Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

středa 25. července 2012 ·

Dne 23. 7. 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V přiložených souborech zveřejňuje MŠMT text novelizační vyhlášky č. 256/2012 Sb., informace k obsahu novely a jako pracovní pomůcku úplný text vyhlášky č. 48/2005 Sb. Platnost novelizovaných ustanovení vyhlášky je od 1.9.2012, ustanovení o vzdělávání v zahraničí platí dnem vyhlášení ve Sbírce, tj od 23.7.2012.

Ke stažení:

Informace o novele vyhlášky V48 web.docx
Pomucka_V48_platne_zneni.docx
sb0256-2012_novela_V48_2005.pdf

Informace o novele vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (vyhláška č. 256/2012 Sb.)


Důvody pro novelizaci

 1. reakce na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 472/2011 Sb.,
 2. podněty škol.

Hlavní úpravy


1. Z důvodů novely školského zákona

 • Novela školského zákona zrušila povinnost zkoušek v kmenové ZŠ v ČR při plnění povinné školní docházky v zahraničí (nyní pouze na žádost zákonných zástupců), proto vyhláška uvádí nový postup školy, žáka a jeho zákonných zástupců při konání nebo nekonání zkoušek a dokládání plnění povinné školní docházky v zahraničí. (§ 18 – 20 vyhlášky)
 • Nově se uznává vzdělávání poskytované právnickou či jinou osobou v zahraničí, která v dohodě s MŠMT poskytuje občanům ČR v období plnění povinné školní docházky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Dějepis a Zeměpis vztahujícího se k České republice, pokud žák zároveň plní povinnou školní docházku ve škole v zahraničí. Tento žák pak od kmenové školy v ČR obdrží i „české“ vysvědčení. Vyhláška v tomto případě zavádí v § 18c pojem „poskytovatel vzdělávání v zahraničí“, jedná se např. o Českou školu bez hranic. (§ 18c vyhlášky)
 • Novela školského zákona zrušila povinnost základních škol vydávat žákům výstupní hodnocení na konci 9. ročníku nebo při podání přihlášky na víceletou střední školu. Ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. se proto zrušila ustanovení určující podrobnosti o vydávání výstupního hodnocení.

2. Úpravy na základě podnětů škol


Úpravy směřují ke zjednodušení textu vyhlášky a snížení administrativní zátěže škol a větší možnosti upravit organizaci vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle podmínek školy. Jde zejména o:

 • zavedení povinnosti školy zajistit dozor nad žáky v době „polední“ přestávky, kdy žáci již nejsou ve školní jídelně; změnou se zajišťuje možnost pobytu žáků v bezpečném prostředí v době, kdy čekají na začátek odpoledního vyučování; opatření má význam především pro nejmladší žáky, obecně pak významně snižuje možnost úrazů žáka a pohybu v rizikovém prostředí (§ 1 odst. 2 vyhlášky);
 • zvýšení nejvyššího počtu hodin v dopoledním vyučování na 1. stupni, aby žáci nemuseli mít odpolední vyučování (+ podmínka přihlédnutí k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků) – výhoda především pro dojíždějící žáky (§ 1 odst. 3 vyhlášky);
 • možnost zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Škole se tak poskytuje větší prostor pro sestavení rozvrhu školy, zejména s ohledem na žáky dojíždějící z okolí. Je
 • zdůrazněna podmínka přihlédnutí k základním fyziologickým potřebám žáků a zkrácení přestávek je deklarováno jako výjimečný případ. Zároveň je případné zkrácení některých přestávek podmíněno souhlasem školské rady (schvaluje školní řád, který obsahuje i vymezení provozu školy, tedy i délky a zařazení přestávek) (§ 1 odst. 5 vyhlášky);
 • rozšíření možností organizace základní plavecké výuky – vyhláška nově určuje pouze celkový rozsah na 1. stupni ZŠ (§ 2 odst. 3 vyhlášky);
 • možnost dokončení výuky volitelného nebo nepovinného předmětu, jestliže počet žáků ve skupině poklesne pod 7 žáků (§ 5 odst. 1 vyhlášky);
 • možnost přizpůsobit výuku ve třídách pro jazykovou přípravu cizinců podle jejich potřeb a možností školy (§ 10 vyhlášky);
 • možnost přizpůsobit délku a formu kurzu pro získání základního vzdělání (§ 12 vyhlášky);
 • možnost při použití slovního hodnocení hodnotit výsledky vzdělávání žáka na konci 1. pololetí souhrnně za všechny předměty, bez hodnocení po jednotlivých předmětech (§ 15 odst. 2 vyhlášky);
 • možnost doplnění klasifikace výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí (§ 15 odst. 5 vyhlášky);
 • stanovuje se přesná formulace na vysvědčení v případě, kdy je žák nehodnocen nebo uvolněn z výuky (§ 16 odst. 1 a 2 vyhlášky);
 • doplňuje se proinkluzivní ustanovení, podle kterého ředitel školy vytvoří v případě vzdělávání individuálně integrovaného žáka podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka, vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Platnost
Od 1. 9. 2012, ustanovení o vzdělávání v zahraničí platí dnem vyhlášení ve Sbírce, tj od 23. 7. 2012.


9 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
25. července 2012 16:17  

Jak si máme vyložit změnu: zavedení povinnosti školy zajistit dozor nad žáky v době „polední“ přestávky, ...(§ 1 odst. 2 vyhlášky)?

Jedná se o to, že žáci už nemohou trávit tzv. volnou hodinu mimo školu (se souhlasem rodičů)? Školá zažáky přebírá zodpovědnost? Díky.

Anonymní řekl(a)...
25. července 2012 18:04  

Spíš naopak. Pokud dovolíte zůstat žákům v polední pauze ve škole - a podle novely jim to umožnit již musíte - je škola povinna zajistit nad žáky dohled a zajistit jejich bezpečnost. Konkrétní pravidla konání dohledu stanoví ředitel školy. A taky samozřejmě nese plnou zodpovědnost "za všechno", co dítě ve škole provede.

Anonymní řekl(a)...
26. července 2012 9:28  

Bude to chtít nějaká pravidla, aby žáci nedělali bugr po celé škole (klub nebo něco podobného) a hlavně další dozory. Takže sbohem, polední přestávky pro učitele!
Obyčejná učitelka

Anonymní řekl(a)...
26. července 2012 11:08  

Pan ministr nařídil dozory o polední pauze. OK, hlídací agentura si účtuje 400,- Kč na hodinu. Očekávám, že ministr o takovéto částky posílí rozpočty škol. Jinak jim to nemůže nařídit. Ředitelé, braňte se.

Anonymní řekl(a)...
26. července 2012 12:57  

Očekávám, že ministr o takovéto částky posílí rozpočty škol. Jinak jim to nemůže nařídit. Ředitelé, braňte se.

No, nebo také se možná někteří kolegové přiblíží ke 40tihodinové pracovní době, že?

Navíc na středních školách je to běžné už leta letoucí.

Anonymní řekl(a)...
26. července 2012 13:16  

Navíc na středních školách je to běžné už leta letoucí.

U vás na střední škole skutečně o polední pauze hlídáte studenty?!?

Pytlik Blaha řekl(a)...
28. července 2012 21:01  

zavedení povinnosti školy zajistit dozor nad žáky v době „polední“ přestávky

Vynikající nápad!
Tento čas je nezbytné vyplnit cvičeními v rámci předmětu "Výchova k občanské zodpovědnosti".
Namátkou třeba úklid kmenové třídy, společných prostor školy, drobné opravy poškozeného inventáře a tak dále, a tak dále...

Anonymní řekl(a)...
30. července 2012 12:27  

Předpokládám, pane Blaho, že to myslíte tak, že tyto činnosti bude vykonávat dozírající učitel, aby se při tom hlídání zbytečně neflákal. ;)

Pytlik Blaha řekl(a)...
30. července 2012 20:05  

činnosti bude vykonávat dozírající učitel

Sa-mo-zřej-mě! Jak jinak!
V dlouhodobém duchu našeho školství:
"Položím otázku... a sám si na ni odpovím."
Radši. Kdysi jsem totiž ponížil žáky tím, že jsem na odpověd mlčky čekal několik minut a pak jsem několikrát udeřil hlavou o skříň. Polehčující okolností budiž, že jsem tloukl hlavou svojí.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.