Soukromé školy k reformě financování

čtvrtek 26. ledna 2012 ·

Jeden z návrhů připravované reformy ministra Josefa Dobeše hodlá sjednotit způsob financování veřejného a soukromého školství. Z mezinárodních úmluv i české ústavy vyplývá, že děti mají právo na vzdělání v přesně definovaném standardu (v ČR to jsou rámcové vzdělávací programy – RVP), které má být zajištěno všem a hrazeno z veřejných zdrojů.


Ačkoliv daně platí každý rodič, analýza OECD potvrdila, že žák soukromé školy získává o 37 % méně peněz ze státního rozpočtu než žák v obecním či krajském zařízení. Soukromé instituce přitom poskytují tu samou službu, navíc jsou pro stát zhruba o třetinu levnější, a to jen v oblasti provozu. Protože jejich hospodaření musí být ze zákona neziskové, veškeré příjmy (tedy i ze školného) investují opět do vzdělávání.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska prostřednictvím předsedy Vladimíra Koldera reformu neodmítlo. Naopak prosazuje, aby cílem financování byl žák a student, který z veřejných peněz získá shodný objem finančních prostředků. Současně podporuje zavedení systému oborových normativů stanovených ministerstvem, včetně všech nákladů nutných k zajištění vzdělávání žáka podle RVP.

Vladimír Kolder ale upozorňuje na ukvapenost návrhu: „Zasahuje již do přijímacího řízení na školní rok 2012/2013. Školy nebudou vědět, co bude vlastně platit. Neexistuje přechodné období a změna financování z titulu likvidace některých škol je nevratný proces. V letech 2013 až 2014 dobíhá demografický pokles 15tiletých o zhruba dalších 20 000 žáků! Doporučujeme proto v příštím roce vytvořit přechodné období reformy financování a pilotně ověřit nový systém. Zároveň by se získal čas na úpravu školských legislativních norem a změny by mohly být promítnuty v rámcových programech,“ dodává Kolder.

Více o stanovisku Sdružení k reformě financování na www.soukromeskoly.cz.

13 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
26. ledna 2012 v 11:39  

Svým názorem zkusím píchnout do vosího hnízda: Soukromým školám bych nedal ze státního rozpočtu ani korunu. A současně bych jim nezakazoval tvořit zisk.
Milan

Anonymní řekl(a)...
26. ledna 2012 v 12:26  

Všem stejně v podání pana ministra, neplatí ani u veřejných škol. Srovnej základní škola II.stupeň a víceleté gymnázium.
Už tady je porušeno ústavní právo.

Anonymní řekl(a)...
26. ledna 2012 v 12:43  

Když soukromé školy odříznete úplně od státu, můžou vychovávat a připravovat třeba budoucí teroristy, je to tak? Ovšem skrytě, budou-li chtít, nikdo na to nepřijde.

Anonymní řekl(a)...
26. ledna 2012 v 13:42  

Milane naprosto souhlasím.

Pytlik Blaha řekl(a)...
26. ledna 2012 v 14:58  

můžou vychovávat a připravovat třeba budoucí ...

To můžete i v státní škole.
Já třeba se už léta snažím vychovávat slušné občany a připravovat zdatné zaměstnance. Skrytě samozřejmě, aby tím děti netrpěli.
Dnes, když se na vás provalí, že jste slušný člověk, nebo dokonce, že něco umíte, tak vás lidi sežerou.

Anonymní řekl(a)...
26. ledna 2012 v 19:01  

Soukromým školám nedává stát NIC. Podle Ústavy pouze přispívá žákům soukromých škol na jejich vzdělávání. Jejich rodiče odvádí do státní kasy stejné peníze. Tyto děti by měly mít nárok na zajištění vzdělání podle standardu vzdělávacího programu. A jak tomu je doopravdy? Získá od státu na své vzdělání příspěvek cca o 37 % nižší. Cizinec, který se vzdělává na státní/krajské/obecní škole v ČR dostane na své vzdělávání z rozpočtu ČR více, než občan/dítě ČR, který navštěvuje školu soukromou.

Anonymní řekl(a)...
26. ledna 2012 v 21:18  

19:01

Moc tomu nerozumím. Navštěvuje školu soukromou, protože se rodiče tak rozhodli, tedy pak souhlasí s placením navíc (mají k tomu důvody), a nebo že není v okolí žádná jiná škola? Přece nikdo žáka nenutí, aby chodil do soukromé školy a tudíž platil víc.

Josef Vondráček řekl(a)...
27. ledna 2012 v 8:55  

Chápu, že v anonymitě pícháte do čímokliv do čehokoliv ... Zkuste se píchnout do muskulus major, třeba se vám rozsvítí a začervenáte se svými intelektuálními inkontinencemi. Jestli tady někdo někoho subvencuje, tak pak občané politiky a politici znevýhodněné".... Už chápu Husův betlémský výrok "sancta semlicita". Jistě to není v historických souvislostech, nicméně popis statusu Q rychle se množícího a česky obludně mutujícího viru napadající naši inteligenci to jistě je. Ředitel soukromé školy, kterého v posledních měsících každý den někdo "překvapí".

Anonymní řekl(a)...
27. ledna 2012 v 12:44  

Odpověď pro : Moc tomu nerozumím. Přece nikdo žáka nenutí, aby chodil do soukromé školy a tudíž platil víc. Odpověd: Ano, souhlasím s Vámi. Nikdo žáka nenutí, aby chodil na soukromou školu. Máme Ústavou garantovánu svobodnou volbu vzdělávací cesty. Stejně jako nikdo nikoho nenutí, aby vyhledal soukromé zdravotnické zařízení. Důvody výběru soukromé školy i soukromého lékaře jsou obdobné - poskytují "něco" nebo "jinak", co ve "státním" chybí. Nic ve zlém. Nikdo nikoho opravdu nenutí a je to svobodné rozhodnutí. Rozdíl je ale v tom, že pacient získá finanční příspěvek na standardní ošetření ze svého zdravotního pojištění v plné výši ve státním i soukromém zařízení. Zdr.pojišťovna zaplatí za standardní ošetření pacienta lékaři - ať "státnímu" nebo soukromému - stejně. Nadstandard si hradí pacient sám (i ve "státním" lékařském zařízení, např. nadstand.pokoj apod.!) Dítě, které se vzdělává na soukromé škole ale na standard vzdělání - dostává od státu o 37 % méně!!! Přestože jeho rodiče odvádí shodné daně do státního rozpočtu jako pacienti do rozpočtu zdravotní pojišťovny. Proto - ano, nikdo by neměl nutit žáka, aby si musel doplácet standard svého vzdělání. školné má uhradit, stejně jako ve zdravotnictví, nadstandardní služby. Jarka T.

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2012 v 16:43  

Soukromá škola, zařazená v rejstříku škol, je poskytovatelem veřejné služby - vzdělává podle "požadavků a pravidel státu" žáka, občana, daňového poplatníka. Proč má za službu/činnost, kterou provozuje stejně jako krajské, obecní a církevní školy, dostat menší příspěvek na žáka ? Lze při veřejné soutěži o státní zakázku uplatnit princip odměny rozdílnou výší dotace např. podle právní formy nebo sídla obchodní společnosti/firmy ? Když firma získá a zhotoví státní zakázku nebo poskytne státu službu, dostanete ji zaplacenu. Asi by se bránila, kdyby při platbě někdo řekl:, "Máte nárok jen na 60 % odměny, protože jste podnikatel". Když soukromá škola vzdělává žáka podle "státní zakázky - určeném standardu v RVP", dostává zaplaceno právě a pouze jen její % část. Zbytek si musí dítě doplácet ze svých prostředků. Proč? Také "státní školy" podnikají. Podnikají s majetkem zřizovatele v hospodářské/doplňkové činnosti (jazykové kurzy, obědy pro cizí strávníky, pronájmy tělocvičen apod.) Finance získané z této činnosti používají na dokrytí potřeb v hlavní činnosti tzn. převedou je do fondu reprodukce ZP, odměn, rezerv. Soukromé školy musí také svůj zisk reinvestovat každý rok zpět do hlavní činnosti školy - do vzdělávání. A neziskovost hospodaření doložit výrokem "bez výhrad" od nezávislého auditora. Tak proč mají za stejnou službu pro dítě /občana dostat nižší úhradu na náklady spojené se standardem vzdělávání ?

Anonymní řekl(a)...
28. ledna 2012 v 16:45  

Co provedlo dítě na soukromé škole, že na svůj standard vzdělávání dostává ze státního rozpočtu v průměru o 37 % méně financí ? Jeho rodiče jsou stejnými daňovými poplatníky jako všichni ostatní. Dítě, které se vzdělává na soukromé škole, získá pouze 60 % neinvestičního normativu srovnatelného podle typu školy. Pokud škola, kde se vzdělává, splní další podmínky (má hodnocení Českou školní inspekcí průměrné a lepší, ověřenu reinvestici zisku a hospodaření nezávislým auditem za každý kalendářní rok), může získat 90% a u ZŠ a speciálních škol až 100 % neinvestiční normativu na své vzdělávání. Soukromé školy jsou pro stát o 37 % levnější. Na soukromých školách se vzdělává z celkové statistiky o celkovém počtu žáků ČR roku 2010/11 pouze 5 % . Školné je používáno na investice, odpisy, nájemné, audit a nadstandard (menší počet, žáků, mimoškolní aktivity, speciální vybavení...). Soukromá škola, zařazená v rejstříku škol, je poskytovatelem veřejné služby - vzdělává podle "požadavků a pravidel státu" žáka, občana, daňového poplatníka. Proč má za službu/činnost, kterou provozuje stejně jako krajské, obecní a církevní školy, dostat menší příspěvek na žáka ?

poste.restante řekl(a)...
28. ledna 2012 v 23:02  

Původně jsem nechtěl vstupovat, ale už je toho příliš.

Proč má za službu/činnost, kterou provozuje stejně jako krajské, obecní a církevní školy, dostat menší příspěvek na žáka ?

Protože stát je garantem vzdělávání, nikoliv přijmu soukromých škol.

Argumentace právem žáka je sice dobrý tah, ale přiznejme si, že jen minimum soukromých škol vzniká proto, že jejich zřizovatel je filantrop.

Jestliže stát v zájmu optimalizace sítě státních škol zruší ve velkém městě gymnázium, jak je možné, že vzápětí v témže městě povolí vznik gymnázia soukromého?
A vzniklo toto gymnázium v zájmu žáků, státu, společnosti, anebo zajištěných příjmů svých zřizovatelů?

Jak je možné, že některé "nespravedlivě" financované soukromé školy si i přes sníženou dotaci mohou dovolit četným svým studentům odpouštět školné?
Díky výběru školného od ostatních? Díky sponzorům?
Ale kdež. Školné představuje v jejich příjmech jen menší část.
Pořád, i přes sníženou státní dotaci, se tento byznys vyplatí.
Tedy alespoň při stávajícím modelu financování. "Dobešova 26" by tyto příjmy mohla ohrozit, protože třídy na soukromých školách jsou většinou menší.
Odtud pramení zjevný tlak na "dorovnání" normativu.

Podnikání je činnost, kterou podnikatel provádí za podmínek a pravidel stanovených státem.
Nikdo zřizovatele soukromých škol k této činnosti nenutil.
Pokud nabyli dojmu, že toho již nejsou nadále schopni, nechť svou činnost ukončí.
Jediné "neštěstí", ke kterému dojde, že se více zaplní poloprázdné školy veřejné. Jejich náklady na provoz totiž stát hradí tak jako tak.

Že soukromé školy nevytváří majitelům zisk?
Není snad "ziskem" už relativně zajištěný zdroj příjmů z veřejných zdrojů? Možnost jako nákladovou položku uplatnit platy vlastní a často také dalších osob z blízkého okruhu?

Podnikání je činnost, která sebou nese riziko.
Kolik soukromých škol zkrachovalo za posledních 5 let?
A kolik státních škol bylo zrušeno a "optimalizováno"?

Ve světě existují různé modely kofinacování soukromých škol z veřejných prostředků.
Nevím o případu, kde by stát hradil soukromému zřizovateli stejnou výši nákladů jako "vlastním" školám.
Ale mohu se mýlit a rád se nechám poučit.

Myslím, že koexistence veřejných a soukromých škol je pro systém vzdělávání správná věc.
Je dobře, že mohou existovat soukromé školy na principu mecenášství zřizovatele, který část svých prostředků chce věnovat pro dobrou věc.
V zásadě ani nemám nic proti existenci soukromých škol, založených na komerčním principu.

Ale nepokoušejte se, prosím, argumentovat zájmy žáka a jeho rodičů, protože je to farizejské.
Naprostá většina soukromých škol neprovozuje svou činnost kvůli jejich zájmům, ale především v zájmů svých majitelů.


P.S.:
Mně nevadí, že zástupci soukromých škol prosazují své zájmy. To je v demokracii naprosto v pořádku. Ale musí respektovat také odlišný názor.
Nechci házet soukromé školy "do jednoho pytle". Vím, že mezi nimi rozdíly jsou a to dosti značné. Nepochybuji o tom, že ty skutečně dobré školy necítí potřebu k podobným manipulacím.

Anonymní řekl(a)...
29. ledna 2012 v 9:49  

Vidím to podobně, jak popisuje pan poste.restante.
Pouštím si zrovna audio /ČŠ - Český rozhlas 6: Jiří Zlatuška o reformě VŠ.
Nacházím souvislosti s tématem tady /soukr. školy/: slova V. Klause hned na začátku debaty - mluví o soukr. školách /lze to chápat i obecně, nejen směrem k VŠ/, kde si všichni hradí školné v plné výši /což je v rozporu s tím, co zde někteří uvádějí - viz dotace státu současné i plánované - anebo na soukr.VŠ je to jinak?/ - V.K. školné dává do souvislosti se SVOBODOU rozhodování. Z jeho slov by mělo vyplývat, že soukr. školy /nedotované - i když v reálu dotované..../ tu svobodu mít MOHOU, státní nikoliv.
Vnímám to tak, že je rozpor v samotném tvrzení a současně i rozpor s realitou.
Možná jen nemám schopnost některé věci pochopit, normální natvrdlost třeba :-)......

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.