 14:29  

Mintako, větší paušalizace se snad už dopustit nejde.

Takže podle Vás většina VŠ učitelů sází hezké známky a sere na to? Jak jste na to přišel?

Myslíte, že vystudování matematiky, fyziky, chemie a dalších přírodních věd jde tak,že nějaký blbec se nikam nedostal, tak si udělá třeba matiku nebo chemii?

Vy máte osobní zkusenost s informatikou na VŠ - tam věřím, že problémy a rozpory mezi praxí a výukou na VŠ budou jedny z největších.
VŠ učitelé mají často minimum zkušeností s "klasickými" předměty a ty se ještě tak nemění jako IT. V tomto oboru věřím, že zážitky mohou být různé.
Mám zkušenosti s přírodními vědami a nemohu napsat, že by to byla tragédie.

Ad zapálený učitel s maturitou - můžete napsat, jak se takový učitel do školy dostal? Nebylo to nopak v tomto případě - nevzali ho na žádnou VŠ (ani ten pajdák), tak šel prostě učit?
Proč vystudovaný učitel je VŠ z nouze, a nevystudovaný učitel je jím proto, že to bylo jeho cílem?

Hodně Vám argumenty ulítají. Takový, o jakém píšete bude jeden za sta z těch s maturitou. Zbytek je ve škole z větší nouze, než z jaké šel na PF učitel, který ji UDĚLAL.

Mintaka řekl(a)...
3. února 2014 v 14:49  

Jak to tak vidím, na mou otázku asi nikdo neodpovíte. (Ne, opravdu jsem na ni neodpověděl sám.)
Zato se odpůrci mého názoru přesouvají kamsi k rozebírání mé osoby.

Hledáte cesty jak uznat neformální vzdělání učitelů?
Těm co vypadli z kontextu doporučuji přečíst si článek znovu.

Ať se nám daří.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. února 2014 v 14:56  

Nehledáme, to je snad dost jasná odpověď, ne?

Jediný, kdo tu čile konstruje, jste ale Vy - na jedné straně popisujete VŠ učitele jako flákače z nouze a "maturanty" - jako cílevědomé, dychtící po učení...

Vás nerozebírá myslím nikdo.

Mintaka řekl(a)...
3. února 2014 v 16:40  

Re. Anonymni:
nepřekrucujte laskavě význam mých slov. Předem děkuji.

Obecně pro mě byla tato diskuze přínosná. Příště budu více dbát na doporučení DNFTT.

Přeji pěkný den.

poste.restante řekl(a)...
3. února 2014 v 18:27  

Jaké jsou kvalitativní rozdíly mezi tím kdo PF prošel a tím kdo ne?

Debata sice nabrala během mé nepřítomnosti poněkud obrátky, ale zkusím odpovědět.
Nezlobte se, ale takto otázku stavět nelze.
Stejně bych se mohl ptát, zda je rozdíl mezi studentem, který se naučil znalosti funkce sinus samostudiem, anebo absolvováním výuky matematiky na střední škole.
Jsou nějaké kvalitativní rozdíly mezi absolventem autoškoly a řidičem, příslušné oprávnění nevlastnícím? (Posloužím si tímto srovnáním i nadále, byť má své nedostatky.)

Přece samotný fakt absolvování vzdělání není samo o sobě garancí kvality čehokoliv.
Ten stokrát omílaný papír z fakulty dává jedinou informaci, že příslušný jedinec absolvoval vzdělávání v oblasti pedagogiky, obecné a vývojové psychologie, didaktiky, atd.
A že si z této výuky odnesl alespoň tolik, aby mohl složit příslušnou zkoušku a posléze byl připuštěn ke zkoušce státní.
Je např. hezké, že je někdo odborníkem na IT a že ve svém volném čase si čte knihy od Stephena Coveyho či časopis Moje psychologie. Ale od adepta učitelství je požadováno, aby byl schopen rozpoznat u žáka LMD, či vývojové poruchy. Anebo aby uměl s takto diagnostikovaným žákem pracovat.
Můžeme dozajista diskutovat o obsahu vzdělávání na ped. fakultách, ale to nic nemění na faktu, že pouze u absolventa příslušného typu studia máme garanci, že v předepsané oblasti skutečně vzdělán byl.

Stejně jako prezenční listinou na teoretických hodinách v autoškole je dokladováno, že uchazeči o řidičák byly vysvětleny značky a křižovatky. Ale teprve absolvováním testu při závěrečných zkouškách je garantováno, že jedinec učivo zvládnul v míře dostatečné k tomu, aby byl vpuštěn na silnici. Tento test není garancí toho, že řidič v budoucnu nezpůsobí havárii. Ale je dokladem, že prokázal znalost pravidel jak se na silnici chovat, aniž by ostatní ohrozil.

Jak říkám, klidně diskutujme o obsahu i formě vzdělávání budoucích učitelů. Já jsem absolventem pouhopouhé DPS. Vzdělávání na ped fakultě jsem tedy byl ušetřen. :-) Ale mohu-li usuzovat na základě znalostí zprostředkovaných, záleželo velice na osobnosti příslušného vyučujícího.
Kolega Mintaka třeba označil výuku psychologie za velmi vzdálenou praxi.
Kupříkladu mne jeden semestr psychologie vzdělávaly lektorky z Ped. psych. poradny. Při výuce jsme rozebírali konkrétní případy žáků z poradny (pochopitelně bez osobních údajů). Mohu říci, že tato výuka mi pro praxi dala velmi mnoho a rozhodně bych ji nezavrhoval.

Bavme se o tom, zda povinnou součástí výuky v autoškole má být škola smyku. Zda naopak součástí testů mají být otázky z konstrukce vozidel. (Jako bych já mohl ovlivnit barvu světel blinkru a jejich umístění na vozidle.)
Ale odmítám diskusi o tom, zda na silnici smí i řidiči bez oprávnění.

Bavme se tedy o tom, zda a jak stačí prokázat způsobilost k učitelské profesi i bez absolvování formálního vzdělávání.
Ale uvědomme si, že pokud uplatníme tyto "výjimky" obecně, pak z nich de facto učiníme "pravidlo".
Vždyť jak k tomu přijdou i budoucí zájemci o učitelská místa bez příslušného vzdělání. To by přece nebylo fér, aby už zaměstnaní učitelé studovat nemuseli a stačilo by jim jen udělat "testy", zatímco oni, jako noví, by byli znevýhodněni povinností chodit na "neužitečné" přednášky a dělat "zbytečné" zkoušky průběžně.
Klidně se o tom bavme, ale za sebe říkám, že jsem zásadně proti.

Když vidím některé své maturanty a jejich znalosti, pak mne děsí představa, že by to, co znají, mělo být dostačující k tomu, aby učili mé děti, či vnoučata.
Jestliže ustoupíme z požadavku na vysokoškolské vzdělání profesionálních pedagogů, pak definitivně zařízneme budoucnost celé této profese. Ztracenou prestiž se nám už nikdy vrátit nepodaří.

Unknown řekl(a)...
3. února 2014 v 19:23  

pro anonymní 21:30
Mí rodiče učili na prvním stupni, celý svůj život.Měli pouhý učitelský ústav tj. maturitu.Do dneška jsem neviděl u VŠ vzdělaných elementeristů někoho, kdo by jim v práci s dětma sahal byť jen po kolena.

poste.restante řekl(a)...
3. února 2014 v 19:38  

Karel Datel
Na základní škole mne také učila absolventka učitelského ústavu. Byla skvělá a rád na ni vzpomínám.

Upozorňuji, že absolventi učitelských ústavů museli své schopnosti prokázat často náročnějším způsobem, nežli dnešní vysokoškoláci. Ve školách se dnes ale vyskytují pouze jako důchodci.

Nemyslíte, že v dnešní době je po adeptech učitelského povolání nutno požadovat vysokoškolské vzdělání?
Troufáte si dát rovnítko mezi schopnosti svých rodičů a současných maturantů?

Mintaka řekl(a)...
3. února 2014 v 19:50  

Re. poste.restante:

Nikdy jsem neřekl, že nad současným stavem máme mávnout rukou.

Považuji za nesmysl, aby kdokoliv, kdo má potřebné znalosti, ať už se k nim dobral jakkoliv, byl nucen účastnit se výuky. A to s platností pro jakýkoliv obor.

Jsou-li pochybnosti o odborné způsobilosti některých neabsolventů, nechť jsou podrobeni zkoušce. Pokud ta zkouška bude zohledňovat působení v praxi, tím lépe.

Neříkám, že by se potvrzení o úspěšném absolvování takové zkoušky mělo stát rovnocenným papírem, jakým je vysokoškolský diplom. Měl by to být papír opravňující zastávat učitelské funkce.

Čert vem nějakou imaginární vážnost učitelské profese, stojící na papíru. Nemám zájem, aby si mě někdo vážil kvůli tomu, že mám papír.

S několika předpoklady, které se snažíte vydávat za fakta nesouhlasím, nemám však v úmyslu měnit váš názor, takže na to ani nereaguji. Naopak, jsem rád, že jste byl spokojen s výukou lidí z Ped. psych. poradny.

Upřímně řečeno, to co jsem k tomuto tématu chtěl sdělit jsem sdělil. O vašich argumentech a analogiích jsem přemýšlel a žádný z nich nevedl k tomu, abych můj názor, který mám na základě svých dosavadních životních zkušeností, přehodnotil a stal se zastáncem, z mého pohledu nesmyslného pseudo-vzdělávání pro papír.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
3. února 2014 v 22:41  

Karel Datel: Mí prarodiče chodili místo k zubaři ke kováři. Taky to stačilo.

Mintaka: "...mého pohledu nesmyslného pseudo-vzdělávání pro papír."

Tak ale není, to je Váš pseudoargument...

poste.restante řekl(a)...
4. února 2014 v 0:24  

Mintaka
Nečiním si ambice změnit Váš názor. V některých otázkách se shodneme, v jiných zase ne. V tomto případě nejde o společné poznání objektivní reality, ale pouze o vyjasnění postojů.

Vaše názory byly dostatečně zjevné už z prvních příspěvků. Spíš by mne překvapilo, kdybyste na základě argumentů názor změnil.

Podstata rozporu je v tom, že Vy popíráte nutnost formálního vzdělání a považujete jej za pseudovzdělání, pokud Vám obsahově nevyhovuje.
Já naproti tomu souhlasím s potřebností změny obsahu, ale přesto trvám na nutnosti zachovávat pravidla. Výjimky připouštím, ale pouze jako výjimky, hodné zvláštního zřetele.

Pochybuji, že lze přijmout Vaši logiku obecně. Nevěřím, že je možné nechat řídit každého, kdo to umí a nepožadovat řidičák. Stejně jako nevěřím, že svěříte své zdraví chirurgovi bez diplomu.

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. února 2014 v 2:09  

nevěřím, že svěříte své zdraví chirurgovi bez diplomu

Bodejť. Chirurg bez diplomu, to je řezník.
Takže pana Mintaku rozbourat, povařit ovárek a nadělat kýbl škvarků. A taky prejt! Na ten se rozhodně nesmí zapomenout.
A tím bychom mohli diskusi tak nějak v klidu uzavřít. Snad ještě nastrouhat trochu křenu...

Mintaka řekl(a)...
4. února 2014 v 4:14  

Re. poste.restante řekl ...popíráte nutnost formálního vzdělání:

Popírám nutnost formálního vzděláVÁNÍ tam kde lze prokázat, že dotyčný už ono vzdělání má.
Znalostí, využitelných v praxi učitele je tolik, že jinak než na celoživotní vzdělávání to stejně nevidím. Každý podle svého tempa.

Za pseudovzdělání považuji to, co jede stylem naučit, odpapouškovat, zapomenout s využitelností v praxi kolem 5%. U PF bych uvítal mnohonásobně více praxe.
(Ale to se zase opakuji...)

Re. Pytlik Blaha řekl. ...pana Mintaku rozbourat, povařit ovárek a nadělat kýbl škvarků... A tím bychom mohli diskusi tak nějak v klidu uzavřít:

Souhlasím a přeji dobré pochutnání.
Obzvláště bych doporučil trojhlavé svaly lýtkové, a čtyřhlavé svaly stehenní.Eva Adamová řekl(a)...
4. února 2014 v 10:08  

Tato diskuze kolem paragrafu 32 byla velmi zajímavá.

Ukázalo se, že někteří nastaveným pravidlům nerozumí a nekteří jim ani nechtějí rozumět.

Je jenom otázka, co z toho je pro budoucnost našeho učitelského stavu horší.

Unknown řekl(a)...
4. února 2014 v 10:11  

pro anonymni 21:30
Nevím co má váš komentář ohledně kováře znamenat.
pro poste.restante
rovnítko mezi současné maturanty a mé rodiče bych nedal v žádném případě.Jejich schopností a dovedností ti současní maturanti nedosahují ani zdaleka.

poste.restante řekl(a)...
4. února 2014 v 12:35  

Jen pro úplnost, protože i já mám za to, že téma se už vyčerpalo.

Já také souhlasím s tím, že je nutné hledat způsoby ověřování znalostí získaných i mimo klasické vzdělávací struktury.
Myslím, že absence této cesty je ke škodě ekonomiky.
Třeba nevidím důvod, proč by vyučený řezník nemohl po 20 letech praxe ve stavební firmě prokázat svozu znalost řemesla zednického prostřednictvím nějaké "mistrovské zkoušky". A naopak, jaký by mělo smysl nutit ho chodit do školy, sedět v lavici s pubertálními výrostky a učit ho teoreticky to, co už dávno z praxe zná?
Ať vykoná předepsané zkoušky a pak ať je na něj i z hlediska zákona pohlíženo jako na osobu vlastnící příslušný výuční list či osvědčení.

Jiná věc je, pokud by tentýž řezník - zedník chtěl získat maturitu. Ale tady systém distančního a dálkového vzdělávání (Marečku, podejte mi pero) vcelku funguje. Od dob zavedení státních maturit je dokonce i jakás takás záruka, že úplný hlupák maturitu nezíská (tak snadno).

Vše výše uvedené ale neznamená, že máme systém formálního vzdělání odbourat anebo nahradit.
mintaka píše:
Popírám nutnost formálního vzděláVÁNÍ tam kde lze prokázat, že dotyčný už ono vzdělání má.

Pak souhlasím s tím, že ono "lze prokázat" bude provedeno formálním způsobem.
Přece nelze zrušit povinnost řidiče autobusu nebo kamionu vlastnit řidičský průkaz příslušné kategorie jenom na základě tvrzení typu: "Já ho viděl řídit náklaďák a řekl bych, že to umí. Řidičák na osobní auto má, tak co?"
Přece nelze zrušit povinnost u elektrotechnika absolvovat povinná přezkoušení jen proto, že umí zapojit správně zásuvku.

A u učitelů i jiných VŠ profesí je to zrovna tak. Když si uvědomíme rozval soukromého a částečně i veřejného vysokého školství (plzeňská práva), pak se domnívám, že prostě nestačí jen postavit rovnítko 3 roky praxe ve škole = 1 rok na vysoké. Nechť zájemci o magisterský titul v učitelské profese pěkně absolvují předepsané zkoušky a zápočty. A pak bych ani netrval na několikaletém studiu.
Máš znalosti vývojové psychologie? V tu chvíli je mi jedno, zda jsi je získal samostudiem o přestávkách a po večerech, nebo sezením na přednášce. Dokaž to u zkoušky před stejnou komisí jako studenti denního studia.


mintaka píše:
Za pseudovzdělání považuji to, co jede stylem naučit, odpapouškovat, zapomenout s využitelností v praxi kolem 5%.
Nechci být zbytečně rýpavý, ale v tom případě lze označit většinu vzdělávání všech stupňů za "pseudovzdělání".
Já si opravdu nevzpomínám, kdy naposledy jsem potřeboval ve své praxi znalost funkce mitochondrií, přehled nasycených uhlovodíků, nebo nerostných surovin Jihoafrické republiky.
Známá doktorka určitě nevyužívá znalost funkce sinus a Ohmova zákona.
Žákům vždy říkám: "Dejte mi přehled svých zaměstnání a činností na příštích 60 let a já Vám milerád dodám seznam učiva, které budete potřebovat. Ničím dalším nemusíte ztrácet čas a můžete jít na facebook".


karel Datel píše:
rovnítko mezi současné maturanty a mé rodiče bych nedal v žádném případě.Jejich schopností a dovedností ti současní maturanti nedosahují ani zdaleka.
Souhlasím. A proto nemohu přijmout tezi, že maturita DNES má stačit k výuce žáků a prokazování VŠ vzdělání již není potřeba.

Nicka Pytlik řekl(a)...
4. února 2014 v 14:28  

Jen bych doplnil, že někteří chirurgové jsou řezníci s diplomem.
O dopadu vzdělávání -
Když jsem se připravoval na svoji prozatím poslední zkoušku z pedagogiky, vyšel jsem z faktu, že přednášejícímu se vždycky rozšířily zorničky, když přišla řeč na Herbarta. Veškerou připravu jsem tedy pojal tak, že, ať už si vytáhnu jakoukoli otázku, vždy v kritickém náhledu na podstatu otázky přejdu k Herbartovi. Dopadlo to tak, že jsem si vytáhl samotného Herbarta. Nikdy bych nevěřil, jak obtížně uchopitelný může být přechd od kritiky Herbarta k Herbartovi všeobjímajícímu.
Z celého studia mi pak utkvěl v paměti toliko princip elementární kázně. A právě na něm je založeno veškeré moje pedagogické půdobení.

Tomáš Dopita řekl(a)...
4. února 2014 v 15:24  

Tak, tak, zlatá slova. Škola bez kázně, jako mlýn bez vody. Proto do škol řezníky místo učitelů a je vystaráno.

Pro paní Adamovou: Raymond udělal vtip, che, che.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.