Tisková zpráva Asociace provozovatelů firemních a soukromých školek ČR

středa 25. května 2011 ·

Firemních školek je v naší republice stále málo, sice přibývají, ale v daleko menší míře, než je tomu v ostatních zemích Evropské unie. V zahraničí zaměstnavatelé k firemní školce přistupují jako k bonusu pro zaměstnance. Firemní školka je pomoc nejen rodičům, ale zároveň zvyšuje prestiž zaměstnavatele. V České republice se k tomuto tématu také vrací stále více firem. Před realizací je ale většinou odradí finanční náročnost akce a také to, že se zaměstnavatel musí vypořádat s právními předpisy pro zřízení a provoz školky a s omezující legislativou. To ale není důvod, proč se myšlenky na vybudování firemní školky vzdát. Pomocnou ruku, ať již se zřízením, provozem či konzultací jim nabízí firmy sdružené v nově vzniklé Asociaci provozovatelů firemních a soukromých školek ČR (ASFS).Hlavním posláním ASFS je soustavně a systematicky podporovat provozovatele předškolních zařízení, chránit spotřebitele a dodržovat profesionalitu a kvalitu poskytovaných služeb. Velkým přínosem pro zřizovatele je také poskytováním bezplatných konzultací k chystaným školkám, poradenství při organizaci výběrových řízení na založení a provoz firemní školky atd. Asociace bude nápomocna zejména firmám, které cítí příležitost i zodpovědnost výhodu firemní školky svým zaměstnancům poskytnout. Prioritou Asociace je propojení společenské odpovědnosti firem a jejich hodnot s potřebami a podporou zaměstnanců - rodičů.

Další náplní  ASFS je práce a spolupodílení se na návrzích reformních kroků příslušných Ministerstev a prosazení daňového zvýhodnění spojeného se založením firemní školky. Cílem členů asociace je co nejvíce zjednodušit proces zakládání a provozu školky v jednotlivých firmách. Vyjasnit, sledovat a konzultovat právní úpravy týkající se různých druhů provozu školek, informovat aktuálně prostřednictvím internetového čtvrtletníku odbornou veřejnost,    a to vždy za udržení co možná nejvyšších standardů poskytovaných služeb.

Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR je výběrovou organizací sdružující provozovatele soukromých a firemních školek na tuzemském trhu. Asociace má v nynější době tři členské sekce předškolní výchovy - firemní školky, soukromé školky a miniškolky.

Mezi zakládající  členy Asociace patří:

Firemní  Školky s.r.o.
Dům pro Motýlky o.p.s.
KinderGarten a.s.
Skřivánek-Smarties s.r.o.
Linet a.s.
Lvíčata –  Univerzitní školka ČVUT
Školka Homolka – firemní školka Nemocnice Na Homolce

Na níže uvedených odpovědích zřizovatelů a provozovatelů firemních školek můžeme zřetelně vidět jaké výhody a možnosti změn, vedly ke zřízení Asociace provozovatelů firemních a soukromých školek ČR. 

Za Firemní školky s.r.o. odpovídal Mgr. Martin Navrátil, jednatel společnosti

Jaké  vidíte výhody ve sdružení  provozovatelů firemních školek?

Výhody vidím v prosazování společných zájmů zřizovatele – tlak na větší vstřícnost státu k někomu, kdo hasí situaci, kterou sám nezavinil. Další výhodou je vzájemná výměna informací a zkušeností jednotlivých provozovatelů v tomto velice mladém oboru. 

V čem spočívají hlavní výhody provozování firemních školek?

Rychlejší návrat daňového poplatníka do pracovního procesu, zkrácení doby provizorního řešení absence při rodičovské dovolené, úspora finančních prostředků nutných k získání náhradního pracovníka. 

Jaké  jsou největší překážky při zřizování a provozování firemní školky?

Finance. Firemní  školka pracuje se stejným rozpočtem jako školka státní, která  je však hrazena z přerozdělených peněz všech daňových poplatníků. Takto se sociálně zodpovědná firma zaváže hradit celé, nebo alespoň částečné, náklady na péči o předškolní dítě svého zaměstnance, který by jistě rád své dítě dal do školky státní, která jsou však přeplněné.  

Za firemní  školku Dům pro motýlky o.p.s. odpovídala Mgr. Jana Neumanová

Jaké  vidíte výhody ve sdružení provozovatelů firemních školek?

Hlavní  výhodu vidím ve zviditelnění firemních školek, jejich síťování, lepší informovanost nejen pro veřejnost, ale i pro členy asociace. Další velkou výhodou je větší možnost spolupracovat v legislativě a lepší působení nejen na laickou, ale i odbornou společnost. Lépe známe své konkurenty a můžeme tak v určitých otázkách táhnout za jeden provaz. 

V čem spočívají hlavní výhody provozování firemních školek?

Hlavní  výhodou firemních školek je rychlejší návrat rodičů do zaměstnání, kvalitní péče        o děti od 1 roku do 6 (7) let. Větší flexibilita školky umožňuje návrat rodičům bez stresu. Dále viz www.firemni-skolky.eu/výhody   pro zaměstnance nebo pro zaměstnavatele. 

Jaké  jsou nevětší překážky při zřizování  a provozování firemní  školky?

Mezi hlavní  problémy patří finance (provoz), prostory (dostatečně velké), hygienická vyhláška. 

Za firmu Linet spol. s r.o., odpovídala Ing. Vladimíra Michnová, personální ředitelka


Jaké  vidíte výhody ve sdružení  provozovatelů firemních školek?


Možnost prosadit změnu legislativy. Sdílení know how. Ucelené informace o různých formách provozování školek. 

V čem spočívají hlavní  výhody provozování firemních školek?

Výchova dětí  v souladu s hodnotami společnosti, nicméně za předpokladu, že školky dodrží bez řízeného plánu MŠMT kvalitu předškolního vzdělávání. Benefit pro zaměstnance, rovnováha pracovního a osobního života. Snižování fluktuace. Atraktivita zaměstnavatele. Zvýšení motivace zaměstnanců. Zpříjemnění pracovního prostředí. Možnost sdílet interní služby např. účetnictví atd. – tzn. nezvyšovat náklady při zřizování nového subjektu kvůli provozování školky. 

Jaké  jsou nevětší překážky při zřizování  a provozování firemní  školky?


Vysoké  vstupní náklady. Legislativní překážky. Otázka spravedlnosti u firem, které mají více provozoven a nemohou tam jedním místem školky uspokojit požadavek všech zájemců. Hygienické a stravovací nároky na školku, přestože vnímáme, že jsou nutné a potřebné. Nesoulad v jednotlivých zákonech a nařízeních ministerstev, která do tohoto procesu vstupují – konkrétně MŠMT. MPSV.  

Za firmu Kindergarten, a.s., odpovídal Zdeněk Fiala, MBA


Jaké  vidíte výhody ve sdružení  provozovatelů firemních školek?

Výhody vidím jednoznačně v jednotnosti a mnohočlenosti. Díky sdružení se dají společně koordinovat a připomínkovat změny na ministerstvu. Členové mohou společně sdílet všeobecné problémy a úskalí, které školky řeší jak v průběhu realizace, tak během provozu.  

V čem spočívají hlavní výhody provozování firemních školek?

V dnešní době je to všeobecně populární benefit firmy. Výhoda firemní školky má dvě úrovně. První je větší loajalita zaměstnanců, dřívější návrat z mateřské dovolené. Pozitivní je také celkové přijetí firemní školky všemi zaměstnanci. Druhá úroveň je určitě pozitivnější pohled klientů a veřejnosti na firmu.  

Jaké  jsou největší překážky při zřizování a provozování firemní školky?

Z mého hlediska určitě nejednotnost uvnitř firmy, různá oddělení mají různé představy, je velmi těžké upokojit všechny představy a požadavky všech oddělení. Další překážkou je zdlouhavost příprav pro zřízení firemní školky. 

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.