Přečtěte si: Expert řekl online, jak smluvně "zakázat" dětem zlobení

středa 6. dubna 2011 ·

Už po prázdninách chce ministerstvo školství začít v praxi testovat smlouvy, které by uzavíraly školy s rodiči a které by stanovovaly pravidla, jak se dítě má ve škole chovat.

Na Aktualne.cz zpovídali čtenáři jednoho z autorů projektu dětského psychologa Václava Mertina, z otázek a odpovědí vybíráme:

Otázka: Bude při porušení smlouvy stanovena jiná sankce než ta, kterou mají učitelé již k dispozici ? Navrhuji např. vyloučení z výuky na dobu určitou, povinná odpolední návštěva výchovného poradce i s rodiči apod.


Václav Mertin: Následky nevhodného jednání a chování (tedy i tresty) jsme zatím příliš nepromýšleli, ale máme představu i jiných než jen těch, které zatím školy používají běžně.


Otázka: Dnes si děti natáčejí učitele na mobily, pak to dávají na net, předhánějí se, kdo jim vyvede větší nezbednost a tím se trumfují. A když učitel dítě napomene, přiletí druhý den rodič, co že si to učitel vlastně dovoluje..udělejte z učitele veřejného činitele a přestupky už můžete trestat podle zákona


Václav Mertin: Je věcí samotných učitelů, aby zvážili, jestli je pro ně výhodnější být veřejným činitelem nebo ne. Pokud se budou domnívat, že je to výhodnější, musí se snažit, aby se veřejným činitelem stali. Osobně se domnívám, že by částečně pomohlo, kdyby nebyla povinná školní docházka, ale povinné vzdělávání. Pak by tito evidentně nespolupracující nebo dokonce agresivní rodiče dostali možnost: buď se zklidnit nebo si najít vhodnější školu, tedy takovou, která bude trpět přestupky, které uvádíte. Jakkoli souhlasím, že učitel má mít dovednosti ke zvládání problémů, tak rozhodně nemůže všechno. A pak je výhodnější, když se obě strany rozloučí.

27 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2011 v 10:11  

Pardon, jsem asi otravný, ale všechny ty nářky na výchovné problémy jsou jedině jedním z mnoha důvodů proč by na všech školách měla být profesionalizována funkce výchovného poradce. Jedině výchovný poeadce, vykonávající tuto funkci na plný či alespoň poloviční úvazek, je schopen většinu výchovných a výukoých problémů řešit již ve svých počátcích. Všechny ty plánované smlouvy jsou naprostá nesystémová hloupost.

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2011 v 20:52  

Co jsem kdy učil, tak všechny problémy házeli výchovní poradci na třídní učitele. Výchovný poradce má již dnes snížený úvazek, není třídním učitelem, není úkolován žádnými EU-peníze do škol, tvorbou ŠVP, pokud má VŠ vzdělání v oboru ( šolich ) tak je ve třinácté platové třídě,.. Chcete prosím pro výchovné poradce ještě něco ?

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2011 v 21:06  

A z čeho prosím tuto profesionalizaci zaplatíte ?
Ředitel - 5 hodin
Zástupce - 12 hodin
ICT - 17 hodin
Výchovný poradce -19 hodin

Lidi, kdo bude učit ?

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2011 v 21:17  

Pane ministře, nedělejte z učitelů trouby. Ředitelé škol jsou jmenovaní a placení krajem, a ne Vámi. O existenci škol rozhoduje kraj, a ne Vy. Dokud dotace budou souviset s počtem žáků, tak bude každý ředitel přijímat i ty největší tupce a mladé kriminálníky. A učitelé, výchovní poradci i zástupci se mohou stavět na hlavu... Víte co můžou? Navrhnout akorát tak důtku nebo trojku z chování. Vyloučení ze studia nepřipadá v úvahu - to by se pan ředitel pěkně zlobil :-). A řešit šikanu či drogy? Hahaha! To by se zase mohl rozzlobit nějaký stranický kolega pana ředitele. A my přeci nechceme, aby nás opoziční strany kritizovaly za stav ve školství, že?

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2011 v 21:21  

Až žáci zjistí, že ty smlouvy jsou jen jakousi psychologickou hrou, tak z nás budou mít ještě větší bžundu. To už raději zaveďte poplatky za opakování zkoušek. Proč by se ti malí frackové, kterým doma všechno nachystají až pod nos, měli ve škole "nudit"?

Mgr. Milan Šatra řekl(a)...
6. dubna 2011 v 22:50  

Jak si vlastně představujete fungování výchovného poradce nebo školního psychologa? To jako učitel bude problémové žáky posílat do kabinetu uvedeného specialisty, který mezi 4 očima si popovídá s nezbedníkem, ten se pak vrátí do třídy a vše pojede dál. Nezlobte se, ale to je k smíchu. Problémové chování vzniká často v rámci třídních kolektivů a je třeba je tam i řešit. To pak bude onen specialista učit hodiny za mě? Také k smíchu. Počítám, že pokud by měl školní psycholog povinnost aspoň půl úvazku učit, tak by v životě do školy nenastoupil. A před specialistou v kabinetu beroucím stejnou mzdu jako učitel bych si musel s prominutím odpilvnout, protože on na 100% netuší, o čem je skutečná hodina. Stejně jako drtivá většina všech psychologů, metodiků, inspektorů a odborníků na MŠMT a jiných úřadech .... Co takhle zavést do škol finanční postihy? Pokuty za kázeňské postihy, časté zapomínání apod. Doučování na stejném principu jako v autoškole - nestačí ti výuka, zaplať si hodiny navíc. Prostě přenést problémy žáka na finanční problém rodičů.

Anonymní řekl(a)...
6. dubna 2011 v 23:13  

100% souhlas.
VM

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 7:00  

Souhlas s panem Satrou.

PN

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 13:17  

Milý pane Šatro,
kdybyste zašátral v internetu (nebo si to můžete vygooglovat), poměrně rychle byste zjistil, že ve většině evropských zemí stejně jako i v USA a Kanadě působí výchovní poradci (tam jsou označováni jako school counselors), kteří se věnují výchovným a výukovým obtížím stejně jako i kariérnímu poradenství. Zpravidla učí půl úvazku (ale i méně) a většinu času věnují pedagogicko-psychologické diagnostice, intercenci a poradenství.
Jen u nás má výchovný poradce úvazek snížen o jednu či dvě hodiny a v tomto čase se věnuje poradenské práci. Učit za vás nebude, ale měl by se věnovat tomu, na co vy nemáte čas a ani kvalitikaci. Školního psychologa v takvém případě netřeba!
Za současné situace je funkce výchovného poradce spíše k smíchu, který Vás nechybí.

Mgr. Milan Šatra řekl(a)...
7. dubna 2011 v 14:00  

Můj názo na psycholgy (v oblasi školství) pramení z několika osobních zážitků - např. žák problémový, v kolektivu nezvladatelný byl odeslán na vyšetření k psychologovi. Ten doporučil individuální plány a pobyt v diagnostickém centru. Při počtu 30 žáků ve třídě žádné velké švíkoviny s individuálními plány opravdu nestíhám a diagnostický ústav, kde byl onen žák ve skupině 3 dalších žáků, nám ho po necelém týdnu vrátil, že je nezvladatelný. Takže jsme byli tam, kde na začátku - odborníci radili, sami nezvládali, ale my jsme si v kolektivu 30 žáků s ním museli dál poradit, snášet jeho výstupy, arogance, provokace apod. Prakticky každý den se trnulo, co se stane, neboť zodpovědnost za žáky má přeci škola... Neexistuje žádná legální cesta, jak z bludného kruhu ven - ani slavní psychologové a podobní odborníci.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 14:41  

Jestliže váš názor na psychology (v oblasti školství) pramení z několika osobních zážitků, potom Vám doporučuji koupit si malý sešitek a svou frustraci svěřit deníčku. Nejlépe pak večer, když všichni ostatní ulehnou k odpočinku. Směšovat osobní zážitky a frustrace se systémovým řešením, které je v celé Evropě běžnou pedagogickou praxí – opět kromě nás, jest nerozumné, neřku-li iracionální.

K vašemu problému:
1. Ve věci problémového chování se sejde výchovná komise ve složení (ředitelk/ka, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel, sociální pracovnice OPD či OSPOD)
2. Výchovná komise projedná s rodiči zmíněného zlotřilce jeho chování a navrhne postup (vyšetření v PPP nebo v SVP, žák dochází na OSPOD k rozhovorům s probačním pracovníkem, dobrovolný diagnostický pobyt v SVP nebo DDÚ
3. Je stanoven další termín výchovné komise (např. za měsíc), na které jsou projednány závěry navrhovaných opatření
4. Výchovné komise se opět účastní sociální pracovnice OSPOD
5. V případě nespolupráce rodičů a žáka navrhuje výchovná komise projednání výchovné situace žáka na OSPOD s návrhem na předběžné opatření, kterým je žák umístěn z rozhodnutí soudu do DDÚ na soudem nařízený diagnostický pobyt.

Kontrolní otázka: Které z uvedených kroků již byly podniknuty?

Nemáte to, pane kolego, zjevně jednoduché, ale navrhovaný postup není nic nového. Račte prostudovat metodické pokyny k primární prevenci.

Tyto problémy na vaší škole musí řešit: a) výchovný poradce a b) školní metodik prevence, c) ředitel/ka školy.
Konec poučování a vysílání. Roger

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 16:31  

Tři malá srovnání se zeměmi, které jsou naší vlasti podobné rozlohou či postkomunistickou přítomností:
Dánsko
V rámci systému školního poradenství působí na všech typech škol 4000 profesionálních poradců na zkrácený pracovní úvazek, kteří poskytují žákům bezplatnou poradenskou péči.
Programy kariérového rozvoje a výchovného poradenství koordinuje v rámci školy učitel-poradce, který působí na základní škole vedle školních poradců (25% poradců působí na plný pracovní úvazek, 75% na zkrácený pracovní úvazek).

Irsko
V současné době působí na plný pracovní úvazek školní poradci na většině základních a středních školách (64%) s více než 500 žáky, činnost je hrazena ministerstvem školství nad rámec finančních prostředků středních škol. Na menších základních a středních školách (36%) tuto funkci vykonávají učitelé odborných předmětů v rozsahu 9 – 12 hodin týdně a jejichž činnost je hrazena z finančních prostředků střední školy.

Maďarsko
Na základních a středních školách působí profesionální vysokoškolsky kvalifikovaní poradci s odborným studiem univerzitního typu (Szeged, Eger), kteří se uplatňují nejen v rámci školského systému jako výchovní poradci.
V rámci koncepčních změn byl systém školního poradenství na školách obohacen o spolupráci s vysokoškolskými studenty, kteří na jednotlivých základních a středních školách vedou po předchozím výcviku programy skupinového poradenství (peer-counselling group), které vykazují mimořádnou efektivitu.

Konec poučování a vysílání. Roger

poste.restante řekl(a)...
7. dubna 2011 v 16:42  

Roger

Já vím, že máte s Vámi popsaným postupem pravdu, ale:

1. Nedivte se učitelům, kterým je denně spíláno v médiích, že situaci nezvládají, aniž by jim kdokoliv reálně pomohl, když propadají skepsi.

2. Nedivte se despektu vůči psychologům, když se z poraden vracejí zcela zjevně a zřetelně bezproblémoví žáci, kterým "odborník" stanovil nějakou dis- diagnózu. Přitom všem, včetně dítěte samotného je zřejmé, že motivací k celému cirkusu byla snaha o získání úlevy.

3. Nedivte se, pokud "odborníci" z různých ústavů a pod. předkládají své "vize" organizace školy a výuky, které jsou většinou zcela nesmyslné a naprosto mimo reálnou praxi.

4. Nedivte se, když jeden psycholog, toho času ministr, působí v resortu nemalou paseku.

Pak se opravdu nedivte, že běžný učitel od psychologů pro svou praxi nic dobrého nečeká.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 17:28  

Můj milý pane kolego POSTE RESTANTE
já se vůbec nedivím v poslední době už ničemu.

1. Nedivím se skepsi, které občas propadá každý, kdo působí ve školství. Skepsi ovšem propadají i „psychoušové“ v poradnách, protože se nic nemění nejen ve školách, ale ani v poradenství. V posledních letech v poradenství narazíte na řešení výchovných problémů jen asi tak dvakrát za rok. Školy se ani nesnaží výchovné problémy řešit s poradnou. Zda oprávněně a na základě předchozích zkušeností jest otázkou.

2.Že jsou poradenskými „odborníky“ stanovovány dys-poruchy jako na běžícím pásu je smutnou skutečností. Ale na vině jsou psychologové jen částečně. Jednak jsou pod tlakem rodičů, ale i škol (bez papíru – posudku, nemůžeme dát dítěti ve třídě úlevy), ale na druhé straně pedagogicko-psychologická diagnostika je v tak strašlivém stavu (většina psychodiagnostických metod má staré normy ještě z období před rokem 1989 nebo normy dokonce ani nemá), že se člověk nediví, že stav je takový, jaký je. Stát prostě na tuto oblast školství stejně tak kašle, přestože ekonomické důsledky jsou strašné, ale ony jsou tak skryté, že jen málo lidí je zaregistruje.

3. I v bodě 3 máte pravdu. Kdykoliv se něco ve škole stane, okamžitě se na obrazovce objeví nějaký ten „psychouš“ a vyštěkne do kamery nějakou moudrou větu a „radu“. To je bohužel fakt, se kterým nic nenaděláme.

4. Za pana ministra-psychologa se my všichni poradenští psychologové omlouváme, ale jen částečně. Pan ministr nikdy ve školství nepracoval a se školstvím či pedagogicko-psychologickým poradenství má asi tak společného jen to, že část přednášek z těchto oborů kdysi absolvoval. Stejnou paseku nadělali předchozí ministři, kteří byli manažeři (Kopicová) či právníci (Buzková), ale i kantoři (Zeman). V tomto směru si nevyberete.

Není ovšem pochyb o tom, že profesionalizace výchovných poradců je systémové řešení, které řešením skutečně je či bude „in the future“.

Roger

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 18:03  

P.S.
Račte shlédnout oficiální stránky Asociace pedagogicko-psychologických poraden (http://www.apppp.cz/) zapláčete.

CÍLE jsou vznosné, ale nejsou z valné většiny realizovány.
PRÁVNÍ NÁZORY jsou vyslovovány k okrajovým tématům.
PRACOVNÍ SKUPINY nebyly a nejsou zřízeny od samotného počátku vzniku APPP pro trvalý nezájem členů.
AKTUALITY - kupte si časopis z IPPP ČR!
ZÁVĚR - mrtvolné ticho řadu poradenských psychologů zcela zákonitě do řad asociace nevábí.

Před několika lety byla na webu asociace ještě diskusní rubrika. Řada názorů ovšem nebyla vítána, protože upozorňovala na některá neřešená témata poradenství, a tak "diskuse" z webu tiše zmizela.

Roger

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 18:09  

P.S. No.2
Pro zasmání račte shlédnout i webové stránky Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (www.ippp.cz) a co řeší?

Webové stránky IPPP ČR jsou prezentovány a archivovány v rámci projektu WebArchiv – archiv českého webu viz http://www.webarchiv.cz/partneri/?letter=I. jako zdroj ,,významné kulturní a vědecké hodnoty, který má originální obsah a dlouhodobou badatelskou hodnotu". Více o projektu WebArchiv - archiv českého webu viz http://www.webarchiv.cz .

Roger

poste.restante řekl(a)...
7. dubna 2011 v 20:15  

Roger

Chápu Vás a nezávidím.
Vím, že ani ve Vašem segmentu to není jednoduché.

Přidám jen jednu částečně osobní vsuvku.

Když jsem absolvoval, z části ještě na vysoké, také studium tzv. "pedagogického minima".
Měli jsme také externí lektorky z pedagogicko-psychologické pradny.

Zcela zodpovědně prohlašuji, že jejich hodiny byly jedny z mála, které měly nějaký smysl a pozitivní efekt.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 20:53  

Irsko je ve srabu.
Maďarsko je ve srabu.
Nizozemí je ve srabu (menšiny).

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 20:54  

Pardon, Dánsko beru.

Luděk Blaha řekl(a)...
7. dubna 2011 v 21:02  

Hezky jste nám, pane Rogere, předestřel správný postup, jak naložit s nezvedencem. Ze všeho nejdůležitější ovšem je, aby spratečkova práva neutrpěla. A jeho dušika samozřejmě a především.
Zkuste mi, prosím, jako pedagogicko psychologický poradce ještě naznačit, jak pomoci dětem, řekněme normálním, které jsou už mnohde v menšině a které v době mezi jednáními výchovných komisí musí strpět zhovadilost těch malých nezbedníků.

Anonymní řekl(a)...
7. dubna 2011 v 21:11  

1. Kde na profesionalizaci vezmete peníze. Upřímně - pan Nečas je Vám na psychology nedá ani za nic
2. Skutečně vidím z okna, že na neslavně proslulé ZŠ Boženy Němcové proti jisté minoritě nezmůžou absolutně nic
3. Protože nejsou peníze vůbec na nic, tak se neustále točíme dokolečka jako pejsek za svým ocáskem
4. Toto kolečko je dokonalé zejména u drog. Preventisté se snaží seč můžou, ale proč koaliční vojáci pomáhají zalévat maková pole v Afganistánu a naši albánští přátele je roznášejí až přímo domů. To samé ve školství - musí se odstranit příčina a ne až důsledek.

Mgr. Milan Šatra řekl(a)...
7. dubna 2011 v 21:21  

Všechny zde uvedená opatření, postupy a metodiky se na naší škole samozřejmě odehrávají. Výsledek je ale značně mizivý. Dokud rodiče nepocítí chování svého drobečka na své peněžence, tak je to vše k ničemu. V naší společnosti lidé rozumí především jen a pouze řeči peněz. Ve školství působím již 20 let, přesto jsem se ještě nesetkal s prakticky použitelným školním psychologem (počítáno v to i pedagogicko psychologickou poradnu, kde opět vidí dotyčný psycholog dítě jen mimo kolektiv a chrlící všemožné dys potvrzení, kterými nutí nás učitele vytvářet zpravidla zcela nesmyslné individuální plány)

Anonymní řekl(a)...
8. dubna 2011 v 8:03  

for Mr. Blaha only
Nutno říci, že tohle je opravdu těžká otázka, na kterou je ještě těžší odpověď.

Běžnou součástí práce výchovného poradce – profesionála je v zahraničí je pedagogická diagnostika a celoroční vyhledávání žáků s výukovými, ale i výchovnými problémy. Zatímco vytipování výukově problémových žáků, u nichž časem dojde k rozšíření jejich problémů o výchovné problémy, není takový problém, je značný zájem již řadu let ve školství věnován vyhledávání žáků se sociálními problémy a s nedostatkem sociálních dovedností. Sem patří nejen problémoví žáci, ale i individuálně integrovaní žáci. Téměř všude v zahraničí je školským zákonem stanovena povinnost každoročního sociometrického šetření ve třídách, s jehož pomocí lze vytipovat žáky s aktuálními stejně jako potenciálními problémy v sociálním chování a pracovat s nimi, a to ještě ve stádiu počátečních obtíží. Pardon, ale kvalitní sociometrii dnes zvládne každý zaškolený kantor, neřku-li výchovný poradce. A práci s těmito žáky pak zajišťuje v rámci školy school counselor – výchovný poradce ve spolupráci s rodiči, kantory, psychouši, neziskovými organizacemi, který či koordinuje tyto aktivity v rámci školního programu SAFE SCHOOL – bezpečná škola. Škola musí být totiž bezpečná nejen pro žáky, ale i pro kantory, kteří je učí. Jestliže škola těmto problémů nevěnuje pozornost a přesune odpovědnost na nějakou ped-psych. Poradnu, nic tím nevyřeší. Ve škole musí být profesionál, který se těmto otázkám dlouhodobě věnuje. To neustálé volání po zavedení školních psychologů je tragikomické, protože „psychouš“ není pedagog a tolik psychologů nevyprodukuje žádný školský systém.

Anonymní řekl(a)...
8. dubna 2011 v 8:18  

To Anonymus 21:11
1. Kde na profesionalizaci vezmete peníze? Upřímně - pan Nečas je Vám na psychology nedá ani za nic.

Od pana premiéra nikdo ani peníze na psychology chtít nemůže. Navrhovatel takového řešení by se měl nechat vyšetřit na psychiatrii, přičemž základní psychiatrické vyšetření je zdarma. Stačilo by jen mírné navýšení finančních prostředků na jednoho kantora ve škole. V rámci ČR by se prostě nekoupil pro MO další Gripen, který stejně nelítá nad našimi úrodnými lány, ale třeba v Litvě.

2. Skutečně vidím z okna, že na neslavně proslulé ZŠ Boženy Němcové proti jisté minoritě nezmůžou absolutně nic

V základní škole naší slavné spisovatelky nezmůžou třeba i proto, že ve škole není výchovný poradce pocházející z té Vámi neuvedené minority. V tom to také částečně asi bude, nemyslíte?
3. Protože nejsou peníze vůbec na nic, tak se neustále točíme dokolečka jako pejsek za svým ocáskem

Také mám rád psy, a tak mne vždycky napadají přirovnání podobného typu.

4. Toto kolečko je dokonalé zejména u drog. Preventisté se snaží seč můžou, ale proč koaliční vojáci pomáhají zalévat maková pole v Afganistánu a naši albánští přátele je roznášejí až přímo domů. To samé ve školství - musí se odstranit příčina a ne až důsledek.

Miluji Vaši touhu vysvětlit a řešit všechny problémy ve školství analýzou etiologie problémů a rozborem kauzálních vztahů. Jen tak dál. Třeba se Vám to někdy podaří.

Roger

Anonymní řekl(a)...
8. dubna 2011 v 8:30  

Můj milý pane magistře Šatro,
já taky působím ve školství více než 20 let, ale jsem toho názoru, že řešit výchovné problémy žáků finančním postihem rodičů je blbost. Slyšel jste v posledních 20 letech o problému vymahatelnosti práva či pohledávek? V tomto směru doporučuji si občas alespoň pustit televizi nebo nahlédnout do jakéhokoli periodika.

Roger

P.S. Technická poznámka
Školní psycholog posudky o existenci SPU nevydává a ani nesmí. Máte patrně na mysli poradenské psychology z PPP nebo SPC. Tady s Vámi v mnoha ohledech souhlasím. Individuální vzdělávací plány ovšem nejsou žádným nesmyslem. Zejména u dětí se SPUCH je to velmi moudré pedagogické opatření dočasného charakteru. Velmi rychle byste to zjistil, kdybyste byl opravdu dyslektik nebo měl ADHD.

Anonymní řekl(a)...
9. dubna 2011 v 21:43  

Roger

Myšlenka se školním psychologem je geniální. Problém je ten, že by musel v budově školy sedět každý den 8 hodin a ne jen si tak odběhnout, dejme tomu, z PPP. Největším problémem jsou však finance. Takový normativ na žáka "řeší vše". Je tak akorát na platy učitelů. Dozajista jste četl a víte, že tady vládne "Vláda rozpočtové odpovědnosti". Psycholog jako nepedagogický pracovník by musel být platově zařazen mezi správní zaměstnance a těm se nově snížila mzda o 10% až na hranici pomalu životního minima. Kdo by to zadarmo dělal ? Ignorant

Anonymní řekl(a)...
11. dubna 2011 v 9:02  

Pardon, nerad opět poučuji, ale psycholog je dle zákona o pedagogických pracovnících vímán a zařazen do skupiny pedagogických pracovníků.
Roger

Články dle dataUčitelské listy

Nabídka práce

Česká škola - portál pro ZŠ a SŠ

Česká škola poskytuje svým čtenářům diskusní prostor k vyjádření názorů na školskou problematiku. Tyto příspěvky se nemusí shodovat se stanoviskem redakce České školy a jsou uveřejňovány jako podnět k dalším diskusím.

Obsah článků nemusí vyjadřovat stanovisko redakce nebo vydavatele Albatros Media, a.s.


Všechna práva vyhrazena.

Tento server dodržuje právní předpisy
o ochraně osobních údajů.

ISSN 1213-6018
Licence Creative Commons

Obsah podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika, pokud není uvedeno jinak nebo nejde-li o tiskové zprávy.WebArchiv - archiv českého webuTyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.