David Kasl: Plošné testy školáků: Brusel se ptá, zda nebude proplácet totéž podruhé

pátek 13. ledna 2012 ·

Stomilionovému projektu z evropských peněz hrozí, že nebude proplacen. Podobný už byl totiž financován ve středních Čechách.Z Bruselu byl 6. ledna odeslán na ministerstvo školství zvídavý dopis ohledně dvou projektů hrazených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Oba se týkají plošného testování žáků 4. až 9. tříd. Evropská komise v dopisu, který má ČESKÁ POZICE k dispozici, žádá ředitelku OP VK Hanu Podubeckou o vysvětlení: v čem se projekty liší a jak hodlá zabránit dvojímu financování téhož, což není přípustné.

Zdvojený Eskalátor?

Zmíněnými projekty jsou Eskalátor a Národní systém pro kontrolní hodnocení vzdělávacího systému (NSKHVS). Na možné dublování jejich náplně upozornil odborný server Česká škola těsně před Vánocemi. „Ministr Dobeš se podepsal pod stamilionový tunel do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ministerstvo školství zcela opominulo, že systém pro plošné testování již byl jednou za peníze z téhož operačního programu vyvinut a plošně vyzkoušen ve Středočeském kraji v letech 2008-2011 v rámci projektu Eskalátor. Opakovaný vývoj a pilotáž za mnohonásobek této částky je evidentním plýtváním,“ uvedl šéfredaktor webu Janek Wagner.
Tříletý projekt Eskalátor, který sleduje a rozvíjí znalosti žáků 4. až 9. tříd, měl plánované náklady 18,5 milionu korun. Realizace skončila 31. října 2011, následovat má pětileté období udržitelnosti, přičemž testování žáků proběhne dvakrát ročně. Sadu testů vyvinula společnost Scio. Realizace NSKHVS probíhá pod hlavičkou České školní inspekce (ČŠI). Veřejnou zakázku na dodání elektronického systému pro celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd vyhrál dodavatel SAPCON s cenou 92 milionů korun bez DPH. Tříletá pilotáž dosáhne celkem 128 milionů včetně ročních nákladů.
Podle propočtu serveru Česká škola tak vyjde jeden test v rámci stomilionového projektu ČŠI na 72 korun, kdežto při využití existujícího řešení Eskalátor jde o 20 korun za kus.
Zeptali jsme se Evropské komise...
ČESKÁ POZICE na základě zmíněného článku vznesla dotaz: Nevadí Evropské komisi, že dává dvojí peníze přinejmenším na velmi podobný účel? „V obecné rovině platí, že národní orgány či správci projektů nemají povinnost o jednotlivých projektech financovaných z operačního programu Evropskou komisi informovat. Pokud existuje důvodné podezření na zneužití prostředků z fondů EU, může komise zahájit šetření z vlastní iniciativy či na popud třetí strany,“ řekla tehdy ČESKÉ POZICI Zuzana Pavlíčková z pražského zastoupení EK.

Celý článek na webu ČESKÁ POZICE

24 komentářů:

Biene řekl(a)...
13. ledna 2012 v 8:41  

No konečně...Myslím, že se pár lidí konečně zapotí. A přejme si, ať to neskončí jako se všemi "pochybeními úředníků"..nejdřív velký skandál okolo mrhání veřejnými prostředky a pak ticho po pěšině.

Anonymní řekl(a)...
13. ledna 2012 v 9:17  

Až na to, že téměř nic z toho není pravda. Wagner vymyslí kravinu, protože neumí číst. Pak ji spočítá a začne osnovat teorie, převezme to Česká pozice, odvolá se na Wagnera a přidá další teorie, Wagner to publikuje a tak pořád dokola a u toho se nám ty čísla ještě zvětšují. To je tak, když někdo nemá nic smysluplného na práci.

Anonymní řekl(a)...
13. ledna 2012 v 10:15  

Doufám, že se už připravuje testování i v šestkách a ´pokud možno v sedmičkách. To bude sodoma, řek bych i pár škol by se pak mohlo zavřít.

Janek Wagner řekl(a)...
13. ledna 2012 v 10:17  

Dopis z EK přeci znamená v této cause jistý posun, že?

xOn řekl(a)...
13. ledna 2012 v 10:55  

Anonym: Můžete být konkrétnější? Ať jen neteoretizujeme...

Anonymní řekl(a)...
13. ledna 2012 v 10:59  

Posun? Jako to, že se EK na základě udání (podnětu) ptá MŠMT, zda jde o duplicitu nebo ne? To je standardní proces. Teď teprve dojde na fakta, tzn. projektovou dokumentaci a ne jen dojmy.

Pytlik Blaha řekl(a)...
13. ledna 2012 v 12:11  

Brusel:   "Promiňte, ale nebudu platit totéž dvakrát?"
MŠMT:   "No to teda v žádném případě!"
Brusel:   "Tak jo. Díky."

Anonymní řekl(a)...
13. ledna 2012 v 18:28  

A když napíše agentura stejný projekt pro více škol, to nevadí?

Anonymní řekl(a)...
14. ledna 2012 v 20:27  

Mám obavy, že MŠMT nebude schopno těch 53 miliard z evropských fondů "utratit". Jednak to nezvládnou časově, jednak školy nemají kapacity toto zvládnout. Snad by ty peníze měly jít do školství ? Doufám, že se neprohýří jako barevné letáčky v novinách, jak se to děje v inzerci propagující hrdinství ministra a VV.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 11:07  

Čtěte: http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/240006/Proc-riskovat-vezeni-za-kradez-kdyz-dotace-jsou-legalni.html

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 14:24  

to 11:07

Proč odkazujete na takovou slabotu? Blogger je zřejmě omezenec, souhlasím s kritikami za článkem.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 14:40  

Zařekl jsem se, že už nikdy, ale snad mi prominete výjimku. Obávám se, že málokdo má ponětí, jak to chodí na MŠMT a na ostatních ministerstvech. Nepřejme si raději vědět kolik zaměstnanců MŠMT, krajů a ostatních zřizovatelů někdy učilo či umí vůbec něco s PC na alespoň přiměřené úrovni. Asi netušíte, s čím vším se dnes setkávají vedoucí pracovníci při výběrových řízeních. Ze 100 lidí se můžete na úrovni bavit tak s pěti, když je dobrá konstelace. Všichni samozřejmě mají perfektní vzdělání a umí s PC.

Uniká, že zděděný, filozoficky chybně postavený záměr s čerpáním prostředků ESF a s českou výchovně-vzdělávací soustavou není možné bez celospolečenského systémového řešení napravit. Je to stejné jako kdysi SIPVZ, kdy stovky´“ projektů“ byly o tom, že se vyfotí současné naše město či vesnice a doplní se starými fotografiemi před cca 50-ti lety. K tomu se „naprojektovaly“ např. tři komplexně zařízené počítačové učebny po 16-ti PC, 10 digitálních kamer, 15 digitálních fotopřístrojů, pět interaktivních tabulí, atd., atd. Cílem je DVD či CD, které se někde promítne. I blbovi (diagnóza nikoliv nadávka) je jasné, že na podobně ušlechtilý záměr stačí mít „někde“ přístup k jednomu PC a že milionové a stotisícové částky, které byly poukázány na jednotlivé rádoby projekty, byly téměř bez užitku a pouze se zanedbatelnou přidanou hodnotou vyhozeny do stoupy. MŠMT s kraji tehdy hýkalo blahem, když studenti v rámci projektu tzv. vytvářeli. „výukový materiál“ i když logicky úroveň a kvalita se limitně blížily nule. MŠMT založilo nefunkční, koncepčně chybný „systém“ SIPVZ, který postrádal i kapacity na jeho řízení, kontrolu, vyhodnocení a zpětnou vazbu. Pouze kretén (opět jde o diagnózu) si mohl myslet, že to je cesta ke zlepšení úrovně českého školství, ale o to tady vůbec nešlo. Žel, podobná filosofie je dnes s čerpáním prostředků z ESF.

I kdyby byl ministr školství Dobeš nejmoudřejší z moudrých a nejschopnější ze schopných lidí, on sám nic nezmůže s rodiči, kteří jednoznačně chtějí, aby jejich děti měly maturitu, přičemž je nezajímá, zda něco budou umět, či zda na příslušnou úroveň vůbec mají schopnosti, s žáky, kteří nemají zájem se učit a vzdělávat i když někteří z nich ještě strpí nátlak a občas se něco našprtí z paměti protože to dá méně práce, než tomu porozumět, s učiteli, kteří chtějí hlavně přežít a málo z nich má sílu a odvahu ještě k tomu žáky ukáznit a následně dokonce něčemu naučit a v neposlední řadě s vládou ČR, která chce také přežít a proto se řídí nic neříkajícími průzkumy veřejného mínění. Současný stav se totiž národu líbí. Nevyhovuje jenom pár jedincům, kteří koukají směšně daleko do budoucnosti. Pohodlnost, lenost, nezodpovědnost a lež vítězí nad zdravým rozumem a pudem sebezáchovy. Evidentně!

Paradoxem je, že učitelé, kteří by tak tuze rádi měli vůbec nějakou autoritu a společenskou prestiž, chovají maximální opovržení k autoritám vůbec, např. k ministrovi školství či k presidentu republiky, jak dosvědčují zde publikované příspěvky. Mnohé učitelské nuly, které se neodváží dát spravedlivou známku svým žákům natož prominentním žákům, které se mohou na poradách souhlasně „ukývat“, které neriskují v zájmu svého přežití ani v nejmenším potíže se zřizovateli, inspektory, řediteli škol, rodiči a žáky, které se neodváží ani na okamžik opustit teplo a puch trávicích traktů svých ředitelů to takto vidí za dobré a dokládají nám tak in natura katastrofální úroveň a stav profese! Já děkuji, každopádně.
VM

Pytlik Blaha řekl(a)...
15. ledna 2012 v 19:19  

Mnohé učitelské nuly ... dokládají ... katastrofální úroveň a stav profese

Kdepak se ty nuly urodily?
Kdo je do systému dostal?
Proč v systému setrvávají?
A proč vlastně nulami jsou?

Ještě že zřizovatelé, inspektoři a ředitelé škol jsou zlatí. To by si pak ministr teprve mohl uzoufat.
Zajímavá by mohla být úvaha o tom, co by následovalo, kdyby rodiče začali chtít pro svoje děti kvalitní vzdělání. Ne jen hezké vysvědčení.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 19:47  

15. ledna 2012 19:19

A co by jste chtěl za těch 20 000,- Kč hrubého. Kdo měl pod čepicí, tak již ze školství dávno odešel. Nekvalifikovaní gymnazisté ty Vaše děti nevzdělají. To se musíte milý pane obrátit na toho nejvyššího. Ryba smrdí od hlavy.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 19:56  

maximální opovržení k autoritám vůbec, např. k ministrovi školství či k presidentu republiky,

To jsou autority ? Masaryk, Beneš,.. Karel Čapek,.. za těmi skutečně něco zůstalo. Takových lidí si vážím. Jediným spravedlivým měřítkem je čas. Mám obavy, že po těch vašich autoritách zbude v učebnicích dějepisu řádek se jménem, narodil se a umřel a byl to ministr školství.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 20:10  

kdyby rodiče začali chtít pro svoje děti kvalitní vzdělání

- to by nejdřív musely firmy, podniky a zaměstnavatelé tvrději vyžadovat kvalitně připravené pracovní síly. Zatím to šlo těžko, kde nic není, ani čert nebere. Začne se už pomalu něco hýbat...?

Pytlik Blaha řekl(a)...
15. ledna 2012 v 20:14  

se musíte obrátit na toho nejvyššího

A kterého nejvyššího máte, pane, na mysli:
školního, zřizovacího, školského nebo všeobjímajícího?

Jen aby nebylo mýlky. "Svoje" děti si zčásti kvalifikovaně vzdělávám sám. Patřím mezi ty nuly, totiž.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 20:59  

15. ledna 2012 20:14

Nula od nuly pojde, mějte to na mysli.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 21:07  

Začne se už pomalu něco hýbat...?

Imigranti to zřejmě nespasí, narozených dětí prudce ubývá, no nezbývá nic jiného než zapojit ty nad padesát let. Je pravdou, že těmi "český podnikatel" opovrhuje. Ve Finsku je to však běžná věc. Kde je Finsko a kde jsme my ? To samé ve školství. Kde je finské školství a kde jsme my ? Asi bude něco špatně, ale zrovna na učitele bych to neházel. Český učitel má příliš svázané ruce a je příliš málo zaplacen. Stačí mrknout na nové platové tabulky. Za těch 20 000,- hrubého bych byl nucen bydlet v Praze pod mostem jako bezdomovec. Bude to systémová chyba.

Pytlik Blaha řekl(a)...
15. ledna 2012 v 21:12  

Nula od nuly pojde

a pitomec blbci bratrem.

Anonymní řekl(a)...
15. ledna 2012 v 21:17  

a pitomec blbci bratrem.

Nejlépe je na rodinné příslušníky vůbec nesahat a přenechat to odborníkům. Žádný lékař, stomatolog,... na svých příbuzných práce nevykonává.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
16. ledna 2012 v 12:12  

VM napsal:
I kdyby byl ministr školství Dobeš nejmoudřejší z moudrých a nejschopnější ze schopných lidí, on sám nic nezmůže s rodiči, kteří jednoznačně chtějí, aby jejich děti měly maturitu, přičemž je nezajímá, zda něco budou umět, či zda na příslušnou úroveň vůbec mají schopnosti, s žáky, kteří nemají zájem se učit a vzdělávat i když někteří z nich ještě strpí nátlak a občas se něco našprtí z paměti protože to dá méně práce, než tomu porozumět, s učiteli, kteří chtějí hlavně přežít a málo z nich má sílu a odvahu ještě k tomu žáky ukáznit a následně dokonce něčemu naučit a v neposlední řadě s vládou ČR, která chce také přežít a proto se řídí nic neříkajícími průzkumy veřejného mínění. Současný stav se totiž národu líbí. Nevyhovuje jenom pár jedincům, kteří koukají směšně daleko do budoucnosti. Pohodlnost, lenost, nezodpovědnost a lež vítězí nad zdravým rozumem a pudem sebezáchovy.

Ano, přesně. Prosím VM, aby se mi ozval na mail PRIJMENI@FIRMA.cz
Rád bych ten kousek použil ve svém blogu na Aktuálně.cz.

Anonymní řekl(a)...
16. ledna 2012 v 21:28  

Pro pana Štefla

Rád bych, ale MAILER-DAEMON@relay.iol.cz je proti.
VM

Anonymní řekl(a)...
16. ledna 2012 v 21:37  

Pane Šteffle, ověřil jste si, zda se nejedná o p. Václava Moravce, než si s ním něco začnete?
No já jen aby Vás pak svými dobře mířenými dotazy neodrovnal.. :)

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.