Z diskuze o didaktickém testu z ČJ: úloha 14.

úterý 14. června 2011 ·

V diskusním fóru diskuze.rvp.cz probíhá diskuze k jednotlivým úlohám státní maturity, zaujal nás příspěvek Stanislava Zajíčka k úloze 14.


Tato úloha 14. představuje zvláště tragikomický případ zákl. úrovně ČJ.


VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 14 - 15
Zoo Dvůr Králové chová největší stádo žiraf v zajetí na světě ve dvou poddruzích; žirafy síťované a žirafy Rothschildovy. V červenci měli zdejší zaměstnanci hned několik důvodů k pořádné radosti - během osmnácti dní se tu narodila čtyři mláďata. Žirafy Rothschildovy rozšířily své stádo o samečka Noela, jehož (...)


14. Ze které z následujících publikací byl nejspíše převzat výchozí text?
A) zábavný časopis pro moderní ženy
B) populárně naučný měsíčník o přírodě
C) odborná kniha o zoologii afrických zvířat
D) almanach vydaný k oslavě 50 let existence zoo


Když jsem o této úloze uvažoval, volil jsem D), CERMAT prý nabízí B), ale pan O. Šteffl objevil, že:"...tento text je převzat z http://www.hory-krkonose.cz/clanek/299/ - a jako zdroj je označen Krkonošský deník. Takže to je případ úlohy, která nemá žádnou správnou volbu. Tu, kterou nabízí jako správnou Cermat (B), lze snadno vyvrátit tímto odkazem. A pokud se chcete pobavit, čtěte následující blog na totéž téma: http://christabel.bloguje.cz/894528-stastne-zirafy.php "


Čísti tento BLOGOVÝ PŘÍSPĚVEK VŘELE DOPORUČUJI!


22 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 8:22  

Už jsem to někde četl, ale došlo mi to až teď - Cermat se zaštiťuje slovem NEJSPÍŠE - zkoušený má prostě uhodnout, jak si odpověď zařazuje autor otázky. Na výtku o nesprávnosti všech odpovědí může tedy Cermat namítnout, že nejde o to, kde se odpověď ve skutečnosti vyskytla (Krkonošský deník), ale kde se nejspíše mohla vyskytnout. A to je dle mého soudu minimálně nefér hra, ne-li něco horšího.
Kromě toho - jsem dlouholetým čtenářem časopisu Vesmír, což je populárně naučný měsíčník o přírodě (přesně varianta B) a popravdě já osobně bych spíš zvolil variantu A (ženy prominou) s ohledem na emocionální zabarvení textu. Připouštím, že si (s obtížemi) dovedu představit text i ve Vesmíru, takže má volba by byla skutečně obtížná, odhaduji to tak 60:40 ve prospěch moderní ženy. Moc by mě zajímalo, jak byly odpovědi rozloženy s ohledem na pohlaví respondentů - a zcela nepochybně je v moci Cermatu toto rozložení z odpovědí v testu vydolovat a poučenému programátorovi to musí trvat jen chviličku. Kdyby se potvrdil můj soukromý odhad, že maturantky spíše volily B, zatímco maturanti A, přesněji, že v odpovědích maturantů by bylo vyšší procento áček než v odpovědích jejich spolužaček, byly by to dobrá genderová sonda :-).

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 9:27  

Nechci nikoho bránit (Cermat) ani hanět (pan Šteffl), ale stejný článek vyšel v časopise Lidé a země!! to je případ úlohy, která má správnou volbu!!! Pokud to budeme posuzovat podle toho, kde článek vyšel.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 9:31  

Vyšlo to v časopise Lidé a Země 1.9.2008, na googlu asi 4 odkaz.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 9:45  

Kdyby se takové chyby objevily v testu, který jako cvičení smolil student PF, nebo po večerech dával sám dohromady uštvaný učitel základní školy, je to snadno odpustitelné.

Ale když se to objeví v státní maturitní zkoušce, která stála stamilióny, je to na "popravu za nejbližšího úsvitu" pana Zeleného, na okamžitý vyhazov jeho podřízených, kteří jsou za to přímo zodpovědní a léta na tom "usilovně pracovali" pobírajíce tučné platy, a samozřejmě na demisi ministra, který za ten hnojník oficiálně a veřejně přijal politickou odpovědnost.

Tedy v civilizované zemi, samozřejmě. Ne v Čechistánu.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 9:50  

Já bych to nazval přímo Absurdistánem. Nejednoznačnost, dvojzančnost to jsou charakteristiky otázek. Očekával bych tento test až v době, kdy u studentů budou vytvořeny patřičné kompetence. tedy po doběhnutí ŠVP do 4. ročníku.Nebyli připraveni vyučující ani většina studentů.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 11:10  

Anonymní 9:45, 9:50, aj.

Pánové, umíte číst?

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 11:10  

Skutečný zdroj není důležitý, důležité je to slovo nejspíše v zadání. Takhle zadané úlohy jsou běžné a nevnímám je jako metodickou chybu.
Nesprávné odpovědi(tzv. distraktory) však v podobném testu musí být naprosto "neprůstřelně" chybné. U této úlohy však s jistotou můžeme vyloučit pouze variantu C. Kdo za "populárně naučný měsíčník" považuje časopisy typu Vesmír (viz výše), skutečně může vyloučit i "B", protože styl úryvku je až příliš "populární" a naopak není nijak "naučný" (neobjevují se v něm žádné skutečně "přírodovědné" informace).
Kdo ví, že typickými tématy zábavných časopisů pro ženy jsou vedle módy, vaření, vztahů, rostlin také "zvířátka" (nebo "tipy na výlety"), mohl by s klidným svědomím volit "A", i když úryvek se stylově hodí spíše k zábavnému časopisu pro mládež či do víkendové přílohy "pro celou rodinu".
Ani varianta "D" není tak úplně mimo, pokud by onen almanach byl koncipován jako procházka jednotlivými roky existence a pro daný rok by jako jedna ze stěžejních událostí bylo zvoleno červencové narození čtyř žirafích mláďat.
Shrnuto a podtrženo: Taková diskutabilní úloha se NESMÍ v tak důležitém testu objevit.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
15. června 2011 v 12:08  

Zcela souhlasím s předchozím příspěvkem.

Základní u testů high-stake (http://en.wikipedia.org/wiki/High-stakes_testing) je pravidlo, že důkazní břemeno u sporných úloh je na straně zadavatele testu. Ten je proti studentovi totiž vždy ve výhodnějším postavení, vybaven odborností, experty, oponenty atd. Nebo jinak řečeno u studenta je třeba uplatnit presumpci neviny - má pravdu, dokud není dokázán opak, tvrdí-li student, že je něco pravda, musí se mu to nepochybně vyvrátit. A tedy na úlohy se uplatňuje "presumpce viny" - je-li úloha podezřelá, je vadná. Všechny pochybnosti o úloze je třeba jasně vyvrátit a nebo úlohu vyřadit. Ve Sciu uplatňujeme jednoduché pravidlo, pokud v průběhu vývoje testů vznikne u nějaké úlohy pochybnost, kterou se nepodaří vyvrátit (tj. pochybující nevezme svoji námitku zpět), úloha se vyřadí.

Důležité je, že u testu, který je high-stake, kde se rozhoduje o osudu studenta, musí být přesvědčivě a bez pochyb rozhodnuto správně. Testovaný má právo na svůj pohled na řešení.

Pevně doufám, že sporné úlohy nakonec skončí u soudu, a ten rozhodne, jak jsem popsal. Ano, a zde hájím svoji živnost, protože pokud by to zůstalo podle cermatu, stává se z testování fašírka. Něco jako operace břicha bez sterilních nástrojů. Jistě by se lékaři bránili.

Časopis Lidé a země (Zeměpisný a cestopisný měsíčník ) to zjevně převzal z Krkonošského deníku.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 14:45  

Dokažte mi, že článek nemohl vyjít ZDE http://www.zoopraha.cz/cs/co-vydavame/tiskoviny/trojsky-konik-zirafy

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 16:10  

A jen tak na okraj, co má moje úvaha o tom, kde článek nejspíše vyšel společného s češtinou? A budu snad někdy v životě uvažovat o tom, kde který článek nejspíše má vyjít? Pokud mne zvířata zajímají přečtu si ho a pokud ne tak si ho prostě nepřečtu. Neměla by maturita z čj zkoumat něco jiného než takové blbosti?

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 17:38  

Čtenář se musí umět orientovat v jazykovém stylu. Zde v ukázce není nic dvojznačného.
- časopis pro moderní ženy se zabývá sexem, šminkami, hadříky a drby šoubyznysu;
- odborná kniha bude psána naprosto jiným stylem - odborným, vědeckým, což zde není ani v jediné větě;
- almanach k 50ti letům existence by byl silně nad věcí a neřešil by jakési letošní červencové události malého významu, hodnotil by celkově.

Pan Štefl zase dělá bouři na lžíci vody.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
15. června 2011 v 19:10  

Potíž je, že takto hodnoceno to není ani populárně naučný měsíčník o přírodě. Naučného není v článku nic, a příroda to také není, je to zoo. ;-)

Jak říkám, jak je nějaká úloha sporná, nemá cenu se hádat. Musí být vyhodnocena ve prospěch studenta. Třeba někdo ze studentů četl ten Krkonošský deník a pamatuje si to, a kvůli jednomu bodu neodmaturuje... To není legrace, vžijte se od pocitů (a práv!) takového studenta.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 19:25  

Nesouhlasím, p. Šteffle. Naučného je v tom článku dost - informace o druzích žiraf, o způsobu jejich rozmnožování a života (připomínám že zvířata jsou živá příroda), dokonce i o té dotyčné Zoologické zahradě. A navíc - jazykový styl je jasně žurnalistický. Pokud by tedy zůstal jediný zavádějící argument - zda se jedná o deník nebo měsíčník, tak to při rozhodování studenta nemůže vůbec hrát roli.

Anonymní řekl(a)...
15. června 2011 v 20:14  

Pane Šteffle,
studenti se mají řídit tím, co lze vyčíst z daného textu, ne tím, co znají odjinud - to přece moc dobře víte. Je klasickým chytákem uvést všeobecně známou informaci, která ovšem není v textu zmíněna, jako jednu z možných odpovědí.
Mimochodem - podíval jsem se na webové testy určené pro přípravu k OSP, konkrétně zde: http://www.scio.cz/1_download/osp-z-basic.pdf
a našel jsem úlohu 29 v bloku postaveném na hledání co nejpřesnějšího antonyma.
OBŠÍRNĚ
a) krátce; b) stroze; c) jednoduše; d) stručně; e)jednostranně
Dle Vašich výsledků je správně d) stručně.
Já tvrdím, že je akceptovatelné i b) stroze. Bez konkrétního kontextu lze jen velmi těžko zodpovědět, obě slova mohou být synonymní - příklad - obšírný popis prostředí x strohý, stručný popis prostředí.
A teď - jak z toho ven?

Luděk Blaha řekl(a)...
15. června 2011 v 20:28  

hledání co nejpřesnějšího antonyma

Co je opakem sladkého?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
15. června 2011 v 21:13  

Odpověď je jednoduchá. Úloha, kterou uvádíte, a to nepřesně (měl jste uvést i instrukci, slovo antonymum v ní není; že jsou dvě slova synonyma neznamená, že jedno není lepší opačný význam) je z cvičného testu. Pokud by se taková úloha

1. vyskytla v ostrém testu a

2. byla k ní námitku účastníka a

3. nezávislá námitková komise shledala úlohu závadnou,

byla by úloha z testu vyřazena. Jako se to občas stane. Postup je jasný a transparentní. Podrobněji zde: http://eduin.cz/titulka/maturitni-loterie/

Kdo a jak rozhodne o úlohách v maturitě? Zelený?

A nakonec: neměl by ten skvělý slavný cermat za 680 miliónů převážně z vašich daní přece jen pracovat líp než nějaké malé blbé soukromé Scio?

Anonymní řekl(a)...
16. června 2011 v 0:40  

Odpověď je jednoduchá. Úloha, kterou uvádíte, a to nepřesně (měl...

Že se nestydíte, Šteffle. Když dojdou argumenty, urážíte. Já pana Zeleného dvakrát (ani třikrát) nemusím, ale to není důvod, abych se choval jako hulvát. Všechny Vaše námitky, připomínky apod. jsou motivované cílem zmocnit se maturity. Uvědomte si, že to národ nepřipustí.

(na začátku jsem Vás oslovil "Šteffle", to proto, že jste napsal "Zelený", až napíšete "pan Zelený", oslovím Vás "pane Šteffle". Možná hloupost, ale jsem pro slušnost.)

Anonymní řekl(a)...
16. června 2011 v 8:27  

Vrtá mi hlavou, proč by si moderní žena měla číst jen o šminkách a sexu. Žirafy mohou být ve zbytku dne také velice zajímavé.

Anonymní řekl(a)...
16. června 2011 v 8:50  

"(na začátku jsem Vás oslovil "Šteffle", to proto, že jste napsal "Zelený", až napíšete "pan Zelený", oslovím Vás "pane Šteffle". Možná hloupost, ale jsem pro slušnost.)"

Malý Zelený Bobeš. To by nestačilo ?

Ondřej Šteffl řekl(a)...
16. června 2011 v 14:54  

Fakt je prima, když někdo, kdo se ani nepodepíše, káže o vychování. Copak to asi bude za člověka? Zelený nebo jeho utajovaní experti na testování?

Ale mám, co mi patří, porušil jsem zásadu anonymní ignorovat.

Anonymní řekl(a)...
18. června 2011 v 21:02  

Pokud pravidelně nečtu všechny (nebo alespoň většinu) vycházející časopisy pro moderní ženy, jak mám u všech všudy vědět, že (cituji) "časopis pro moderní ženy se zabývá sexem, šminkami, hadříky a drby šoubyznysu"? Úloha zkoumá spíše okruhy zájmu maturanta, než znalost češtinářských jevů. Pravdu má PAN Šteffl, otázka by se měla vyřadit a měl by to udělat PAN Zelený.

Anonymní řekl(a)...
19. června 2011 v 11:46  

Ad 21:02

Však od Vás taky nikdo nechce, abyste uvedl obsah "zábavného časopisu pro moderní ženy". Měl jste pouze vylučovací metodou posoudit, o který ze čtyř nabízených žánrů se jedná. A nezlobte se - aby maturant neměl absolutně povědomí o tom, co dnes čtou děti, co muži, co ženy - tomu nevěřím. Stačí postát před trafikou a je vám vše jasné už z titulních stránek.
Navíc se v úloze jednalo o takovou lapidárnost, jako odlišení odborného, populárně naučného a zábavného stylu, ne o obsah časopisu. Ten mohl být jen další nápovědou - pokud ovšem čtenář vůbec apoň minimálně uvažuje...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.