2. etapa Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2011 Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním

čtvrtek 23. června 2011 ·

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2011 2. etapu rozvojového programu ve vzdělávání.1.    Základní vymezení a cíle programu


1.1  Jde o 2. etapu rozvojového programu čj. 29 127/2010-26, jejíž cílem je v roce 2011:

  • Poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost škol či školských zařízení zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí zapsaných do školského rejstříku (dále jen „právnická osoba“) upřesněné finanční prostředky účelově určené na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „odborně kvalifikovaný pedagogický pracovník s VŠ“), kteří byli zahrnuti již v rozvojovém programu čj. 29 127/2010-26 ze dne 1. prosince 2010 (dále jen „1. etapa rozvojového programu“), a to zejména o vlivy, ke kterým došlo v průběhu 1. etapy rozvojového programu a o vlivy vyplývající ze změny počtu pedagogů s VŠ v souvislosti s novým školním rokem 2011/2012.
  • Rozšířit poskytnutí finančních prostředků právnickým osobám pro pedagogické pracovníky, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nemají vysokoškolské vzdělání a pro pedagogické pracovníky, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci (dále jen „ostatní pedagogický pracovník“), a to do výše disponibilních finančních zdrojů.
1.2  Pro určení, kdo je odborně kvalifikovaný pedagogický pracovník s VŠ, platí i nadále metodická pomůcka pro ředitele škol, která je součástí 1. etapy rozvojového programu, čj. 29127/2010-26, příloha č. 1. Ostatními pedagogickými pracovníky v rámci 2. etapy rozvojového programu se rozumí ti pedagogičtí pracovníci, kteří nebyli zahrnuti v 1. etapě rozvojového programu.

2.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program


2.1  Právnická osoba obdrží upřesněné finanční prostředky na upravený evidenční přepočtený počet odborně kvalifikovaných pedagogických pracovníků s VŠ na plně zaměstnané celoroku 2011, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) podle přílohy č. 1, tabulky č. 1, která je nedílnou součástí tohoto vyhlášení.

2.2  Právnická osoba obdrží finanční prostředky do výše disponibilních finančních zdrojů na evidenční přepočtený počet ostatních pedagogických pracovníků na plně zaměstnané celoroku 2011, kteří jsou odměňování podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, podle přílohy č. 1, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí tohoto vyhlášení.

2.3  Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2011 na zvláštní účet kraje. Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1.1.

2.4  Krajský úřad obdrží upřesněné finanční prostředky na upravený evidenční přepočtený počet odborně kvalifikovaných pedagogických pracovníků s VŠ na plně zaměstnané celoroku 2011, kteří jsou odměňování podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, podle přílohy č. 2, tabulky č. 1, která je nedílnou součástí tohoto vyhlášení.

2.5  Krajský úřad obdrží finanční prostředky do výše disponibilních finančních zdrojů na evidenční přepočtený počet ostatních pedagogických pracovníků na plně zaměstnané celoroku 2011, kteří jsou odměňování podle § 109 odst. 3 zákoníku práce, podle přílohy č. 2, tabulky č. 2, která je nedílnou součástí tohoto vyhlášení.

3.    Předkládání žádostí


3.1  Právnická osoba, která odměňuje podle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, předloží žádost podle přílohy č. 1 (včetně excelové přílohy tabulek č. 1-3) tohoto vyhlášení příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 16. září 2011. V odůvodněných případech může krajský úřad prominout zmeškání lhůty pro zaslání žádosti, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě.

3.2  Krajské úřady předloží sumarizované požadavky na formuláři uvedeném v příloze č. 2 tohoto vyhlášení (včetně excelové přílohy tabulek č. 1-3) nejpozději do 29. září 2011 písemně přímo odboru 26 MŠMT a současně na e-mailovou adresu: Jana.Rehorkova@msmt.cz a Maria.Vondrova@msmt.cz.

4.   Ekonomické zabezpečení rozvojového programu


       Maximální výše ekonomického zabezpečení na tento rozvojový program pro 1. a 2. etapu je cca 2,1 mld. Kč včetně zákonných odvodů.
 
5.   Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu


            Vypořádání přidělených prostředků rozvojového programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33027 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2011, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
.
 
Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 22. června 2011.
 
                                                                                                Ing. Ladislav Němec
                                                                                       náměstek ministra skupiny 2
 
 
Příloha č. 1.  Formulář pro podání „Žádostí“ právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení podle bodu 2.1 a 2.2 Žádost-právnické osoby.doc (včetně excelové přílohy tabulek č. 1-3 - Příloha 1-právnické osoby.xls)

Příloha č. 2.  Formulář pro podání „sumářů“ krajskými úřady odboru 26 MŠMT podle bodu 2.4 a 2.5 Žádost- sumář KÚ.doc (včetně excelové přílohy tabulek č. 1-3 - Příloha 2-sumář KÚ.xls )

3 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
23. června 2011 v 16:24  

Tak přesně takhle si úředníci vyrábějí práci. Přesně v těchto (ne)uměle vykonstruovaných postupech zbytečných úředníků se utápějí peníze, které chybí ve školách - hlavně těch vesnických, které nemají jak naplnit třídy a hrozí jim zánik. A kdesi po kancelářích se vymýšlí, jak dávkovat podfinancovanému školství tyhle infuze, aby popožívalo v atmosféře strachu o práci jako ostatní vytunelovaná odvětví. Za tichého a poslušného přihlížení ředitelů a učitelů. Doprdelepráce!

Anonymní řekl(a)...
26. června 2011 v 13:46  

Mám dotaz. Kde hledat pravdivý údaj o počtu škol, kterým byly odeslány peníze v rámci EU peníze školám? Ve statistice je uvedeno, že peníze byly z MŠMT odeslány cca 2 200 školám, ale v dokumentu ve kterém jsou ke stejnému datu školy konkrétně vypsány jich je pouze cca 1 200. Tzn,. že nyní v červnu teprve přicházejí peníze na účet školám, které měly projekt schválen v listopadu 2011?

Anonymní řekl(a)...
25. srpna 2011 v 23:06  

To ti nikdo neřekne, protože ty tabulky s počty škol a peněz na stránkách MŠMT byly podle mě od jistého data s chybou, kterou nikdo neopravoval (nakonec jsem údaje přestal sledovat), a tak mě ani tahle neshoda nepřekvapuje. Ono to stejně asi nikoho nezajímá...

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.