EDUin: Co se zlepšilo ve státních maturitách a co jim ještě chybí

čtvrtek 20. června 2013 ·

Hodnotíme klady a zápory letošního ročníku státních maturit a upozorňujeme, na jaké problémy a otázky se bude třeba v příštích letech soustředit.


Průběh letošního ročníku státních maturit znamenal výrazné zklidnění, méně zásadních pochybení CERMATu a větší uživatelský komfort pro studenty i školy. Přesto je ještě co zlepšovat. Vypočítáváme hlavní klady i nedostatky letošních státních maturit a upozorňujeme, na co je třeba se v příštích letech soustředit.

V letošním ročníku státních maturit lze považovat za pozitivní:

 • Včasné zveřejnění Žákovského průvodce maturitou a dalších materiálů a informačních zdrojů, které studentům usnadnily orientaci.
 • Snaha o větší otevřenost v komunikaci s veřejností, učiteli i studenty, zveřejnění validačních zpráv a jmen členů validačních komisí, které je schválily.
 • Ohlášené zveřejnění maturitních dat v anonymizované podobě až na úroveň žáka.
 • Výrazně menší počet vadných úloh.

V letošním ročníku státních maturit nebylo dořešeno:

 • Informace, které CERMAT poskytuje studentům, nejsou v některých případech dostačující. Lze ocenit, že nakonec školám na vyžádání poskytl podrobnější výsledky studentů v otevřených úlohách, ale tato informace by měla být standardní součástí protokolu o výsledku maturitní zkoušky.
 • Přístup k maturitním datům na specializovaném serveru nebyl přes příslib Ministerstva školství letos vyřešen.
 • Zjevně existují výrazné rozdíly mezi náročností testu z matematiky a náročností zbývajících testů. K této otázce CERMAT zatím poskytl jen velmi dílčí informace.
 • Není jasné, jestli didaktické testy z ČJL a matematiky opravdu byly v souladu s maturitními katalogy, které předepisují podíl jednotlivých tematických celků na znalostech a dovednostech ověřovaných těmito testy. Byť validační komise tento soulad konstatovala.
 • Stále není k dispozici jasná odpověď na otázku, kdo a podle jakých parametrů stanovuje obtížnost jednotlivých testů.
 • Test z ČJL obsahoval úlohy, které svým charakterem diskriminovaly ty studenty, na jejichž školách se některé předměty nevyučují. Jde o případ úlohy č. 11 z ČJL vyžadující znalosti z dějepisu.

Doporučení:

 • Před rozhodnutím o dalším osudu státní maturity je třeba provést důkladnou inventuru, zda a jak zkouška plní funkce, kterými bylo odůvodněno její zavedení.
 • Návrh ČSSD, aby vznikly tři různé verze státní maturity pro různé typy škol, by měl být podroben veřejné diskusi. Zatím není zřejmé, v čem by tato podoba maturity fungovala lépe.
 • Ve vyspělých zemích se maturuje jinak. Přípravě nového pojetí by mělo předcházet studium toho, jak vypadá ukončování střední školy ve vyspělých zemích.
 • Je třeba se pro další ročníky zabývat obsahem maturitních testů, tedy tím, koho a z čeho zkoušíme, jaký je smysl této zkoušky. Zda vůbec nějaký má a pro koho přesně.
 • Jestliže se třetí rok ukazuje vysoká neúspěšnost u matematiky, je třeba se zabývat jejími příčinami. Tedy analyzovat data, zjistit, zda není problém v testu. Pokud ne, pak máme vědět, kdo tvoří skupinu neúspěšných, abychom mohli problém řešit.
 • Zabývejme se požadavkem živnostenského zákona na maturitní vysvědčení jako nutného kvalifikačního požadavku pro některé živnostenské koncese. Velká část neúspěšných maturantů pravděpodobně pochází právě z okruhu těch, kteří si doplňují vzdělání z kvalifikačních důvodů.

Kompletní dokument obsahující vysvětlení jednotlivých bodů naleznete ZDE.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Je třeba konstatovat, že po dvou letech, kdy jsme řešili zásadní pochybení při průběhu maturit, letos už se můžeme soustředit spíše na detaily. To je výrazný posun. V příštích letech by nám mělo jít o to, aby státní maturita a její průběh byly předvídatelné a nenastaly další radikální změny. Rozumný model by měl sledovat postupný vývoj a odstraňování zbývajících chyb a nedostatků. Avizovaná představa sociálních demokratů, že zavedou tři různé státní maturity pro různé typy škol, je sporná. Znamenala by další radikální změnu v organizaci. Nebylo by pak rozumnější nabídnout jednotlivým školám návod a pomoc, jak ověřovat na konci studia kompetence studentů přiměřeně typu školy, kterou studují, a neorganizovat centralizovanou maturitu se stomilionovými náklady? Tím jsme ostatně měli nejspíš začít, než jsme spustili státní maturity s nereálnými a nerealizovatelnými ambicemi.“

19 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
20. června 2013 v 12:34  

"Test z ČJL obsahoval úlohy, které svým charakterem diskriminovaly ty studenty, na jejichž školách se některé předměty nevyučují. Jde o případ úlohy č. 11 z ČJL vyžadující znalosti z dějepisu."

Tento blud byl prokazatelně vvrácen, přesto jej beduíni opětovně publikují. Navíc Katalog umožňuje zadávání úloh multidisciplinárních - příkladem jsou úlohy pracující s ikonickými texty - tabulkami. Ty ovšem beduínům nevadí. V posledku je třeba upozornit na nesmyslnost formulace, že text obsahoval úlohy, když je pak uveden jen jeden příklad. Jde buď o projev hlouposti, nebo záměrné manipulace. Druhou možnost považuji za pravděpodobnější.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2013 v 12:39  

Co je to za bláboly? Na bibli můžu odpřísáhnout, že tolik podvodů, co je u státních maturit, není u žádné jiné státem garantované zkoušky. Oni totiž mnoha případech nematurují žáci, ale jejich učitelé. Naprosto běžné jsou pokyny ředitele, aby prospěli i žáci, kteří by jinak neuspěli. Pro image školy je totiž nežádoucí, aby jich vyletělo moc. Lžeme si do vlastní kapsy. Je to moc špatné a není síla, která by to zlepšila. Každý z učitelů se bojí o místo, není práce, ví, že to tak nemá být, ale nikdo sám nic nezmůže. Jen šílenec jde proti proudu. Jakmile nedržíte basu, jste první na řadě. Až sem dospělo školství. Vůbec nejde o kvalitu a vzdělání, ale o pouhé přežití. Tragédie.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2013 v 13:33  

Eduinští, svoje starosti o správný formát katalogů a procenta růstu si strčte za klobouk.

Skandál nejvyššího kalibru je podvádění a opisování při maturitách. Znevýhodnění poctivých. To Vás najednou nedojímá, vy zastánci dokonalosti po americku??
Ani nasazení speciální policejní jednotky v kuklách by nezabránilo podvádění po česku. Tak nekecejte o stoupající úrovni, leda tak vod v českých tocích.

Simona CARCY řekl(a)...
20. června 2013 v 21:21  

Problem beduinu je v tom, ze se Cermat zlepsil a neni do ceho kopat. Tak jak se udrzet na surfu, kdyz vlna medialni nenavisti zivena individui s psychopatickymi prvky chovani a vedle toho Botlikem, Lippmannem, Hausenblasem a podporovana oportunistickym stinovym ministrem davno opadla? Nezbyva nez recyklovat stare lzi, zamenovat priciny za dusledky, plest si ucelove procenta s procentnimi body, zakryvat rizene podvody na skolach, drzet se stebla a nadeje, ze v teto zemi padnou na hlavu vsichni do jednoho.
Tak nakonec nezbyde nez polozit kyticku k pomnicku beduinu, az Cesko prestane o vzdelavani jen mluvit a zacne neco delat.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2013 v 22:57  

ze se Cermat zlepsil a neni do ceho kopat.

Nevím, jak to vidí lidé čerpající informace z mědií. Ale já jsem všechny tři roky nových maturit díky své funkci s cermatem u maturit "spolupracoval". Cermat se v ničem nezlepšil. Chybných a pozdních infdormací dodává plus minus stále stejně.

Anonymní řekl(a)...
20. června 2013 v 22:59  

Na bibli můžu odpřísáhnout, že tolik podvodů, co je u státních maturit, není u žádné jiné státem garantované zkoušky.

A odpřisáhl byste to i při výsledchu na policii nebo u soudního procesu?

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 6:19  

Anonymní: 20. června 2013 22:59

Ano, a nechtějte po mně žádné studie nebo důkazy. Ty nikdo nemá. Přesto to tak je.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 10:21  

Pro 20. června 2013 12:39

Podobné je to se srovnávacími testy. Dnes je na mnoha školách vedlejší, jestli se žáci něco naučí, ale hlavně nevypadat špatně na veřejnosti a před inspekcí.

Tento připosraný postoj většinou ovšem nesdílejí řadoví učitelé, nicméně jsou do pozice "splnit úkol" tlačeni - řekl bych poměrně úspěšně.

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. června 2013 v 11:18  

důkazy. Ty nikdo nemá.

Obraťte se na vojenskou zpravodajskou službu.
Ta zvládne leccos.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 11:35  

Přesto to tak je.
Já tvrdím, že tomu tak není a vycházím ze zkušeností (podrobných) ze své školy.
Pokud vycházíte ze svých zkušeností, asi ze ze své školy, pak vám ale věřím.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 12:40  

21. června 2013 11:35

Pak je to u vás všechno OK a tak by to mělo být. U nás to však v pořádku není, a nejenom u maturit, anologie ZZ u učňů, no to je tragikomedie snad ještě větší. Jsem zastáncem toho, že školy by měly garantovat jen svoji profilovou část, tu státní řešit třeba tak jak je to v autoškole. Přezkoušení u certifikované autority komisaře, osoba naprosto nezávislá na škole odkud je dotyčný žák. A nepište, že tu roli má předseda. Nemá.

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. června 2013 v 12:48  

nepište, že tu roli má předseda. Nemá.

Má!!!
Pokud je ovšem určujícím kriteriem výběru předsedy zkušební komise jeho týdenní postradatelnost ve vysílající škole, pak to dopadá všelijak.
Zvláště pak, když bezesporu spokojený ředitel maturující školy chválí na příslušných místech dotyčného předsedu až se hory zelenají.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 15:38  

Pane Pytlíku Blaho,
psal jsem certifikovaná přezkušující osoba, podobně jako komisař v autoškole. A tou předseda není. Je jedním z členů zkušební komise s právy a povinnostmi. Žáky nezkouší, nehodnotí, jen dohlíží na zákonný rámec. Mnohdy má vazby na vedení školy i učitele. Navíc se zkoušky dělají na půdě školy. A teď si to porovnejte prosím s tou autoškolou. Role komisaře je úplně jiná a v pohodě to stačí. A zajímavé na tom je, že je zajištěna porovnatelnost i objektivita, nikdo si nestěžuje, nikdo neprotestuje. Vím, že autoškola není maturita, ale pro inspiraci rozhodně za zmínku stojí.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 15:53  

A zajímavé na tom je, že je zajištěna porovnatelnost i objektivita, nikdo si nestěžuje, nikdo neprotestuje

Nechci chytat za slovíčko, ale autoškola nebyldobrý příklad. Nevzpomínáte na ne moc starou aféru s uplácením komisařů autoškoly?

obyčejná učitelka řekl(a)...
21. června 2013 v 16:11  

Jen drobný zážitek z testů v autoškole v roce 1980 (!): inspektor napovídal, zahlédl-li zoufalé oči zkoušených. Nedělejte si iluze, že jste odhalili pudla, natož jeho jádro. V tom ten průšvih fakt nebude ;)

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 16:15  

21. června 2013 15:53

Bože, no jasně, že vždy se může najít černá ovce. Nevymyslíte ideální způsob. Neexistuje. Mně se hlavně líbí ta jednoduchost. A přitom funguje. Prostě ať stát vyškolí a certifikuje komisaře na ČJ, AJ atd. no a u těch budou žáci dělat státní zkoušku. Stejně jako adept na řidičák. Ušetří se neskutečné peníze a bude to mnohem jednodušší než teď. A určitě i férovější.

Pytlik Blaha řekl(a)...
21. června 2013 v 17:13  

Žáky nezkouší, nehodnotí, jen dohlíží na zákonný rámec.

Jak poznamenal pan Šteffl, maturita není, co bývala. To platí kupříkladu i o odbornících, a v oblasti školství pak zajména.
Už jsem u maturit dlouho nebyl, ale pokud si dobře vzpomínám, klasifikaci schvalovala zkušební komise hlasováním. Předseda nedohlíží, je součástí. Jeho "certifikace" je dána ustavením do funkce poměrně vysokou autoritou zřizovatele, kterým je vyšší územní samosprávný celek.
Předseda zkušební komise nemůže být z podstaty věci nějaký tajtrlik. A pokud jím je, není nám moc pomoci.
Obdobně to platí i ředitelích středních škol.

Anonymní řekl(a)...
21. června 2013 v 21:50  

Pane Pytlíku Blaho,
pokud nikomu nevadí současný stav, tak nemá cenu se o ničem bavit. Předseda MZ je sice součástí komise, zkouší však učitel jmenovaný ředitelem školy a i navrhuje známku. Myslíte, že zvláště na odborných školách, kam přijede třeba strojař nebo chemik, je tento člověk kompetentní v případě státních maturit ČJL, AJ atd. Není. Prostě to nechá na "domácích" a když se chce zapojit, tak se maximálně soustředí akorát na školní část, kde ho čekají odborné předměty. Tam je doma. Tak kde je ta autorita jmenovaná krajem? Nikde. Kde je Váš sarkasmus? Tohle fakt není sranda, těm co to vadí. Śaškovat umí každý. Tenhle přístup však nikdy nic nevyřešil.

Pytlik Blaha řekl(a)...
22. června 2013 v 0:48  

Šaškovat umí každý.

Vy ne.
Nedovedu si představit, že by vysokoškolsky vzdělaný pedagog nebyl schopen i mimo svoji odbornost posoudit kvalitu probíhající zkoušky na středoškolské úrovni.
Pokud případně nezná správnou odpověď, stačí, bude-li sledovat míru rozšíření zorniček přísedícího.
Jako jazykový diletant jsem si ze zájmu dělával u maturitních zkoušek odhady návrhů klasifikace. Shoda bývala nezanedbatelná.
Jen mi trošku uniká, o co se tu vlastně přeme. To, že mizerně odvedená práce zřizovatelů škol v oblasti jmenování předsedů maturitních komisí a především pak ředitelů škol je jednou z příčin, nebo lépe záminek zavedení společné části maturitních zkoušek, je zřejmé.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.