Pavlína Hublová: Zakazovat mobily ve výuce nebo je smysluplně zapojit do výuky?

čtvrtek 29. prosince 2011 ·

Předpokládám, že už každý školní řád má jeden odstaveček věnovaný používání mobilů ve výuce. Lépe řečeno zákazu používání.


Souhlasím s tím, že žák nemá v hodině psát SMS ani telefonovat, v tom se jistě všichni shodneme.
Po Vánocích budou mít opět žáci lepší mobily než máme my, učitelé. Také opět ubude počet žáků, kteří mobil nemají. Nemohli bychom to nějak využít ve svůj prospěch?

Využívání mobilních technologií ve výuce se věnuje mnoho učitelů. Přestože nemám osobní zkušenost se zařazením tohoto druhu technologií do výuky, pokusím se vybrat to, co mne zaujalo nebo mi připadlo jako realizovatelné.


Mobilní telefony jsou již nedílnou součástí našich životů a s jejich rozšířením se nám dostává do ruky nástroj, který "postaví žáka do centra výuky" (3).


Pokud vládnete trochu anglicky, popř. dobře rozumíte obrázkům, možná vás pobaví infografika Are We Wired for Mobile Learning?. Velmi pěkně ukazuje, že se opravdu blíží doba, kdy se technologiím ve výuce nevyhneme. Naopak, je třeba je poznat a smysluplně využívat.

Kroky k zapojení (nejen) mobilních technologií do výuky

Se zaváděním mobilů do výuky je to stejné jako s jakoukoli technologií ve výuce - nejprve se s ní musíme naučit správně zacházet a musíme poznat její kvality, abychom je pak mohli smysluplně zařazovat do výuky. Zapojení mobilů jen pro jejich zapojení je samozřejmě nesmysl.
Zajímavé "kroky pro učitele" nabízí Lisa Nielsen ve svém příspěvku 5 Steps to Harnessing the Power of Cell Phones in Education Today (5). Představuje zde kromě jednoduchých tipů na seznamování se s m-technologiemi také ukázky činností, které nás mohou posounout do další fáze.
  • Krok první: Učitel používá mobilní telefon v rámci své profese, např. používá mobilní aplikaci Twitter k aktualizaci třídního webu nebo blogu.
  • Druhý krok: Učitel představuje vhodné použití mobilu ve výuce svým žákům, např. použije svůj mobil k natočení zajímavé aktivity ve třídě, kterou pak následně publikuje.
  • Krok třetí: Posiluje vztahy mezi rodinou a školou pomocí mobilních technologií, např. informuje rodiče o aktuálních akcích třídy.
  • Čtvrtý krok: Vede studenty k zapojení mobilů v rámci domácí práce/přípravy, např. nabídne společnou nástěnku s nápady či náměty k učivu.
  • Pátý krok: Žáci používají mobilní telefony ve výuce, např. na výletě zaznamenávají informace (fotografie, nahrávají komentáře), které pak následně publikují.
Nápady (stručně)

Nahrajte si na mobil přednášku jako podcast. Ten následně publikujte - umožníte tím žákům (a to i chybějícím) účastnit se výuky.

Moje poznámka: Potkala jsem zajímavou aplikaci iPadio. Máte s ní někdo zkušenosti? Možná by byla právě to, co bychom k nahrávání a následnému publikování mohli použít...

Sdělte mobilní číslo svým studentům a požádejte je, aby Vám poslali všechny otázky, které je napadají po ukončení lekce. Více stejných otázek je zpětnou vazbou pro učitele, že nebylo něco ve výkladu jasné.
Moje poznámka: Opravdu je rozumné sdělit žákům své telefonní číslo? Nebylo by možné využít nějakou zástupnou službu? Žáci by poslali SMS na číslo, které by přesměrovalo zprávu na Váš mobil... Znáte nějakou takovou aplikaci?

Umožněte žákům, aby 5 minut studovali určenou oblast pomocí Google Maps. Pak žáci mobily odloží a můžete se věnovat výuce založené na otázkách, které kladete žákům.

Moje poznámka: Napadá mě, že bych specifikovala, na co se mají žáci při studiu map zaměřit - nejen určit oblast, ale také možná nastínit téma následujícího rozhovoru (podnebí, zemědělství, turistika apod.).

QR kódy - samostatná kapitola

Zdroje odkazů o QR kódech jsem posbírala v příspěvku QR kódy - mobily ve výuce. Proto zde zmíním jen dvě zajímavé aktivity, které se mi zdají realizovatelné.

QR značky na stromech podél naučné stezky nebo na stěnu vedle obrazu mohou odkazovat na rozšiřující informace na webu.

Moje poznámka: Budou značky tvořit žáci v rámci výuky ICT nebo bude po večerech smolit učitel? Tuším, že si dokážeme všichni odpovědět správně :-)

Ve speciální učebně (laboratoř, jazyková učebna) může QR kód spustit virtuální prohlídku nebo video, které ukáže, jak používat označené zařízení.

Na závěr

Nedala by se využít hra Foursquaropoly ve výuce? Jedná se o obměnu známé hry, která promění vaše město v obří Monopoly. Na pozvání okolí školy jako stvořené, že?! ;-)

Považuji za nezbytné získat souhlas od rodičů - protože jsou to oni, kteří platí žákům tarify a jistě by měli vědět, jak často a JAK chcete mobily ve výuce využívat. K tomu určitě postačí věnovat chvilku na třídní schůzce a ukázat rodičům, že mobil ve výuce není jen samoúčelnou hračkou v ruce dítěte a že přesně víte, co a proč děláte.

Zdroje a citace:

(1) 6 WAYS TO USE MOBILE LEARNING IN YOUR CLASS TODAY. Mobl21 [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.mobl21.com/blog/14/6-ways-to-use-mobile-learning-in-your-class-today/
(2) BRIEN, Linne O. Educational uses of QR codes. Center for Instructional Technology [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://cit.duke.edu/2010/11/educational-uses-of-qr-codes/
(3) POULOS, Alex. Five Lessons in Mobile Learning. Work, Learn, Play: Notes on people, information [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.netdimensions.com/blog/2011/07/05/five-lessons-in-mobile-learning/
(4) DE LORENZO, Rob. Mobile Learning: A 4th Reading List. The Mobile Learner: Learning and Teaching with Mobile Devices [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://themobilelearner.wordpress.com/2010/06/27/mobile-learning-a-4th-reading-list/
(5) NIELSEN, Lisa. 5 Steps to Harnessing the Power of Cells in Education Today. The Innovative Educator: Way out of the box! [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://theinnovativeeducator.blogspot.com/2010/06/5-steps-to-harness-power-of-cells-in.html
(6) RUSEK, Martin. Mobilní telefony LEGÁLNĚ ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 29. 08. 2011, [cit. 2011-12-28]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.


Převzato z blogu autorky PEPOUŠův nápadník

19 komentářů:

Luděk Blaha řekl(a)...
29. prosince 2011 v 0:31  

Také opět ubude počet žáků, kteří mobil nemají.

Promiňte, ale nejsem si zcela jist, jsme-li v souběhu letopočtu a teritoria. V mém případě se jedná o sklonek roku 2011 a oblast Prácheňska.
Co vím, nemají ve škole mobil tři lidé. Clapec z tercie, který chodí s šátkem kolem hlavy a svoje orlí péro patrně odkládá před vstupem do školní budovy, děvče, které je momentálně na studiích v cizině a já.
Děti by to nejspíš stejně moc nebavilo, když mohou být při hodině inkluzivně na fejsbůku nebo kompetentně pařit hry.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 7:43  

Dalš krok k tomu, abychom ještě více vyčlenili ty, jejichž rodiče nemají na mobil (a není jich málo), nebo nemají na provoz poměrně drahého internetu v mobilu.
Tyhle krásné chiméry lze realizovat tehdy, pokud potřebné pomůcky (mobily i připojeni) poskytne škola, jinak je to celé nesmysl. A argument, že žáci mají lepší techniku než učitelé, platí jenom u části žactva.

Luděk Blaha řekl(a)...
29. prosince 2011 v 9:00  

ještě více vyčlenili ty, jejichž rodiče nemají na mobil

Děkuji, že jste se mne zastal. Moje maminka by takové soustavné modernizace školních pomůcek ze svého důchodu utáhla jen ztěží.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 9:44  

O tom přece v článku není řeč. Mobily se v současnosti běžně používají, umí některé užitečné věci a spoustu kravin. Autorka klade otázku, zda není čas přemýšlet spíše o jejich rozumném využití ve výuce než o zákazu. Není to žádný sociálně filosofický problém.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 9:49  

Že má každé dítě mobil, a bůhvíjaký, platí možná o Pražácích, a kdoví jestli.
Mně stačilo nad dveře třídy pověsit hodiny s velkým ciferníkem, aby bylo vidět na čas, a mobil mírně porouchaný jest vyhozen. Volat mi stačí z pevné linky a na většinu zpráv stačí e-mail.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 10:08  

Kdybyste věděli, co páchá mobil na buňkách středního mozku u dětí i u dospělých, tak ho už nikdy nezapnete. Tan problém je psychohygienický. Zkuste se o to zajímat, co přikládáte k hlavě.
Mirek

Luděk Blaha řekl(a)...
29. prosince 2011 v 10:14  

zda není čas přemýšlet spíše o jejich rozumném využití ve výuce

Tak to se mi ulevilo. Například o rozumném využití počítačů ve výuce informatiky přemýšlím už řadu let.
Tuhle jsme hledali výklad pojmu
"digitální technologie"
jak se říká vlastními slovy. Přes
"diskrétní výrobní postup"
jsme se dostali až k
"ohleduplné kuchařce".
A to je teprvá filozófie, panečku.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 13:31  

to: Luděk Blaha 9:00

Ona to až zase taková legrace není:
viz

http://www.novinky.cz/ekonomika/254711-skolni-lyzarske-kurzy-se-stavaji-pro-deti-nedostupnym-luxusem.html

Luděk Blaha řekl(a)...
29. prosince 2011 v 13:37  

to až zase taková legrace není

No právě. I z tohoto důvodu jsem ve výuce už před lety přešel na platformu volně šiřitelných programů, pro naše uživatelské šmrdlání postačujících.
Máme všichni stejné pracovní prostředí a zadarmo!!!

Pavlína Hublová řekl(a)...
29. prosince 2011 v 17:08  

Děkuji za vaše komentáře.
Jsem si vědoma toho, že hromadné využívání mobilů ve výuce je otázkou budoucnosti. Svým článkem jsem ale chtěla ukázat, že se této technologii jednou nevyhneme (ale než se tak stane, bude třeba spousty mezikroků), a tak by nebylo od věci začít přemýšlet, jak ji ve školách můžeme smysluplně využít.
Děkuji za případné další náměty.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 19:06  

Paní Holubová, vždyť technologii mobilních telefonů se nikdo nevyhýbá, stejně tak, jako se nikdo nevyhýbá technologii splachovacích záchodů, ale jak to souvisí s učením?

Nevidím jediný důvod, proč bych měl ve třídě něco dělat na miniaturním displeji mobilu, když máme notebooky.
Přeji Vám příjemný nový rok.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 19:10  

Mobil používám ve výuce pouze v pípadě, že potřebuji stopky. Jinak nevidím jiný důvod.

Pavlína Hublová řekl(a)...
29. prosince 2011 v 19:10  

@Anonymní 19:06: Netvrdím, že máme zahodit vše ostatní. Berme mobily jako další možnou alternativu, kterou lze při vhodné příležitosti využít. Třeba právě jejich velikost může být výhodou, např. při výletu (viz text), exkurzi apod.

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 19:49  

"Přestože nemám osobní zkušenost se zařazením tohoto druhu technologií do výuky, pokusím se vybrat to, co mne zaujalo nebo mi připadlo jako realizovatelné", řekla autorka hned v úvodu textu. Pro mě je to naprosto jasné, nepřipadne mi to tak jasné. A nějaké nahrávání zajímavých aktivit nebo výletů pro následnou publikaci, to už dělaj i žáci nižšího stupně. Aspoň tedy u nás. Kolikrát tak schopně, že o tom ostatní ani neví. Takže paní Pavlíno, až budete mít osobní zkušenost, pak se o ni podělte. Rád si počtu, zatím mi to připadá jako ztráta času.

kovlud řekl(a)...
29. prosince 2011 v 21:41  

Já naopak děkuji za článek, který vybízí k uvažování nad tím, jak zlepšovat své další kroky ve výuce. Např. v poslední době také přemýšlím o nahrávání určité látky. Děkuji také za položené otázky, protože naznačují další možné kroky a jejich varianty, kterými je nutné se zabývat.
Naopak komentáře absolutně (až na jeden) konstruktivně nepostihují to, k čemu autorka vybídla. Neuškodilo by projít nějakým kurzem slušného komentování.

Luděk Blaha řekl(a)...
29. prosince 2011 v 21:52  

komentáře absolutně (až na jeden) konstruktivně nepostihují

Který z mých čtyř komentářů, pane kovlude, je ten konstruktivní?

Anonymní řekl(a)...
29. prosince 2011 v 22:38  

Občanské sdružení AISIS kdysi pořádalo soutěž pro učitele na téma "využití mobilu ve výuce". Vyhrál jsem v něm počítač :-) Radek Sárközi

poste.restante řekl(a)...
30. prosince 2011 v 1:19  

Dozajista jednou přijde doba, kdy učitel na konci hodiny pošle klepnutím myši (nebo pohybem ukazováku, či mrknutím oka) obsah zadání žákům do jejich osobních PDA, tabletů, či co to bude.

Bude to stejně běžná věc, jako když mají žáci notýsek.
(A bývaly doby, kdy si do něj i všichni úkoly zapisovali a většina je potom i doma plnila.)

Prozatím mobil žáci ve škole využívají přednostně k jedinému účelu - jako rušivý prvek, který je rozptyluje od výuky.
Takže i já jej takto vnímám.

Než doba konceptu 1:1, o které občas píše pan Brdička, nastane, uběhne spousta času a bude učiněno mnoho průběžných kroků.
Možná některé z nich popisuje paní Hublová. A možná také, že ne.

Důležité je neuzavírat se novým možnostem a současně nejančit kvůli každé ptákovině, která někoho napadne.
Zdravý rozum se tomu, tuším, říká.

Anonymní řekl(a)...
30. prosince 2011 v 10:25  

Když si tak promítnu, kolik času stráví žáci s mobilem v ruce a před displayem, je těch pár hodin ve škole vlastně nutnou a žádoucí hygienickou přestávkou. Leda že bychom tím docílili toho, že když "to" budou používat ve škole povinně, pak je "to" nebude bavit ve volném čase. Co ale místo toho, že?

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.