EU peníze školám: Odpovědi MŠMT na dotazy ze škol 17.

čtvrtek 26. května 2011 ·


Přinášíme další pokračování našeho seriálu, který přináší odpovědi MŠMT na otázky škol. Na konci článku je i formulář pro zadání dalších dotazů.Všude píšete, že ohodnocení šablony je v kompetenci ředitele, nelze někde uvést příklad, jaké by bylo vhodné zvolit cenové rozpětí ohodnocení např. křížovky, pracovního listu, prezentace nebo materiálu pro interaktivní tabuli, aby nedocházelo k  Nízké motivaci pedagogických pracovníků ke tvorbě vzdělávacích materiálů a neodbývali to pouze z povinnosti. 


Zde jsme se opět snažili nechat ředitelům dostatek prostoru k vlastní iniciativě, nikoliv direktivně určovat každý detail. Křížovky, prezentace, prac. listy aj. mohou mít různý rozsah a různou úroveň. Ředitel školy jako schopný manažer musí umět své pracovníky motivovat. Osvědčuje se, když ředitel předem, ještě v období tvorby projektového záměru, stanoví kritéria pro zpracování  a finanční ohodnocení výukových materiálů, které si škola v šablonách zvolila.

V rámci šablony II / 2 : Je možné vytvořit v rámci jedné šablony sadu 36 listů Aj a 36 listů Nj ? Šla by rozdělit jedna šablona na 3 jazyky?

Ano, v šabloně II/2 je možné vytvořit 1 sadu pro AJ a 1 sadu pro NJ, pokud škola oba tyto předměty v souladu se svým ŠVP vyučuje. Pokud chce škola vytvářet výukové materiály pro tři jazyky, je vhodné využít např. i šablonu III/2, kde lze vytvořit 3x20 DUMů pro 3 různé jazyky.

Jaké náležitosti musí obsahovat výukový materiál (typu prezentace, dum, listu formátu excel, word a pod.)co se týče uvádění logolinku projektu či odkazů na stránky se zdroji obrázků a pod. Kde a zda vůbec musí být toto uvedeno či umístěno (na konci materiálu, na každé stránce...)?

Logolink se na výukové matriály neuvádí. Povinná publicita je splněna souhlasem příjemce v projektové žádosti se zveřejněním v seznamu příjemců podpory z OP VK a s informováním veřejnosti o realizaci projektu umístěním plakátu (obdrží s Rozhodnutím od MŠMT) na viditelném místě v budově školy (např. ve vestibulu). viz http://www.msmt.cz/file/14362

V případě citací (dle autorského zákona) je nutné u každé citace uvést zdroj, ve formátu požadovaném autorským zákonem, pokud pak použití díla překročí rozsah citace, je nutné vyhovět také požadavkům licence, pod kterou je dílo poskytováno.

Odkaz na stránky -  citace (jak citovat) vzor je uveden např. na str. Výzkumného ústavu pedagogického: http://www.vuppraha.cz/publikace-vup. Citaci je vhodné uvádět na konci textu (výukového materiálu), případně pod obrázkem, mapou, grafem apod.

Prosím o výklad (eu peníze školám):

Příručka pro žadatele a příjemce, str. 71:""3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti (v každé sadě je min. 20 DUM) pilotně ověřené v rámci běžné výuky."" Co je tematická oblast? Odkazujete -opakovaně- na terminologii užívanou v RVP ZV. RVP ZV neobsahuje žádný výše uvedený termín (tematická oblast). Pracuje pouze s následujícím:""učivo strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností)."" Váš opakovaný výklad -jeho druh část- není tak zcela zřejmý:""V rámci šablony III/2 lze vytvořit 3 sady vzdělávacích materiálů ze 3 vzdělávacích oborů, nebo jako 3 témata ze vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů."" Co myslíte tématy? Uveďte prosím příklad 3 témat v rámci jedné šablony III/2. 

3 sady je možné vytvářet oběma uvedenými způsoby:
a)      3 sady vzdělávacích materiálů ze 3 vzdělávacích oborů
Příklad: 1 sada z fyziky, 1 sada z chemie, 1 sada ze zeměpisu

b)      3 témata ze vzdělávacího obsahu 1 vzdělávacího oboru:

Příklad: 3 témata z fyziky: 1 sada pohyb těles, 1 sada světelné jevy, 1 sada vesmír

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Mohli byste mi prosím jasně zodpovědět, zda  všech 72 materiálů, tedy dvě sady,  musí být vytvořeny vždy pro jeden ročník? Např. v oblasti "" Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji cizích jazyků"" musí být všechny materiály v sadě určeny např. jen pro 8. třídu nebo je možno vytvořit v této sadě materiály pro 5., 6., 7.... ročník?

Dvě sady nemusí být pouze pro jeden ročník, je možné vytvořit materiály pro více ročníků, jak uvádí tazatel.

Je možné metodický list, který vypracuji k některému pracovnímu listu, považovat za druhý materiál ze sady?

Ne. Pracovní list a k němu příslušný metodický výklad tvoří jeden celek.

Chtěla bych se zeptat, zda vzdělávací materiály u šablony Finanční gramotnost inovace musí být pouze v digitální nebo zda mohou být některé ve formě pracovních listů bez využití technologii?

Výukové materiály v šabloně VI/2 mohou být zpracovány i bez použití ICT.

Musí pracovní list pro žáky obsahovat nějaké konkrétní logo tohoto projektu?

Ne.

Co je považováno za DUM? 

Podrobné vysvětlení naleznete na str. 73 Příručky pro žadatele a příjemce:  http://www.msmt.cz/file/13326

Když chci vytvořit osmisměrku jako výukový materiál, mohu použít k vytvoření nějaký program např. coolfreesoftware - wordsearch? Neporuším tím nějaká autorská práva?

Vyjádření právníka: co se týče osmisměrek, není možno odpovědět, pokud nebudu znát přesná licenční ujednání u jednotlivých vámi zmíněných programů.

S projektem EU chceme začít od 1.9.2011, rádi bychom použili šablonu II/1  na dělení  volitelných předmětů -anglické konverzace  a německého jazyka  na 2.stupni. Je to možné , když tyto  hodiny dělíme už tento školní rok? Změnil by se akorát zdroj financování - tento školní rok ze státního rozpočtu , příští  z EU. 

Díky projektu EU peníze školám musí dojít ke zvýšení kvality výuky v porovnání se současným stavem ve vaší škole. Zachování současného stavu není cílem šablony II/1. Vhodné náměty pro individualizaci v jednotlivých oblastech najdete v Příručce pro žadatele a příjemce:  http://www.msmt.cz/file/13326.
Šablonami nelze  nenahrazovat aktivity hrazené dosud ze státního rozpočtu, nevzniká zde přidaná hodnota.

Zavedení nového volitelného předmětu musí být v rámci celkové časové dotace pro jednotlivé ročníky dle ŠVP nebo jde o navýšení žákům počtu hodin nad rámec ŠVP?

Počet hodin žákům nad rámcový učební plán navyšovat nelze. Škola může v souvislosti se zavedením nového volitelného předmětu provádět změnu v ŠVP, ale celkový počet hodin pro jednotlivé stupně musí odpovídat Rámcovému učebnímu plánu  v RVP (pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin a  pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin. Při realizaci výuky musí být dodrženy dvě podmínky:  musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání a nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem. (viz RVP ZV)

V šabloně ICT budeme vybavovat novou učebnu PC. Jak je to s náklady na kabeláže a úhradu prací s tím spojenými?

Náklady je možné z dotace uhradit, ale nesmí se jednat o investici (dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tisíc Kč nebo soubor movitých věcí nad 40 tisíc Kč) nebo zhodnocení budovy (musí posoudit ekonom školy nebo ředitel, popř. zřizovatel).


Odkazy:

Kontaktní adresa MŠMT pro dotazy esf@msmt.cz.

0 komentářů:

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.