Přečtěte si: Víceletá gymnázia: přiškrtit či zadusit?

středa 5. prosince 2012 ·

Školství nabízí záplavu zajímavých témat. Jen k některým se vždy zaručeně rozhoří plamenná diskuse. Jedním z takových je otázka další existence víceletých gymnázií. Mají se více otevřít, přiškrtit nebo rovnou zadusit?


Z článku Daniela Münicha v Blog.Aktuálně.cz vybíráme:

Výzkumníci z Národohospodářského ústavu AV, Pedagogické fakulty UK a Národního vzdělávacího fondu se na jaře zaměřili na žáky 5. ročníků. Zajímalo je, proč se hlásili na gymnázium, jak se připravovali na přijímačky a jak reagovali, když neuspěli.

Ukázalo se, že přijímací řízení na víceleté gymnázium je přelomovou událostí v životě rodiny. A také to, že jeho výsledek má velký vliv na způsob, jakým dítě vnímá samo sebe. „Nejsem na to dostatečně chytrá, abych se tam dostala, nemám schopnosti se učit,“ odpověděla jedna žákyně v dotazníku. To samé si myslí 15 % dětí, které u přijímaček neuspěly.

Z dotazníků také vyplynulo, že děti věří, že se na gymnáziu víc naučí (92 %) a snáze se dostanou na vysokou školu (91 %). Třetina dětí pak uvedla, že důvodem podání přihlášky na gymnázium je i přesvědčení, že se jim tam nebudou ostatní děti posmívat.22 komentářů:

kamínek řekl(a)...
5. prosince 2012 v 22:10  

Osmiletá gymnázia rozhodně ANO, ale s omezením, které se běžně doporučuje - 5-10% populačního ročníku. Což ovšem zanmená, že města do ccaa. 20000 obyvatel nemohou taková gymnázia naplnit. Překročením této hranice dochází k devalvaci úrovně vzdělávání na gymnáziu (v podstatě pouze lepší ZŠ) a zároveň k devalvaci ZŠ (školy opustí i lehce nadprůměrní žáci). Pokud uvážíme, že ŠVP nižšího stupně osmiletého gymnázia je totožný s ŠVP ZŠ, tak nám vychází další důvod pro omezení poměrně přebujelého počtu osmiletých gymnáziíí - závěr - PŘIŠKRTIT. V zájmu zachování úrovně vzdělávání na ZŠ.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2012 v 22:29  

A což takhle osmiletá gymnázia pro všechny žáky? Bohužel to tak na malých městech opravdu vypadá. Skutečně jde jen o trochu lepší ZŠ. V našem okrese byly původně v roce 1989 3 gymnázia. Dnes je zde gymnázií 5 (4 osmiletá a jedno šestileté a počet tříd stoupl 2x), ale má to jeden háček. Počet narozených dětí je oproti roku 1989 poloviční. Závěr: V našem okrese rok od roku rodí stále geniálnější a chytřejší děti. To je přece dobrý poznatek.

Pytlik Blaha řekl(a)...
5. prosince 2012 v 22:58  

gymnázia pro všechny žáky

Už jsme tu něco podobného nedávno rozebírali s panem poste.retante.
Osobně jsem přesvědčen, že nejlepší by byla gymnázia šestnáctiletá, rozdělená do čtyř stupňů: nultý (původně mateřská škola a první třída), pak standardně první, druhý a třetí.
Pokud nad to budeme všechny děti vnímat jako Romčata, máme problém kvality vzdělávání pro třetí tisíciletí vyřešen i v mezinárodních souvislostech.

Tomáš Houška řekl(a)...
5. prosince 2012 v 23:17  

Přátelé, nejsme-li bolševici, nic neškrťme, nedusme, nezakazujme. Jestli se nám nelíbí osmiletá gymnázia, učiňme je ZBYTEČNÝMI, udělejme všechny naše školy takové, aby nikdo neměl potřebu ze ZŠ své děti dávat pryč. Věřte, že je to za a) jediná cesta hodná civilizovaného světa b) jediná cesta, která bude fungovat. A jestli chcete inspiraci, kde to fakt funguje, tak ve Finsku, Izraeli nebo Japonsku to funguje.

Anonymní řekl(a)...
5. prosince 2012 v 23:44  

udělejme všechny naše školy takové, aby nikdo...

Souhlas! Jen prosím ještě poraďte, jak na to. Že bychom začali výukou finštiny? Nebo všechny děti v neděli povinně posílali do kostela, jako ve Finsku?

poste.restante řekl(a)...
6. prosince 2012 v 0:30  

K naplnění dokonalého cíle nyní zbývá už jen jediný detail. Přijít na to, jak "vyrobit" skvělé školy, s vynikajícími učiteli, stejně jako v Japonsku a Finsku, ale zaplatit za to českými cenami a českým podílem na HDP.
A budeme všichni šťastní.

Vl.Váckavík řekl(a)...
6. prosince 2012 v 0:49  

Osmiletá gymnázia byla zrušena brzy po nástupu komunistů k moci. Nově zřízenou jedenáctiletku, tedy její 9. až 11. třídu později nahradilo opět gymnázium. Euforie popřevratového období vzkřísila prvorepublikové (ale také rakousko-uherské) osmileté gymnázium. Poněkud se zapomnělo, že za první republiky reformní komise pod vedením významného pedagoga Václava Příhody vypracovala návrh školské reformy. Návrh jednotné vnitřně diferencované školy pro mládež do 15 let s navazující školou pro žáky 15 až 18 leté se podařilo realizovat jen částečně. Pokusné školy ze 30. let patří k tomu nejlepšímu, co u nás v oblasti školství kdy vzniklo. Z dnešního pohledu jsou Příhodovy reformní návrhy v souladu s těmi koncepcemi školství a vzdělávání, které jsou považovány za nejlepší (a které také přinášejí lepší výsledky, než se daří nám).
Tady nejde o to, zda zrušit či nezrušit osmiletá gymnázia. Jde o to vytvořit nový systém.

Anonymní řekl(a)...
6. prosince 2012 v 7:04  

6. prosince 2012 0:30
Souhlasím pane poste.restante

Vše vypadá báječně na papíře a ve výborných nápadech mnoha učitelů, vědeckých pracovníků, NERV, MŠMT, pana Kalouska, Nečase. Chybí tomu opravdu to jediné, reformy ve školství musí být podepřeny miliardami. Zadarmo už dnes asi nepracují ani ti učitelé. Poslání se jednoduše nenajíme. A kde nic není, tam ani čert nebere. Ignorant

Kalashnikoff řekl(a)...
6. prosince 2012 v 8:51  

Mám neodbytný dojem, že leckterý z diskutérů si nepřečetl původní článek - a to je smutnou vizitkou stavu našeho školství. Vypíchl bych jeho závěr: "Zavírání víceletých gymnázií by bylo gestem ignorantské neschopnosti problém řešit tam kde se má, tedy na základních školách."
Nezlobte se na mě, ale mluvit o devalvaci gymnaziálního vzdělávání a volat po jeho exkluzivitě v zemi, kde na VŠ studuje 60 % ročníku,je projev účelové argumentace či tzv. syndromu ZŠ. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že víceletá gymnázia mají stejné RVP jako ZŠ. Již to ukazuje, že jsou alternativou ke vzdělávání základoškolskému.

poste.restante řekl(a)...
6. prosince 2012 v 10:24  

Diskuse o počtu či podílu VG na celkovém vzdělání je ale přece úplně bezpředmětná, pokud neexistuje nějaká dlouhodobá koncepce, nebo alespoň představa o tom, jak má náš vzdělávací systém vypadat. Bílá kniha už měla být dávno aktualizována.
Každý ministr, který si na MŠMT stihnul pověsit kabát na věšák, měl nějakou revoluční představu o zásadních reformách, pomocí kterých zvrátí prohlubující se úpadek.
Takže jednou VG zavádíme a pár let poté je chceme rušit. Jednou chceme soukromé školy omezovat, a za chvíli jim mažeme med kolem úst, jak to bude příští rok lepší. Ani na té maturitě neexistuje shoda, která by platila beze změny alespoň dva roky po sobě jdoucí.
To je stejné, jako kdyby zemědělec zasil na podzim obilí pak na jaře vše zoral, začal pěstovat mrkev a ukurky a těsně před sklizní tam vyhnal dobytek na pastvu.

Jenže školní vzdělávání trvá minimálně 12 let.

Anonymní řekl(a)...
6. prosince 2012 v 11:27  

Osmiletá gymnázia nezavírat, protože se některá zavřou samy. Zjistil jsem si již 5 "venkovských" osmiletých gymnázií, kde mají po jedné třídě a nenaplní ani tu třídu počtem nad 18 studentů. I tady unikají peníze.

kamínek řekl(a)...
6. prosince 2012 v 21:35  

Ad Kalashnikov: Napadlo vás také, proč dává řada rodičů své (leckdy jen průměrné) děti na VG? Jednak je žene společenská prestiž (my máme středoškoláka, gymnazistu, vy jen záklaďáka), jednak snaha oddělit své hodné děti od těch zůstavších zlobičů a socek. Pokud k tomu připočtete snahu o integraci větší části žáků speciálních škol na ZŠ, dostanete výsledek, že prostě ZŠ nikdy nemůže být lepší než VG. Ve velkých městech má VG opodstatnění - vybere se jen skutečná "studijní elita". Na malých městech se z VG vyrobí leší ZŠ a ZŠ se devalvují na lepší speciální školy. A s tím nehne ani sebelepší pedagogický sbor. Rád bych se zeptal - vy jste někdy učilna ZŠ? Nechal byste své dítě na ZŠ plné slabých žáků, i když by vás plány školy sebeví zaujaly?

Anonymní řekl(a)...
7. prosince 2012 v 7:45  

to kamínek:
vy jste někdy učilna ZŠ? Nechal byste své dítě na ZŠ plné slabých žáků, ...

Pokusím se odpovědět, ikdyž dotaz nemíří na mě. Ano učím na ZŠ a ano, nechal jsem zde své děti. Obě dosahují i po skončení ZŠ nadprůměrných výsledků.
A co teď s tím?

Pavla řekl(a)...
7. prosince 2012 v 17:21  

Souhlasím s komentářem kamínka a Tomáše Houšky.
Učím současně na víceletém gymnáziu i na základní škole. Stojí to obrovské úsilí kultivovat děti na základních školách, ale možná je to mnohdy jedna z posledních šancí z nich vykřesat snahu vymanit se z nepodněcujícího prostředí, chovat se lépe než jejich rodiče...Učit na základní škole je daleko náročnější a rezignace je tak pohodlná...Když si dáme práci a zlepšíme základní školy, tak pak by měly na gymnázia odcházet pouze skutečně studijně orientované děti. A nebrečme pořád, že máme málo peněz, vždyť jsme si to sami vybrali :-)

Anonymní řekl(a)...
7. prosince 2012 v 20:35  

7. prosince 2012 17:21

Poslání k prosrání? Ono inkaso nepočká!
Omlouvám se za vulgaritu.

Pytlik Blaha řekl(a)...
7. prosince 2012 v 22:27  

Když si dáme práci a zlepšíme základní školy

A jak se Vám to, paní Pavlo, daří?

Anonymní řekl(a)...
8. prosince 2012 v 18:20  

to Pavla 7. prosince 2012 17:21

Myslím, že se Vám právě povedlo urazit docela dost lidí (kdyby nikoho jiného tak mé rodiče a mě taky).

Když je na gymnáziu ze čtyř tříd v ročníku jedna "víceletá", odkud se asi tak vzali žáci do těch zbylých tří? Zvlášť, když rezignovat je tak lehké.

Anonymní řekl(a)...
9. prosince 2012 v 8:47  

8. prosince 2012 18:20

Nabývám dojmu, že veřejné základní školství je nereformovatelné. Je také vysoce reálné, že do ZŠ přisype vláda národního rozkrádání žáky s IQ pod 70. Šetřit se přece musí. Ostatně naše české "montovny" zas až tak nepotřebují vzdělané a přemýšlivé lidi. Hlupáci se lépe ovládají a snadněji se s nimi manipuluje.

Pytlik Blaha řekl(a)...
9. prosince 2012 v 11:18  

nepotřebují vzdělané a přemýšlivé lidi

Ano, i hlupáci a matlalové mají ve společnosti svoje místo, říkávám občas svým žákům, a uživí se.
Musejí si ovšem uvědomit, ti moji žáci totiž, že parlament čr nemá víc než dvě stě osmdesát jedno místo a ani ministerstva nejsou nafukovací.

Pavla řekl(a)...
10. prosince 2012 v 16:18  

To Pytlík Blaha:...zrovna dneska se mi teda nedařilo vůbec :-)

To anonymní 17:21 ...nevím, čím jsem Vás urazila, řekla jsem jen svůj názor vycházející z vlastních zkušeností, vím, jaká je realita, ale mohu být tak trochu za snílka?

Pytlik Blaha řekl(a)...
10. prosince 2012 v 17:20  

dneska se mi teda nedařilo

To se někdy stává. Tak třeba zítra ty naše základní školy zlepšíte. A už jste si zanalyzovala příčiny?

být tak trochu za snílka?

Nakonec, proč ne? Jde ale o to, do jaké věkové kategorie patříte.
Mladší lidé sní o budoucnosti, starší sní o minulosti a ti ve věku středním, na vrcholu tvůrčích sil sní tak akorát něco narychlo v kantýně.

Pavla řekl(a)...
10. prosince 2012 v 18:13  

To Pytlík Blaha
Pane kolego, :-) už několikrát jste mě svými vtipnými komentáři rozesmál, těším se na další, až zas někdy přijdu otrávená z 9.A a kantýna už bude zavřená...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.