Co všechno chce ministr odstranit z rámcových vzdělávacích programů?

úterý 29. listopadu 2011 ·

EDUin upozorňuje na rizika právě probíhající revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Zákulisní informace o právě probíhající revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upozorňují na snahu vyškrtat podstatnou část toho, díky čemu alespoň některé školy směřují k modernějšímu pojetí vzdělávání. Žádáme proto ministerstvo školství, aby objasnilo, jestli je v revidovaném RVP ZV skutečně ohrožena existence některých průřezových témat a klíčových kompetencí.

Na ministerstvu školství pracuje již několik týdnů komise pod vedením ředitelky Odboru všeobecného vzdělávání Jiřiny Tiché, která připravuje revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jde o důležitý dokument, který vymezuje, co si mají děti na základních školách osvojit a jeho revidovaná podoba samozřejmě ovlivní, k čemu budou v příštích letech školy ve vzdělávání směřovat.

Na veřejnost se zatím dostaly zprávy jen o velmi malé části úprav RVP, především změny týkající se sexuální výchovy na školách. Zástupci EDUin se proto po konzultaci s řadou neziskových organizací zabývajících se vzděláváním a vzdělávací politikou rozhodli požádat ministerstvo školství o zprostředkování oficiálních informací, jakým způsobem revize probíhá, kdo na ní pracuje, kdy má být hotova a jaké bylo zadání ze strany vedení ministerstva školství.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s., řekl: „Rámcové vzdělávací programy určitě revizi potřebují. Ale je důležité, aby ministerstvo nastavilo pravidelný a kvalifikovaný systém úprav vzdělávacích programů, který umožní, aby byly v souladu s tím, jak se vyvíjejí evropské a světové vzdělávací systémy. Informace, které k nám přicházejí neoficiálně od pracovníků ministerstva, ale spíš naznačují, že jde často o nahodilé úpravy ve stylu - čemu nerozumím, to škrtnu. Bylo by tedy velmi vhodné, aby ministr Dobeš zveřejnil co nejdříve oficiální informaci, jak revize RVP probíhá a co je jejím smyslem.“


Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s., řekl: „Máme obavy, že v rámci revize zmizí z rámcových programů ty prvky, které vedou k moderně pojatému kompetenčnímu učení, že budou odstraněna či omezena průřezová témata jako environmentální výchova nebo globální vzdělávání. Přitom právě tato témata jsou příležitostí pro projektové vyučování a rozšiřují poněkud úzký obraz, které děti v našich školách získávají o světě.“


Studii na téma revize kurikula, která vznikla na objednávku Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV):

16 komentářů:

krtek řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 12:23  

Jenže právě tato témata se často násilně roubují do ŠVP a projekty mnohdy neobsahují to, co dělá projekt projektem.
To, že si na sebe děti vyrobí masky a naklikají prezentaci o nějaké zemi ještě přece není projekt.
Tím neříkám, že projektové vyučování je špatné, jen musí být hodně dobře připravené a domyšlené do důsledků, včetně výchovných a vzdělávacích cílů.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 13:52  

Podle mě je celý článek podvrh. Kdyby to skutečně vydal EDUin, byl by tu podpisový formulář a seznam signatářů. Tohle bude jen nějaká provokace :-)
Petr Kukal

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 14:21  

Petře, a vy tedy víte, kdo je ve skupině pro revize a víte, že postupují podle metod odpovídajících povaze věci? (tedy ne, "čemu nerozumím, to škrtnu"?) Děkuji. Třeba i za ten seznam... Půvední seznamy VÚP byly totiž transparentní.
P. K.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 15:43  

Mohu Vás ujistit, že nějaká revize RVP obyčejného učitele vůbec nezajímá. Byli jsem totiž před RVP a budeme i po něm. Většina ŠVP, které podle RVP vznikly, jsou stejně jenom formálním dokumentem, který byl sepsán jenom proto, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Leží v ředitelnách a tam na ně sedá prach. Obyčejný učitel má úplně jiné starosti, z nichž hlavní je, aby při současném způsobu výchovy dětí v rodinách a jejich rozežranosti, dožil ve zdraví druhého dne.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 16:39  

Úplně souhlasím s anonymním 15:43.
ŠVP i RVP jsou jen kusy papíru pro inspekci, nikdo podle nich neučí -ani to dost dobře nejde. Žák se pokouší, žák srovnává, žák usiluje, ale co má doopravdy umět a znát, nikdo neví anebo to vidí po svém.
Dnes jsem vyslechla diskusi dvou češtinářů o tom, jak učí stavbu věty jednoduché. Prý - hlavně co nejjednodušeji to jde. Oni nic nechápou.
Lavice ale narvané prázdnými pytlíky od lahůdek všeho druhu, to jim jde.
Žít a přežít, mám jediný cíl.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 20:47  

Je mi z toho smutno, že to tak vidí "anonymní"kolegové - pro mne ŠVP formalita není a pokud by zrovna EVVO a EGS měla zmizet nebo být redukována, byl by to krok zpět. Žáky si v žádném případě neidelalizuji,ale z diskusních příspěvků je mi smutno - jste už asi, kolegové velmi unaveni - já to tak naštěstí stále necítím.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 21:29  

Také mě anonymní kolegové vystrašili - jednak ŠVP je jejich nástroj, jak říká pan Klaus mladší, jejich pýcha, zodpovědnost, jejich standard kvality. Ty věty v osnovách ŠVP, které popisují dovednosti žáka, prostě nejsou formalita, ale měly by být cílem školy a snažení učitelů. Vedle psycho-kognitivních obsahů se prostě učitel má snažit o to, aby žáky poznal při nějaké práci, ve skupině v projektu, kde řeší problém a učí se navzájem rozumět a učit se. A kdo říká, že děti jsou dnes jiné, pak v čem?!! Chtějí uznání, uspokojení potřeb a chtějí výzvy! Když je učitel před děti neumí postavit, pak je mi to líto... Sám jsem po osmi letech praxe sice odešel do veřejné správy, ale právě proto, abych spojoval šikovné lidi. Likvidace Metodického portálu, pomlouvání "reformy", která je jen reakcí na nové potřeby člověka ve společnosti, snižování odpovědnosti učitelů a prestiže jejich stavu ("učitelé neví, co mají v páté třídě učit," Josef Dobeš v Hydeparku) dnešním vedením, to je bída!
Koubek

krtek řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 21:52  

Víte, pane Koubku, já netuším a nikdo mi neprozradil, proč se žáci nemají na základní škole naučit psát ručně (a jak zrušení této výuky bude souviset se změnou vnímání a přemýšlení), počítat bez kalkulačky (a důsledky omezení výuky početních operací vidím dennodenně - studenti si pletou sčítání a násobení).
Naopak studie potvrzují, že internet s sebou přináší neschopnost se hlouběji soustředit, mladí lidé těkají, stačí jim, že ví, kde informaci najít (ale už ji neumí zpracovat).
---
A taky mi vadí, že cilový stav popisuje ideál, kterého ani ideální student nedosahuje. A tak mi připadá, že si formulacemi v ŠVP lžeme. Asi jsem reformu nepochopil, ale - ač toho přečtu více než mí kolegové a kolegyně - nikde jsem odpovědi nenašel.

Anonymní řekl(a)...
29. listopadu 2011 v 23:43  

Pane Koubku, Vy jste byl středoškolský, ba dokonce gymnaziální učitel, není-liž pravda? Pak ale nevíte, co je praxe, ta základní školská. Tam není na prvním místě výuka, ale zvládání nekázně a nevychovanosti.

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2011 v 0:19  

"A kdo říká, že děti jsou dnes jiné, pak v čem?!!"

To se nerika, pane Koubku, skladba deti je jina, poruch uceni je vice a deti jsou taky jine.
Zmeny, kterymi lidstvo (a nejvice deti) prochazi za poslednich 50 let nemaji obdobu v nicem, co se menilo po staleti i tisicileti.

Doporucuji
http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-poselstvi-cerveneho-sloupu-a-potvora-genetika-fy2-/p_zahranici.asp?c=A111126_124525_p_zahranici_wag

poste.restante řekl(a)...
30. listopadu 2011 v 0:30  

A není lhaní si do vlastní kapsy také představa, že všichni ti, kteří ŠVP vítají a obhajují jsou progresivní a jedině správní učitelé,
a že naopak ti, kteří jej zatratili a vypracovali jen formálně, protože museli, jsou zatuchlé učitelské "staré struktury"?

Znám excelentní učitele, kteří v ŠVP našli příležitost i formálně podložit to, že některé věci při výuce dělají jinak.
A znám stejně dobré kantory, kteří proklínají tvůrce ŠVP do patnáctého kolena, protože jim sebral neskutečně mnoho času a energie, kterou chtěli věnovat přípravě na výuku a svým žákům.
Hlavně jim pak ale děje následné sebraly veškerou chuť ještě něco dělat, protože ŠVP doprovázející formalismus dokáže obrovsky ubíjet.

Ptám se znovu a opakovaně.
Proč nemohl být ŠVP jedním z alternativních programů.
Proč mu nepředcházela opravdová vysvětlující kampaň, když jinde ve školství mrháme na nesmyslná školení neskutečné prostředky?
Proč jeho zavádění do praxe bylo tak diletantské?
A proč je v českém školství díky ŠVP zakázáno něco UMĚT, VĚDĚT a ZNÁT?

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2011 v 0:33  

Pro p. Koubka:

"Domníváme se, že v neúplných, skrytějších, nenápadnějších
a často obtížně rozlišitelných podobách, než jsou ty,
Deprivanti a deprivanství - vyslovení domněnky
které jsme uvedli v příkladech, je deprivantství v současnosti
hromadné a výskyt deprivantů epidemický. Neumíme říci, zda jich v minulosti bylo méně nebo zdali se ve
»spořádanějších obdobích a místech dějin« méně projevovali,
či zdali je pevnější pravidla chování společnosti více
udržovala v sociálně přijatelnějších mezích, alespoň v tom
rozměru, jemuž se říká kulturní a právní úroveň.
Domníváme se, že hromadný výskyt deprivantů a epidemické
projevy jejich chování souvisejí s vývojem soudobé
společnosti - jsou v mnoha ohledech jak jeho důsledkem,
tak jeho pohonem."

"Domníváme se, že vliv deprivantů a deprivantství ve
společenských institucích, v kultuře, vědě i veřejném mínění
roste, a to se všemi důsledky. Věcných podkladů pro
tuto úvahu, jak vyplyne z druhé části knížky, je mnoho.
Máme za to, že projevy skupinového chování deprivantů
dosáhly v současnosti takového rozsahu, že je možné
mluvit o jejich vzpouře."

Koukolik, Vzpoura deprivantu

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2011 v 18:45  

Čím víc toho odstraní, tím lépe. Nejlepší by bylo odstranit RVP úplně, aby se na školách začalo zase učit a ne zkopetentňovat.

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2011 v 23:13  

Na školách se učí podle ŠVP, vědomí a nejlepšího profesionálního svědomí každého z nás... Ach jo! Nashle, P. Koubek

Anonymní řekl(a)...
30. listopadu 2011 v 23:41  

Pane Koubku, hodně učitelů učí dobře. To, co moudré hlavy nacpaly do tzv. RVP, máme pod kůží - jestli je to ve vědomí, nebo ve svědomí, to neumím přesně říct. Těm ostatním ani zásady rvp nepomůžou, protože je prostě nechápou nebo nezvládají. Pláčete na nesprávném hrobě, a tak nějak zbytečně.

Anonymní řekl(a)...
1. prosince 2011 v 13:19  

Nad některými příspěvky lidí, kteří se na mne obrací, se musím pousmát, já tu totiž nebrečím ani neobhajuji nějaké učitele na úkor jiných... Nevím, jak jste na to, kolegové a kolegyně, přišli, když ne z textů, které jsem zde uveřejnil. Jen drobnost úkol RVP není mentorovat učitele, říkat, že nemají učit vědomosti nebo jak s dětmi psát (???). Kde to v dokumentu rámcových programů zdejší diskutující čtou, ví bůh!
Co ale RVP je, jaká je jeho funkce ve vzdělávací soustavě, se se dočteme v paragrafu 5 školského zákona. RVP prostě provádí školský zákon a rozpracováná, stanovuje, co je závazný cíl školy daného oboru vzdělávání (obecný standard). Souhlasím, že cíle lze upravovat (revize RVP), cíle lze upřesňovat (standardy vzdělávacích oborů); je však potřeba si uvědomit, že myšlenkou školského zákona a RVP je umožnit diverzitu, podpořit autonomii škol a zodpovědnost učitelů.
Tedy ať někdo učí 30 dětí ve třídě transmisivně s fixací a evaluací; ale jiný učitel může díky RVP učit projektově, spojovat vzdělávací obsahy do nových celků a sledovat vzdělávací výsledky žáků při jejich činnosti. Když někdo učí skvěle transmisivně, nebo projektově, pak je dobrý učitel.
Poslední myšlenkou, která zde musí zaznít, je, že RVP není podle hlubokých výzkumů na školách problém sám o sobě, problém dosavadního průběhu kurikulární reformy je nekoordinovaná podpora zavádění principů reformy (RVP) do škol, podpora tvorby ŠVP, chybějící podpora reformy a reformu realizujících učitelů.
RVP o organizačních formách a učebních strategiích učitele není, a kdo říká, že je, čte o RVP z novin a nečte RVP...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.