Česká školní inspekce projednala s odbornou veřejností hlavní problémy v oblasti rovnosti a kvality

úterý 18. prosince 2012 ·

Podrobnou diskuzi o hlavních problémech v oblasti rovnosti a kvality ve vzdělávání v České republice realizovala v období září – prosinec 2012 Česká školní inspekce. Národní debatu odstartoval odborný seminář ke zprávě OECD „Rovnost a kvalita ve vzdělávání – Podpora znevýhodněných žáků a škol“, který se uskutečnil v září v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, následovaly semináře s odbornou veřejností v Ústí nad Labem, Karlových Varech, Ostravě a Brně. Závěrečný seminář, který se věnoval vlivu socioekonomického zázemí žáků na jejich úspěšnost ve vzdělávání, se uskutečnil v pátek 7. prosince v Praze pod vedením sociologa Ivana Gabala. Na semináře byli zváni vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci, zástupci odborných školských asociací, akademické sféry, veřejné správy i neziskového sektoru. Celkem se seminářů zúčastnilo přes 300 odborníků ze všech regionů České republiky.


„Hlavním cílem těchto seminářů bylo představit odborné veřejnosti sedm okruhů klíčových problémů, se kterými se Česká republika v uvedených oblastech potýká a které byly identifikovány i na základě zprávy OECD,“ informoval náměstek ústřední školní inspektorky pro inspekční činnost Ondřej Andrys a dodal, že šlo například o problematiku předškolního vzdělávání jako způsobu podpory pro úspěšný nástup do základních škol, otázky úspěšného přechodu žáků na střední školu, roli poradenského systému při prosazování rovnosti a kvality ve vzdělávání, přípravu a podmínky pedagogických pracovníků nebo již zmíněné vlivy socioekonomického zázemí žáků na jejich úspěšnost ve vzdělávacím procesu.

V Ústí nad Labem, kde bylo ústředním tématem diskuze předškolní vzdělávání, měli hlavní slovo především ředitelé a pedagogové z mateřských škol a hovořilo se o důležitosti dobré přípravy pro vstup do základní školy. V Karlových Varech se seminář zabýval způsoby hodnocení ve vzdělávání a přechodem žáků na střední školy. Důraz byl kladen např. na formativní hodnocení, motivaci k dokončení středního vzdělávání, návrat žáků do hlavního vzdělávacího proudu a snižování absencí žáků ve vzdělávání. V Ostravě otevřel seminář diskuzi k tématu poradenského systému. Hlavním tématem proto byla v první řadě dostupnost a využitelnost poradenských služeb v práci škol s ohledem na děti a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a také v preventivní práci škol. Představeny byly konkrétní zkušenosti z praxe pedagogicko-psychologických poraden i zkušenosti ze spolupráce s neziskovým sektorem. O přípravě pedagogických pracovníků a podmínkách podpory pro jejich práci při prosazování rovnosti ve vzdělávání byla vedena diskuze v Brně. V rámci ní se ke slovu dostali zástupci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a dalších vzdělávacích institucí, včetně zástupců samotných škol, kteří prezentovali příklady dobré praxe.

„Všechny semináře se setkaly s velkým zájmem a aktivní účastí. Během vystoupení a v rámci diskuse zaznělo mnoho dotazů, návrhů na zlepšení situace, komentářů a připomínek,“ popsala koordinátorka projektu Michaela Šojdrová s tím, že náměty a poznatky aktérů z praxe získané během jednotlivých seminářů, budou zpracovány a výstupy budou dále využívány pro přípravu konkrétních doporučení pro vzdělávací politiku. „Tato doporučení pak budou uveřejněna v souhrnné publikaci týkající se situace v České republice, jejího možného vývoje a příslušných opatření,“ uzavřela Michaela Šojdrová.

Diskuze k otázkám rovnosti a kvality ve vzdělávání byla realizována v rámci projektové aktivity „Překonávání školního neúspěchu v ČR“, která je součástí většího ESF projektu Kompetence III (Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků), jehož realizátorem je Česká školní inspekce.

9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
18. prosince 2012 v 12:09  

Problém je v tom, že za překonání školního neúspěchu je považováno to, že žák nepropadne, i když učivo daného ročníku nezvládá a reálně neúspěšný je. Takový žák se pak táhne do vyššího ročníku, kde v podstatě nemá šanci na úspěch a veškeré problémy táhne sebou dál a dál a jeho reálná neúspěšnost je větší a větší. Jenže z pohledu rodičů a bohužel i některých kantorů "úspěšný" je. jenže jeho pocity, když nezvládá, jsou diametrálně odlišné a zákonitě mezi úspěšnými trpí. Dokud toto nepřehodnotíme, bude nám v našem školství trpět mnoho žáků, dle nás "úspěšných."

Anonymní řekl(a)...
18. prosince 2012 v 12:47  

Je to podobné téma jako "péče" o ohrožené rodiny a děti v nich. Pokud se nebude sanovat rodina a její původní tradiční hodnoty, bude současný učitel a škola jen vybledlým praporkem ve větru módních hodnotících trendů. Zkoumejte finské školství a najdete stovky rozdílů, které vedou nejen školství, ale i společnost docela jiným směrem. Nerozvíjí se v něm totiž úspěšnost, ale osobnost.
Proč je u nás taková profesní slepota?

Anonymní řekl(a)...
18. prosince 2012 v 13:10  

Byl jsem účasten tohoto semináře v Brně. Jako příklad dobré praxe byl uveden i tento případ - "Ve školním roce 2011/2012 se nám usilovnou snahou pracovníků ŠPP podařilo snížit počet neomluvených hodin o 639 ze 4599 neomluvených hodin ve školním roce 2010/2011. Přesto celková absence žáků ve výuce činí až 50 tisíc zameškaných hodin za školní rok." Škola má cca 200 žáků, na jednoho žáka připadá 250 zameškaných hodin, tj. 8,3 zameškaného školního týdne. O tom, jaká je toto dobrá praxe si udělejte obrázek sami.

Anonymní řekl(a)...
18. prosince 2012 v 13:41  

Proč je u nás taková profesní slepota?

Protože jsme uvěřili, že nejdůležitější jsou tady politici. Oni všechno vyřeší za nás. Stačí, aby přišli ti správní, a bude to. Jenže žádní správní zatím nepřišli. A myslím ani nepřijdou. Zjistíme, že co si neuděláme, to mít nebudeme. Dejte na minsterstva odborníky, státní úředníky pod dobře fungujícím zákonem, aby nepodléhali každé změně politického vedení. A nechte je dělat svou práci.

Pytlik Blaha řekl(a)...
18. prosince 2012 v 17:46  

doporučení pak budou uveřejněna v souhrnné publikaci

A JE TO! Vyhlásili Pat s Matem, než jim kůlna spadla na hlavu.

realizována v rámci projektové aktivity "Překonávání školního neúspěchu"

Neznám tyhle věci, jak se dá upéct v peci. To "překonávání" znamená spíše, že
1. k školnímu úspěchu vůbec nedojde, nebo že
2. se děti lépe vyrovnají s jeho následky?

Anonymní řekl(a)...
18. prosince 2012 v 21:28  

...problém je v tom, že za překonání školního neúspěchu je považováno to, že žák nepropadne...

Ať je sebeblbější, propadnout podle zákona stejně může na každém stupni jenom jednou. To určitě není dobře. Proč by se přece učil, když stejně "musí" projít, že?

Anonymní řekl(a)...
19. prosince 2012 v 8:04  

Jo tak, kdyby propadali na každém stupni alespoň jednou, ještě by to šlo. jenže ono se na 90 % škol nepropadá vůbec. Projděte si pár výročních zpráv škol a polezou vám oči z důlků. Desetina dětí je už dnes integrovaných či se SVP, ale všichni kupodivu vše zvládají a postupují bez problémů do vyšších ročníků. A tak máme např. v sedmých třídách řadu žáků, kteří nepřečtou trojslabičné slovo, natož, aby pochopili jeho význam. A jaký to má pro ně význam, když už několik let jedou přes závit a jsou nuceni se učit učivo, které nemají šanci zvládat, zase nechápu já.

Anonymní řekl(a)...
19. prosince 2012 v 9:39  

Už jen to spojení "rovnost a kvalita" se jaksi vylučuje, že?

Anonymní řekl(a)...
19. prosince 2012 v 12:14  

19. prosince 2012 8:04

Žák na prvním stupni může propadnout jen jedenkrát, na druhém stupni taktéž. Z toho plyne, že potom postupuje do vyššího ročníku s pětkami. Ignorant

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.