Přečtěte si: Školní řád je více jak Ústava

sobota 9. listopadu 2013 ·

Velmi často se přesvědčujeme, že Ústava není nic jiného než cár papíru. Nectí ji politici, úředníci a ani občané. Pokud máme Ústavou zaručená nějaká práva, tak je máme jen do té doby, než si ředitel určité instituce řekne, že tato práva se na nás nevztahují.


Z článku Luďka Kvapila v blog.iDNES.cz vybíráme:

Pokrývka hlavy je praktická. Při výkonu práce sestry je nutné dodržovat určité hygienické standardy. V případě sálových sester je přímo nemyslitelné, aby vypadlý vlas spadl do operovaného. Je tedy přirozené, že zdravotní sestry velmi často nosí pokrývku hlavy. Chrání tak naše zdraví.

18 komentářů:

alba.projektor řekl(a)...
9. listopadu 2013 v 20:29  

Někdo nectí ústavu, někdo školní řád. Pan autor zase nectí pravidla českého pravopisu.

S pokrývkou hlavy je to pravda - proč by ji ženy nebo muži nemohli nosit, ať z náboženských nebo zdravotních či společenských důvodů. Jenže v tomto případě, kdy studentky budou vstupovat na půdu nemocnic a zdravotnických zařízení, je situace trochu jiná. Každý nemocný má právo na bezpečí a ochranu ze strany zdr. personálu. Když si představím, že by se k mému lůžku blížila postava zahalená od hlavy k patě, nikdo netuší, co skrývá pod hábitem - asi by to bylo na infarkt. Navíc nikdo neví, do jaké míry se jedná o fanatického stoupence islámské víry a zda se zrovna nerozhodl/a provést boží soud nad křesťanským psem... nechat si cokoli píchnout nebo sníst by mohlo být osudné.

Opatrnost a prozíravost vůči těmto trendům ze strany nás Evropanů je zde zcela na místě. S jakou mírou náboženské tolerance k našim zvyklostem - odívání, náboženským projevům, chování na veřejnosti - by se asi našinec setkal u nich?

Nicka Pytlik řekl(a)...
9. listopadu 2013 v 22:04  

Myslím, že by marketingový konzultant Kvapil neměl do svých úvah o pošlapaných právech svobody vyznání zavlékat ctihodný řád Milosrdných sester, protože o tom ví asi tak stejně velké kulové jako já.
Praktikování náboženských rituálů a ústavou zaručená svoboda vyznání si mohou být poměrně dost vzdáleny. Třeba muslimové někde v Indii svrhávají batolata z vysoké věže. Což považuji v těchto souvislostech za stejně pitomou argumentaci, jako je Kvapilovo národopisná exkurze do mého rodného kraje.

Milan Keršláger řekl(a)...
10. listopadu 2013 v 11:18  

Náš stát je sekulární (tj. náboženství je odděleno od státu, náboženství se nepodílí na vedení státu). Školy, státní úřady, veřejné nemocnice a další instituce, které stát zřizuje nebo vede, jakož i instituce, které se podílejí na výkonu státní moci (města, služby atd.) by měly ctít stejný princip. Svoboda vyznání platí pro veřejný a soukromý život. Svoboda jednotlivce končí tam, kde omezuje ostatní. A praktikovaná víra v tomto smyslu nepatří na půdu čehokoliv, co se týká našeho sekulárního státu.

Slečny mají možnost chodit do soukromé školy. Ale jako zdravotní sestry stejně budou muset nosit uniformu...

Nebo si rovnou vytvořme muslimský stát, zaveďme burky, nikáby, náboženskou policii atd.

Janek Wagner řekl(a)...
10. listopadu 2013 v 12:19  

Zakryté vlasy, jarmulka nebo křížek na krku podle xenofóbních učitelů a ředitelů na české školy nepatří. To jsme to dopracovali...

poste.restante řekl(a)...
10. listopadu 2013 v 17:10  

Od lékaře, nebo zdravotní sestry očekávám, že bude na pracovišti nosit ústavní oděv, který prošel desinfekční procedurou. Protože jde o zdraví.
Je mi jedno, jestli chce zdravotní sestra nosit ve svém soukromí a volném čase šátek z náboženských důvodů, nebo proto, že jí ho dala babička a nosí jej štěstí.

P.S.:
Podle jednoho výzkumu uskutečněného v USA důvěřují pacienti více lékařům s kravatou, nežli těm bez ní. Tyto kravaty jsou současně horším zdrojem baktérií, nežli pověstné záchodové prkénko.

P.P.S.:
1. Jsou lidská práva univerzální?

2. Může nosit viditelný znak své víry či náboženského přesvědčení každý svobodný občan kdekoliv na světě? I v zemích s oficiálním muslimským náboženstvím?

3. Když povolíme burky, povolíme také bílé kápě Ku-Klux-Klanu?
Kde leží hranice mezi svobodným projevem víry a právy ostatních občanů?
Je to například velikost? Je přijatelný malý křížek na krku?
Velký kříž či Davidova hvězda na zádech?

4. Je rozdíl mezi burkou a hábitem jeptišky? A v čem?

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. listopadu 2013 v 17:33  

bude na pracovišti nosit ústavní oděv

Mám pocit, pane poste.restante, že naše ústava pracovní oděv nikterak blíže nespecifikuje. Možná ale, že to bude spíš ve formě nějaké ústavní zvyklosti či doporučení.

Nicka Pytlik řekl(a)...
10. listopadu 2013 v 18:31  

Je rozdíl mezi burkou a hábitem jeptišky? A v čem?

Někde jsem četl, že
"Islám požaduje, aby se muž i žena oblékali slušně a důstojně. 'Tradiční' oděv, který ženy nosí v různých muslimských zemích, je často spíše odrazem místních zvyků než náboženských pravidel."
A také
" Členové Řádu ať nosí tradiční řeholní šat na znamení svého zasvěcení a na svědectví chudobě všude tam, kde je to vhodné, a podle vlastního uvážení."

Byl jsem nedávno v cizině v lázních. Při vstupu jsem se, jak je mým zvykem, ptal, čeho se mám případně vyvarovat, abych nějak nepopudil. Řekli mi, že si mám v sauně rozložit ručník i pod chodila tak, abych potem nepotřísnil lavice. Nějak mne zaskočilo, že se tam všichni producírovali nazí. No budiž, cudně jsem klopil zrak.
Když jsme odcházeli, už v plavkách, vstoupil jsem do jednoho z venkovních bazénů, abych se podíval, jestli tam není něco zajímavého. Sprdla mne pani v češtině, ať se chovám slušně a ty plavky si sundám.
Zajímá mne, pane Wagnere, jestli mi ústava zaručuje nosit plavky mezi naháči, když jsem křtěný František.

Unknown řekl(a)...
11. listopadu 2013 v 17:59  

Položme si otázku - mohla by tato děvčata studovat doma,ve své zemi. O tom silně pochybuji! Chtějí studovat, tak ať se přizpůsobí.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 20:31  

Proč se pan Pytlík ptá na ústavní právo na plavky? Možná si jen nepřečetl lázeňský řád.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 20:34  

Nebo si rovnou vytvořme muslimský stát, zaveďme burky, nikáby, náboženskou policii atd.

Jak je vidět náboženskou policii nepotřebujem. Máme horlivé ředitelky.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 20:36  

Když si představím, že by se k mému lůžku blížila postava zahalená od hlavy k patě, nikdo netuší, co skrývá pod hábitem...

Jeptišky nejsou snad zahaleny od hlavy k patě? Máte obavy, že nějaká Boromejka bude mít u pasu semtex?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 20:42  

Zajímavé komentáře právě 9. listopadu. Symbolické.

Nicka Pytlik řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 22:38  

Možná si jen nepřečetl lázeňský řád.

Rozumím tomu tak, že lázeňský řád je tedy víc než řád školní.

Zajímavé komentáře právě 9. listopadu. Symbolické.

Ta symbolika v souvislosti s vydáním open source internetového prohlížeče Mozilla Firefox v roce 2004 je zjevná.
Ovšem Vaše komentáře, pane 6.B, v den 34. výročí ukončení provozu tramvajové tratě Motol - Vypich, to je vyloženě pecka.

alba.projektor řekl(a)...
12. listopadu 2013 v 23:07  

to 6.B

nějaká Boromejka bude mít u pasu semtex

Boromejka u pasu semtex mít nemůže, protože by to nebyla Boromejka.

Muslim má semtex u pasu poměrně často. Ať je zahalený, nebo ne. Klidně poslouží i batoh nebo futrál od kytary, když na to přijde.

TomZvon řekl(a)...
13. listopadu 2013 v 9:00  

V recenzích čtu, že prozatím převažuje názor o nesmyslnosti zákazu. Z uvedených komentářů se to však nezdá. Ty ale nejsou součástí tendenční masáže devotních intelektuálů.O co asi jde? Sami to sotva vědí. Důležité je se zaopatřit a xenofobie neprospívá kšeftu. Duchovní hodnoty nás přece přivedly k něčemu tak absurdnímu jako bylo husitské hnutí. Rozbité oltáře a modly mají přece svojí kulturní a faktickou hodnotu. Ideály naproti tomu zpochybňují názor, že nejvyšší hodnotou je biologická pohoda a život před pravdou, ctí, láskou a bohem. Jsou ale různí bohové. Ačkoli je muslimů jen pětina světové populace jejich účast v konfliktech je 3 x větší, než u zbytku světa. Poetické islámské obrození stojí na náboženství meče a demografické expanzi. Kdo nás to stále nutí si něco nalhávat? Podle M. Schlesingera jsou multikulturalisté velmi často etnocentričtí separatisté, kteří v západním odkazu vidí pouze jeho zločiny a na místo práva jednotlivců staví práva skupin. A funguje to, na homosexuální pohádku pro děti najdete větší podporu, než třeba pro odbornou literaturu. Nakonec mají muslimové pravdu. Jsme zkažení, hloupí a nazrálí. To se ale nezmění budeme-li jim dokazovat opak devotností. Láska přece není jenom fackovací panák.

podpraporčík T.Hájek

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. listopadu 2013 v 20:17  

Muslim má semtex u pasu poměrně často.

Jasně, co muslim, to terorista. Jste xenofobní, pane Pytlíku. Stejně jako alba.projektor se svým "našinec u nich". Možná se dočkáme nových křišťálových nocí. A nemusí to být právě 9. listopadu.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
13. listopadu 2013 v 20:29  

Ačkoli je muslimů jen pětina světové populace jejich účast v konfliktech je 3 x větší, než u zbytku světa.

Co je to za matematiku? Křesťanské civilizace Západu přinesly dva největší světové konfklikty a tisíce dalších. Náboženství meče? Pod nadvládou muslimů přežili křesťané třeba v Řecku po staletí. Pod nadvládou křesťanů nepřežil nikdo, kdo se nepřizůsobil. Ani ty modly a oltáře pohanů nepřežily. Co je absurdního na husitském hnutí?

Nicka Pytlik řekl(a)...
13. listopadu 2013 v 22:02  

Jste xenofobní, pane Pytlíku.

Děkuji Vám, pane 6.B, za stanovení diagnózy. Původně jsem si myslel, že jsem jenom přiměřeně ostražitý. Jako Rom bych k tomu mohl mít i důvody.
A Vy máte něco proti duševně chorým?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.