Umíš učit? Ukaž se!

pátek 6. prosince 2013 ·

Předat znalosti můžeš i ty! Zkus natočit dvě výuková videa o dvou až deseti minutách a pošli je na stránky Umíš učit. Prvních deset nejoblíbenějších tvůrců získá deset tisíc korun českých.

12 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. prosince 2013 v 1:20  

Podíval jsem se prozatím jen na dvě videa. Jedno o tom, jak rodině Valových přibývaly a ubývaly lopaty na sníh. A druhé o tom, jak spočítat v analytické geometrii vzdálenost bodu od přímky. Zřejmě si budu nějakou dobu lámat hlavu odpovědí na otázky, v čem tu spočíval přínos moderních technologií a čím byla ta videa zábavnější, než kdybych stál s křídou před černočernou tabulí. Asi jako když budu vařit knedlíky v omalovanějším hrnci na ještě sklokeramičtější varné desce.
Omlouvám se, nechci být příkrý přespříliš.

Unknown řekl(a)...
6. prosince 2013 v 8:44  

Video s lopatami mi přišlo úsměvné (kdo má doma 10 lopat na sníh?), ale nemyslím, že by výukové video v obecné rovině muselo být za každou cenu ZÁBAVNĚJŠÍ, než učitel stojící před černočernou tabulí. Výhody takového videa spotřuji třeba v tom, že na rozdíl od výkladu učitele si žák může video pustit opakovaně, zastavit si jej, ve chvíli, kdy potřebuje, rodič se může podívat, jak učitel látku vysvětluje (může se lišit od učebnice) apod.

Unknown řekl(a)...
6. prosince 2013 v 10:10  

Vážený pane Pytlíku,
zkuste se před vytvořením soudu na základě dvou videí touto problematikou více zabývat. Videonávod nenahrazuje výklad u tabule, ale primárně souží pro domácí opakování. Nevím jestli jste to v životě zažil, pane Pytlíku, ale ve škole vše žáci nepochopí. (možná na Vašich hodinách ano, ale realita je jinde) Na mém kanálu mám asi 25 videonávodů a když si přečtete komentáře (převážně od žáků jiných škol, než je ta má), tak možná pochopíte, k čemu toto může být. http://www.youtube.com/adlif57
V. Nádvorník

obyčejná učitelka řekl(a)...
6. prosince 2013 v 18:12  

Pane Nádvorníku, ale to už je skutečně výzva ke zrušení povinné školní docházky. Zkuste zatlačit na ministerstvo, třeba se to povede! (Ve škole se žák nudí, zatímco doma se učí rád... proč by tedy ve škole poslouchal, a proč by tam vlastně chodil, že?)

Unknown řekl(a)...
6. prosince 2013 v 18:53  

Vážená obyčejná učitelko,
asi opravdu nechápete, proč návody točím, nebo neumíte číst.
Holt zkuste akceptovat, že jsou obyčejní učitelé, kteří chtějí pro děti dělat i něco navíc, než jen vykládat u tabule. Asi nám stále o něco jde a hledáme cesty, jak dětem pomoci. Ony nám to vrací! Zkuste to a uvidíte....

Nicka Pytlik řekl(a)...
6. prosince 2013 v 19:25  

Svůj soud jsem doopravdy opřel o namátkový výběr. Zvykejme si, v souvisti s chroustím cyklem centrálního testování.
Ještě si dovolím pár drobných úvah na téma domácí přípravy žákovských mas. Pokud si vzpomínám, po odbití páté, jsme chutě seběhli po schodech a doma práskli taškou do kouta. Pravda, domácí příprava... proč ne. Ale, z mého pohledu tehdy, vyžaduje-li to nějaká speciální okolnost. Pokud je domácí příprava trvalá, systematická a především, je-li nezbytná, pak to svědčí právě a jen o stále přetrvávající špatné organizaci výuky nebo nedostačující hodinová dotaci vzhledem k obsahu výuky. Ale to je jiná debata.
Pokud žák potřebuje speciální pomůcky pro dohánění školní práce domácími aktivitami, pak by to mohlo znamenat, že:
- žák na to, co se děje ve škole prostě nestačí, a pak je třeba hledat hlubší podporu pro jeho nedostatečnost,
- škola má nepřiměřené požadavky, a pak je nezbytné se zabývat její nápravou,
- žák na to ve škole standardně kašle, a pak jsou mimoškolní doučovací aktivity jen berličkou. Zpravidla.
Ano, často se setkávám s tím, že děti ve škole dělají cokoli jiného, než by dělat měly, a pak se pro mne zcela nepochopitelně hledají různé domácí náhražky. Doučování, videa, rodičovské intervence a podobně. To přijde rodič, abych mu vysvětlil, co se to vlastně v té naší výuce dělá, aby to mohl doma dítě naučit. Povídám, lepší by bylo, kdyby za mnou přišlo vaše dítě, a já to proberu přímo s ním. Nebo, a už jsem tu o tom psal, žáci mají přímo ve škole čas na práci pro splnění zadání, ale věnují se jiným činnostem s tím, že to budou dělat až dome. Nerozumím.
Možná bych lehce ubral školních srandiček a přenesl je spíš do volnočasových aktivit. Třeba i proto, aby si děti zvykaly na skutečnost, že práce nemusí být vždy jen zábava, jakkoli je to lepší, samozřejmě. A rodiče by se místo domacího suplování učitelů mohli věnovat výchově svých dětí v obecnější civilizační rovině.
Ano může nastat vyjímečný případ třeba dlouhodobé nemoci. Ale i to se dá řešit standardním způsobem.
Dále chci říci, že proti jakékoli formě pedagogického třeštění v zádsadě nic nemám, je-li třeštěno dobrovolně a s plným vědomím třeštícího. Začínám být nervózní v okamžiku, kdy cítím, že by se mne mohl někdo začít dotazovat, proč i já netřeštím, a vztahovat to k standardu mé kvality profese učitele.

Díval jsem se, pane Nádvorníku, na video stran Ohmova zákona. Viz http://bit.ly/19m7cZq
Zaujalo mne tvrzení, že pokud je menší napětí zdroje, teče obvodem elektrický proud pomaleji. V tomto případě mi k vytvoření soudu stačí video pouze jedno.

Unknown řekl(a)...
7. prosince 2013 v 7:54  

PB řekl:Díval jsem se, pane Nádvorníku, na video stran Ohmova zákona. Viz http://bit.ly/19m7cZq
Zaujalo mne tvrzení, že pokud je menší napětí zdroje, teče obvodem elektrický proud pomaleji. V tomto případě mi k vytvoření soudu stačí video pouze jedno.


Podívala jsem se na video, určitě jej ve škole využiji, zadám žákům úkol: hledejte chyby a nepřesnosti:)
A rozhodně dávám přednost skutečnému elektrickému obvodu a měřicím přístrojům.

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. prosince 2013 v 10:56  

Zaujalo mne tvrzení

Omlouvám se za nepřesné převyprávěni. Zaznělo tam:
zmenšíme-li napětí, proud elektronů je pomalejší, a
zvětšíme-li odpor, elektrony jdou pomaleji, to znamená, že proud je menší.
Pokud si vzpomínám, tak jsme se v elektrotechnice čistě fyzikálními spekty jevu až tak moc nezabývali. Kdo ví, co se vlastně v těch drátech děje. Nám šlo spíš o to, aby někde něco neshořelo.
Ale nebylo by od věci, kdyby se fyzici vyjádřili k tomu, jestli ta animace tekoucího proudu, elektrony se nejspíš šmrdlají v opačném směru, odpovídá skutečnosti a není-li pro dětičky matoucí. Myslím, že tady je psík zakopán.
A didaktici by mohli případně pojednat o tom, jaký je při tomto způsobu výkladu, a neřím, že je to špatně, rozdíl mezi tabulí černou mazací a bílou interaktivní. Víte? V duchu analogie, jestli víc chutná bramboračka uvařená na starém sporáku (http://bit.ly/1bmWRMF) nebo na moderní sklokeramické desce (http://bit.ly/1d1Yj9S).

Unknown řekl(a)...
7. prosince 2013 v 13:53  
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Anonymni z 21:30 řekl(a)...
7. prosince 2013 v 13:55  

Eva Novotná:
Tuto "aplikaci" z Phet... znám, používám ji také.
Neznamená to, že nepoužiji i skutečné zapojení, ALE skutečný elektrický proud prostě není vidět a v tomto ohledu je tato animace LEPŠÍ, protože proud naznačuje.
Jestli pan Nádvorník udělal nějakou chybu, to neřeším, obecně ale tento typ "doplňků" nezatracuji a často používám.

Unknown řekl(a)...
7. prosince 2013 v 14:03  

Vážený pane Pytlíku:
děkuji za Vaše podněty.
Ad rychlost elektrického proudu, dopustil jsem se velkého a cíleného zjednodušení a analogie. Uznávám, že to pro někoho může být matoucí a nepřesné. Omlouvám se. Ale pro děti možnost vysvětlit jim velikost el. proudu jako "rychlost, jakou se elektrony přesouvají obvodem" se mi prostě zdá odpovídající zjednodušení žákům základní školy. Proto jsem to použil. Ve videu také ve stejném okamžiku padlo slovo velikost.

Vážená paní Novotná, jsem rád, že jsem Vám podal praktickou pomůcku, vždyť práce s chybou je důležitá metoda práce.

Co se týká směru toku elektronů a směru elektrického proudu - ve svém návodu jsem toto nijak nekomentoval.

Co se týká preferencí skutečného zapojení a měření, také se mu nevyhýbám. Před 4 roky jsem točil návod se skutečnými "dráty" ale tento způsob mi prostě přišel vhodnější.

Snažmě se zaměřit na podstatu videonávodů. Někdy se stane, že žáci v hodinách chybí, jindy nepochopí výklad svého učitele a hledají další zdroje informací (jiného učitele, ...). Pro toto opakování se jim (a dalším asi 300 odběratelům) zdají mé videonávody praktické. Rozhodně nenahrazují výklad a nejsou certifikovanou a zcela přesnou didaktickou pomůckou.

Závěrem jedno prohlášení - Omlouvám se za přílišné zjednodušení a tím nepřesnosti v mém videu o Ohmově zákoně a děkuji vážené komunitě České školy za upozornění. již jsem Vaše výhrady ke svému videu doplnil do komentářů k videu.

Poslední slovo je holt pro českou společnost příznačné:
"Kdo nic nedělá, nic nezkazí"

Nicka Pytlik řekl(a)...
7. prosince 2013 v 18:07  

Mým pytlikováním se, pane Nádvorníku, netrapte a čiňte, co uznáte za vhodné podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Také jsem před mnoha lety po nocích tvořil studijní texty, které, jak nedávno vyšlo najevo, mají někteří psychicky neukotvení bývalí žáci doma uschované ještě po více než dvaceti letech. Žákům jsem dával k dispozici nákresy, schémata i celé prezentace. Začalo ovšem vycházet najevo, že vlastnictví těchto materiálů 'zadarmo' nepřispívá k vyšší úrovni kompetencí, a že je tomu možná spíš naopak. Časem jsem si uvědomil, že na školní práci nejsou důležité předané informace, a dokonce ani tak moc výsledek, ale proces tvoření a interakce mezi učitelem a žáky. Což je vždy naprosto jedinečné, neopakovatelné, a tím i ne-na-hra-di-tel-né.
Ještě k těm Valovým lopatám na sníh. Konkrétně toto video bych použil spíš jako indikátor přítomnosti žákovy pozornosti a možná i inteligence. Doopravdy by mne zajímalo, kolik dětí si všimne, že výsledek právě řešené úlohy je uveden v zadání úlohy následující.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.