NIDV: Češi a Slováci budou spolupracovat při tvorbě kariérního systému

čtvrtek 13. prosince 2012 ·

Pracovní návštěva delegace Metodického pedagogického centra Bratislava v Národním institutu pro další vzdělávání v Praze.


Dne 6. prosince proběhla pracovní návštěva delegace Metodického pedagogického centra Bratislava složené z těchto expertů: PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D., PaedDr. Eva Vincejová, Ph.D., PaedDr. Mária Šmídlová a Ing. Vladimír Laššák v NIDV Praha. Za NIDV se jednání zúčastnila ředitelka Mgr. Helena Plitzová a hlavní manažer projektu Kariérní systém Ing. Stanislav Karabec Ph.D.

Pracovní návštěva navázala na výsledky oficiálního setkání mezi ministry školství České a Slovenské republiky, která se uskutečnila 17. září 2012. V rámci jednání nabídl ministr Dušan Čaplovič ministru Petru Fialovi využití slovenských expertů – tvůrců kariérního řádu a též získané zkušenosti z fungování kariérního řádu na Slovensku.

Zaměstnanci MPC Bratislava informovali o současném stavu fungování kariérního řádu na Slovensku a o problémech, které bude nutno napravit jeho změnami v nejbližší době. Česká strany popsala koncepci a z ní vycházející principy řešení v IPn, které má jako partner příjemce dotace (MŠMT) svěřeno. Obě strany se dohodly na dalších výměnách zkušeností i praktických ukázkách fungování kulatých stolů v ČR a hodnocení atestací
na Slovensku.

Termíny dalších setkání budou upřesněny v lednu 2013, pracovní jednání jsou plánována na 1. pololetí 2013.

Ing. S. Karabec Ph.D.

12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 10:14  

Jo, víte, jaká může být dobrá motivace pro české učitele. Stačí jim říct, že na Slovensku mají platy ještě menší než oni.

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 13:19  

zkušenosti z fungování kariérního řádu na Slovensku

Průměrný učitel má na Slovensku čistého 12 000,- Kč. Ceny jsou přitom srovnatelné snášimi. Jde opět o zastírací manévr. Dle NERV do školství přitéká ještě stále mnoho peněz.

Pytlik Blaha řekl(a)...
13. prosince 2012 v 14:16  

do školství přitéká ještě stále mnoho peněz

To je klidně možné. Přitéká, ale jen k někomu.

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 17:14  

Češi a Slováci klidně. Ale hlavně k tomu nepouštějte EDuin. Jinak to těm nebohým kariérním učitelům SCIO natře, a ne levně!

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 17:19  

Pane Karabec, procházel jsem informace o tom projektu z Bratislavy, včetně zpráv a ppt prezentací, abych se nechal případně inspirovat zahraničním pokrokem. Pominu své vnitřní pocity, které stejně nikoho nezajímají a přejdu rovnou k věci. Jestli se budeme inspirovat právě zde, uvalíme na školy a učitele další vrstvu administrace a formalismu. Pokud nebude školám dána sebezkušenostní autonomie v rozvoji profesionality a její standardy budou předepisovat úředníci, jsme zpátky v Rakousko-Uhersku, jen s modernější a rychlejší e-technikou. Ta však ze sociálně a emočně zaostalého, standardy hlídaného člověka, odborníka neudělá.
Jejich "vzdělávanie" učitelů pro větší profesionalizaci nepřekračuje frontální ochytřování ani o píď. (Rád bych se mýlil.) Nějaké skutečné budování kompetencí je v tomto pojetí kosmicky vzáleno činnostnímu a dovednostnímu modedlu a tím i samotným skutečným kompetencím. A tím i skutečnému růstu osobnosti učitele.
Největší bohatství profesionality jakéhokoli pracovníka je v oblasti tacitních dovedností. Představený projekt se ničím takovým nezabývá, i když o profesionalitě a znalostní společnosti muví. Avšak přenášení formalizovaných explicitních znalostí formou kurzů u tabule a předávání osvědčení za 80% absolvovaných školení, to je právě to, co udělalo z našeho školství "vykopávku". Jediný příspěvek prof.Kosové je jakýmsi pomyslným světýlkem, poukazující na celoživotní vzdělávání učitelů, ale za předpokladu víceúrovňových dovedností, které nese ovoce a je ověřováno praxí. Dále píše prof.Kosová o škole, jako o centru vlastního vzdělávání. To je prostor pro osobitý přístup, deformalizaci a skutečnou transformaci školy.
Učitel má být vnitřně (tacitně) vybavený na doprovázení ke zralosti jiné lidské bytosti, ale předtím musí sám uzrát. Musí ovládat interpersonálmní strategie, sebepoznání, reflexi a sebereflexi. Musí překonat dosud tradičně přirozený handicap izolované profese, učit se společně s ostatními učiteli z vlastních chyb, tutorovat ve spektu svého ojedinělého nadání, týmově provádět konstruktivní zpětnou vazbu, hodnotit procesy i dosahované hodnoty .. a udělat tak školu přátelskou dětem nikoli jen úředníkům.
To není možné bez reflektované sebezkušenosti a "učící se školy". Jen taková přeměna školy přinese skutečnou kvalitu, neboť bude žitá uvnitř. Certifikáty s kulatými razítky o standardizovaných dovednostech, které se prozkušují prostřednictvím pamatovaných znalostí nebo se vysedí na 80% předepsaných kurzů, jsou takovými "moderními sauropody", které chtějí některé uřední sloje udržet při životu za každou cenu. Právě to, dělá z lidí "mrtvoly" ve smyslu nechuti k vlastnímu růstu a překračování.
Nevím, co je na tom slovenském projektu tak projektového. Kde je nějaká inovace nebo přidaná hodnota? Jediným produktem je tzv. funkční vzdělávání (ve smyslu úředním) a vzdělávací web, po jehož e-kurzech budou "toužit" kvůli certifikátu a platu, slovenští učitelé podobně, jako ti naši, po tvorbě digitálních učebních materiálů, aby si něco přivydělali k almužně vysokoškolsky vzdělaného člověka ve vzdělanostní a znalostní společnopsti. .. ke "konkurenceschopnosti" raději ani tematicky nedojdu...

Přeji Vám nejen k Vánocům všechno dobré, ale i mnoho darů prozření a osvícení!

(obyčejný člověk)

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 20:26  

13. prosince 2012 17:19

Tedy to má být "učitel od Boha". Těžko určit tento fenomén procentuálně, ale část kantorů tuto schopnost má. Kupodivu ji nezískali nějakým "školením". Bude to jako na Slovensku - honba za kredity. Bohužel výsledek zůstává stále stejný. Závěr (výstup) - výsledek nula. Ideální jak utopit peníze EU a daňového poplatníka.

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 20:28  

Podučitel, učitel, nadučitel=pan řídící, inspektor, pracovník MŠMT. Ono to tak fakt bude fungovat?

poste.restante řekl(a)...
13. prosince 2012 v 21:59  

Souhlasím s nickem 'obyčejný člověk'.
Jak může takový formalistický přístup k plnění kritérií a "objektivních ukazatelů" dopadnout, to můžeme vidět třeba na současných vysokých školách. Honí se "bobříci", publikační činnost, granty a projekty, ale vzdělávání je často někde na okraji zájmu. Nikoliv vyučujících, těch skutečných profesorů, ale spíš těch, kteří školy hodnotí a přidělují jim peníze.

Není a priori špatně, pokud by existoval systém nějakých "atestací" i v učitelské profesi. Po odbourání "věkového automatu" vlastně nemáme žádný nástroj, který by umožnil učiteli iniciovat vlastní platový růst či posun. Když například kolegyně získá další aprobaci a je tím pádem škole k dispozici k výuce více předmětů, nemá to na její plat ani ten nejmenší vliv. Jen zvýšila možnosti vlastního uplatnění a snížila riziko propuštění. Přitom je ale snad každému jasné, že i její výklad získá třeba širší mezioborový přesah.
Když kantor učí matematiku s 20 let stejnými přípravami, anebo absolvuje školení tvorby výukových materiálů pro portál moodle, bude brát naprosto stejně.
Na druhou stranu razítko či certifikát přece neříká nic o tom, zda daný učitel opravdu dokáže někoho něco naučit.

Stejně jako je obtížné určit podle objektivních kritérií, kdo je lepší a schopnější manažer, je obtížné stanovit objektivní kritéria kvalifikačního růstu učitele.
Přesto je obojí možné.

Vždy ale bude rozměr této práce, který do tabulek nevměstnáme. Přitom ten může být mnohem důležitější, nežli ty ostatní, formální. Nejsem si jist, zda si to tvůrci "standardů kvality profese učitele" a kariérních řádů uvědomují

Anonymní řekl(a)...
13. prosince 2012 v 22:58  

Ostatně on celý ten IPn je jen proto, protože si chtějí přivydělat pro změnu ministerští úředníci a staré struktury z NIDM. Fiala připravuje úplně jiný kariérní řád a o tomto IPn nemá ani tušení...
Levá ruka neví, co dělá pravá.
Co nakonec bude je ve hvězdách.

Pytlik Blaha řekl(a)...
13. prosince 2012 v 22:59  

Už se těším, až budeme, stejně jako diplomati, kariérní.
Uvažuji, co asi nastane, když se bude chtít, až na pár důchodců, vzdělávat většina padagogického sboru. A z jakých peněz budou i vícenásobní atestanti zaplaceni.
Jsem daleko od pravdy, když se dopustím úvahy v tom smyslu, že po studiích budou jezdit "perspektivní kádři" a ostatní za ně budou suplovat za dara? ("dar" v tomto přídě podle vzoru pán jako synonymum slova "prd") Placeni pak budou z peněz, které se vezmou těm suplentům.
Ještě, že se to nestihne do mého důchodu. I s bratrskou dopomocí.

poste.restante řekl(a)...
14. prosince 2012 v 9:28  

Ono se dá vymýšlet spousta funkčních modelů. Dá se inspirovat jinde.
Například lze ustanovit povinnost učiteli strávit každoročně x hodin na školeních a úměrně tomu stanovit i vyučovací povinnost, případně zavést institut suplenta, který má "zaskakování" za chybějícího učitele v popisu práce.
To jen u nás chceme, aby učitel dělal všechno, počínaje inventurami majetku a konče nácvikem tanečků a zpěvů pro vítání občánků na obci. To vše pochopitelně zadarmo a s nadšením pro své "poslání".

Anonymní řekl(a)...
15. prosince 2012 v 13:51  

Standardy učitelské profese v různých podobách budou potřebovat jediné. To jsou peníze. Nelze tuto situaci řešit tak, že stanovím tarif na 15 000,- hrubého a kdo absolvuje "kariérní školení" dostane 25 000,-. A ti za 15 000,- to vše odsuplují zdarma. Mám obavy, že v těchto intencích uvažují naši milí pseudoekonomové a poradci naší "milé" vlády. Peníze zůstanou na MŠMT stejné a do školství se nebude muset přidávat.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.