Výzkumné šetření Kanceláře veřejného ochránce práv o etnické příslušnosti žáků

sobota 18. února 2012 ·

Jaký je váš názor na tento průzkum? Reagujte v komentáři!
35 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 8:31  

Uctivá poklona, pane ochránce lidských práv.
Chcete romské žáky označit postaru velkým C, nebo máme postupovat podle nové metodiky, velké R na levý rukáv?
Nechceme Vám při kontrole přidělávat práci.
S uctivým pozdravem Svobodě zdar, váš oddaný ředitel ZŠ.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 9:01  

To už tady bylo, ne? http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEidovsk%C3%BD+p%C5%AFvod&start=640&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=C2bonorzwBGoGM:&imgrefurl=http://www.jiri7.com/norimberskezakony.htm&docid=HNT-MB4nf5mCWM&imgurl=http://www.jiri7.com/n%2525C3%2525BCrnberger-gesetze.jpg&w=784&h=550&ei=b1k_T_bBOMHb4QSoi-WFCA&zoom=1&chk=sbg&iact=hc&vpx=174&vpy=97&dur=3405&hovh=188&hovw=268&tx=138&ty=105&sig=101470370899589350751&page=25&tbnh=126&tbnw=180&ndsp=25&ved=0CK8NEK0DMJgDOOgB

krtek řekl(a)...
18. února 2012 v 10:12  

Netvrdím, že šetření ombudsmana je v pořádku, ale jak přesvědčit OSN/EU/nevládní orgnaizace, že k diskriminaci nedochází? Nebo obráceně - nechat důkazy na nich? Nejlépe.
Problém je totiž jinde: ZŠ nejsou schopny (peníze, vzdělání učitelů, tradice, ...) se postarat o děti s mentálním handicapem, který může být i sociálního původu.
ZŠ praktické, dříve zvláštní, to dokázaly.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 10:22  

Pokud by šlo o to, zda jsou na praktických školách skutečně jenom děti, které tam patří, by se mělo zjišťovat jinak, než rasovým šetřením. Každé takové dítě má přece zprávu z PPP. Stačilo by prověřit (odborně) tyto zprávy. Nebo má ombudsman pochybnosti o objektivitě těchto posudků? Pak by se měl zaměřit přímo na poradny. Myslím, že by stálo za to zeptat se přímo jeho, jak to myslel... Dosud jsem ho považovala za docela rozumného člověka, nechápu, jak se mohl propůjčit něčemu takovému.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 11:48  

Dosud jsem ho považovala za docela rozumného člověka, nechápu, jak se mohl propůjčit něčemu takovému..

Může to být tím, že jste jeho práci znala jen ze zpráv (českých) médií. Teď poprvé vidíte jeho činnost v oblasti, kterou poněkud více sledujete, do které vidíte - a najednou se ukazuje, že média nemusela mít pravdu.
Nejedná se jen o ombudsmana, stačí připomenout jména Fischer, Švejnar a pod.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 12:09  

Na stránce úřadu ombudsmana, v záložce Diskriminace, je tato definice:
Diskriminace = odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru.
Píšu ombudsmanovi dopis, kterým ho žádám, aby mi vysvětlil "svůj dotazník" v souvislosti s tímto textem.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 12:21  

Vážený pane Varvařovský,
v záložce Diskriminace na stránkách Vašeho úřadu je tento text:

Diskriminace = odlišné, právem zakázané zacházení s lidmi ve vymezených, srovnatelných situacích na základě různé rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru.

Dosud jsem věřila tomu, že Vy osobně jste morální zárukou, že k diskriminaci v naší zemi bude docházet stále méně a méně (v úplnou eliminaci asi nelze věřit). O to více mě překvapil dotazník, který byl zaslán některým školám (viz příloha mailu) a který je v příkrém rozporu s výše uvedenou definicí diskriminace (jinými slovy – Váš úřad se tímto takové diskriminace sám dopouští)!

Prosím, mohl byste mi vysvětlit, jak něco takového může odejít z Vašeho úřadu?
Chápu, že úmysl mohl být čestný (resp. doufám v to), ale text vyvolává neodbytné asociace s událostmi před 70 lety! Uvědomujete si to???

S pozdravem
...........

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 13:27  

18. února 2012 11:48

Politické kabáty odkládejte, prosím, v šatně před vstupem do školy. Děkujeme.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 13:45  

Děkuji, pane Wagnere!

Ten ombudsman je zjevně hlupák. A o to horší, že snaživý.

Cikáni v Česku nejsou diskriminovaní. Naopak, jsou zvýhodňovaní, a to zejména finančně.

Příčiny jejich nedostatečnosti mohou být principiálně jen tři:

1) Nemravnost - jsou plně inteligentní, ale práce se štítící, líní ráno vstávat a posílat děti do školy.
2) Intelekt - vlivem nízkého IQ nejsou schopni se přizpůsobovat okolnímu prostředí, neboť nechápou základní požadavky, společností na ně kladené.
3) I když jsou plně inteligentní a mravní, jsou přesto diskriminováni rasistickými Čechy; Češi je násilně segregují, a např. již od dětství je záměrně a cíleně vytrhávají z hlavního vzdělávacího proudu a strkají je do speciálních škol.

Ombudsman si zjevně a očividně vybral verzi 3) - rasističtí Češi. A silou snaživého blbečka se poctivě snaží dopočítat procenta Cikánů v praktických školách a porovnat ho s procentem Cikánů v celé společnosti.

K verzi 3) mohu jen připomenout, že domněle rasističtí Češi si v průzkumech preferencí pro prezidentskou volbu na 1. místo zvolili Žida, pana Fischera, velmi vysoko se umístil také totálně nečesky vypadající pan Okamura. Češi rovněž nijak neutiskují velmi početnou a velmi pracovitou a skromnou vietnamskou minoritu.

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 13:52  

Politické kabáty odkládejte, prosím, v šatně před vstupem do školy. Děkujeme.

Myšlení neodkládejte nikdy.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 14:26  

Pro Petra S.

Myslím, že jste si spletl stránky. Jenom doufám, že nejste učitel.

poste.restante řekl(a)...
18. února 2012 v 14:44  

Počítat Romy a vůbec představitele nějakého etnika "podle xichtu" je samozřejmě nebetyčná pitomost.

Vyvstal tím ale jiný latentní problém, zapasovaný do našeho "politicky korektního" prostředí.
Pokud má být společnost považována za demokratickou, je nutné nesmírně pečlivě hlídat, jak se v ní většinová společnost chová vůči menšinám.
K tomu ale současně musíme mít nějaký způsob, jak příslušníky této menšiny jednoznačně identifikovat.

Já vím, že takhle nějak to i v minulosti začínalo, ale nezlobte se, kolegové, tón reakce některých příspěvků se mi zdá být zbytečně hysterický.
Nepřehánějme.
V demokratické a právní společnosti je snad obava z nějakých označování písmenem C či hvězdami na oděvu zcela nesmyslná a zbytečná.
Pokud by zazněl jen náznak takového přístupu, budu první stát na ulici a demonstrovat, protože mí rodiče zažili válku a učili mne, kam podobné kroky vedou.

Vracím se k meritu věci.
Jak můžeme vlastně mluvit o diskriminaci národnostní menšiny, pokud samotní členové této menšiny se jako její členové v oficiálních dokumentech a dokladech neidentifikují? Většina Romů uváděla v dřívějších přehledech národnost českou. Mnozí přitom byli i účastníky soudních kauz, ve kterých se posuzoval rasový motiv.

Pokud chceme podporovat různá etnika, pokud chceme nestranně a objektivně hodnotit výkon úřadů a státní správy, pokud se chceme bránit i různým neobjektivním nařčením ze zahraničí, jak máme vlastně identifikovat příslušníky menšin, aniž bychom nebyli vzápětí obviněni z nálepkování, rasismu, nebo alespoň "politické nekorektnosti"?

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 16:51  

Platí ještě Ústava ČR a školský zákon, nebo už jsme přešli k norimberským zákonům?

Tady si prostě někdo zahrává s ohněm.


Zdeněk Brom

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 16:57  

poste.restante.

Pane kolego, mám ve třídě 28 žáků a zásadně omítám zkoumat jejich příslušnost k národnosti, navíc ještě metodami, které skutečně zavánějí nacismem.

Mám žáky učit spolupráci a vzájemné úctě. jak chcete dosáhnout spolupráce, když pořád jen hledáme rozdíly a potřebujeme kastovat.

Zdeněk Brom

Simona CARCY řekl(a)...
18. února 2012 v 18:02  

Pan ombudsman to myslel dobre, ale zapomnel, ze v mulitkulti blbakove jako je CR, je nebezpecne zkusit se jen krive na cikana podivat. Pritom stacilo tak malo, a slo to udelat elegantne. Proste secist vsechny non-romy. Ty snad scitat muzeme- jsme to my - vetsinova populace teto zeme. A pomoci kouzelne operace odecitani lze potom snadno a nekonfliktne spocitat rozdilovou polozku. Tak to zkusme znovu a lepe a pozor pri tom odecitani!!!!

poste.restante řekl(a)...
18. února 2012 v 18:10  

Zdeněk Brom
Já s Vámi naprosto souhlasím.
Ale to Vy víte z našich dřívějších diskusí.

Jen se pokouším položit otázku, kde je právě ona hranice mezi objektivností a nálepkováním, kastováním, ostrakizací.

Nebudu přece tvrdit, že černoch stojící přede mnou je modrooký blonďák. Ani značením "černoch" přece nijak nediskriminuji. Ovšem použít slovo "negr" je nepřípustné. Bez diskusí.

Cílem přece není rozdíly mezi námi popírat, ale poznat slabé stránky druhého proto, abychom věděli, kterým směrem máme nasměrovat cílenou pomoc.
A současně jasně právně i morálně odmítnout jejich zneužití.

Přece když můj žák je invalida nebo nedoslýchavý, musím to zohlednit třeba při maturitní zkoušce. Přitom je ale naprosto irelevantní, zda je to nedoslýchavý Vietnamec, nebo nedoslýchavý Rom.

Proto bych byl velmi opatrný, kdo, proč a k jakému účelu chce evidovat černochy a modrooké blonďáky.

Ta otázka je ovšem mnohem složitější, nežli se zdá. Víme třeba prokazatelně o nemocích, které se projevují jen u některých ras, či etnik. Zakážeme tuto informaci ve zdravotnické evidenci?

Já neznám na podobné otázky jednoduché odpovědi.

A souhlasím, že zmiňovaný dotazník a způsob jeho použití je hodně nešťastný a eticky nejspíš za hranou.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 18:35  

Už jsem to tu psala, ale pro jistotu ještě jednou: jde o to, zda nejsou v praktických školách děti "bez diagnozy". A to nesouvisí ani s rasou, ani s národností. Proto ten poprask, si myslím.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 18:48  

Podivných úkazů je všude čím dál víc.
Mrazí z toho.
Pokud v této selekci někdo hledá nějaký pozitivní bohulibý úmysl, šeredně se mýlí. Veškeré dosud proklamované bohulibé úmysly byly klamavé - tak to vidím. Vybírám pouze namátkově: Regulační poplatek - prý v zájmu pacienta - a nás všech.
Povinné práce nezaměstnaných v oranžových vestách, raporty na poště i sockarty - prý v zájmu nezaměstnaných - a nás všech.
Nepokračuji, myslím, že příkladů tzv. bohulibých opatření je hafo. Už nějakou dobu si říkám: POPLACH! Jde to říkat i nahlas? Existuje kompetentní ucho, které to slyší? Anebo jde všude o nějaký záměr, sledující určitý cíl?
Pro Anonymní 13:27 - politický kabát odkládat ve škole? Jak to chcete udělat? Nevidět a neslyšet? Politika přerůstá cugrunt všude.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 19:12  

Pro milou paní 18. února 2012 14:26:

Pouze jsem se snažil najít motivaci stupidního rasistického postupu tzv. ombudsmana a skromně podotýkám, že ve svém zamýšlení neshledávám logickou ani věcnou chybu.

Všechny odpovědi na své otázky pan ombudsman už dávno mohl najít ve vědecké práci např. pana Petra Bakaláře.

Ale copak tíží Vás, paní, že se bráníte problémy nejprve identifikovat, pojmenovat a až potom řešit?
P.S.: Doufám, že nejste učitelka....

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 19:39  

To pan Petr S. - 13:45 a 19:12
Já taky doufám, že nejste učitel.
A i kdyby jste jím naštěstí nebyl, konstatuji jedině /a v krátkosti zde velice umírněně a samocenzurovaně/: brrr.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 20:10  

Tak dobrá, přípustím, že forma dotazníku byla poněkud nešťastná, ale záměr byl bohulibý.
K čemu ale bude ochránci lidských práv informace, že je v naší SpZŠ např. 50% žáků označených za Romy.
Bude to důvod k uzavření školy?
Zvýší nám proto snad dotace pro školu?
(alespoň na učebnice by peníze dát mohli)
A nebo to bude důvod k tomu, abychom si sedli na zadek a řekli všem kritikům : "Měli jste pravdu,jsme rasisté, protože poměr Romů/Neromů na této škole neodpovídá poměru, zjištěnému při posledním sčítání obyvatelstva. Správně by tu měli být maximálně 2 Romové, ostatní jsou tu neoprávněně!" Rozhodně z toho nemám dobrý pocit a nejsem jistě sám.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 20:26  

Anonymní 18. února 2012 20:10:

Mám vážné obavy, že z mnoha stran se ozve: "My jsme to říkali - segregace, rasismus ...!"

A Vaše škola se stane minulostí. Budova se prodá, čímž podpoříme státní nebo krajský rozpočet, drazí učitelé se nebudou muset dále platit atd. Prostě samá pozitiva.

Zdeněk Brom

Pytlik Blaha řekl(a)...
18. února 2012 v 21:03  

Pokud chceme podporovat různá etnika

A proč? pane poste. restante, proč je chcete podporovat?
Mne třeba nikdy nikdo, kromě mých rodičů, nepodporoval a dotáhl jsem to navzdory svojí národnosti až na učitele s pedagoggickou způsobilostí vyučovat elektrotechnickým předmětům na středních odborných školách a všeobecně vzdělávacím předmětům na druhých stupních základních škol a školách středních.
Ale pravdou je, že si začínám zpětně uvědomovat, že ataky okolí vůči mojí osobě budou mít nejspíš rasový podtext. Jinak si je nedovedu vysvětlit, totiž.
Zvažuji, že se v tomto smyslu obrátím na ombudsmana. Už se začali sčítat romští učitelé na holém úvazku, bez osobního hodnocení a odměn?
p.s.
Mám certifikát na IQ 131.

Anonymní řekl(a)...
18. února 2012 v 21:03  

Tak toto je názorná ukázka rasismu v té nejčistší podobě. To, že má romské dítě nižší IQ, a proto chodi do zvláštní školy, nemá s rasismem nic společného. Bohužel ombutsman je neodvolatelný.

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 4:31  

Zdravim.
Divam se na ten dotaznik a vidim "casy se az tak moc nezmenily" :-), byt zakem v dnesni dobe, byla bych opet pripoctena.
Ono se neco kdysi takoveho vyplnovalo i na nasem MNV a verim tomu, ze to bylo celorepublikove.

Jinak vas obdivuji, protoze je to narocne povolani, je to poslani a ucit to v tom stylu a v dnesni dobe, to je snad nadlidsky vykon.

Pro Petra S.
Smeruji dotazy primo k vam, jestli mohu.
Jak vnimate vy osobne cigany? Jak nas vidite a jake s nami mate zkusenosti, mozna bych vam mohla ledacos objasnit.
Mejte se fajn Kofola

Pouzila jsem slovo "cigany", protoze tou cigankou opravdu jsem, pokud by me nekdo nazval "romkou", strasne me tim "urazi".
Ja se za to nestydim a prijde mi dost trapne si rikat "romka".
Narodila jsem se v cechach, citim se byt soucasti zeme, stejne jako kazdy jiny, kdo se tu narodil, at je zluty, zeleny, fialovy.


Preju vsem krasny den.

krtek řekl(a)...
19. února 2012 v 6:40  

Pro Petra S., Simonu Carcy a možná i pár dalších: jak se rozezná Rom od Roma, ne-Rom od neRoma, Rom od ne-Roma? Pan Bakalář i v odborných kruyích byl se svou studií odmítnut. Odčítání je sčítání opačných číel, takže v důsledku to samé.
Ombudsman v dobré víře šlápl do h... A doporučuji přečíst si a promyslet tento odkaz: http://www.denikreferendum.cz/clanek/12271-manual-k-rozhovoru-s-rasistou

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 15:32  

My jsme malá židovská komunita, přestože jsme diskriminováni, tak si nepřejeme být sčítáni. Děkuji.

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 16:29  

Názory na vzdělávání Romů se opravdu různí.

Tenhle článek dnes je ve zprávách aktualne.cz:

Penfold přijel do Prahy Čechům říct, že romské děti, které v Česku příliš často končí ve zvláštních školách, nejsou ani hloupější než ty "bílé", ani výchovně nezvladatelné. Jen učitelé musí umět číst jejich kulturu.

viz na: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=733500

Anonymní řekl(a)...
19. února 2012 v 19:50  

Kulturu ?

Pytlik Blaha řekl(a)...
19. února 2012 v 20:44  

I v Británii čekají Romy předsudky. Za to, že jsou Češi

To je k uzoufání.
V Česku, že jsme Romové, v Británii, že jsme Češi.
Až budeme hledat štěstí na Marsu, budou nás diskriminovat jako Pozemšťany.

by soužití obou "stran" pomohlo to, kdyby se věnoval celý jeden den romské kultuře. Uvařilo by se romské jídlo...

Nezbývá, než pana Penfolda povolat jako něčího poradce. Jsem přesvědčen, že by určitě zapadl.
Tedy mezi odborníky na lecjakou otázku.

Pytlik Blaha řekl(a)...
19. února 2012 v 21:03  

Já to prostě musím napsat.
Mně vždycky strašně vadily ty bandy britských spratků, kteří se sem jezdili tak akorát ožrat jako hovada.
Nahlížím, že to bude tím, že mi nikdy neuvařili ani tu snídani.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2012 v 9:03  

Jo, jo. Anglie již dávno není imperium, které kázalo světu. Nyní je rozhodující Německo.

Anonymní řekl(a)...
20. února 2012 v 11:09  

V Británii existují také speciální a zvláštní škloly, ale o tom jaksi zastánci totální inluze nemluví, mluví pouze o zrušení zvláštních škol u nás, protože prý ty jsou viníky toho, že romové nemohou najít uplatnění a je prý nutno je zrušit.
Zajímavé odkazy:
http://www.specialneedsuk.org/

http://www.independent.co.uk/news/education/schools/the-boy-in-the-corner-why-do-children-with-special-needs-still-get-such-a-raw-educational-deal-1938286.html

Pytlik Blaha řekl(a)...
20. února 2012 v 12:21  

V Británii existují také speciální a zvláštní škloly

S tím rozdílem, že se jejich absolventi nehromadí v Česku.

Anonymní řekl(a)...
21. února 2012 v 15:53  

Angličané tvrdí, že cca 70% Romů z Česka prošlo u nás speciálním školstvím, ale ve srovnání s anglickým základním školstvím jsou ve výsledcích jen mírně podprůměrní. (i s ohledem na jazyk).
Zajímalo by mě srovnání průměrného českého žáka s průměrným anglickým žákem. Buďto jsou Angličané ve vzdělávání dost slabí , nebo máme velice kvalitní speciální školství.
Ale všeho do času.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.