Otevřený dopis ministrovi školství Mgr. Josefu Dobešovi k nové státní maturitě (AKTUALIZOVÁNO)

pondělí 6. června 2011 ·

Dana Večerková zveřejnila otevřený dopis na nsmdopis.dta3.com, kde ho již podepsalo téměr 800 lidí.

Aktualizace: Web má nově vlastní doménu http://maturantiproti.cz/.

Vážený pane ministře,

jako letošní maturanti vyjadřujeme hlubokou nespokojenost s průběhem a kvalitou nové státní maturity, zejména v předmětu český jazyk a literatura.

Mrzí nás, že naše úspěšnost/neúspěšnost u maturity (zejména v tomto předmětu) nebude vypovídat nic o našich znalostech a schopnostech, jako tomu bylo alespoň na většině škol doposud.

Žádáme Vás, aby byla znovu otevřena diskuze o nutnosti jednotných celostátních maturit, aby tato diskuze byla vedena především s odbornou veřejností a bylo znovu zváženo, zda nelze stanovených cílů dosáhnout vhodnějšími a efektivnějšími opatřeními.

Dále Vás žádáme, aby v (nejhorším) případě pokračování maturit podle letošního modelu byla provedena náležitá kritická analýza všech částí letošních maturit a byly z ní vyvozeny patřičné změny. Žádáme, aby se v úvahu braly zejména připomínky a rozbory odborné veřejnosti, nikoliv pouze interní analýzy CERMATu.

Například počet nejednoznačných a nesmyslných otázek v testu z českého jazyka a literatury na základní úrovni nelze přehlížet! Obáváme se, že v tomto testu mohli hůře uspět ti, jejichž znalosti a schopnosti by se v objektivně lépe postavených testech ukázaly jako nadprůměrné, než studenti s průměrnými znalostmi a schopnostmi.

Upozorňujeme, že pokud maturita zůstane v této podobě, může to vést k rapidnímu zhoršení kvality výuky a demotivování studentů k zodpovědnému studiu.

Také jsme velmi znepokojeni nemožností veřejné oponentury k jednotlivým úlohám ve všech testech. Domníváme se, že výchova a vzdělávání (tedy základní úkoly školství) by v demokratické společnosti měly mimo jiné vést ke kritickému myšlení a ke schopnosti vyjádřit svůj nesouhlas. A středoškolské vzdělání máme zakončit poslušným mlčením, přestože mnohé úlohy považují za sporné i odborníci?

Naposledy Vás žádáme o zvážení kompetencí CERMATu pokračovat v přípravě státních maturit, ukazuje-li se, že svoji základní úlohu – připravit odpovídající novou státní maturitu – nezvládlo. Žádáme, aby snad dobré technické zajištění celé akce nebylo vyzdvihováno na úkor hodnocení obsahu maturit.

Byli bychom rádi, kdyby si příští maturanti svých maturitních vysvědčení už zase mohli vážit.

21 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 12:04  

Pravdou je, že studenti kteří po napsání didaktického testu z ČJ vykřikovali, jak to bylo jednoduché, byli nakonec zklamáni. Ukázal jsem jim zadání a správné výsledky. Vesměs se minuli. I to bylo najednou povyku. Tento test se vskutku hrubě nepovedl. Brzy začne hledání viníků neúspěchu. Mám jen obavy, aby těch 20 000 - 25 000 propadnuvších nebylo bráno jako úspěch CERMATU a ministra. V ČR je totiž možné absolutně vše. Ignorant

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 14:30  

Projednává-li se něco v oblasti dopravy, vyjadřují se k tomu odborné orgány. Nikoli řidiči kamionů. A u paralely se školstvím - učitelé opravdu nejsou odborným orgánem, spíš řídí špatně naložené kamiony.....

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 15:27  

Opravdu se lékaři nemají vyjadřovat k možným způsobům lečby pacientů?

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 15:53  

no mezi učitelem a lékařem je rozdíl asi jako kameníkem a sochařem. Oba dělaj s kamenem, ale rozdíl pozná i dítě.
A to, že něco podepsalo 800 nebo 8000 kameníků mi opravdu není zárukou ničeho.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 16:30  

Konečně rozumný názor.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2011 17:11  

Hm.
Kladu si tedy otázku, co je to tedy vlastně ona často vzpomínaná "odborná veřejnost".

Díky některým příspěvkům už vím, že v medicíně je to lékař, ale řidič nemá do kvality silnic a jejich dopravního značení co kecat.

Učitelé jsou tedy vlastně jen takoví námezdní dělníci - vezmi tady, přenes sem a skládej maximálně pět řad na sebe.

Jen mi potom není jasné, jak takoví nesvéprávní pitomci mohou kvalifikovaně tvořit ŠVP.

Takže na ŠVP jsme tedy chytří dost, ale na maturity už jsme hloupí.

Díky za vysvětlení.

Otázka pro ostatní, kteří se cítí být víc, nežli jen přístavními dělníky:
Nechybí nám tady PEDAGOGICKÁ KOMORA?

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 18:01  

Myslím si, že svéprávní odborníci by nenechali klesnout školství tak hluboko - ve výchově i ve vzdělávacích výsledcích. Už před patnácti lety jste měli hodně a hodně tlačit na ministry a vládu! Tehdy se snad dalo leccos zachránit, přinejmenším by si ti nahoře začali školství víc všímat. Co teď se spáleným gulášem?

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 18:31  

Bohužel. Je dávno prokázáno, že práci ve školství vyhledávají z velké části submisivní jedinci (vnější stylizace může být samozřejmě zcela matoucí) s hypertrofovaným pocitem jakési falešné zodpovědnosti (to jsou ta hesla typu "to přece těm dětem nemůžeme udělat").

Dále, v dnešní době učí opravdu, kdo má ruce a nohy. Zdravě sebevědomých lidí je u fochu poměrně málo, kde kdo je pro jistotu podělaný už dopředu, když se rýsuje cokoliv. Nakonec to končívá ostudou. Např. ty učitelky v tričkách pískající před vládou na píšťalky, to je vrchol trapnosti.

Pedagogická komora je dle mého v dnešní situaci zcela nereálná. Kdo by měl být členem? Jaká kritéria by vstupující měl splňovat? Učitelstvo je také díky dlouhodobé koncepci školství v tomto státě jednou z nejméně homogenních skupin. Jakou pozici by zastávala a za koho mluvila...

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 19:03  

„...a bylo znovu zváženo, zda nelze stanovených cílů dosáhnout vhodnějšími a efektivnějšími opatřeními.“

Jaká vhodnější a efektivnější opatření to jsou, to už ty hlavy-do-pečiva nepíšou, pochopitelně, cudně mlčí, neb neví.

Nebo tuhlety kváky a demagogie:
„...pokud maturita zůstane v této podobě, může to vést k rapidnímu zhoršení kvality výuky a demotivování studentů k zodpovědnému studiu....kdyby si příští maturanti svých maturitních vysvědčení už zase mohli vážit.“ – jestli si za posledních 15 let někteří maturanti svých vysvědčení váží, jsou to velmi často osoby mdlého rozumu.

Jsem zavilým PŘÍTELEM státní jazykové zkoušky, vždy měla nespornou vypovídací hodnotu! Zlepšujte společnou maturitu, diskutujete o ní, ale nerušte ji!

Petr S.

Asgaard řekl(a)...
6. června 2011 19:13  

To: Anonymní 6. června 2011 18:01
Dvěma slovy - kecy v kleci. V první řadě mají tlačit rodiče, protože výchova je v první řadě jejich záležitostí. Jenže rodiče na výchovu s..ou, resp. snaží se ji hodit na školu, ovšem učitelům odjímají pravomoce. Dokud nezačne tlak rodičů na politiky, nezmění se nic.
Soudím, že váš výkřik a lejno jsou si rovny.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 19:16  

6. června 2011 18:31

Ale nechte je, ať si založí tu svoji ko-mo-ru... Poste restante ještě zjevně neslyšel o CZESHA, asociacích SPŠ, gymnázií, zdravek a podobně, tož chce mít taktéž tu komoru. Nějak ovšem zapomněl, že doktoři své komoře platí ze svého příjmu měsíčně slušné peníze, tak ať si dá pozor, aby ho v kabinetě dámy nevypoklonkovaly, až k nim přijde vždy po výplatě s kloboukem „na komoru“.

Ve svěžím dílku "Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení" je na str. 18 úžasný obrázek č.10, ukazující na depresivní úroveň kvality studentů pedagogiky v ČR - těm žádná komora nepomůže, ti žádnou kvalitu vzdělávání nedoženou, i kdyby jim běžela naproti...

Petr S.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 20:12  

těm žádná komora nepomůže, ti žádnou kvalitu vzdělávání nedoženou, i kdyby jim běžela naproti...

Jaké jsou podle vás, Petře S., důvody tak obrovského množství osob mdlého rozumu mezi učiteli a studenty pedagogiky a jak tuto situaci změnit?
Netvrdil jste mnohorát právě Vy, že mají učitelé ukázat svou cenu na trhu práce? Patrně ji tedy mnozí ukázali a odešli za leším. Proč je podle Vás mohli nahradit ti tupci, kteří učí teď?

Luděk Blaha řekl(a)...
6. června 2011 20:47  

Už před patnácti lety jste měli hodně a hodně tlačit na ministry a vládu!

Týjo, já tlačil tak hodně a hodně, že mi z toho skoro vyhřezl konečník. Na Edu Zemanů stran prošustrovávání peněz v Indoši prakticky kontaktně.
Na učitele odpovědnost za stav českého školství, prosím, neházejte. Jediní zastupitelskou mocí delegovaní odborníci na problematiku školství a ze zákona mající odpovědnost za vše, co se ve školách jen šustne, jsou jejich neodvolatelní ředitelé.
Nechte si vyprávět příběhy učitelů, kteří chtěli ve svatém rozjitření dětičky k vyšší vzdělanosti dostrkat. Nakonec blíží se pedagogické rady a to se zase dozvíme, kterak je žáčků bědně málo a jak je chlebíček náš vezdejší ohrožen. Co by si pak počali, když inspekce česká školní nafukovací není.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 20:59  

Všechna ta bědnost začíná na základkách, ne-li dříve. A tam je to trochu jinak než u vás na gymplech. O počty žáků nejde - těch je tak jako tak moc ve třídách. Nejhorší je, jak učitelé přežívají z hodiny na hodinu - snad kromě matiky a češtiny, tam je snad ještě nějaký respekt k předmětu, ale stejně se nikdo nechce učit. Kantoři se myslím naučili moc ohýbat hřbet a ustupovat, hlavně žákům, pak taky ředitelům, aby měli pokoj a přežili.

Anonymní řekl(a)...
6. června 2011 22:18  

Luděk Blaha:
nechci se ředitelů příliš zastávat, ale ze zkušenosti na naší škole vím, že např. vyrazit neschopného učitele není zrovna jednoduchá věc. Pokud nejde o vyloženého průseráře na hraně, nikdo s ním nic moc nenadělá.

poste.restante řekl(a)...
6. června 2011 22:46  

Myslím si, že svéprávní odborníci by nenechali klesnout školství tak hluboko...

Svéprávní odborníci jednali s politiky, podepisovali výzvy, psali blogy a vypracovávali oponentní návrhy...
Řvali jako Tarzani, ale nikdo jim nenaslouchal, protože nemusel.
Protože vždycky byl jejich hlas "spláchnut" jako hlas jednotlivce nebo malé skupinky.

Pane Petře S.
poste.restante slyšel o mnoha asociacích, které si osobují právo mluvit jménem pedagogů, ale většinou obhajují pouze své úzké parciální zájmy.

poste.restante ví velmi dobře, že profesní komory nefungují zadarmo.

Vím také, že zástupci profesí, které sebou nechají zametat zakládají odbory a zástupci profesí, které jsou si vědomi svého významu zakládají profesní komory.

Netvrdím, že jde o všespasitelný recept a netvrdím, že by práce v ní byla jednoduchá.

Ale tvrdím, že tomuto státu setsakramentsky chybí někdo, kdo by byl protiváhou i partnerem při všech těch ministerských nápadech, kterými jsme posledních 20 let zásobeni vrchovatě.
Někdo, kdo by zajišťoval kontinuitu a myslel dál, nežli po nejbližší volby.

A pokud jsou schopni najít konsensus zástupci privátních lékařských praxí i lékaři z nemocnic, nevidím nejmenší důvod, proč by ho nenašli i učitelé.


Myslím, že to byl pan Petr S. kdo tady opakovaně kritizoval učitele a jejich nezodpovědný přístup.

Chraň ale bůh, kdyby učitelé opravdu převzali spoluzodpovědnost za vzdělávací soustavu této země.
Nechápu proč? Měl by jste další skvělý cíl, na který můžete kydat.


Pane Petře, dlužíte mi odpověď minimálně na 5 otázek z předchozích diskusí.
Nicneřešící a vůči učitelům útočné kecy chrlíte s obdivuhodnou vytrvalostí.
Zkuste ale občas také něco užitečného navrhnout.

P.S.: Vy musíte být ale opravdu hodně nešťastný člověk.

Puďa řekl(a)...
6. června 2011 23:42  

Proč musí všechny diskuze o školství končit takovými spory? Proč se prostě nedá rozumně bavit o tom, zda didaktický test z českého jazyka splňuje či nesplňuje zadání uveřejněné v katalogu požadavků k maturitní zkoušce? To by mi úplně stačilo.
Splňuje-li, pak tenhle tři roky starý dokument určitě pomohl k přípravě maturantů učiteli. Nebo ho učitelé nečetli? Nebrali vážně?
Nesplňuje-li, je míč na straně MŠMT, potažmo CERMATu.

poste.restante řekl(a)...
7. června 2011 0:23  

Puďa
Díky. Vlastně jsem chtěl napsat na závěr totéž, ale v rozčilení jsem na to zapomenul.

Podobně skončila diskuse i u testů z anglického jazyka
http://www.ceskaskola.cz/2011/06/maturitni-test-z-anglickeho-jazyka.html

a i u mnohých jiných článků.
Je to únavné a zbytečné.

Anonymní řekl(a)...
7. června 2011 3:35  

Proč musí všechny diskuze o školství končit takovými spory?

Protože Petrovi S. nejde o diskusi, ale o sebemenší záminku urážet hromadně lidi, z nichž mnozí by ho strčili v mnoha oblastech do kapsy.

Anonymní řekl(a)...
7. června 2011 8:21  

Petr S. = Carcy = parabellum. Hlavním nepřítelem této osoby v trojjediné podobě je učitel. Tato nenávist jde až za hrob.

Ondřej Šteffl řekl(a)...
7. června 2011 18:22  

Prosím, přečtěte si znovu text dopisu studentů. Mnozí bychom se za něj nemuseli stydět, myšlenky jsou jasné, srozumitelně vyjádřené a dobře uspořádané. Z takových maturantů můžeme mít radost. Rozhodně si nestěžují, že maturita byla na ně moc těžká.

Udivuje mě, že jej podepsalo zatím tak málo učitelů.Články dle data

Učitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.