JSI: Revize oblasti ICT v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání

pondělí 30. dubna 2012 ·

Ve středu 25. dubna 2012 proběhla na MŠMT diskuse k revizi vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV. Diskuse se zúčastnilo celkem 8 účastníků, změny v oblasti prezentoval zástupce užšího týmu, který revize oblasti pro MŠMT připravoval. Setkání moderoval pan Svatopluk Pohořelý. Diskuse k tématu také probíhala těsně před setkáním v interním diskusním fóru Jednoty školských informatiků (JSI).

JSI průběžně poukazuje na nutnost pohlížet na oblast informačních a komunikačních technologií v RVP ZV jako na oblast, kterou je nutné posuzovat i ve své aplikované rovině v jiných vzdělávacích oblastech, s ohledem na dynamický rozvoj oblasti, v úzké vazbě na diskusi o „výkonovém standardu“ (jak tuto složku RVP pojmenovávají například v kurikulu slovenské školy) a ve vazbě na často pokládanou otázku hodinové dotace. Na diskusi také zaznělo, že cesta není navyšovat hodiny ICT v učebním plánu (i když i těch je tam nyní žalostně málo), ale naučit školy efektivně včlenit oblast ICT průřezově do všech oblastí a předmětů.

V současnosti navržená revize oblasti ICT má zejména tyto parametry (dokument bude oficiálně předložen veřejnosti cca v červnu 2012).

 • minimální povinná hodinová dotace pro oblast zůstává stejná (povinná 1 hodina na prvním stupni minimálně v jednom roce, 1 hodina na druhém stupni minimálně v jednom roce)
 • některé formulace původní podoby RVP ZV ICT byly převedeny do modernější a aktuálnější podoby
 • explicitně se v oblasti ICT zmiňuje algoritmické myšlení/řešení úloh přímo v očekávaných výstupech
 • v charakteristice oblasti je jasně pojmenován rozdíl pojetí oblasti na prvním a druhém stupni
 • je zeslabeno přímé vyjmenování aplikačních programů, formulace směřují spíše do roviny toho, jak pracovat s informacemi a digitálními daty a k jakému účelu ICT používat
 • osamostatnění tematického okruhu „komunikace a spolupráce“ ze stávajících celků z původního dokumentu (základy práce s ICT, vyhledávání a hodnocení informací, zpracování a využití informací)
 • revize oblasti ICT má podobu aktualizace a konkretizace - reálně se v některých případech sice zvýšil počet (odrážek) očekávaných výstupů v daném okruhu, ale v některých případech se jedná o rozpad (konkrétního OVO) např. na dva přesněji popsané
 • účastníci ocenili podobu formulace oblasti ICT v té rovině, že je nadčasová a že umožňuje otevřené přijímání nových technologií a postupů dle současně známých trendů v oblasti ICT
 • neuvažuje se zatím o tom, že ICT bude stejně jako v RVP SOŠ pojato jako oblast klíčových kompetencí, průřezového tématu a také jako všeobecně vzdělávací oblast; koncept oblasti ICT tedy nebude sladěn s RVP GV a RVP SOŠ
 • není sjednocen název oblasti s RVP jiných stupňů škol, například v RVP G se oblast jmenuje “informatika a informační a komunikační technologie”
Při diskusi byly přítomným popsány některé aspekty připravovaných revizí RVP ZV jako celku
 • plánovaná platnost dokumentu od 1.9.2012
 • povinnost škol pozměnit svá ŠVP cca do roku 2014
 • zapracování některých nových oblastí do RVP – finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí
 • zestručnění průřezových témat
 • změny pro volitelnou oblast „druhý cizí jazyk“
 • záměr MŠMT v červnu otevřít celý dokument k diskusi na portálu www.rvp.cz
 • záměr MŠMT zahájit platnost revidovaného RVP ZV nárazově, tedy ve všech ročnících ZŠ najednou - k této věci jsme si ještě vyžádali stanovisko moderátora diskuse a MŠMT, rozhodně nejde o standardní model umožnění náběhového modelu platnosti nového RVP/ŠVP tak, jak byl aplikován v případech, kdy škola předělává svá ŠVP podle současných pravidel
Přes všechny aspekty podoby současné revize RVP ZV a její „ukvapenost“ se dá říci, že navrhované změny mění stávající kurikulum v oblasti ICT k lepší podobě blížící se skutečným potřebám žáků i škol. Na druhou stranu bez řešení jasné vazby na pracovní skupinu standardů základního vzdělávání a bez diskuse o cílech vzdělávání jako celku ve vazbě na další stupně škol, nelze k takové revizi přistupovat jako k nějakému finálnímu řešení. Paralelně s provázáním na standardy je nezbytné nastartovat a systémově podporovat metodickou podporu škol v tom, jak dobře ŠVP napsat a naučit se oblast ICT efektivně včleňovat do jiných oblastí/předmětů. Příkladem adekvátní systémové podpory je například slovenský projekt DVUI - Další vzdělávání učitelů informatiky. A jistě bude vhodné aktualizovat také manuál pro tvorbu ŠVP zejména pro podporu integrace ICT gramotnosti do jiných oblastí/předmětů.

Za Jednotu školských informatiků

účastníci diskuse na MŠMT – Filip Vaculík, Martin Lána, Ondřej Neumajer, Petr Naske

další členové JSI, kteří se zapojili do diskuse k tomto dokumentu – David Hawiger, Janek Wagner, Daniel Janata

Zveřejněno na www.jsi.cz - 28. duben 2012

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
30. dubna 2012 v 14:54  

Pokud nám nepřidají časovou dotaci, tak revize typu bla, bla, bla jsou nám k ničemu.

Anonymní řekl(a)...
30. dubna 2012 v 17:13  

Připadá mi docela příznačné pro české školství, že o revizi RVP pro ICT diskutovalo 8 lidí. Uznávám odborné znalosti všech těchto 8 lidí, vůči nic nemyslím nic špatně. Jen si tak říkám, že dnešní ICT přece nabízí tolik možností, jak sdílet nápady, texty, komentovat, upravovat... Vím, že není možné nechat vyjádřit všechny ke všemu, ale i přesto... Tak snad budou změny k lepšímu!

poste.restante řekl(a)...
30. dubna 2012 v 17:22  

Připadá mi docela příznačné pro české školství, že o revizi RVP pro ICT diskutovalo 8 lidí.

Bylo by také dobré vzít v potaz, že na mnoha středních školách minulý týden už probíhaly praktické maturitní zkoušky. I z ICT.

A že lidé, kteří mají co říci k výuce ICT, nebydlí jen v Praze...
:-)

Anonymní řekl(a)...
30. dubna 2012 v 18:19  

No, u jiných vzdělávacích oborů bylo diskutujících i méně. Možná někde dokonce nikdo! To by se musel Janek Wágner zeptat přímo na MŠMT, kolik lidí a kteří přesně diskutovali minulý týden nad změnami RVP ZV. A jak MŠMT vidí úspěšnost diskuze, kterou zorganizovalo. ;-)

Anonymní řekl(a)...
30. dubna 2012 v 22:37  

Ticho po pěšině, asi nebylo čím se chlubit. Fiala nám za chvíli zfialoví.

Anonymní řekl(a)...
1. května 2012 v 12:37  

Ict JE NĚCO VÍCE jak ostatní předměty ?

Anonymní řekl(a)...
1. května 2012 v 15:17  

Nevím, kde jste v této diskusi narazil na to, že by si někdo myslel, že ICT je něco více než ostatní předměty.

Nicméně jedna hodina ICT na 2. stupni ZŠ a to ještě v 6. ročníku je v dnešní době naprosto nedostačující, zvláště když se na škole nenajde schopný učitel pracovního vyučování, který by byl schopný informatika v tomto směru zastoupit v hodinách pracovek.

Možná by se dalo využít povinně volitelných předmětů, ale zde na naší škole opět narážíme na problém, protože volitelné předměty se dělají tak, aby učitelé s nesmyslnými kombinacemi typu VV - Ov měli plné úvazky. Mezi tyto učitele ovšem informatici rozhodně nepatří, protože se většinou jedná o matikáře či fyzikáře s plnými úvazky. No prostě začarovaný kruh.

Z některých ZŠ prostě odcházejí žáci na SŠ, aniž by věděli základní věci typu, že za čárkou se dělá mezera. I když mám pocit, že to neví dodnes ani celá řada učitelů, tak vlastně co.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...
1. května 2012 v 17:08  

Ono by stačilo uznat, že "ICT" není méně.

Srovnejte nutnost ovládání ICT, rozšíření a odhad do budoucna a pak se podívejte na časovou dotaci hudební výchovy, občanské výchovy, výtvarné výchovy a podobných "ptákovin", dojdete odhadem k číslu minimálně 10 hodin za druhý stupeň a srovnejte s JEDNOU hodinou na "ICT".

Pytlik Blaha řekl(a)...
1. května 2012 v 18:19  

Se divím, že se vůbec ještě o nějaké informatice diskutuje. Při takové časové dotaci. Výuka čehokoli pod dvě hodiny týdně je jenom taková šmrdlačka a ztráta času.
Informační a komunikační technologie jako vzdělávací oblast nezbývá než zrušit. Nakonec prací s mobilem, dývkem, mikrovlnkou a automatickou pračkou se ve škole taky nikdo nezabývá. Pro dětičky je počítač použitelný jen jako zábavní komunikátor a i naši budoucí intelektuálové se už i aktivně brání jakémukoli zkompetentnění pro případný výkon svojí budoucí profese. Představa lékaře nebo právníka anylyzujícího informace je pro ně obtížně uchopitelná a snad až usměvná, asi jako představa atleta šijícího si tretry.
Zrušte finančně náročné učebny výpočetní techniky, stejně není daleko doba, kdy bude mít každý svého noťase asi tak, jako teď má každý mobila. Ať se mládež učí sama.
A kdo bude chtít víc, ať se postará odpoledne v soukromém sektoru. Tam bude práce radost.
Obdobně jako je to s tělocvikem. Děvenky a hošíci ve škole ohrnují nosánky nad tělesnými aktivitami a po odpoledních dřou ve sportovních oddílech a tanečních kroužcích za nemalé penízky jen se z nich kouří. A rádi. On se tam totiž s nimi nikdo moc nepáře.
Nechceš sebou mrsknout, tak vypadni. Kolikrát ani papínek moc nezmůže. Spíš synkovi jednu střelí.

Anonymní řekl(a)...
1. května 2012 v 19:55  

Teď jste, Luďku, odhalil kouzlo soukromého školství...
OU

Anonymní řekl(a)...
1. května 2012 v 21:50  

Luděk Blaha

Zas tak bych to nepřeháněl,Vámi vybraný vzorek studentů je procentuálně zanedbatelný. Bohužel více je těch s cigaretou a pivem v ruce. Ignorant

poste.restante řekl(a)...
1. května 2012 v 23:43  

OU
Zajisté žertujete, viďte.

Pytlik Blaha řekl(a)...
2. května 2012 v 9:57  

kouzlo soukromého školství...

Nevyjádřil jsem se přesně. Soukromým sektorem jsem myslel spíše soukromý život, tedy odpolední až podvečerní volno dětí a mládeže.
Myslím si, a doopravdy jenom myslím, že dnes už není tolik dětí, které by přišly na trénink s tím, že když jim to teda rodiče zaplatili, tak že se budou poflakovat po libosti.
A tak by to mělo být i se vzděláváním jakýmkoliv. Normativ na žáka by se měl rodičům nechat, ať s ním naloží podle svého uvážení. Ať si vzdělávají děti sami, což jim přeju, ať si najmou soukromého učitele, ať svěří dítě firmě nebo instituci a peníze jí poukáží nebo ať si ty peníze projí nebo jinak probendí, ale ať si pak nestěžují, že jsou dětičky diskriminovány na trhu práce.
Chceš podporu v nezaměstnanosti? Dolož jak si se na práci připravoval.
Studuješ výborně, neděláš nám ostudu? Dostaneš slevu.
Chceš lejstro, že máš základní, střední vzdělání? Že umíš řemeslo? Pojď a slož si státní zkoušku.
Má to ovšem jednu chybu. Existuje tisíc důvodů, proč to tak nejde.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.