Přečtěte si: Škola - soumrak povinnosti

středa 15. února 2012 ·

Může škola vůbec fungovat, když pojem povinnost se vytrácí z našich myslí, ve škole i v celé společnosti?


Z článku Ondřeje Šteffla v Blog.Aktuálně.cz vybíráme:

Marné jsou naděje těch, kteří věří, že je možné školu izolovat od společnosti nebo nějakým zázračným prostředkem strukturu hodnot ve společnosti změnit tak, jak by si to škola přála či potřebovala. Hodnotový systém společnosti se jistě bude měnit, za současné ekonomické krize možná rychleji a můžeme i doufat, že k lepšímu (viz např. blogy Tomáše Sedláčka). Jak se ale přesně změní, je těžké předvídat. Je ale určitě hloupost si myslet, že rodiče náhle začnou vést děti ke kázni, v občanech se probudí povinnost k vlasti, namísto touhy po individuálním sebevyjádření a seberealizaci se podřídí zájmům celku, přestanou se bát a krást. A děti že znovu přijmou povinnost se učit všechno to, co po nich škola žádá, a ve škole začnou dávat pozor a samy od sebe psát domácí úkoly. Svět se mění a jde dopředu (i když se nám to "dopředu" nemusí líbit). Ti, kdo věří, že škola se může vrátit zpět, jen brzdí její beztak pomalý vývoj a tak ve skutečnosti pomáhají kopat škole hrob.12 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
15. února 2012 v 8:36  

Víte kolego, .. povinnost a odpovědnost nejsou na jedné ose. Pokud počítáte s poviností, kterou někdo druhý či třetí nařídí a čtvrtý a pátý ji bude kontrolovat, pak jste neporozuměl rozvoji osobnosti. Pokud jde o nezralé jedince, pak tohle na chvíli pomáhá, ale člověka to nerozvíjí.

Nelze srovnávat asijské kultury s jinými, a to ani s jejich sousedními. V číně a Japonsku je všechno podřízeno konkurenschopnosti, stádovitosti a Buddhismu. Jakýsi guláš pokrtytectví, kde osobnost není svobodná, ani sama sebou.

To, co by se mělo kultivovat (aby to uzdravilo společnost) je rozvoj svědomí. Jenže na to nejsou napsány žádná školní kurikula. Škola dávno vyhnala skutečného Boha ze svých tříd i sboroven ( i z rodin a osobního života) a místo toho se klaní konkurenceschopnosti.

Dokud morálno nebude pocházet zevnitř člověka, pak ani armády policistů na leasing neučiní společnost životodárnou a prosperující.

Mluvím o bezduchém naleštěném materialismu, stojícím na pudové a hedonistické základně, kde "mít v žitě" stojí za to, alespoň na jedno volební období.

Ohlédněte se lidi na historii. Co povznáší člověka, rodinu a národ a co je devastuje? Jsme právě v dolní úvrati a čeká nás dost težké období.

Prníze už došly, zbytek odteče jinam a kurikulum nemá kdo změnit, neboť ste se upsali Evropě, kde sjednocují "hymna" jsou půjčené peníze a centrální nadvláda ze vzdálenosti 1000km. Jak pošetilé !!

Mirek

Charlie řekl(a)...
15. února 2012 v 9:51  

To, co by se mělo kultivovat (aby to uzdravilo společnost) je rozvoj svědomí. Jenže na to nejsou napsány žádná školní kurikula. Škola dávno vyhnala skutečného Boha ze svých tříd i sboroven ( i z rodin a osobního života) a místo toho se klaní konkurenceschopnosti.

Myslíte, že morálka a svědomí jedince je závislé na víře? A jak chcete dokázat, že právě Váš Bůh je ten správný, když Budhismu podsouváte pokrytectví. Nehledě k tomu, že Japonci praktikují, šintoismus, budhismus i křesťanství, často i v kombinaci, Číňané potom spíše preferují kunfucianismus a taoismus, které bych neoznačil za náboženství, ale filozofie.

Mluvím o bezduchém naleštěném materialismu, stojícím na pudové a hedonistické základně, kde "mít v žitě" stojí za to, alespoň na jedno volební období.

Je zajímavé, že toto se nevyhnulo ani politikům ze stran, které se navenek zaštiťovaly křesťanstvím. Že by to morálno bylo někde jinde?

Anonymní řekl(a)...
15. února 2012 v 10:35  

Ano, je jinde. Příslučnost ke skupině není diplom ctností. Zvláště když jsou skupiny tak kontaminovány a víra v lásku deformována. Jen ctnostný člověk má dar rozlišení a nemusí být ani vzdělaný. viz. historie.
Hereze naboženských hnutí duchovno nekultivuje, spíše naopak .. stejně tak jako formální křesťané nevylepší žádnou politickou stranu.
O víře v lásku ( a láska je čin) se může mluvit, ale hlavně se musí žít.
Hodnoty společnosti jdou proti hodnotám lásky. Kdykoli tomu v historii tak bylo, přišla následně Boží inventura.
Vím, že tady není místo pro tento typ diskuse, protože rozum nemůže lásku zcela pochopit a Boha považuje za pohádku.
Když je vám úplně nejhůř a bezvýchodně , voláte Brusel nebo Boha?
Téměř každý potřebuje sebezkušenost, aby pochopil, že svědomí není abstrakt. Pak vezme mnohem vážněji i Desatero. Blíží se taková doba.

poste.restante řekl(a)...
15. února 2012 v 12:19  

Už Kristus kázal o farizejství a pokrytectví, takže nejde opravdu o nic nového.

Mezi Morálním kodexem budovatele komunismu a Desaterem není zase až tak velký rozdíl.
Problémy nastávají ze dvou příčin.

1. Když hlasatelé morálních pravd žijí v rozporu s tím co deklarují a obecný lid to vnímá.
Viz úpadek církve před reformací, anebo současnost "zákonů platných jen pro plebs" a právní nepostižitelnosti mocných a zbohatlíků

2. Když vlivné skupiny začnou zpochybňovat a relativizovat samu platnost kategorií jako etika , morálka, slušnost, svědomí a většinová společnost jim uvěří.
Viz třeba "útěk ekonomů před právníky" nebo "privatizace při zhasnutém světle"

Anonymní řekl(a)...
15. února 2012 v 12:43  

Na to jedna odpověď: "PÝCHA" .. ve všech formách. Problém je v tom, že pýcha je forma psychického bloku, takže ji její nositel téměř nevidí.

A pak malý rozdíl, komunisté nemají v manifestu víru v jednoho Boha. Mluvím o žité živé víře, která má plody dobra, dotýkající se druhých lidí.

A nelze zpochybnit hodnoty jinak než žitím.... pak se pokřiví i slova.

Anonymní řekl(a)...
15. února 2012 v 13:37  

Když už tady čtu web Rádia Vatikán, nemohu nepodotknout, že komunistické školství (i bez Pánaboha) se svým drilem a memorováním dostalo výsledky českých žáků na světovou špičku.

Poslední roky už to jde jen s kopce. A pěkně fofrem.

Anonymní řekl(a)...
15. února 2012 v 15:06  

Pokud by byla morálka člověka limitována jen strachem z božího hněvu, byla by to tragédie.Nicméně musíme přiznat, že věřící člověk dodržující např. desatero z vlastního přesvědčení může mít lepší předpoklady k mravnímu životu.
Mravní zásdy se většinou od sebe neliší politickým přesvědčením. Ani nacisté nepropagovali navenek vraždy,krádeže a pod. Snad nacionalismus, ale řekněte, kde je hranice vlastenectví a nacinalismu. Komunistická morálka také vychíázela ze všelidských hodnot: nekrást, nevraždit, ctít otce svého i matku svou, vážit si poctivého člověka a jeho práci. Že sami kradli? Znárodnění nebyla krádež v prospěch jednotlivců. Veškerý zisk byl rozdělován mezi obyčejné lidi /školství, zdravotnictví, rekreace, dotace do zemědělství, energie atd.,atd./. Avšak se to přehánělo na úkor hospodářského a vědeckého vývoje. Lidé dostali snadno svůj díl a nebyli motivováni k vyšší aktivitě. Tedy všeho moc škodí. I toho dobrého. Morálka správně musí vycházet zevnitř člověka. Prostě nevezmu nic cizího, protože mi to nedovolí vnitřní rovnováha. Snad svědomí? A je jedno, že mám pocit naprostého utajení eventuálního špatného skutku.
Pravda ale je, že jsme lidé, každý je jiný, rodíme se s určitými předpoklady a dispozicemi. U mnoha lidí jakési čidlo rovnováhy neplatí. Proto jak v praktickém životě, tak i ve škole musí existovat určité mantinely - zákony a sankce za jejich porušování. Víme, že za posledních 20 let nastoupil trend mamonu, materiálna, peněz, čímž se musela nutně uvolnit duchovní stránka společnosti. A to se milí kolegové snad nejvíce odráží ve výchově a vzdělanosti. Kde je úcta ke starším, úcta k práci, vedení mladých k odpovědnosti, plnění určitých přiměřených povinností či úkolů?
Tímto křivdíme našim dětem a žákům více než si myslíme. Vrátí se jim to v jejich dětech a vnucích.

Anonymní řekl(a)...
15. února 2012 v 15:14  

Poslední roky už to jde jen s kopce. A pěkně fofrem.

Asi to bude tím, že současným vládcům Desatero nic neříká, přičemž by církvi snesli modré z nebe. Hlavně "nepokradeš" by nejraději z Desatera odstranili a škola přebírá morálku společnosti.

Pytlik Blaha řekl(a)...
15. února 2012 v 20:19  

Škola dávno vyhnala skutečného Boha ze svých tříd i sboroven

Zpropadená školo! Cos to jen provedla. Bůh vševědoucí a všeodpouštějící...
Člověk v Boha věřící, zhřeší-li, zaskočí si ke zpovědi, učiní pokání, kolikrát stačí pět otčenášů a tři zdrávasy, a po-ho-da.
A co my bezvěrci, kterým bůh nedopřeje, aby v něj věřili? My musíme s tím svinstem, které pášeme, žít až do konce svých dnů.

Charlie řekl(a)...
15. února 2012 v 21:34  

A první u pekelnýho baru drží místo ostatním, asi bude narváno. :)

Gustav Sázel řekl(a)...
16. února 2012 v 9:18  

Inu, pane kolego Blaho,
chápu, že ironie je Vaší zbraní, ale zvažte, na koho a na co jí míříte. Dotýkáte se poměrně nešetrně věcí pro věřící citlivých, což Vám nedává dobrou vizitku. O věcech duchovních víte zřejmě velmi málo, nechápete smysl zpovědi a už vůbec nevíte, co je pokání - Vaše představy odpovídají veselohrám a filmům pro pamětníky s agitprop nádechem.
A nevěřte tomu, že Vám Bůh nedopřeje, abyste v něj věřili. Stačí jen chtít - kdo hledá, najde, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Charizmatici pro to mají pěkný slogan - Zkus Boha, satan si tě vždycky vezme zpět.

Pytlik Blaha řekl(a)...
16. února 2012 v 15:24  

Inu, co říci. Vždycky, když se Bohem argumentuje, jsem velmi obezřetný. Zvláště jde-li citlivost věřících a boží vůli.
Mám za to, že jsme Bohu v jeho velikosti poměrně dost ukradeni, neboť má na stole nesrovnatelně hlubší témata.

Ale chcete-li, zjevil se mi anděl, řka:
Koukněte, Blaha, prověříme trošku Sázela. Pevnost jeho víry se nám nahóře poslední dobou nějak nezdá.
Řekl bych, pane kolego, že jste obstál.

Nevím, nakolik byl charizmatický, ale ztotožňuji se spíš s Kantovým pojetím o hvězdném nebi a mravním zákoně.

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.