Česká školní inspekce opět diskutovala s řediteli škol

středa 17. dubna 2013 ·

V pořadí již druhé kolo diskusních setkání s řediteli základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů České republiky uspořádala v termínu 27. 2. – 4. 4. 2013 Česká školní inspekce. V rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) zorganizovala inspekce celkem 7 regionálních informačních setkání (27. 2. pro Zlínský a Jihomoravský kraj ve Zlíně, 6. 3. pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj v Olomouci, 13. 3. pro Karlovarský a Plzeňský kraj v Chebu, 14. 3. pro Liberecký a Ústecký kraj v Liberci, 21. 3. pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové, 3. 4. pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina v Českých Budějovicích a 4. 4. pro hl. město Prahu a Středočeský kraj v Praze). Zástupci inspekce se tak setkali s téměř tisícovkou vedoucích pedagogických pracovníků, s nimiž diskutovali o obsahu projektu i o jednotlivých projektových výstupech.


V rámci každého panelu připomněli zástupci České školní inspekce obsah projektu NIQES a jeho vazbu na systém inspekčního hodnocení, přiblížili postup prací v jednotlivých klíčových aktivitách a jejich dopady do segmentu regionálního školství, odprezentovali některé dílčí výsledky z 1. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol včetně přiblížení metodologie práce s těmito výsledky, poskytli komplexní informace k přípravě a pojetí 2. celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol a vysvětlili účastníkům také principy přípravy a instalace aplikací systému testování ve škole a jejich následné využití. Setkání bylo vždy zakončeno společnou diskuzí.

Také při letošních výjezdech za řediteli škol získala inspekce řadu cenných podnětů, s nimiž bude v další fázi realizace projektu důsledně pracovat. Ohlas na jednotlivé regionální informační panely byl také letos pozitivní a ředitelé škol, s nimiž se zástupci inspekce setkali, v drtivé většině proces vývoje nových metod, postupů a nástrojů pro Českou školní inspekci včetně procesu elektronického ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání podporují. Právě problematika elektron ického testování žáků byla hlavním tématem všech informačních setkání. Zástupci České školní inspekce opakovaně vysvětlovali, že vývoj testovacího nástroje je realizován proto, že inspekci dosud chyběl adekvátní nástroj pro hodnocení výsledků vzdělávání, které ukládá školský zákon. Metodu ověřování výsledků žáků pak Česká školní inspekce považuje pouze za jeden z mnoha nástrojů, s nimiž pracuje, jako nástroj, který inspekci dosud chyběl a který vhodně doplní komplexní portfolio nástrojů pro hodnocení jednotlivých škol i vzdělávací soustavy jako celku. Pro potřeby České školní inspekce je do budoucna počítáno primárně s realizací šetření výběrových, přičemž systém umožní elektronické ověřování výsledků žáků v jakémkoli ročníku a v jakémkoli předmětu.

S ohledem na programové prohlášení vlády ČR, která se zavázala zavést pravidelné zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, je systém aktuálně pilotován celoplošně právě v uvedených ročnících a o jeho zavedení do ostrého režimu pro realizaci pravidelného plošného zjišťování výsledků žáků bude rozhodnuto po ukončení vývoje a po vyhodnocení závěrečné zprávy a všech poznatků. Česká školní inspekce začne systém využívat pro své vlastní potřeby a zejména pro šetření výběrová již od školního roku 2014/2015. Elektronickou testovací platformu také budou moci využívat zcela zdarma přímo školy pro realizaci testování žáků pro vlastní potřeby, včetně možnosti tvorby vlastních e-learningových kurzů i přístupu do centrální databanky testových úloh.

Cílem České školní inspekce je s podporou projektu NIQES vytvořit nový, modernější, flexibilnější a dynamičtější systém pro inspekční hodnocení škol a vytvořit sadu nových metod, postupů a nástrojů pro inspekční činnost. Další informace jsou k dispozici na www.niqes.cz.

20 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
17. dubna 2013 v 0:15  

CSI snad s nikym nediskutuje.
Ona siri a vyklada slovo bozi a beda nevericim psum na skolach.

Anonymní řekl(a)...
17. dubna 2013 v 6:46  

ČŠI se chová vskutku jako demokratický diskutér. Ještě jsem za posledních 40 let neslyšel, že by ve sporu škola - rodič dala za pravdu učitelům. Když chceme psa bít, hůl si vždy najdeme. Proto je asi tak "velmi oblíbená".

Anonymní řekl(a)...
17. dubna 2013 v 19:08  

to 6:46

Jestli ono to není tím, že většinou se na ČŠI obracejí rodiče, kteří mají problémy s učitelem nebo ředitelem oprávněně. Např. zametání šikany pod koberec a mnoho dalších "bohulibých" aktivit některých škol.

Pytlik Blaha řekl(a)...
17. dubna 2013 v 23:17  

mnoho dalších "bohulibých" aktivit některých škol

Což škol, ale přímo konkrétních pedagogů. V tomto směru je česká školní inspekce nekompromisní. To já svého času podle mínění jejího otce, tohoto času místostarosty za vládní stranu, psychicky týral nezletilou žákyni tím, že jsem se zcela nesmyslně, proti všem zvyklostem patrně, dožadoval z její strany plnění studijních povinností.
Tak nějak to všechno vyšumělo, jenom ta špína zůstala. V duchu švp dál pracuji i s těmi nejmenšími prťaty. Asi jsou odolnější. Nebo nemají rodiče s právnickým vzděláním a bystrým úsudkem v konjunkci.
Ani nevím, jestli jsou tehdejší ředitel krajského ispektorátu a jeho zástupce stále ještě v činné službě.
Zatímco na webu každé školy je kompletní seznam pedagogického sboru, mnohdy i s bohatým fotomateriálem a výčtem jejich všech možných aktivit, přehledu českých školních inspektorů a inspektorek jsem se tak nějak nedobral. Ale možná špatně gůůglím.
V každém případě mne napadlo, že když teď budou mít inspektoři po několika před premiérou posledních zkouškách tak mocný diagnostický nástroj, který jim umožní provádět svoji inspekční činnost zcela cíleně, nebude jich možná už tolik potřeba. Zajímá mne představa, že by redukcí svých řad mohli refundovat náklady na to celoplošné testování. To by mi bylo velmi sympatické.

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 6:41  

Jestli ono to není tím, že většinou se na ČŠI obracejí rodiče, kteří mají problémy s učitelem nebo ředitelem


To je taky pravda, ale co když někdo chce poškodit učitele, ředitele, školu? Tak opět vypráskáme učitele?

poste.restante řekl(a)...
18. dubna 2013 v 8:15  

Buďme spravedliví. Více se mezi učiteli, pochopitelně, mluví o případech naprosto stupidních výroků ze strany ČŠI. Ale to neznamená, že mezi inspektory nejsou i rozumní lidé a že je ČŠI vždy neobjektivní.
Roli hraje také ještě jeden moment. Mnohým stěžovatelům dost dobře nemůžete odpovědět po zásluze. Slovy jednoho inspektora, se kterým jsem po hodině setrval v družném rozhovoru: "Taky mám někdy chuť napsat. 'Vážený pane, v první řadě dejte tomu vašemu rozmazlenému frackovi pořádných pár facek a za druhé si laskavě zklidněte tu hysterku, kterou máte za manželku.' Jenže to, bohužel, udělat nesmím. A tak zformulujeme odpověď tak, aby měli pocit, že se jejich stížností někdo zabýval a dali už škole pokoj. Jinak si pak budou stěžovat ministrovi na nás."
Netvrdím, samozřejmě, že je takový postoj v pořádku. My učitelé očekáváme v podobných kauzách od ČŠI roli nestranného arbitra. Jen chci naznačit, že i ČŠI občas musí plnit pokyny "shora". A byli tady ministři, kteří plácali něco o tom, že rodič, či žák jsou našimi klienty. V obchodě pak platí, že zákazník má vždycky pravdu.
Lidsky tohle chápu. Systémově musím podobný přístup odmítnout, protože každý takový případ vytváří precedens. Hlavní snahou ředitele je nemít problémy. A tak uhýbáme rodičům, uhýbáme žákům už za samotnou hranici, kdy se ve škole ještě dá žít a učit.

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 9:51  

uhýbáme....uhýbáme...

Ano, dobře vystiženo. Jestli něco učitelům (ale nejen jim) vytýkám, tak to, že se přiliš rychle a příliš snadno vzdali svých pozic - rádce a průvodce žáka vzděláváním, autority ve výchově. Český učitel většinou téměř nemá profesní sebevědomí, minimum z nich si samo sebe ještě váží jako odborníka, znalce metod, psychologie žáka atd. Jinak by nebylo možné to, co kolem sebe vidím a slyším.

Máme v příbuzenstvu dva studenty učitelství. Byli na pozorování v 8. třídách ZŠ v okresním městě a vrátili se úplně v šoku, jak dnes vypadá školní vyučování a co vše si děti dovolí vůči učitelům. Nemůžou pochopit, jak se atmosféra změnila proti tomu, když před deseti lety sami opouštěli zš. Učitelka u tabule mluví, poslouchá ji jen skupinka žáků poblíž, ostatní si hází papíry, přes zákaz mobilují, čtou cosi, mluví téměř nahlas, chechtají se, občas, napomene-li je učitel, jí nadávají, ať se jde vycpat. Učitelka zcela rezignovaná, nevšímá si většiny žáků a dělá, jako by nic. Je to zoufalství a ti mladí se ptají, jak je tohle možné. Proč to ti učitelé tak rychle "vzdali"?? Proč se jich někdo nezastane - to fakt nikomu nevadí, jakou efektivitu má tenhle proces?

Pytlik Blaha řekl(a)...
18. dubna 2013 v 10:17  

Proč to ti učitelé tak rychle "vzdali"?

Rychle? A vzdali? Oni o něco s někým bojují?
Ale chcete-li:
potože nemají na nohách holiny a kvér za pasem,
protože mají doma rodiny,
protože mají omezené možnosti,
protože nemají v nikom oporu,
protože společnost se někam vyvíjí,
protože ředitelé a inspektoří hned druhý den štěstím celí bez sebe zapmněli, že ještě včera byli sami učitelé,
protože je to všechno vokolo pěknej šmejd,
protože...

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 11:57  

Jde o to, jak si představujete nápravu. Reálnou, prosím.

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 12:46  

Zakoupit holiny a kver.
Sedych

poste.restante řekl(a)...
18. dubna 2013 v 12:53  

jak si představujete nápravu
Tak to by bylo nadlouho...
Začal bych svým oblíbeným financováním škol prostřednictvím normativů. A nebylo by ani třeba zásadně změnit systém. (- I když by to bylo to nejlepší opatření.)
Stačilo by, pro začátek, navýšit normativ na žáka tak, aby ufinancovatelné byly už třídy o 20 žácích. Částečně by tak zmizela snaha středních škol přijmout kohokoliv, kdo se umí podepsat na přihlášku a udržet si ho za každou cenu. Na základkách ve městech to není o moc lepší. Boj o žáka = penize logicky vede k zametání problémů pod koberec.
Ale chtěl jste REÁLNOU nápravu. To, bohužel, předem vylučuje všechna opatření, která by si vyžádala navýšení finančních prostředků alespoň na průměr běžný v EU či OECD.
Takže jinak:
1. Přestat uhýbat a naopak důsledně vyžadovat dodržování pravidel stanovených zákony a školním řádem.
K tomu je ovšem třeba, mimo jiné, právě podpora ze strany ČŠI v případě zákonitých konfliktů s rodiči.
Setkal jsem se třeba se situací, kdy inspektorka tvrdila, že přece neexituje, aby třídní neuznal omluvenku, kterou žák přinesl až po dvou měsících. Hodina musela být omluvena, ačkoliv školní řád jasně stanovil pravidla a lhůty.

2. Rozšířit spektrum prostředků, které má škola k dispozici o institut vyloučení z výuky a návrh na opatření sociálního odboru. Dočasné i trvalé.
Teprve až si bude muset papínek vzít v práci náhradní volno, aby si osobně vyzvednul svého potomečka z detenční místnosti, pochopí, že pár pohlavků včas udělených je lepší metoda, nežli pět sezení u psychologa.
Když budou muset první rodiče převážet dítě o 15 km dál do jiné obce, protože pedagogická rada rozhodne o trvalém vyloučení, ostatní pochopí, kde vede "hranice".
Teprve až "nepřizpůsobivým" budou odejmuty sociální dávky na dítě, pokud rodina neplní svou zákonem stanovenou povinnou péči, změní i oni svůj přístup. Pozor, to nevyřeší problémy u všech, ale alespoň částečně pomůže.

3. Dozajista problematickým, ale velmi účinným opatřením by bylo přiznání učiteli statutu veřejného činitele.
Může ho mít myslivecká stráž, která hlídá živočichy v přírodě a nemá ho mít člověk, který nese plnou zodpovědnost za životy dětí?

Šlo by pokračovat dlouho, ale rozhodující je, že -
100. Pokud neobrátíme nastoupený trend, pak časem ani to nepomůže. Západní vzory táhnou a je jen otázka času, než začnou školy montovat detekční rámy a najímat ochranky.

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 13:41  

A proskolit reditele skol, aby si uvedomili, co od nich spolecnost (ideal) ocekava. To jest sluzbu vzdelanosti naroda, nikoli zapas o korytko. A ze skola nepatri jim, ale ucitelum a jejich zakum.
Sedych

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 17:03  

Pane poste.restante a pane Sedych, jako důležitý doplněk nápravy je důsledné oddělení ředitelského místa od zřizovatele. Vlivy místních zbohatlíků totiž mnohdy nesahají až na úroveň okresu a kraje. Ve Francii jsou ředitelé dosazováni centrálně. Pak by do tohoto "boje" mohli vstoupit i ředitelé. Ignorant

Pytlik Blaha řekl(a)...
18. dubna 2013 v 21:55  

důsledné oddělení ředitelského místa od zřizovatele

Šel bych, pane Ignorante, ještě dál a důsledně bych oddělil zřizovatele školy od voličů.
A ke jmenování každého vyššího činovníka ve státní správě bych požadoval posudek od nezávislého klinického psychologa.

Anonymní řekl(a)...
18. dubna 2013 v 23:08  

18. dubna 2013 21:55

Myšleny ZŠ a zřizovatel obec, město. Špatně jsem se vyjádřil. Vrátit to tedy do dřívější podoby, dnes krajů. Ignorant

Zen řekl(a)...
19. dubna 2013 v 23:56  

2 poste.restante
Pokud mne skleroza nemyli, tak bod 2 se jmenuje Individualni vychovny plan a prochazi pokusnym overovanim. Prosadil nejhorsi ministr skolstvi Dobes :-)))

poste.restante řekl(a)...
20. dubna 2013 v 1:31  

Ale kdežpak. Dobeš zavedl pseudosmlouvy s rodiči, vulgo individuální výchovný plán jen pokusně na pár školách. Musí se sejít celá skvadra lidí, aby sepsala elaborát, co, kdo, kdy, za jakých podmínek, atd. Klíčovým parametrem je INDIVIDUALITA. Ale hlavně, se vším musí souhlasit rodiče. A to je v některých případech dost naivní představa.

To, o čem mluvím já, je celoplošné opatření, platné pro všechny bez rozdílu. Uplatnitelné formou úpravy zákona. Jde o opatření, které má k dispozici ředitel, případně vyučující a může je použít i v případě, že se to rodičům ani trochu nelíbí.

Nejdůležitější je ale odstranit ekonomickou závislost školy na počtu žáků, která je dnes likvidační. To je ten hlavní motiv, který nutí školy zametat problémy pod koberec.

Jirka řekl(a)...
20. dubna 2013 v 10:07  

to fakt nikomu nevadí, jakou efektivitu má tenhle proces?

Opravdu ne! Protože jinak by nikdy nemohli zavádět povinný druhý cizí jazyk na ZŠ.

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. dubna 2013 v 10:41  

to fakt nikomu nevadí

To právě naopak.
Všelijací vyžírkové v takovém prostředí lépe nacházejí skuliny pro vyvádění peněz ze systému a jinak neschopní hochštapleři mohou uplatňovat různé fantasmagorie, aby vůbec zdůvodnili svoji existenci.
Ve fungujícím školství by šli do hajzlu.

Biene řekl(a)...
21. dubna 2013 v 20:13  

To Poste Restante - shrnul jste to perfektně..konkrétní a jasné kroky ke zlepšení současného marasmu a "vysmátosti" těch, co do školy nelezou a když už lezou, tak si dělají co chtějí s vědomím, že se jim stejně nic nestane..

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.